.
Кресненско-Разложкото въстание, 1878-1879
Принос за неговия обхват и резултати, за вътрешните и външнополитическите условия, при които избухва, протича и стихва
.
Дойно Дойнов  (Издателство на Българската Академия на науките. София, 1979)


Съдържание Вместо предговор Увод
Глава I. Подготовка, обявяване и ход на въстанието
    1. Обстановката в югозападните български земи в навечерието на въстанието
    2. Подготовка на въстанието
    3. Избухване и първи резултати
    4. Въстанието в Разложко
    5. Развой и ликвидиране на въстанието в Джумайско
    6. Въстанически прояви през зимата на 1878-1879 г.
    7. Отражението на Кресненско-Разложкото въстание във вътрешността на Македония. Действията на чети през първата половина на 1879 г.

Глава II. Ръководство и организация на въстанието
    1. Централен комитет
    2. Ролята и помощта на комитетите “Единство”
    3. Въстанически институции и организация

Глава III. Външнополитическата обстановка и въстанието
    1. Политиката на Великите сили и въстанието:
          [[ А. Русия, Австро-Унгария между Санстефанския договор и Берлинския конгрес ]]
          [[ Б. След Берлинския конгрес и началото на въстанието ]]
          [[ В. Реакции в България ]]
          [[ Г. Причините за промяната на официалната руска политика през есента на 1878 г. ]]
          [[ Д. Австро-Унгария ]]
          [[ Е.  Англия ]]
          [[ Ж. Франция, Германия и Италия ]]
    2. Кресненско-Разложкото въстание и националноосвободителните движения на други балкански народи
    3. Няколко необходими извода

Литература  — Съкращения
Содержание, Резюме  (RU)
Inhalt, Zusammenfassung  (DE)
Summary  (EN)
Resume (FR)
Показалец на географските наименования  —  Показалец на личните имена


[Back to Main Page]