Научна експедиция в Добруджа, 1917 г.

Доклади на университетски и други учени

 

Научна експедиция в Добруджа, 1917 г.

Доклади на университетски и други учени

 

Съставител и редактор проф. Петър Петров

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор . . . . . . . . . . . 5

 

Дял първи. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСПЕДИЦИЯТА . . . . . . . . . . . 15

  Доклади на зап.поручик Стефан Димитров Недев . . . . . . . . . . . 17

  Ролята на организация „Добруджа за организиране на мисията . . . . . . . . . . . 31

  Открит лист . . . . . . . . . . . 33

  Участието на поручик Милан Г. Марков . . . . . . . . . . . 34

  Участието на проф. д-р Михаил Арнаудов . . . . . . . . . . . 41

  Участието на проф. д-р Стоян Романски . . . . . . . . . . . 45

  Участието на Стилиян Чилингиров . . . . . . . . . . . 50

  Участието на Карел Шкорпил . . . . . . . . . . . 56

  Участието на Богдан Филов . . . . . . . . . . . 61

  Отчет за резултатите от експедицията . . . . . . . . . . . 65

 

Дял втори. СТАТИИ ОТ СБ. „ДОБРУДЖА” . . . . . . . . . . . 67

  Анастас Иширков — Физическа география . . . . . . . . . . . 69

  Васил Златарски — Историко-политическа съдба . . . . . . . . . . . 92

  Любомир Милетич — Българи и румъни в техните културно-исторически отношения . . . . . . . . . . . 107

  Михаил Арнаудов — Фолклор . . . . . . . . . . . 136

  Стилиян Чилингиров — Възраждане (1810 - 1878 г.) . . . . . . . . . . . 159

  Карел Шкорпил — Старобългарски паметници . . . . . . . . . . . 181

  Стоян Романски — Народностен характер . . . . . . . . . . . 206

  Димитър Мишайков — Стопанско значение . . . . . . . . . . . 231

  Владимир Моллов — Държавно-политическо значение . . . . . . . . . . . 267

 

Дял трети. ДОКЛАДИ НА ДРУГИ УЧАСТНИЦИ В ЕКСПЕДИЦИЯТА . . . . . . . . . . . 285

  Антон П. Стоилов — Рапорт за командировката ми в Румъния . . . . . . . . . . . 287

  * * * — Окръг Кюстенджа територия и население . . . . . . . . . . . 290

  Любомир Попов — Пътуване във Влашко . . . . . . . . . . . 306

  Милан Г. Марков — Историческите права на България върху Добруджа . . . . . . . . . . . 319

  Иван Пенаков — Кюстенджанското пристанище . . . . . . . . . . . 338

  Петър Габе — Жестокостите . . . . . . . . . . . 346

  Александър Дякович — Добруджа под гнета на румъните . . . . . . . . . . . 364

  Александър Дякович — Доклад за командировката ми в Добруджа . . . . . . . . . . . 426

 

Приложения. МАТЕРИАЛИ НА ДОБРУДЖАНСКИЯ НАРОДЕН СЪБОР 437

  I. Мемоар (проект на Ал. Дякович) . . . . . . . . . . . 439

  II. Резолюция на събора . . . . . . . . . . . 451

  III. Мемоар от представителите на Добруджа . . . . . . . . . . . 454

 


 

Петър Петров

НАУЧНА ЕКСПЕДИЦИЯ В ДОБРУДЖА 1917 г.

 

Българска

Първо издание

 

Изд. редактор Валентин Радев

Художник на корицата Асен Стоянов

Художествен редактор Борис Драголoв

формат 70x100/16

Печ. коли 30,25

Изд. коли 39,32

 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

 

Цена 120 лв.

 

 

© Петър Христов Петров, съставител

ISBN 954-07-0366-2

 

[Back]