История на доброволцитѣ отъ Сръбско-българската война – 1885 г.

Йорданъ Венедиковъ

 

 

Приложения

 

 

Приложение № 1  (с. 61): 

 

 

Приложение № 2  (с. 68):

 

 

Приложение № 3 (с. 80). Сражението на Сливница:

Сражението на Сливница

 

 

Приложение № 4  (с. 96):

 

 

 

Приложение № 5  (с. 109):

 

 

Приложение № 6  (с. 122)

 

 

 

Приложение № 7  (с. 142):

 

 

Приложение № 8  (с. 146). Сражението при Пирот:

Сражението при Пирот

 

 

Приложение № 9  (с. 160):

 

 

Приложение № 10  (с. 162):

 

 

Приложение № 11  (с. 172):

 

 

Приложение № 12  (с. 178):

 

 

Приложение № 13  (с. 191):

 

[Back]