Спомени за княжеското време

 

Добри Ганчев

 

Издателство на Отечествения фронт, София 1983

 

[[ Липсват страници 62-63, 194-195, 238-239 ]]

 

Сканове в .pdf формат (7.6 Мб)

 

 

    За Добри Ганчев и за неговите спомени  (Николай Хайтов)

    Обяснителни бележки  (Давид Б. Коен)

 

1. Първи впечатления от княз Фердинанд

2. Князът обикаля княжеството

3. Чертици от характера на Фердинанд

4. Първата свита на Фердинанд

5. Князът и княгинята

6. Главните военни сподвижници на княза

7. Стамболов и антуражът му

8. Князът — Стамболов — опозицията

9. Фердинанд през последните години на царуването си

 

Бележки на Добри Ганчев към редактора на ръкописа (1923 г.)

Азбучен указател

 

[Back to Main Page]