Българските акционни комитети в Македония — 1941 г.

Димитър Минчев

 

Димитър Минчев

 

Българските акционни комитети в Македония — 1941 г.

 

Македонски Научен Институт — София, 1995

Македонска Библиотека № 34

 

Dimitar Minchev

Bulgarian Campaign Committess in Macedonia 1941

 

Macedonian Scientific Institute — Sofia, 1995

Macedonian Library № 34

 

 

В книгата се изясняват важни страни от българския национален въпрос по време на Втората световна война. С разгрома на Версайска Югославия през 1941 г. във Вардарска Македония настъпва безвластие. Сръбските административни органи се разбягват, страхувайки се от отмъщението на българското население. Българите навсякъде формират комитети за поемането на властта. Всички комитети се обединяват в „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТРАЛЕН АКЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА МАКЕДОНИЯ с център Скопие, който обявява присъединяване към България. Книгата е снабдена с документи и материали, както и с много снимки.

 

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 


ПРЕДГОВОР . . . . . . . 3

ПЪРВА ГЛАВА. СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ АКЦИОННИ КОМИТЕТИ

1. ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЪЗНИКВАНЕТО НА АКЦИОННИТЕ КОМИТЕТИ . . . . . . . 9
2. ФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЦЕНТРАЛЕН АКЦИОНЕН КОМИТЕТ В СКОПИЕ . . . . . . . 16
3. ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНИ АКЦИОННИ КОМИТЕТИ В ОБЛАСТТА . . . . . . . 27

ВТОРА ГЛАВА. ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АКЦИОННИ КОМИТЕТИ

1. ДЕЙНОСТТА ДО УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ВЛАСТ . . . . . . . 50
2. АКЦИОННИТЕ КОМИТЕТИ СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ . . . . . . . 65

Епилог . . . . . . . 77
Заключение . . . . . . . 81

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ . . . . . . . 87

Dimitar Minchev. Bulgarian campaign commitees in Macedonia 1941 - Summary . . . . . . . 162

 

[Back to Index]