Институт за Българска История

ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE


том VI

. . .

Издание на Българската Академия на Науките
София, 1965
 

Галерия от сканове В .pdf формат  (150 Мб) В .djvu формат  (9.7 Мб)
Gallery of scans  In .pdf format  (150 Mb) In .djvu format  (9.7 Mb)

Увод // Praefatio  (5-6)

1. Житие на Ахил Лариски // Vita Achillis Larissensis  . . . . .  7
     Българи нападат Лариса  // Bulgari Larissam aggrediuntur

2. Житие на Атанасий Атонски // Vita Athanasii Athonitae  . . . . .  8-11
    
1. Лъв Фока побеждава унгарските. 2. Турци вардариоти в Македония. 3. Българи правят набези до бреговете на Атон // 1. Leo Phocas Ungaros proelio vincit. 2. Turci Vardariotae Macedoniae incolae. 3. Bulgari usque ad Athonis ripas incursiones faciunt

3. Документи от атонските манстири // Acta Athoa  . . . . .  12-39
     1. Документ за продажба. 2. Определяне граници на имоти. 3. Хрисовул на Всилий II и Константин VIII. 4. Разпоредба на патриарх Николай Хрисоверг. 5. Граници на имоти, принадлежащи на манастира Лавра. 6. Размяна на полски имоти. 7. Хрисовул на Михаил VII Дука. 8. Хрисовул на Никифор II Вотаниат. 9. Определяна на данъци. 10. Граници на имота. 11. Хрисовул на Алексий I. 12. Практик на съдията Григорий Ксерит. 13. Хрисовул на Алексий I Комнин. 14. Прошение от монасите на Лавра до император Алексий Комнин, последвано от императорски отговор. 15. Разпоредба на Алексий I Комнин (?). 16. Хрисовул на Алексий I Комнин. 17. Хрисовул на Алексий I Комнин. 18. Копие от хрисовул на Никифор Вотаниат. 19. Извлечение от кадастъра за село Радоливо. 20. Дарение на Йоан Иверийски, направено от Атанасий Атонски. 21. Протокол за земя, подписан от Павел Плавица, Йоан Звездица и др. 22. Документи от манастира Иверон // 1. Tabulae venditionis. 2. De finibus agrorum constituendis. 3. Chrysobullum Basilii et Constantini imperatorim. 4. Decretum Nicolai Chrysobergae patriarchae. 5. De finibus agrorum monasterii Laurae. 6. De commutatione agrorum. 7. Chrysobullum Michaelis Ducae imperatoris. 8. Chrysobullum Nicephori Botaniatis imperatoris. 9. De statuendis tributis. 10. De finibus agri. 11. Chrysobullum Alexii Comneni imperatoris. 12. Practicon Gregorii Xeritis iudicis. 13. Chrysobullum Alexii Comneni imperatoris. 14. De decreto Alexii Comneni imperatoris ad petitionem monachorum Laurae facto. 15. Decretum Alexii Comneni imperatoris. 16. Chrysobullum Alexii Comneni imperatoris. 17. Chrysobullum Alexii Comneni imperatoris. 18. Chrysobuli Nicephori Botaniatis exemplum. 19. Isocodicon vici Radolybi. 20. Donatio Ioanni Iberi a Athanasio Athonita facta. 21. Commentarius de quodam agro a Paulo Plavitza, Ioanne Svesditza etc. suscriptus. 22. Acta monasterii Iberonis

4. Грамоти на Василий II // Sigillia Basilii  . . . . .  40-47
    
1. Първа грамота. 2 Втора грамота. 3. Трета грамота // 1. Sigillium primum. 2. Sigillium secundum. 3. Sigillium tertium

5. Месецослов на Василий II // Menologium Basilii  . . . . .  48-64
    
1. Месец септември, 1-ви ден. Подвигът на светите четиридесет девици и на учителя им Амон. 2. Месец септември, 2-и ден. Помен за преподобния наш отец Йоан Постник, цариградски патриарх. 3. Месец септември, 14-и ден. Възпоминание за издигането на честния и животворен кръст. 4. Месец септември, 15-и ден. Подвигът на светите мъченици Максим, Теодот и Асклепиодота. 5. Месец септември, 15-и ден. Подвигът на светата мъченица Мелитина. 6. Месец октомври, 13-и ден. Подвигът на мъченика Флоренций. 7. Месец октомври, 26-и ден. Подвигът на светия великомъченик Димитрий. 8. Месец октомври, 26-и ден. Подвигът на светия мъченик Нестор. 9. Месец октомври, 31-ви ден. Възпоминание за светите апостоли Стахис, Амплиас, Урбан и другарите им. 10. Месец ноември, 3-и ден. Помен за преподобния наш отец Йоаникий Чудотворец. 11. Месец ноември, 6-и ден. Възпоминание за падналия от небето прах, или пепел, или жупел. 12. Месец ноември, 9-и ден. Подвигът на светия мъченик Александър в Солун. 13. Месец ноември, 11-и ден. Помен за преподобния наш светец Теодор, игумен на пресветия Студийски манастир. 14. Месец ноември, 20-и ден. Подвигът на светия мъченик Дазий в Доростол. 15. Месец ноември, 20-и ден. Подвигът на светия и преславен апостол Андрей, брат на великия Петър. 16. Месец декември, 15-и ден. Подвигът на светия свещеномъченик Елевтерий. 17. Месец януари, 16-и ден. Подвигът на светия мъченик Данакс, четец. 18. Месец януари, 21-и ден. Подвигът на светите Мануил, Георги, Лъв и на убитите с тях от безбожните българи при царуването на Лъв Арменеца. 19. Месец януари, 26-и ден. Възпоминание за дните на голямото и невероятно земетресение. 20. Месец февруари, 24-и ден. Подвигът на свети Ригин, скопелски епископ. 21. Месец февруари, 25-и ден. Подвигът на светия мъченик Александър, който станал мъченик в Тракия. 22. Месец март, 18-и ден. Помен за светия наш отец Кирил Ерусалимски. 23. Месец март, 28-и ден. Подвигът на света Матрона Солунска. 24. Месец април, 3-и ден. Подвигът на светите жени Ирина, Агапия и Хиона. 25. Месец април, 24-и ден. Подвигът на светите мъченици Пазикрат и Валентин. 26. Месец април, 28-и ден. Подвигът на светия мъченик Дадас и на другарите му. 27 Месец май, 13-и ден. Подвигът на светата мъченица Гликерия. 28. Месец май, 13-и ден. Подвигът на светия мъченик Александър. 29. Месец юни, 24-и ден. Подвигът на светия мъченик Оренций и на другарите му. 30. Месец юни, 27-и ден. Помен за преподобния наш отец Давид Солунски. 31. Месец юли, 1-ви ден. Помен за преподобния наш отец Петър. 32. Месец юли, 6-и ден. Подвигът на светия свещеномъченик Астий, драчки епископ. 33. Месец юли, 18-и ден. Подвигът на светия мъченик Емилиан. 34. Месец юли, 23-и ден. Помен за убитите наши братя в България. 35. Месец август, 2-и ден. Намиране останките на светия мъченик Дадас и на другарите му. 36. Месец август, 13-и ден. Преместване останките на светия наш отец Максим Изповедник. 37. Месец август, 20-и ден. Подвигът на светите 37 мъченици. 38. Месец август, 21-и ден. Подвигът на светата мъченица Баса и на чедата й. 39. Месец август, 22-и ден. Подвигът на светия мъченик Агатоник и на другарите му. 40. Месец август, 23-и ден. Подвигът на светия мъченик епископ Силван и на другарите му. 41. Месец август, 23-и ден. Помен за светия наш отец Евстатий, епископ Антиохийски. 42. Месец август, 23-и ден. Помен за светия наш отец Калиник, цариградски архиепископ. 43. Месец август, 27-и ден. Помен за светия наш отец Либерий // 1. Mense Septembri, die prima. 2. Mense Septembri, die secunda. 3. Mense Septembri, die decima quarta. 4. Mense Septembri, die decima quinta. 5. Mense Septembri, die decima quinta. 6. Mense Octobri, die decima tertia. 7. Mense Octobri, die vicesima sexta.  8. Mense Octobri, die vicesima sexta. 9. Mense Octobri, die tricesima prima. 10. Mense Novembri, die tertia. 11. Mense Novembri, die sexta. 12. Mense Novembri, die nona. 13. Mense Novembri, die undecima. 14. Mense Novembri, die vicesima. 15. Mense Novembri, die vicesima. 16. Mense Decembri, die decima quinta. 16. Mense Ianuario, die decima sexta. 17. Mense Ianuario, die vicesima prima. 19. Mense Ianuario, die vicesima sexta. 20. Mense Februario, die vicesima quarta. 21. Mense Februario, die vicesima quinta. 22. Mense Martio, die decima octava. 23. Mense Martio, die vicesima octava. 24. Mense Aprili, die tertia. 25. Mense Aprili, die vicesima quarta. 26. Mense Aprili, die vicesima octava. 27. Mense Maio, die decima tertia. 28. mense Maio, die decima tertia. 29. Mense Iunio, die vicesima quarta. 30. Mense Iunio, die vicesima septima. 31. Mense Iulio, die prima. 32. Mense Iulio, die secta. 33. Mense Iulio, die decima octava. 34. Mense Iulio, die vicesima tertia. 35. Mense Augusto, die secunda. 36. Mense Augusto, die decima tertia. 37. Mense Augusto, die vicesima. 38. Mense Augusto, die vicesima prima. 39. Mense Augusto, die vicesima secunda. 40. Mense Augusto, die vicesima tertia. 41. Mense Augusto, die vicesima tertia. 42. Mense Augusto, die vicesima tertia. Mense Augusto, die vicesima tertia

6. Епитафия на Василий II // Epitaphium Basilii  . . . . .  65
     Надгробни стихове върху гробницата на грсподаря и император Василий Българоубиец

7. Монемвазийска хроника // Chronicon Monembasiae  . . . . .  66-70
    
Авари и славяни се заселват в Пелопонес // Avares Slavique in Peloponneso considunt

8. История на схизматиците // Historia schismaticorum  . . . . .  71-72
    
Българите пропъждат еретици // De haereticis e Bulgaria expulsis

9. Брюкселска хроника // Chronicon Bruxellense  . . . . .  73-76
    
 1. Произходът на Маркиан. 2. Произходът на Лъв I. 3. Произходът на император Анастасий и бунтът на Виталиан. 4. Провъзгласяването на Юстин Тракиеца за император. 5. Аварите се поселват в Мизия и Тракия. 6. Убийството на Аврелиан. 7. За произхода на император Фока. 8. За имепратор Лъв Арменец и за въстанието на Тома Славянина. 9. Авари обсаждат Цариград. 10. Юстиниан II отново взема властта с помощта на Тервел. 11. Константин V Копроним воюва срещу българите. 12. Поражението на Никифор в България. 13. Крум разбива византийците. 14. Василий II воюва срещу българите // 1. De Marciani origine. 2. De Leonis origine. 3. De Anastasii origine et de rebellione Vitaliani. 4. Iustinus Thrax augustus appellatur. 5. Avari in Moesia et Thracia considunt. 6. De Aureliani interitu. 7. De origine Phocae. 8. De Leone Armenio augusto et de Thomae Slavi rebellione. 9. Avari Constantinopolim orrugnant. 10. Iustinianos auxilio Terbellis regnum suum recuperat. 11. Constantinus Copronymus contra Bulgaros bellum gerit. 12. De clade Nicephori in augustiis Bulgariae. 13. Crumus Romanos profligat. 14. Basilius contra Bulgaros bellum gerit

10. Житие на Йоан Нови Тракийски // Vita Ioannis Iunioris Thraciae  . . . . .  77-78
    
За Василий, наречен Българоубиец // De Basilio Bulgaroctono appellato

11. Йоан Мавропулос. Слова // Ioannis Mauropi. Orationes  . . . . .  79-87
    
1. Слово в деня на паметта на великия победоносец и по случай станалото сега чудо с варварите. 2. Благодарствено слово по случай провалянето на тиранията

12. Приписка от 1059 година // Notitia a. 1059  . . . . .  88-89
    
За Аарон, сина на Иван Владислав // De Aarone Ioannis Vladislavi filio

13. Житие на Лазар от монаха Григорий // Vita Lazari  . . . . .  90-91
    
Сведения за Петър Делян // Notitiae de Petro Deliano

14. Михаил Псел // Michaelis Pselli  . . . . .  92-132
    
A. Хронография // A. Chronographia 1. За походите на Василий II. 2. Василий II ограбва богатствата и на скитите (българите?). 3. Роман III се готви за война против "варварите". 4. Въстанието на Петър Делян. 5. Българи (?) в двореца на Михаил V. 6. Бунтът на Лъв Торник. 7. Походът на Исак Комнин срещу печенегите. 8. Смъртта на Исак Комнин. 9. Константин X воюва против печенеги и узи (?) // 1. De Basilii expeditionibus. 2. Basilius II divitias Scytharum (Bulgarorum?) aufert. 3. Romanus III bellum contra "barbaros" parat. 4. De Petri Deliani insurrectione. 5. Bulgari in Michaelis V palatio. 6. De Leonis Tornicii insurrectione. 7. Isaacius Comnenus contra Patzinacos exercitum ducit. 8. De Isaacii Comneni morte. 9. Constantinus X contra Patzinacos Uzosque (?) bellum gerit
      B. Слова // B. Orationes 1. Похвално слово към императора Мономах. 2. Похвално слово за Йоан, преблагочестивия евхатийски митрополит и протосингел. 3. Похвално слово към император Мономах. 4. Реч към император Дука. 5. Надгробно слово за кесариса Ирина. 6. Реч, наречена "селентион". 7. Стихове към Комнин, писани според някои, когото той умрял през месец август // 1. Laudatio in imperatorem Constantinum Monomachum. 2. Laudatio in Ioannem Mauropum. 3. Laudatio in imperatorem Constantinum Monomachum. 4. Oratio in imperatorem Michaelem (?) Ducat. 5. Epitaphium caesarissae Irenae. 6. Dissertatio quae silentium dicitur. 7. Versus in imperatorem Isaacium Comnenum
      C. Писма // C. Epistolae 1. До император Исак Комнин, който е на поход. 2. До император Исак Комнин, когато потеглил на поход срещу варварите. 3. До логотета на дрома. 4. До императрица Екатерина. 5. От името на император Мономах до новопокръстения [Кеген]. Нему подобава да бъде твърде мъдър, за което говори и писмото му. 6. До император Исак Комнин. 7. До император Константин Дука. 8. До съдията на Волерон. 9. До съдията на Драговития. 10. До Комнин, когато отишъл на поход срещу печенегите. 11. До неизвестно лице. 12. До неизвестно лице. 13. До солунския митрополит // 1. Imperatori Isaacio Comneno. 2. Imperatori Isaacio Comneno. 3. Logothetae cursus publici. 4. Imperatrici Aecaterinae. 5. Kegeni Patzinaco. 6. Imperatori Isaacio Comneno. 7. Imperatori Constantino Ducae. 8. Iudici Boleri. 9. Iudici Druguvitiae. 10. Imperatori Isaacio Comneno. 11. Anonymo. 12. Anonymo. 13. Metropolitae Thessalonicae
      D. За силата на демоните // D. De daemonum operatione  Участвуващи лица: Тимотей и Тракиецът // Dialogi personae: Timotheus, Thrax

15. Продължителят на Георги Монах // Georgius Monachus Continuatus  . . . . .  133-158
    
1. ... 2. Крум обсажда Цариград. 3. Българите напдат Тракия. 4. Покръстване на българите. 5. За Петър българина. 6. Симеон отваря война на Византия. 7. За Василица славянина. 8. Симеон нарушава мира и започва война с Византия. 9. Симеон предлага договор за мир на византийците. 10. Печенегите нападат България. 11. Симеон превзема Одрин. 12. Поражение на византийската войска при Ахелой. 13. Поражението и смъртта на доместика на схолите Николай, син на Дука. 14. Рендакий решава да бяга в България. Българите нападат Катасирти. 15. Българите опожаряват дворците при Изворите. 16. Сактикий бива разбит и ранен от българите. 17. Византийците отново завземат изоставения от българите Адрианопол. 18. Симеон и Рома Лакапин водят преговори за мир. 19. За Константин, сина на Боила. 20. Симеон умира, след като оставя за свой наследник сина си Петър. 21. Йоан подготвя покушение срещу брат си Петър. 22. Българската царица Мария посещава родината си. 23. Маджарите нападат Тракия. 24. Цимисхий покорява България. 25. Царуването на Василий II. 26. Българите нахлуват в Тракия. 27. Василий II покорява българите. 28. Византийци воюват с българи // 1. ... 2. Crummus Constantinopolim expugnat. 3. Bulgari Thraciam invadunt. 4. Bulgari christiani fiunt. 5. De Petro Bulgaro. 6. Symeon contra Romanos bellum gerit. 7. De Basilitza Slavo. 8. Symeon rupta pace contra Romanos arma movet. 9. Symeon foedera pacis Romanis offert. 10. Patzinatzi Bulgariam invadunt. 11. Symeon Adrianopolim capit. 12. Exercitus Romanus ad Acheloum flumen clades accipit. 13. Domesticus scholarum Nicholaus, Ducae filius, ab exercitu Bulgarorum profligatus occisusque est. 14. Rendacius ad Bulgaros transfugere decernit. Bulgari ad Catasyrtas excursiones faciunt. 15. Bulgari palatia Pegarum succendunt. 16. De Sacticio a Bulgaris profligato et vulnerato. 17. Romani Adrianopoli a Bulgaris relicta iterum potiuntur. 18. Symeon et Romanus Lacapenus de pace tractant. 19. De Constantino, Boilae filio. 20. Symeon moritur Petro filio herede in imperio relicto. 21. Ioannes insidias Petro, fratri suo, parat. 22. Maria, regina Bulgarorum, patriam suam visitat. 23. Ungari Thraciam invadunt. 24. Tzimisces Bulgariam subigit. 25. Regnum Basilii II. 26. Bulgari Thraciam invadunt. 27. Basilius Bulgaros subigit. 28. Romani contra Bulgaros pugnant

16. Михаил Аталиат // Michael Ataliata  . . . . .  159-197
    
A. История // A. Historia 1. Покорените от византийците българи въстават. 2. Войската на Георги Маниак минава през българската земя. 3. Бунтът на Лъв Торник. Нападение на печенеги. 4. Исак Комнин воюва срещу печенегите. 5. Печенеги и узи нападат Мизия и Тракия. 6. Бунтът на сердикийския дук Роман Диоген. 7. Самуил Алусиан служи във византийската войска. 8. Тържището в Редесто и спекулациите на Никифорица. Нападения на печенеги. 9. Сражението при Ключката клисура и победата на Никифор Вотаниат при Солун. 10. Бунтът на Никифор Вриений. Печенеги извършват набези чак до Одрин. 11. Лека създава вълнения сред печенегите, а Добромир бунтува населението около Месемврия // 1. De defectione Bulgarorum a Romanis subactis. 2. Georgius Maniaces cum militibus suis per Bulgarorum regiones transit. 3. De leonis Tornicii rebellione et de Patzinacorum incursionibus. 4. Isaac Comnenus contra Patzinacos exercitum ducit. 5. Patzinaci et Uzi Mysiam Thraciamque incurrunt. 6. De Romani Diogenis Serdicae ducis rebellione. Samuel Alusianus in exercitu Romanorum militat. 8. De horreo in Raedesto sito et de Nicephoritzae machinationibus. Patzinaci incursiones faciunt. 9. De proelio in angustiis quae dicuntur Clydius et de Nicephori Botaniatae victoria ad Thessalonicam lata. 10. De Nicephori Bryennii rebellione. Patzinaci usque ad Adrianopolim incursiones faciunt. 11. Lecas Patzinacos turbat et Dobromirus populum circa Mesembriam in insurrectionem incitat
    
B. Препис от хрисовул на император Михаил Дука // B. Exemplum chrysobulli imperatoris Michaelis Ducae

17. Георги Кедрин - Йоан Скилица // Georgii Cedreni - Ioannis Scylitzae  . . . . .  198-340
    
A. Кратка история // A. Historiarum compendium  1. За някои ереси. 2. Константин Велики воюва срещу готи и други племена. 3. Константин Велики прави мост над Дунава. 4. Земетресение в Драч. 5. Предсказание за нападения в Скития, Мизия и Тракия. 6. Готи се заселват в Тракия и стават християни. 7. Смъртта на Валент. 8. Теодосий I побеждава варварите в Тракия. 9. В Тракия падат камъни от небето. 10. Произходът на Лъв Велики. 11. Нападения на хуни в Тракия. 12. Нападение на българи в Тракия и Илирик. 13. Бунтът на Виталиан. 14. Произходът на Юстин I. 15. Земетресение в Помпейопол в Мизия. 16. Хунски цар прибягва при византийците. 17. Наказание на тракийски епископ. 18. Нападения на българи в Мизия и Илирик. 19. Траки и илири във войската на Велизарий. 20. Черно море залива тракийския бряг. 21. Нападение на славяни в Тракия. 22. За тракийския произход на Юстин. 23. Аварите стигат до Дунав. 24. Нападения на аварите в Тракия и Мизия. 25. Аварите стигат до Дългата стена. 26. Маврикий прехвърля войска в Тракия. 27. Византийците воюват срещу аварите и славяните в Тракия. 28. Аварите нападат Далмация и Мизия. 29. Приск воюва срещу варварите. 30. Византийската войска се бунтува край Истър. 31. Авари опустошават Тракия. 32. Фока дава дан на аварите. 33. Аварите опустошават Тракия и Илирик. 34. Аварите опленяват Тракия. 35. Ираклий сключва мир с аварите. 36. Перси, авари и славяни обсаждат Цариград. 37. Констанс воюва срещу славяните. 38. Българите нападат Тракия. 39. За събора в Сердика. 40. Българите се установяват отсам Дунав в Мизия.41. Юстиниан II воюва срещу славяни и българи. 42. Славяни наемници във войската на византийците. 43. Тервел помага на Юстиниан да си възвърне престола. 44. Юстиниан воюва срещу Тервел. 45. Българите нахлуват до Златните врата. 46. Араби нападат Тракия. Българите воюват срещу тях. 47. Тервел замесен във византийски междуособици. 48. Земетресение в Тракия. 49. Константин Копроним заселва павликяни в Тракия. 50. Българи нахлуват до Дългата стена. Поход на Константин Копроним срещу българите. 51. Черно море замръзва. 52. Константин Копроним подпалва аулите на българите. 53. Цариградският патриарх Никита - славянин. 54. Корабите на Константин Копроним потопени при Анхиало. 55. Константин Копроним умира при поход срещу българите. 56. Телериг избягва в Цариград. Лъв III заселва яковити в Тракия. 57. Смъртта на патриарх Никита славянина. 58. Византийската войска срещу славяните в Пелопонес. 59. Константин VI на поход срещу българите. 60. Поражение на Константин VI в България. 61. Константин VI отказва на плати данък на българите. 62. Ирина възстановява Верея и Ангиало. 63. Крум напада византийската войска. Гибелта на Кинифор в България. 64. Лъв V обръща в бягство българите. 65. Лъв V се яъзгордява от победата си над българите. 66. За въстанието на Тома Славянина. 67. Покръстване на българите. 68. Детството на Василий I. Византийски пленници у българите. 69. Василий се бори с български атлет. 70. Лъв Стипиот воюва в Италия. 71. Войски от Тракия в Лангобардия. 72. Василий I укрепва българите във вярата. 73. Симеон нарушава мира с византийците и навлиза в Тракия. 74. Сражението при Булгарофигон. 75. Българите правят набези в Тракия. Походът на Лъв Триполит. 76. Александър облагодетелствува Гаврилопул и Василица. 77. Александър позорно отпраща Симеоновите пратеници. 78. Симеон нахлува в Тракия и стига до Цариград. 79. Гаврилопул и Василица отстранени от цариградския двор. 80. Йоан Вогас настройва печенегите срещу Симеон. 81. Симеон превзема Одрин. 82. Сражението при Ахелой. 83. Рендакий прави опит да избяга при българите. Български войници убиват Пот Аргир при Термопол. 84. Българите опожаряват предградията на Цариград. 85. Симеон отново опожарява предградията на Цариград. 86. Симеон отново превзема Одрин. 87. Симеон достига до Влахерните. Роман Лакапин моли за мир. 88. След смъртта на Симеон българите сключват мир с византийците. 89. Бунт на Иван и Михаил, братя на българския цар Петър. 90. Борис и Роман заложници у византийците. 91. Българите нарушават мира. 92. За договора между Симеон и арабите. 93. Поход на руския княз Светослав срещу българите. 94. Йоан Цимисхий заселва "манихеи" в Пловдив. 95. Русите окупират Тракия. Сражение при Люлебургас. 96. Йоан Цимисхий отива на поход срещу русите. Сражението при Преслав. 97. Обсадата на Силистра продължава. 98. Самуил застава начело на българите и започва война с Василий II. 99. Варда Фока съзаклятничи срещу Василий II, който со пренебрегнал във войната срещу българите. 100. Василий II настъпва към Солун. 101. Войната между българи и византийци продължава. 102. Поражението на българите при Ключката клисура. Царуването на Гаврил Радомир и на Иван Владислав. 103. Василий II покорява българите и поставя управител на новозавоюваната страна. 104. Давид Охридски стратег на Самос. 105. Прусиан изпратен на заточение. Печенеги нападат България. 106. Прусиан, обвинен в заговор, бива ослепен. 107. Василий II, зает с войната срещу българите, не уредил работите на Изток. 108. Прусиан подстриган за монах. 109. Константин Диоген замисля бунт. Печенеги нападат Мизия. 110. Българинът Никола Хризилий води преговори с арабите. 111. Печенеги нахлуват в Мизия, Тракия и Македония. 112. Печенеги отнова нападат Мизия, Тракия и Македония. 113. Глад в Тракия и Македония. 114. Беззаконията на Йоан Орфанотрофа. 115. Въстанието на Петър Делян. 116. Ослепеният Делян бива отведен в Цариград заедно с Ивац. 117. Бунтът на Георги Манияк. 118. Катакалон Кекавмен управлява крайдунавските градове. 119. Българския архиепископ Лъв. 120. Бунтът на Лъв Торник. 121. Наследниците на Самуил служат във византийската войска. 122. Печенеги се заселват в Мизия. 123. Византийците воюват срещу печенегите. 124. Никифор Вриений и Михаил аколут побеждават печенегите в Тракия. 125. Печенегите сключват тридесергодишен мир с ромеите. 126. Никифор Протевонт - управител на България. 127. Българския архиепископ Теодул. 128. Императрица Екатерина - дъщеря на Иван Владислав. 129. Магистър Аарон Дука служи във византийската войска. 130. Исак Комнин воюва срещу печенегите. 131. За императрица Екатерина - българката. 132. Узи опустошават Мизия и Тракия. 133. Българският архиепископ Йоан Лампин. 134. Роман Диоген - дук на Сердика. 135. Българи служат във византийската войска. 136. Самуил Алусиан служи във византийската войска. 137. Въстанието на Георги Войтех. 138. Въстанието на Никофор Василаки. 139. Бунтовете на Лека и Добромир // 1. De quibusdam haeresibus. 2. Constantinus Magnus contra Gothos aliasque gentes bellum gerit. 3. Constantinus Magnus per Danubium pontem iungit. 4. Dyrrachium terrae motu diruitur. 5. vaticinatio incursionum futurarum in Scythiam Moesiam Thraciamque. 6. Gothi in Thraciam considunt christianique fiunt. 7. De Valentis interitu. 8. Theodosius I barbaros in Thracia vincit. 9. Lapides de coelo in Thraciam decedunt. 10. De Leonis Magni origine. 11. Hunni in Thraciam invadunt. 12. Bulgari in Thraciam Illyricumque invadunt. 13. De Vitaliani seditione. 14. De Iustini I origine. 15. Pompeiopolis terrae motu diruitur. 16. Hunnorum regulus Romanis se adiungit. 17. De Diospolis Thraciae episcopo castigato. 18. Bulgari in Moesiam Illyrimque invadunt. 19. Thraces Illyrique in Belisarii exercitu militant. 20. Pontus Euxinus per ripam Thraciae diffuncitur. 21. Slavi Thraciam aggrediuntur. 22. De Iustini origine thracica. 23. Avares usque ad Danubium. 24. Avares Thraciam Mysiamque aggrediuntur. 25. Avares usque ad Longum murum veniunt. 26. Mauricius exercitum in Thraciam transfert. 27. Romani contra Avares Slavosque in Thracia pugnant. 28. Avares Dalmatiam Moesiamque aggrediuntur. 29. Priscus adversus barbaros pugnat. 30. Exercitus Romanorum ad Istrum seditionem movei. 31. Avares Thraciam vastant. 32. Phocas tributum Chagano offert. 33. Avares Thraciam Allyricumque vastant. 34. Avares Thraciam depraedantur. 35. Heracluis pacem cum Avaribus componit. 36. Persae, Avares Slavique Constantinopolim oppugnant. 37. Constans contra Slavos bellum gerit. 38. Bulgari Thraciam aggrediuntur. 39. De synodo Serdicensi. 40. Bulgari Danubio traiecto in Moesiam considunt.  41. Iustinianus II contra Slavos Bulgarosque pugnat. 42. Slavi in exercitu Romano bellant. 43. Iustinianus auxilio Terbellis regnum recuperat. 44. Iustinianus contra terbellim pugnat. 45. Bulgari usque ad Auream portam incursionem faciunt. 46. Bulgari contra Arabes in Thraciam invadentes pugnant. 47. Terbellis bellis intestinis Romanorum se immiscet. 48. De terrae motu in Thracia facto. 49. Constantinus Copronymus Paulicianos in Thracia collocat. 50. Bulgari incursionem usque ad Longum murum faciunt. Constantinus Copronymus exercitum contra eos ducit. 51. Pontus Euxinus congelat. 52. Constantinus Copronymus aulas Bulgarorum incendit. 53. De Niceta patriarcha Constantinopolis origine Slavo. 54. Constantini Copronymi navigia ad Anchialum submerguntur. 55. Constantinus Copronymus exercitum contra Bulgaros ducens mortem obit. 56. Telerigus Constantinopolim confugit. Leo III lacobitas in Thracia collocat. 57. De morte Nicetae Slavi, patriarchae Constantinopolis. 58. Exercitus Romanorum contra Slavos in Peloponneso ducitur. 59. De Constantini VI expeditione contra Bulgaros. 60. De clade in Bulgaria a Constantino accepta. 61. Constantinus VI tributum Bulgaris solvere negat. 62. Irena Berrhoem Anchialumque reficit. 63. Crummus in Romanorum exercitum irruit. De clade in Bulgaria a Nicephoro accepta. 64. Leo V Bulgaros in fugam vertit. 65. Leo V de Bulgaris vicotira se inflat. 66. De Thomae Slavi seditione. 67. Bulgari christiani fiunt. 68. De Basilii I pueritia et de Romanorum captivis a Bulgaris ductis. 69. Basilius cum Bulgaro athleta decertat. 70. Leo Stypiota in Italia militat. 71. Milites Thraces in Langobardiam mittuntur. 72. Basilius I Bulgaros in fide confirmat. 73. Symeon pacem cum Romanis rumpit et in Thraciam invadit. 74. De pugna apud Bulgarophygum commissa. 75. Bulgari incursiones in Thraciam faciunt. 76. Alexander imperator Gabrielopulum Basilitzamque largitionibus ditat. 77. Alexander imperator Symeonis legatos contumeliose dimittit. 78. Symeon in Thraciam irruit et usque ad Constantinopolim venit. 79. Gabrielopulos basilitzaque aula Constantinopolitana eiciuntur. 80. Oannes Bogas Patzinacos contra Symeonem adducit. 81. Symeon Adrianopolim expugnat. 82. De pugna apud Acheloum commissa. 83. Rendacius ad Bulgaros transfugere tentat. Bulgarorum milites Pothum Arygum interficiunt ad Thermopolin. 84. Bulgari suburbia Constantinopolitana incendio vastant. 85. Symeon iterum suburbia Constantinopolitana incendiis grassatur. 86. Symeon  iterim Adrianopolim expugnat. 87. Symeon prope Blachernas castra ponit. Romanus Lacapenus pacem petit. 88. Symeone mortuo Bulgari cum Romanis foedus componunt. 89. De Ioannis Michaelisque Petri Bulgarorum regis fratrum seditione. 90. Borises Romanusque Petri filii obsides apud Romanos dantur. 91. Bulgari pacis foedera rumpunt. 92. De pace inter Symeonem Arabosque composita. 93. De Sventoslavi Rossorum principis in Bulgariam expeditione. 94. Ioannes Tzimisces Manichaeos Philippopoli collocat. 95. Rossi in Thraciam invadunt. De proelio apud Arcadiopolim commisso. 96. Ioannes Tzimisces in Rossos expeditionem suscipit. De pugna apud Presthlabam commissa. 97. De Durostori obsidione. 98. Bulgarorum imperio potitus samuel bellum contra Basilium imperatorem incipit. 99. Bardas Phocas in bello Bulgarico a Basilio imperatore neglectus conspirationem movet. 100. Basilius II in Thessalonicam expeditionem facit. 101. Bulgari in bellis continuis contra Romanos perseverant. 102. De clade in Clydii angustiis a Bulgaris accepta et de gabrielo Radomiro Ioannique Vladislavo regnatibus. 103. Bulgari subiectis Basilius II praefectum Bulgariae instituit. 104. De Davido Achridensi Sami praefecto. 105. Prusianus in exsilium relegatur. Patzinaci Bulgariam infestant. 106. Prusianus de conspiratione accusatus oculis privatur. 107. Basilius bellis contra Bulgaros occupatus res Orientis negligit. 108. Prusianus monachus efficitur. 109. Constantinus Diogenes coniurat. Patzinaci Moesiam onvadunt. 110. Nicolaus Chryselius Bulgarus a Romanis ad Arabes mittitur. 111. Patzinaci Moesiam, Thraciam Macedoniamque infestant. 112. Patzinaci iterum in Moesiam, Thraciam Macedoniamque incursiones faciunt. 113. Thracia Macedoniamque fame premuntur. 114. De Ioannies Orphanotrophi iniuriis. 115. De Petri Deliani insurrectione. 116. Delianus oculis privatus una cum Ibatza Constantinopolim vehitur. 117. De Georgii Maniaci insurrectione. 118. De Catacaloni Cecaumeno urbium Istro vicinarum praefecto. 119. De Leone archiepiscopo Bulgariae. 120. De Leonis Tornicii insurrectione. 121. Samuelis nepotes in exercitu Romanorum militant. 122. Patzinaci in Moesia considunt. 123. Romani contra Patzinacos pugnant. 124. Nicephorus Bryennius et Michael Acoluthus Patzinacos in Thracia vincunt. 125. Patzinaci inducias triennales cum Romanis pangunt. 126. De Nicephoro Protevonte Bulgariae praefecto. 127. De Theodulo Bulgariae archiepiscopo. 128. De Aecatherina imperatrice Ioannis Vladislavi filia. 129. Magister Aaron Ducas in Romanorum exercitu militat. 130. Isaac Comnenus contra Patzinacos pugnat. 131. De Aecatherina imperatrice origine Bulgara. 132. Uzi Moesiam Thraciamque vexant. 133. De Ioanne Lampensi Bulgaricae archiepiscopo. 134. De Romano Diogeni Serdicae duce. 135. Bulgari in Romanorum exercitu militant. 136. Samuel Alusianus in Romanorum exercitu militant. 137. De Georgii Voitechi insurrectione. 138. De Nicephori Basilacii seditione. 139. De Lecae Dobromirique seditionibus

 

Показалец  // Index nominum et rerum  . . . . .  341-358
Съкращения // Abbreviationes  . . . . .  359
Използвана литература // Index librorum adhibitorum  . . . . .  360-368
Съдържание // Hoc volumine continentur  . . . . .  369

 

[Back to Main Page]