Българските акционни комитети в Македония — 1941 г.

Димитър Минчев

 

Албум

 

 

Благодарност за освобождението

 

Българските войски влизат в новооснободените българские земи (Македония), възторжено посрещани от населението, 1941 г.

 

 

Изглед от Охрид

 

Един от мостовете на Скопие, 1941 г.

 

 

 

 

[Back to Index]