Кресненско-Разложкото въстание, 1878-1879
Д. Дойнов
 
СЪДЪРЖАНИЕ

Вместо предговор ....... 5
Увод ....... 7

   Първа глава. Подготовка, обявяване и ход на въстанието
Обстановката в югозападните български земи в навечерието на въстанието ....... 14
Подготовка на въстанието ....... 26
Избухване и първи резултати ....... 37
Въстанието в Разложко ....... 50
Развой и ликвидиране на въстанието в Джумайско ....... 60
Въстанически прояви през зимата на 1878-1879 г. ....... 70
Отражението на Кресненско-Разложкото въстание във вътрешността на Македония. Действията на чети през първата половина на 1879 г. ....... 79

   Втора глава. Ръководство и организация на въстанието
Централен комитет ....... 118
Ролята и помощта на комитетите “Единство” ....... 127
Въстанически институции и организация ....... 152

   Трета глава. Външнополитическата обстановка и въстанието
Политиката на Великите сили и въстанието ....... 172
Кресненско-Разложкото въстание и националноосвободителните движения на други балкански народи ....... 262
Няколко необходими извода ....... 276

Литература ....... 285
Съкращения ....... 291
Резюме на руски ....... 295
Резюме на немски ....... 299
Резюме на английски ....... 306
Резюме на френски ....... 313
Показалец на географските наименования ....... 320
Показалец на личните имена ....... 326


[Next]
[Back to Index]