Гоце Делчев
Гоце Делчев
Писма и други материали

издирил и подготвил за печат Дино Кьосев

отговорен редактор Воин Божинов
(Изд. на Българската академия на науките, Институт за история, София 1967)

 

Писмо № 96 (22.04.1897 г) до Никола Малешевски
Галерия
Корица..
       Предговор     —      Биографичен очерк
  1. Писма, записки и телеграми до Никола Зографов   (№№ 1-66)
  2. Писма и записки до Марко Секулички  (№№ 67-84)
  3. Писма, записки и телеграми до Никола Малешевски   (№№ 85-149)
  4. Писма и телеграми до Иван Бележков  (№№ 150-163)
  5. Писма до ръководството на ТМОРО в Горна Джумая (Благоевград)   (№№ 164-170)
  6. Писма и записки до Туше Делииванов   (№№ 171-202)
  7. Писма и записки до разни лица   (№№ 203-229)
  8. Окръжно-послание   (№ 230)
  9. Изказване   (№ 231)
10. Приходо-разходна книга   (№ 232)
11. Списъци   (№ 233)
12. Шифри

   Съкращения      Показалец на личните и географските имена


[Back to Main Page]