История на доброволцитѣ отъ Сръбско-българската война – 1885 г.

Йорданъ Венедиковъ

 

X. Показатели

 

3. Показатель на мѣстнитѣ имена

 

А.

Акчаръ, с. 182—184, 190, 194.

Акчаръ, р. 183.

Алдомировци, с. 74, 89, 91, 102—104.

Арзанъ, с. 178, 179, 185, 188.

 

Б.

Баалинъ, с. 127.

Баба Вида, фортъ 177.

Бабинъ Зѫбъ, в. 155.

Бабица, с. 110, 111.

Балканътъ, 14, 59, 71, 82, 133, 157, 172, 175, 189, 195.

Балчикъ, гр. 32.

Банкя, с. 114.

Батановци, с. 106.

Беледие ханъ 75, 89—91.

Беренде, с. 137.

Берковица, гр. 41, 42, 52, 76, 89, 98, 194.

Бойково, с. 16, 19, 27, 45, 46.

Бойница, с. 43, 160.

Болиевъ долъ, с. 122.

Берово, с. 62.

Бошуля, с. 46.

Бошурате, в. 147.

Брайкьовци, с. 138, 139.

Бракьевци, с. 43, 160, 161, 163, 165, 166.

Братушково, с. 86, 87, 101,103, 104, 116, 117.

Бребевница, с. 71—73, 122, 132, 133.

Бреложница, с. 83, 85, 120.

Брусниковецъ, с. 165, 166.

Брѣгово, с. 42, 43, 158, 160, 163, 165, 166.

Брѣзникъ, гр. 30, 38, 40, 41, 64, 66, 73—75, 82, 86, 83, 91, 93, 104—107, 109, 110, 112—114, 129—131, 136, 137, 146.

Букоровци, с. 132.

Букурещъ, гр. 35.

Бургасъ, гр. 3, 10, 11, 32, 47, 48.

Бусинска височинв 61.

Бусинци, с. 65, 66.

Бучино, с. 40, 72. 73, 73—77, 88—90, 93, 94.

Бушуля, с. 20.

Бърдо, в. 109.

Бърля, с. 97, 122.

Бѣла, с. 43.

Бѣла вода, с. 112.

Бѣла паланка, гр. 127, 136.

Бѣлградъ 194, 195, 202.

Бѣлоградчикъ, гр. 42, 44, 52, 167, 166,  170, 172, 173, 175, 176, 177, 182, 190, 191, 194.

 

В.

Вакарелъ, с. 45, 47.

Вакъвъ, с. 10.

Варна, гр. 3, 5, 32, 33, 35, 43, 44, 47, 51, 55.

Василевци, с. 91, 95.

 

 

210

 

Видболъ, с. 182, 186, 190.

Видимъ, в. 160

Видинъ, гр. 34, 40, 42—44, 47, 51, 54, 56, 58, 157—160, 162, 163, 165—169, 171—173, 175—177, 178, 180—183, 186, 189, 190, 193, 194, 197, 199, 202.

Видличъ планина 123, 133, 134, 139, 140, 142, 148.

Виена, гр. 56.

Вискяръ, пл. 82.

Вишанъ, в. 62, 70, 73, 80.

Вишая, в. 82, 102, 104, 116, 202.

Владая, с. 113.

Владиславци, с. 136.

Власина, с. 59, 77, 104.

Войница, с. 163, 182.

Врабча, с. 59, 62, 63, 65, 66, 70, 72, 74, 78, 80, 88, 136, 146, 159, 197.

Враца, гр. 41.

Враца, с. 63.

Връбница, с. 132.

Вучидолъ, с. 60, 61.

Възганица, р. 145.

Вълковия, с. 96, 122.

Върбово, с. 175.

Вѣтренъ, с. 45, 46.

 

Г.

Габеръ, с. 80, 94, 125.

Габрово, гр. 13, 14, 17.

Гайтанци, с. 181, 190, 191, 193.

Гинци, с. 47. 72, 75, 77, 78.

Гински ханове 97.

Глоговица, р. 66, 73, 78, 114.

Глотница, с. 190.

Годечъ, с. 76, 77, 95, 99.

Голѣмо Малово, с. 79, 83.

Голѣмъ Боялъкъ, с. 11.

Голѣмъ турчинъ, с. 160.

Гомотарци, с. 178.

Горна Ада, о-въ 178.

Горна Орѣховица, гр. 17.

Горни Криводолъ, с. 127.

Госъ, с. 130.

Грамада, с. 162, 163, 182.

Градешница, р. 50, 155.

Градище, в. 101—104, 117, 148, 149, 151, 208.

Губежъ, с. 94, 96.

Гургуляга, с. 113, 116, 130, 131, 138.

Гурково, с. 169.

Гълѫбовци, с. 114.

Гѫнзово, с. 178.

 

Д.

Делейна, с. 166.

Дерменъ-дере (Фердинандово), с. 5, 8, 18.

Добри долъ, с. 144, 147, 150—152.

Добричъ, гр. 32, 33, 52.

Долни Криводолъ, с. 71, 97.

Драгоилъ, с. 126.

Драгоманска рѣка 123.

Драгоманъ, гр. 41, 45, 63, 67, 68, 70—73, 75, 77, 78, 94, 99, 100, 117, 125, 126, 128, 132, 136, 137, 159.

Драготинци, с. 80, 118, 119.

Дражаница, с. 183, 193.

Дрѣново, с. 17.

Дубица, в. 82.

Дубрава, с. 167, 169, 171, 174, 176.

Дубрава, кория 161.

Дунавъ, р. 31, 43, 44, 52, 57, 158, 165, 178, 193, 194.

Дупница, гр, 22, 23, 104.

Дъсченъ кладенецъ, в. 60, 63.

 

Е.

Ездимирци, с. 78.

Ерма, р. 66.

Ески Джумая, гр. 32, 33.

 

Ж.

Жеглица, с. 190.

Жежница, в. 114.

Женева, гр. 55, 56.

 

З.

Забѣлъ, в. 84, 85, 118, 119.

Зайчаръ, гр. 76, 133, 157, 159, 160, 163, 165.

Зелени градъ, с. 62.

Златуша, с. 114.

 

И.

Изатовци, с. 62, 71, 98, 122, 121, 132—135, 138, 146.

Изворъ, с. 54. 60, 62—64, 131.

Ихтиманъ, гр. 20, 40, 45—47.

 

 

211

 

К.

Кадѫбоазъ, проходъ 167, 172, 182.

Казанлъкъ, гр. 9.

Казълъ Агачъ (Елхово), гр. 10.

Казѫклисе, с. 11, 47.

Кайбиляръ, с. 11.

Калиновецъ, с. 166.

Кална, с. 59.

Калотина, с. 62, 98, 99, 113, 124.

Калотинска рѣка 99, 100.

Калсферъ, гр. 15, 17, 52.

Калугеръ, с 183.

Калфата (Оъединение), с 8.

Калафатъ, гр. 56.

Каменица, с. 62 122, 134, 135.

Капитановци, с. 178.

Кара-топракъ, с. 15—17.

Карлово, гр. 52.

Каспичанъ, с. 42.

Келъ ташъ, в. 154.

Керимбегски люнетъ 177.

Кладово, гр. 157.

Княжевацъ, гр. 76, 157, 160, 183.

Княжево, с. 19.

Ковачница, в. 103.

Коилово, с. 43.

Колуница, с. 59, 63, 64, 66, 73, 108.

Комщица, с. 40, 59, 62, 71, 72, 76, 78—80, 88, 93, 94, 96—98, 100, 113, 122, 124, 138—140, 194.

Конска, р. 106.

Корито, с. 183.

Костинбродъ, с 47, 77.

Кошарица, с. 130.

Криви Колникъ, в. 114, 117.

Криводолъ, с. 62.

Крупецъ, с. 126, 146, 148.

Кула, гр. 42, 43, 157, 160—163, 165, 166, 177, 182, 189, 193.

Курменчикъ, с. 41.

Кюстендилъ, гр. 22, 23, 36, 37, 38, 53, 60, 104, 112, 131, 200, 201.

 

Л.

Лагошевци, с. 52, 158, 162, 183, 190, 193.

Леща, в. 82, 83, 94.

Ловечъ, гр. 36, 40, 41, 53, 54.

Лозенградъ, гр. 11.

Ломница, с. 60, 61, 63, 65, 66.

Ломъ, гр. 6, 29, 30, 42, 51, 52, 55—57, 168, 169, 172, 175, 177, 181—183.

Лукавица, р. 67, 78, 125.

Луковитъ, гр. 53.

Лѣтница, с. 70.

 

М.

Македония 1, 3, 4, 7, 21, 23, 37, 89, 162.

Мали Руй, в. 61.

Малово, с. 71, 72, 75, 82—84, 87, 91, 95,98, 100, 101, 132.

Мека Цревъ, в. 84, 100, 101, 117, 118.

Микре, с. 41.

Мусинъ връхъ 171.

 

Н.

Невля, с. 73.

Негованци, с. 178.

Неготинъ, гр. 76, 133, 157.

Недѣлище, с. 78, 80.

Нешковъ връхъ 144.

Никополъ, гр. 33, 42.

Нишава, р. 126.

Нишоръ, с. 152, 153, 155.

Нишъ, гр. 127, 144.

Нови пазаръ, гр. 32.

Нови ханъ, с. 40, 47.

Ново-село, с. 41, 54.

Новоселски люнетъ, 177, 180.

Новоселци, с. 179, 180.

 

О.

Одеса, гр. 34, 50, 57.

Одоровци, с. 59, 62.

Орхание, гр. 41, 54, 129.

Орѣхово, гр. 30, 42.

Османие (Александрово), с. 176, 182.

Османъ Пазаръ, гр. 33.

Ошане, с. 176.

 

П.

Пазарджикъ, гр. 10, 18, 19, 46.

Парижъ, гр. 56.

 

 

212

 

Паскашия, с. 146.

Периловци, 43.

Перникъ, гр. 38, 93.

Петерлашъ, с. 128, 146.

Петровски кръстъ, в. 87.

Петроханъ 75, 77, 139, 140, 148.

Пещера, гр. 10.

Пиротъ, гр. 43, 53, 54, 58, 77, 82, 98, 100, 104, 113, 123—128, 133, 137, 142—144, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 194, 197, 202.

Пловдивъ, гр. 3, 4, 5, 7—9, 13, 14, 17—21, 23—25, 27, 30, 31, 34—36, 39, 40, 44—46, 52, 59, 72, 89, 138, 159.

Плѣвенъ, гр. 36, 53.

Попина, с. 31.

Превала, с. 43, 167.

Прекръстье, с. 68, 79.

Преславски редутъ 86.

Провадия, гр. 32.

Провалия, в. 128.

Пролазница, с. 175.

Протопопинци 122, 133.

Пѣсчаникъ, в. 96.

 

Р.

Раброво, с 43, 158, 165, 165.

Равно, с. 94, 95, 96.

Радейна, с. 146.

Радомиръ, гр. 37, 39, 60, 64, 72—74, 79, 88, 91, 93, 105, 106, 108, 131, 200.

Радуевацъ, гр. 160.

Радуловци, с. 101. 102, 104, 116.

Разбоище, с. 77—79, 90, 94.

Разградски редутъ 86.

Разградъ, гр. 23, 32, 51.

Ракита, с. 61, 101, 104.

Раковица, с. 114, 176.

Раяновци, с. 91, 167, 171, 176.

Репляна, с. 168, 194, 195.

Родопитѣ, пл. 8.

Романци, с. 130.

Ропотъ, с. 78, 93, 94—96, 98, 124, 133, 140.

Росица, р. 194.

Росомачъ, с. 123, 133, 134, 142.

Ружинци, с. 168.

Руй, в. 70.

Рупци, с. 179.

Русе, гр. 3, 4, 29, 31—33, 35, 36, 40, 42—44, 47, 50—52, 55—57.

Ръжана, с. 59, 62, 113, 123—128, 132—136, 140, 142—146.

 

С.

Салашъ, с. 160.

Самоковъ, гр. 18, 23, 112, 113.

Саранбей гара 45, 120.

Саранци, с. 52, 54.

Св. Арахангелъ, мън. 133.

Св. Богородицв, мън. 133, 134.

Св. Никола, проходъ 43, 167, 169, 172, 176, 195.

Св. Никола, в. 105, 109, 110.

Св. Троица, в. 109.

Свищовъ, гр. 32, 33, 42. 44, 45.

Своге, с. 127.

Севлиево, гр. 36, 53, 54.

Силистра, гр. 31, 33, 50—52.

Славиня, с. 47, 62, 71, 98, 123, 124, 132—135, 138, 141, 149.

Слаковци, с. 109.

Слива, с. 182.

Сливенъ, гр. 9, 10, 34, 41.

Сливница, с. 40, 41, 47—49, 54, 59, 66, 68, 69, 71—77, 79, 80, 83, 87, 88, 91—95, 99, 100, 102—105, 112—114, 120, 122, 124, 128, 129, 132, 133, 136, 137, 146, 149, 176, 181, 201.

Смиловци, с 62, 71.

Смолча, с. 76, 88, 90, 94, 96, 97, 132, 133, 138.

Смърданъ, с. 178.

Соколски монастиръ 15.

София, гр. 2, 3, 5, 18, 19, 20, 23, 28—32, 34, 39, 40, 45—47, 49, 50, 52, 53—60, 66, 72, 73, 76—78, 80, 82, 88, 89, 91, 92, 100, 102, 105—107, 111—114, 119, 120, 128, 129, 138, 144, 149, 159, 168, 197.

Стакевци, с. 43, 167.

Станимака, гр. 9.

Станянци, с. 59, 62, 77, 96, 126.

 

 

213

 

Столоветѣ (Мусинъ връхъ) 167, 169.

Страшень брѣгъ, врата (Видинъ) 184, 185.

Струнинъ долъ, с. 176.

Суковски мостъ 126.

Суточино, с. 194.

Сърбия 1, 3, 8, 10, 39, 43, 47, 49, 56, 57, 59, 82, 128, 131, 138, 144, 145, 157, 158, 160, 162.

Сѣнкосъ, с. 71, 133.

 

Т.

Татарджикъ, с. 179.

Татарджишки люнетъ 177—180.

Татаръ-кьой, с. 10.

Темничъ, с. 165.

Тепанъ, с. 147.

Тимокъ, р. 43, 162, 163, 165, 166.

Тополовица, р. 161. 185, 186, 188.

Тракия 7, 30.

Трекляно, с. 64, 73, 74, 111, 200.

Три уши, в. 78, 82, 85, 113, 117, 118, 125.

Троянъ, гр. 36.

Трънъ, гр. 30, 38, 53, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 70, 72, 74, 77, 78, 80, 88, 127, 159, 197.

Туденъ, с. 77, 90, 91, 95, 98, 99, 124, 132.

Турносеверинъ, гр. 56.

Турция 1, 22, 23, 39, 59, 198, 201.

Тутракань, гр. 31, 50.

Търново, гр. 5, 6, 13, 14, 17, 28, 29, 36, 39, 41, 53, 54.

 

Ф.

Факия, с. 10, 11, 48.

Флорентинъ, с. 178.

Филиповци, с. 65, 67, 78, 136, 137.

 

X.

Хаджи-Ибишъ капия (Кулската врата) 180, 181.

Халваджи, с. 178.

Хисарлъкъ, в. 151, 153, 154.

 

Ц.

Царибродъ, гр. 38, 59, 62, 63, 67 68, 71, 77, 99, 100, 103, 120, 124—128, 132, 137—139, 144—146, 149, 155, 176.

Цариградъ, 43, 58.

Цвилба, р. 109.

Цвѣтковъ гробъ, в. 63.

Църни връхъ 61.

 

Ч.

Чепанъ, било 87, 95, 105, 113, 117, 118, 125.

Черенъ връхъ (северенъ) 147, 150.

Черенъ връхъ (юженъ) 147.

Черномащица, с. 43.

Чечилъ, с. 161.

Чипровци, с. 194.

Чирпанъ, гр. 5, 8, 9.

Чонгурусь, с. 178.

Чорлево, с. 168.

Чупрене, с. 43, 160, 167, 170, 171, 175, 176, 182, 183, 195.

 

Ш.

Швейцария, 55.

Шипка, в. 3, 15, 17, 20.

Шипчанска позиция, 15.

Шияковци, с. 40.

Шума, с. 77, 94, 97.

Шуменъ, гр. 28—30, 32—34, 39, 40, 42, 43, 50, 51.

 

[Previous]

[Back to Index]