.
Чипровското въстание 1688 г.
.
Петър Чолов (Народна Просвета, София, 1988 г.)
Чипровски образи..
     Забележителни страници от родната история
1. Чипровци и неговата покрайнина — За имената на Чипровци, Копиловци и други селища в покрайнината
2. Чипровци и покрайнината му до началото на османското владичество
3. Чипровският край под османско владичество до въстанието през 1688 г. — Чипровската българска община
4. Рударството в Чипровско и развитието на града — Чипровци - значителен търговски център през средновековието
5. Чипровският край и католическата пропаганда в България
6. Чипровци — културно-просветен център и средище на народно изкуство и занаяти
7. Шест десетилетия подготовка за въстание
8. Чипровци пламна. Граници (териториален обхват) на въстанието Участие на българите католици и православни във въстанието
9. Развой на въстанието — Разгром на въстанието
10. Прокудени от родния край
11. Те запалиха факела
     Заключение
[Back]