.
Историческата съдба на македонските българи
Свидетелства за българското възраждане в Македония
.
Димитър Райков  (Македонски Научен Институт, София, 1997 г.)
 
 
Съдържание
Галерия
      Предговор
  1. Хроники, грамоти, жития, пътеписи, изследвания
  2. Охридската архиепископия
  3. Паисий Хилендарски от Банско
  4. Йован Раич и неговата история на българите, хърватите и сърбите
  5. Еспри-Мари Кузинери. Пътуване из Македония
  6. Вук Караджич и особените му примери от българския език
  7. Македонски мотиви в изследванията на Юрий Венелин
  8. Балканските проучвания на Ами Буе
  9. Първи прояви на Българското възраждане в Македония
10. Виктор Григорович. Пътешествие в Европейска Турция
11. Александър Хилфердинг. Писма за историята на сърбите и българите
12. Стефан Веркович. Народни песни на македонските българи
13. Епизод от униатското движение в Македония (Кукуш, 12 юли 1859 г.)
14. Димитър и Константин Миладинови от Струга
15. Йосиф-Юрай Щросмайер и българите
16. Пътуванията на Джорджина Макети и Аделина Ърби из славянските провинции на Европейска Турция
17. Георги Динков от Солун
18. Плебисцитът в Охридска и Скопска епархия през 1872 г.
19. Българин, родом от Македония
20. Научна висота и политическа потребност
  Вместо епилог

Показалец на личните имена
Предметно-географски показалец


[Back to Main Page]