История на доброволцитѣ отъ Сръбско-българската война – 1885 г.

Йорданъ Венедиковъ

 

X. Показатели

 

2. Показатель на доброволскитѣ части

 

Б.

Балчишка (4-а) чета отъ Шуменската доброволска дружина 33, 34, 42, 43, 158, 160, 162, 166.

Бургаска чета 7, 37, 47, 48.

 

В.

Варненска (3-а) чета отъ Шуменската доброволска дружина 33, 34, 42, 43, 158, 161, 165.

 

Д.

Добричка (1-а) чета отъ Шуменската доброволска дружина 33, 34, 42, 43, 158, 160, 162, 166.

Доброволски жандармерийски ескадронъ при Лѣтящия отрядъ на капитанъ Тодоровъ 31.

Дворянова чета — вижъ Русенска чета.

Дѣдо Желюва чета 53.

Дѣдо Илюва чета 28, 60, 63, 64, 79, 91, 93, 104, 108, 112, 113, 122, 131, 199, 200, 201.

 

И.

„Искра”, чирпанска доброволска чета 7, 9.

 

К.

Казанлъшка доброволска чета 7.

Карловска доброволска чета 52.

 

 

208

 

Каваловитѣ чети (отъ 2-а Софийска добр. дружина) 63, 66, 101, 102, 116.

Карауланова чета 18, 25, 27, 151, 152.

Куртева чета 25.

 

Л.

Ловечка чета 53, 197.

Луковитска чета 53.

 

М.

Македонска чета 7.

Македонски баталионъ 2, 3, 10, 27, 37, 45, 4.6, 148, 149, 151, 152.

 

Н.

Никополска чета 33.

 

П.

Петропавловска чета 17.

Плѣвенска чета (1-а) 36, 37, 41, 42, 53, 158, 171, 172, 174, 175, 192, 197.

Пловдивска чета (на Каназирски и Ив. Хр. Гешовъ) 52.

Пловдивска македонска чета 18.

 

Р.

Радомирска конна чета (вижъ конната чета на Храновъ) 28.

Разградска чета 25.

„Раковски и Левски”, добр. чета 54, 55.

Русенска (5-а) чета отъ Шуменската добр. дружина 33, 34, 42, 43, 162, 171, 175, 181, 183, 191, 195—197.

Русенска (Дворянова) чета 28, 35, 43, 44, 68, 158, 167, 195.

 

С.

Самоковски доброволски отрядъ 19, 24.

Сандровска чета 28, 36, 44, 167, 169—175, 183, 191, 192, 195—197.

Свищовска (2-е) чета отъ Шуменската доброволска дружина 33, 34, 42, 43, 158, 161, 165.

Севлиевска чета 197.

Сливенска чета 7.

Софийска македонска чета 18, 53.

Студентски легионъ 48.

Софийска (1-а) (9-а Опълченска) доброволска дружина на капитанъ Кавалова 23, 25—27, 37, 44, 45, 59, 80, 88, 92, 93, 102—104, 115, 116, 122, 130, 138, 146, 149, 197.

 

1-а и 3 а чети отъ 1-а Соф. добр. дружина 79.

5-та чета отъ 1-а Соф. добр. дружина 104, 117.

 

Софийска (2-а) доброволска дружина 28, 30, 31, 34, 36—38, 40, 54, 62, 74, 93, 103, 104, 122, 138, 146, 149.

 

1-а чета стъ 2-а Соф. добр. дружина 41, 63, 67, 68, 75, 82, 101, 119, 120, 125.

2-а чета отъ 2-а Соф. добр. дружина 65—67, 68, 74, 87, 103.

3-а чета отъ 2-а Соф. добр. дружина 41, 63, 68, 75, 82, 101, 119, 120, 125.

4-а чета отъ 2-а Соф. добр. дружина 65, 66, 74, 87, 103.

 

Софийска (3-а) доброволска дружина 28, 31, 37, 39, 40, 72, 75, 79, 93, 122, 143.

 

1-а чета отъ 3-а Соф. добр. дружина 96, 123.

2-а чета отъ 3-а Соф. добр. дружина 66, 94, 96, 123.

Чета на Лука Николаевъ отъ 3-а Соф. добр. дружина 122.

Чета на Райчевъ отъ 3-а  Соф. добр. дружина 134.

Чета на Петковъ отъ 3-а Соф. добр. дружина 133.

 

Т.

Търновска чета 17, 39.

 

У.

Ученически легионъ 15, 23, 26, 37, 45, 46, 149, 155.

 

 

209

 

X.

„Хр. Ботевъ”, чета 53, 54.

„Хадши Димитъръ и Ст. Караджа” чета 55.

Харамии 23, 89, 138, 142, 143, 152.

 

Ч..

Чета на Ковачевъ (отъ Шумен. добр. дружина) 186

Чета на Сп. Костовъ 27.

Чета конна на Храновъ 28, 60, 79, 93, 110—112, 122, 200.

Чети на поручикъ Шиваровъ — вижъ 1-а и 3-а чети отъ 2-а Соф. добр. дружина.

 

Ш.

Шуменска доброволска дружина 37, 40, 42, 157, 158, 189, 196, 197.

Шуменската (6-а) чета отъ Шуменската добр. дружина 33, 34, 39, 42, 43 158, 162, 178, 181, 184.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]