.

БЪЛГAPИТѢ въ тѣхнитѣ исторически, етнографически и политически граници

(Атласъ съдържащъ 40 карти)

.

Предговоръ отъ Д. РИЗОВЪ, Царски пълномощенъ министръ въ Берлинъ 

( BERLIN, Königliche Hoflithographie, Hof-Buch- und -Steindruckerei WILHELM GREVE, 1917 )

Съдържание

Библиография

Галерия..

 

Предговоръ

 

  1. Европа прѣзъ врѣмото на Каролингитѣ

  2-5. Английски исторически карти върху България

  6. България при Аспаруха и Тервеля

  7.                    „   Крума и Омортага

  8.                    „   Пресияма и Бориса

  9.                    „   Симеона и Петра

 

10.                    „   Самуила

11. Охридската Патриаршия

12. България при Асена I и Калояна

13.                   „    Ивана Асена II

14.          „        слѣдъ 1355 г.

15. Етнографската карта на Шафарика (1842)

16.               „                „         Ами Буе (1847)

17. Етнографската карта на Давидовичъ (1848)

18.               „                „         Проф. Дежарденъ (1853)

19. Етнографската карта на Лежанъ (1861)

 

20.               „                „         Ф. Ханъ и Захъ (1861)

21. Етнографската руска карта (1867)

22.               „             карта на Макензи и Ирби (1867)

23. Етнографската карта на Проф. Ербенъ (1858)

24.               „                „         Елице Реклю (1876)

25.               „                „         Кипертъ (1876)

26.               „                „         Синве (1877)

27.               „                „         Саксъ (1877)

28.               „                „         Слав. Благ. Общество (1890)

29. Етнографската карта на Кѫнчовъ (1900)

 

30.               „                „         бълг. проф (1912)

31. Българската Екзархия (1870-1912)

32. България споредъ Европейската Конференция (1876-1877)

33. България споредъ Князь Черкаски (1877)

34.          „            „         Санъ-Стефанския Договоръ (1878)

35. България споредъ Берлин. Договоръ (1878)

36. Съединението на дветѣ Българии (1885)

37. Картата на „Спорната зона” (1912)

38. Балканския Полуостровъ слѣдъ войната съ Турция (1912-1913)

39. България споредъ Букурещкия Договоръ (1913)

40. България въ 1915

 

[Back to Main Index]


Kindly provided by Alias