История на доброволцитѣ отъ Сръбско-българската война – 1885 г.

Йорданъ Венедиковъ

 

[[ Ръководители на войната ]] 

 

 

 

 

Н. Височество Княз Александър I

Н. Височество Князъ Александъръ I

Князъ на България

 

 

Подполковник Николаев Д.

Подполковникъ Николаевъ Д.

Главнокомандуващъ на българскитѣ войски презъ 1885 г.

 

 

Капитан Петров Р.

Капитанъ Петровъ Р.

Началникъ щаба на действующата армия презъ 1885 г.

 

 

Петко Каравелов

Петко Каравеловъ

Министъръ-председателъ презъ 1885 г.

 

 

Майор Никифоров

Майоръ Никифоровъ

I Воененъ министъръ презъ 1885 г.

 

[Back]