Съветска България през три британски мандата 1956—1963

Из архива на Форин офис за събития и личности в България

(Ричард Спейт 1956-1958, Антъни Ламбърт 1958-1960, Антъни Линкън 1960-1963)

 

Димитър Димитров

 

 

Би Би Си Лондон, 1994

Печатница: „Алекс-Г"

 

Текст в .pdf формат (0.7 Мб) от gripen@abv.bg

 

С благодарност към Британския държавен архив, чиито материали

попълват бели полета от близката история.

    Уводни бележки

1. „Часовникът тук се връща назад" (1956–1958)  1

2. „Примирено презрение към комунизма" (1958–1960)  44

3. „Апатия и мрачни предчувствия" (1960–1963)  74

    Индекс  158

 

[Back to Main Page]