Ћирило и Методије. Житија, службе, канони, похвале
Приредио Ћорђе Трифуновић

 

Српска књижевна задруга

Основана 1892. године

Иницијал СКЗ нацртао Јован Јовановић Змај

 

Ћирило и Методије

Житија, службе, канони, похвале

 

Климент Охридски

Константин Преславски

и Непознати Писци

 

 

Приредио Ђорђе Трифуновић

 Београд 1964

 

Превели Ирена Грицкат, Олга Недељковић, Ђорће Трифуновић

Одаврао азбучне таблице Владимир Мошин

 

 


 

САДРЖАЈ

 

ПРЕДГОВОР

 

Милорад Панић-Суреп

ДАР ВЕЋИ И СКУПОЦЕНИЈИ ОД СВАКОГ ЗЛАТА . . . . . . . 9

 

Ђорђе Трифуновић

СОЛУНСКА БРАЋА . . . . . . . 21

 

ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ

 

Непознати писац

ЖИТИЈЕ ЋИРИЛОВО (превела Олга Недељковић) . . . . . . . 43

 

Клилент Охридски

ПОХВАЛА ЋИРИЛУ (превела Ирена Грицкат) . . . . . . . 121

 

Непознати писац

СЛУЖБА ЋИРИЛУ (превео Ђорђе Трифуновић) . . . . . . . 131

 

Непознати писац

ЖИТИЈЕ МЕТОДИЈЕВО (превела Олга Недељковић) . . . . . . . 145

 

Константин Преславски

СЛУЖБА МЕТОДИЈУ (превео Ђорђе Трифуновић) . . . . . . . 173

 

Непознати писац

ПОХВАЛНО СЛОВО ЋИРИЛУ И МЕТОДИЈУ (превела Ирена Грицкат) . . . . . . . 185

 

Непознати писац

КАНОН ЋИРИЛУ И МЕТОДИЈУ (превела Ирена Грицкат) . . . . . . . 207

 

 

БЕЛЕШКЕ

 

НАПОМЕНЕ . . . . . . . 223

ИЗВОРИ . . . . . . . 238

О ОВОМ ИЗДАЊУ (Ђ. Трифуновић) . . . . . . . 239

 

 


 

ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ

 

Издавач

СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА — БЕОГРАД

 

Технички уредник Стојан Милеуснић

Коректор Душица Мајсторовић

 

Штампарија ,,КУЛТУРА" — Београд

Македонска 4

 

[Back to Index]