Данаил Крапчев и в. “Зора”. Незабравимото
Цвета Трифонова
 
Стоян Аршинков - събирателят
 

Роден в 1902 г. в с. Долно Камарци, Софийско. Завършва Първа мъжка гимназия в София, където негов учител е бил Цветан Радославов, автор на текста на националния химн “Мила Родино”. Аршинков участва в създаването на стенографската азбука и стенографското движение в България, заедно с чеха Антон Безаншек. Учи право в СУ “Кл. Охридски”, завършва семестриално. Работи като стенограф в Народното събрание, след това е сътрудник на сп. “Демократически сговор”. Започнал работа в редакцията на в. “Зора” през 1923 г. и е човекът, който пръв е въвел фотографията във вестника.  Там е редактор , стенограф и репортер до 9. ІХ. 1944 г. След преврата е арестуван и три месеца е в Софийския централен затвор. През 1945 г. работи като стенограф във в. “Ден”, издание на СБЖ. След това преминава във в. “Земеделско знаме” и “Отеч. фронт”.

Автор е на първата и единствена книга, посветена на Цветан Радославов - “Мила родино”, изд. БАН, 1985 г. Умира през 1991 г. като преди това предава събраните от него материали на Гео Крапчев, син на Никола Крапчев и племенник на Данаил Крапчев.


[Previous] [Next]
[Back to Index]