Дневници и спомени за българската история

 

Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въстание

 

Съставители:  Здравка Нонева, Цочо Василев Билярски, Надежда Йорданова Недкова, Пейо Пеев, Мария Арнаудова, Страхил Точев, Александър Петров Маринов

Редактори: Любомир Атанасов Панайотов, Дойно Христосков Дойнов, Димитър Христов Минцев

 

Главно управление на архивите на Министерския съвет

Издателство на Отечествения фронт, София, 1984

Сканове в .pdf формат (12.4 Мб)

 

Съдържание

        Предговор

ДНЕВНИЦИ

    - Васил Чекаларов  (Април-Юли 1903 г. - Протокол на револ. конгрес свикан во втори Мак.-Одрински революционен окръг)

    - Георги Тренев — Кирияк Шкуртов — Михаил Розов —Панайот Робев

    - Христо Узунов  (... — Правилник за четите на Тайната Македоно-Одринска Революционна Организация — Въстанически дисциплинарен устав — Списък на извършени убийства по заповед на Организацията в Охридско и Стружко — Убити турци в Охридско и Стружко по заповед на организацията до въстанието — Списък на убити българи от турци в Охридско и Стружко по подозрение, че са работници на организацията — Таблица на убитите през въстанието в Охридско и Стружко — Поименен списък на убитите от Охридско и Стружко през въстанието)

 

СПОМЕНИ

    - Андон Шкондуров — Апостол Попов — Георги Велев —Димитър Ташев — Душо Желев — Илия Дилберов — Манол Кочев и Наум Масалинков — Милан Матов

    - Михаил Иванов — Младен Звездов — Петър Ников

    - Смиле Войданов — Стойчо Воденичаров — Стойно Черногорски — Тодор Попадамов —Тома Кърчов — Тома Христов — Христо Н. Пасхов

 

Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въстание, съхранявани в архивите и невключени в сборника

  

[Back to Main Page]