Ћирило и Методије. Житија, службе, канони, похвале
Приредио Ћорђе Трифуновић

 

 

(Албум)

 

1.     Средњовековни писац са оличењем мудрости (Јеванђелист Матеј, српска минијатура XIV века у Четворојеванђељу манастира Куманице)

2.     Ћирило (Фреска у цркви Светог Климента у Риму, IX век)

3.     Света Софија у Цариграду (Ћирило је радио као библиотекар патријаршијине библиотеке у Светој Софији)

4.     Грчко уставно писмо IX века

5.     Облици најстарије глагољице, писма које су саставили браћа Ћирило и Методије

6.     Облици најстарије глагољице, писма које су саставили браћа Ћирило и Методије

7.     Српско писмо X века (Темнићки натпис, споменик резан у камену)

8.     Један од најстаријих облика ћирилице (у камену натпис цара Самуила, 993)

9.     Ћирилица XI века (Савина књига, споменик старословенског језика)

10.  Иницијали византијског стила (Остромирово јеванђеље, руски споменик из 1056-1057. године)

11.  Глагољица и ћирилица XI века (Синајски требник и Супрасаљски зборник, споменици старословенског језика)

12.  Ћирилица из Остромировог јеванђеља 1056-1057, најстаријег датираног ћирилског рукописа

13.  Ћирилица у руском стихирару с Неумама из 1152. године

14.  Ћирилица и глагољица с краја XII века (Охридски апостол)

15.  Иницијали македонског народно-фантастичног стила (Охридски апостол, Слепчански апостол, Григоровићев паримејник, Григоровићево јеванћеље, Хиландарски рукопис 387 и Македонски триод Југославенске Академије)

16.  Српско писмо из 1180—1190. године (Мирослављево јеванђеље, писано руком Варсамелеона и Глигорија)

17.  Српско писмо с почетка XIII века (Београдски паримејник, писан рашком редакцијом)

18.  Српско писмо око 1202. године (Јеванђеље Вукана Немањића, преписано од двојице преписивача)

19.  Руско писмо из 1220. године (Тумачења посланица апостола Павла)

20.  Српско уставно писмо из 1262. године (Иловичка крмчија)

21.  Иницијали тератолошког стила (Болоњски псалтир, 1230—1242. године)

22.  Српско писмо око 1284. године (Јеванђеље рашког епископа Михаила, писао ђакон Болеслав)

23.  Српско уставно писмо из доба краља Милутина (Битољски служабник)

24.  Бугарско писмо из 1329. године (Добралово јеванђеље)

25.  Руско уставно писмо с „тератолошким" иницијалом XIV века (Силвестровски зборник)

26.  Иницијали геометријског стила у српским рукописима из доба краља Милутина

27.  Српско писмо из 1344 (лево) и бугарско из 1345. године (десно)

28.  Бугарско уставно писмо с полууставним елементима из 1345. године (Летопис Константина Манаса, писао поп Филип за бугарског цара Јована Александра)

29.  Руско уставно писмо из 1356. године (Пролог новгородског архиепископа Мојсија, преписали „Владични робјата" Леонид и Јосиф)

30.  Српско уставно и полууставно писмо из треће четврти XIV века (Препис романа Варлаам и Јоасаф)

31.  Плетени иницијали неовизантијског стила из треће четврти XIV века (Томићев псалтир, споменик бугарског језика)

32.  Српско полууставно писмо из 1386. године (Хроника Георгија Амартола, преписали у Хиландару Роман и Василије)

33.  Методије (Фреска у цркви Светог Климента у Риму, IX век)

34.  Зидине средњовековног солунског града (браћа Ћирило и Методије рођени су у Солуну)

35.  Српска канцеларијска минускула XIV века (Повеља краља Милутина жаретићима, почетак XIV века, и писмо кнеза Вука Которанима, крај XIV века)

36.  Српско писмо XIII века (Босанско јеванђеље из збирке А. Ф. Гиљфердинга)

37.  Српско писмо XIV века (Босанско јеванђеље из звирке А. Ф. Гиљфердинга)

38.  Бугарско писмо из 1428. године (Видински, Драјков, апостол)

39.  Руско полууставно писмо из 1438. године (Октоих Црнорисца Јова)

40.  Српско писмо из 1456. године (Хиландарски метафраст)

41.  Глагољица из 1485. године (Бревијар Југославенске Академије) и ћирилица с почетка XVI века (Оравачко јеванђеље Југославенске Академије)

42.  Методије (Фреска у манастиру Каленићу, почетак XV века)

43.  Српска средњовековна школа (Фреска у цркви Светих апостола у Пећи, почетак XIII века)

44.  Слова српских штампаних књига (Октоих првогласник, 1494, штампарија Црнојевића на Цетињу, и Служабник, 1554, штампарија Винћенца Вуковића у Млецима)

45.  Иницијали српских штампаних књига (Псалтир, 1521, штампао Божидар Горажданин)

46.  Ћирилска слова књига штампаних у Пољској (Часослов, 1491, штампан у Кракову и Библија Франциска Скорине, 1517—1519, штампана у Вилну)

47.  Ћирило и Методије (Минијатура из руског Кенигсбергског летописа, крај XV века)

48.  Хирфордска карта света (XIII век) (На карти, у чијој основи лежи древна карта, виде се места кроз која су путовали Ћирило и Методије: Macedonia, Constantinopolis, Mesopotamia, Fl. Tigris, Mare Caspium, Fl. Danubius, Germania, Italia, Roma)

49.  Руско полууставно писмо из 1558. године (Библија, за цара Ивана Грозног преписао монах Јоаким)

50.  Српско писмо из треће четврти XVI века (Верковићево четворојеванђеље Југославенске Академије)

51.  Ћирилица у књигама писаним у Босни (1. Писмо из Бихаћа, 1520. године, 2. Штампана издања Матије Дивковића, XVII век, 3. Писмо из Сарајева, 1591. године)

52.  Иницијали српских рукописа XVI века

53.  Руско писмо из 1576-1582. године (Писмо цара Феодора Ивановића, сина Ивана Грозног, патријарху Јоакиму)

54.  Српско писмо из друге четврти XVII века (Слово о словесех Константина Философа)

55.  Ученици српске средњовековне школе (Детаљ фреске у цркви Светих апостола у Пећи, почетак XIII века)

56.  Манастир Свети Наум (прва десетина X в.) (Методијев ученик Наум подигао је овај манастир на јужној обали Охридског језера)

57.  Српско брзописно писмо из 1694. године (Писмо Арсенија III Чарнојевића војводи Манастирлији)

58.  Српска „буквица" XVIII века (Александрида писана у Сарајеву 1782. године и Сказаније от женах писано у Патикрају 1812. године)

59.  Српско уставно писмо из 1759. године (Калиграфија Захарије Орфелина)

60.  Српско канцеларијско писмо из 1759. године (Калиграфија Захарије Орфелина)

 

 

1.     Средњовековни писац са оличењем мудрости (Јеванђелист Матеј, српска минијатура XIV века у Четворојеванђељу манастира Куманице)

 

 

2.     Ћирило (Фреска у цркви Светог Климента у Риму, IX век)

 

 

3.     Света Софија у Цариграду (Ћирило је радио као библиотекар патријаршијине библиотеке у Светој Софији)

 

 

4.     Грчко уставно писмо IX века

 

 

5.     Облици најстарије глагољице, писма које су саставили браћа Ћирило и Методије

 

 

6.     Облици најстарије глагољице, писма које су саставили браћа Ћирило и Методије

 

 

7.     Српско писмо X века (Темнићки натпис, споменик резан у камену)

 

 

8.     Један од најстаријих облика ћирилице (у камену натпис цара Самуила, 993)

 

 

9.     Ћирилица XI века (Савина књига, споменик старословенског језика)

 

 

10.  Иницијали византијског стила (Остромирово јеванђеље, руски споменик из 1056-1057. године)

 

 

11.  Глагољица и ћирилица XI века (Синајски требник и Супрасаљски зборник, споменици старословенског језика)

 

 

12.  Ћирилица из Остромировог јеванђеља 1056-1057, најстаријег датираног ћирилског рукописа

 

 

13.  Ћирилица у руском стихирару с Неумама из 1152. године

 

 

14.  Ћирилица и глагољица с краја XII века (Охридски апостол)

 

 

15.  Иницијали македонског народно-фантастичног стила (Охридски апостол, Слепчански апостол, Григоровићев паримејник, Григоровићево јеванћеље, Хиландарски рукопис 387 и Македонски триод Југославенске Академије)

 

 

16.  Српско писмо из 1180—1190. године (Мирослављево јеванђеље, писано руком Варсамелеона и Глигорија)

 

 

17.  Српско писмо с почетка XIII века (Београдски паримејник, писан рашком редакцијом)

 

 

18.  Српско писмо око 1202. године (Јеванђеље Вукана Немањића, преписано од двојице преписивача)

 

 

19.  Руско писмо из 1220. године (Тумачења посланица апостола Павла)

 

 

20.  Српско уставно писмо из 1262. године (Иловичка крмчија)

 

 

21.  Иницијали тератолошког стила (Болоњски псалтир, 1230—1242. године)

 

 

22.  Српско писмо око 1284. године (Јеванђеље рашког епископа Михаила, писао ђакон Болеслав)

 

 

23.  Српско уставно писмо из доба краља Милутина (Битољски служабник)

 

 

24.  Бугарско писмо из 1329. године (Добралово јеванђеље)

 

 

25.  Руско уставно писмо с „тератолошким" иницијалом XIV века (Силвестровски зборник)

 

 

26.  Иницијали геометријског стила у српским рукописима из доба краља Милутина

 

 

27.  Српско писмо из 1344 (лево) и бугарско из 1345. године (десно)

 

 

28.  Бугарско уставно писмо с полууставним елементима из 1345. године (Летопис Константина Манаса, писао поп Филип за бугарског цара Јована Александра)

 

 

29.  Руско уставно писмо из 1356. године (Пролог новгородског архиепископа Мојсија, преписали „Владични робјата" Леонид и Јосиф)

 

 

30.  Српско уставно и полууставно писмо из треће четврти XIV века (Препис романа Варлаам и Јоасаф)

 

 

31.  Плетени иницијали неовизантијског стила из треће четврти XIV века (Томићев псалтир, споменик бугарског језика)

 

 

32.  Српско полууставно писмо из 1386. године (Хроника Георгија Амартола, преписали у Хиландару Роман и Василије)

 

 

33.  Методије (Фреска у цркви Светог Климента у Риму, IX век)

 

 

34.  Зидине средњовековног солунског града (Браћа Ћирило и Методије рођени су у Солуну)

 

 

35.  Српска канцеларијска минускула XIV века (Повеља краља Милутина жаретићима, почетак XIV века, и писмо кнеза Вука Которанима, крај XIV века)

 

 

36.  Српско писмо XIII века (Босанско јеванђеље из збирке А. Ф. Гиљфердинга)

 

 

37.  Српско писмо XIV века (Босанско јеванђеље из звирке А. Ф. Гиљфердинга)

 

 

38.  Бугарско писмо из 1428. године (Видински, Драјков, апостол)

 

 

39.  Руско полууставно писмо из 1438. године (Октоих Црнорисца Јова)

 

 

40.  Српско писмо из 1456. године (Хиландарски метафраст)

 

 

41.  Глагољица из 1485. године (Бревијар Југославенске Академије) и ћирилица с почетка XVI века (Оравачко јеванђеље Југославенске Академије)

 

 

42.  Методије (Фреска у манастиру Каленићу, почетак XV века)

 

 

43.  Српска средњовековна школа (Фреска у цркви Светих апостола у Пећи, почетак XIII века)

 

 

44.  Слова српских штампаних књига (Октоих првогласник, 1494, штампарија Црнојевића на Цетињу, и Служабник, 1554, штампарија Винћенца Вуковића у Млецима)

 

 

45.  Иницијали српских штампаних књига (Псалтир, 1521, штампао Божидар Горажданин)

 

 

46.  Ћирилска слова књига штампаних у Пољској (Часослов, 1491, штампан у Кракову и Библија Франциска Скорине, 1517—1519, штампана у Вилну)

 

 

47.  Ћирило и Методије (Минијатура из руског Кенигсбергског летописа, крај XV века)

 

 

48.  Хирфордска карта света (XIII век) (На карти, у чијој основи лежи древна карта, виде се места кроз која су путовали Ћирило и Методије: Macedonia, Constantinopolis, Mesopotamia, Fl. Tigris, Mare Caspium, Fl. Danubius, Germania, Italia, Roma)

 

 

49.  Руско полууставно писмо из 1558. године (Библија, за цара Ивана Грозног преписао монах Јоаким)

 

 

50.  Српско писмо из треће четврти XVI века (Верковићево четворојеванђеље Југославенске Академије)

 

 

51.  Ћирилица у књигама писаним у Босни (1. Писмо из Бихаћа, 1520. године, 2. Штампана издања Матије Дивковића, XVII век, 3. Писмо из Сарајева, 1591. године)

 

 

52.  Иницијали српских рукописа XVI века

 

 

53.  Руско писмо из 1576-1582. године (Писмо цара Феодора Ивановића, сина Ивана Грозног, патријарху Јоакиму)

 

 

54.  Српско писмо из друге четврти XVII века (Слово о словесех Константина Философа)

 

 

55.  Ученици српске средњовековне школе (детаљ фреске у цркви Светих апостола у Пећи, почетак XIII века)

 

 

56.  Манастир Свети Наум (прва десетина X в.) (Методијев ученик Наум подигао је овај манастир на јужној обали Охридског језера)

 

 

57.  Српско брзописно писмо из 1694. године (Писмо Арсенија III Чарнојевића војводи Манастирлији)

 

 

58.  Српска „буквица" XVIII века (Александрида писана у Сарајеву 1782. године и Сказаније от женах писано у Патикрају 1812. године)

 

 

59.  Српско уставно писмо из 1759. године (Калиграфија Захарије Орфелина)

 

 

60.  Српско канцеларијско писмо из 1759. године (Калиграфија Захарије Орфелина)

 

 

[Back to Index]