Bugarska vojska u Jugoslaviji 1941~1945

 

pukovnik Boro Mitrovski, dr Venceslav Glišić, pukovnik Tomo Ristovski

 

 

»Međunarodna Politika«

Beograd, 1971.

Книгата в .pdf формат (9.9 Мб). Взета от www.znaci.net

Sadržaj

Галерия

 

     Reč autora

 

I deo: BUGARSKA OKUPATORSKA VOJSKA (april 1941. — 9. septembar 1944)

1. Okupacija Makedonije i jugoistočne Srbije

Fašizacija Bugarske i pristupanje Trojnom paktu  —  Uloga Bugarske u nemačkim planovima za napad na Jugoslaviju, Grčku i SSSR  —  Dogovori i sporazumi oko podele Makedonije i Srbije  —  Organizacija okupacionog sistema na anektiranom području Makedonije i Srbije

 

2. Prvi bugarski okupacioni korpus u Srbiji

Hitlerova direktiva o novom angažovanju bugarskih trupa  —  Status bugarskih okupacionih trupa u Srbiji  —  Proširenje bugarskog okupacionog područja

 

3. Uloga fašističke Bugarske i njenih oružanih snaga u hitlerovskoj koaliciji

 

4. Dejstva bugarskih oružanih snaga protiv NOP u Makedoniji

Razbijanja prvih partizanskih odreda u Makedoniji 1941. godine  —  Masovni teror i zločini (1942)  —  Dejstva i mere u 1943. godini  —  Bugarske ofanzive protiv NOB u Makedoniji 1944. godine  (Nemačko-bugarska ofanziva u Maglenu i Pajak-planini januara 1944. godine  —  Dejstva bugarskih okupatorskih snaga u februarskom pohodu 1944. godine  —  Prolećna ofanziva neprijatelja od 25. aprila do 20. juna 1944. godine)

 

5. Dejstva protiv NOP i zločini bugarske vojske u Srbiji

Aktivnost bugarske vojske i otpor srpskog naroda 1941. godine  —  Učešće bugarskog 1. okupacionog korpusa u suzbijanju NOP 1942. godine  —  Borbe i zločini bugarske vojske u toku 1943. godine  —  Borbe 1. okupacionog korpusa na granici i izvan Srbije  —  Akcije bugarske vojske u zimu i proleće 1944. godine  —  Ibarska operacija  —  Topličko-jablanička operacija

 

II deo: SARADNJA IZMEĐU NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA JUGOSLAVIJE I ANTIFAŠISTIČKOG POKRETA OTPORA BUGARSKE

1. Platforma za saradnju između KPJ i BRP

 

2. Stav BRP prema makedonskom nacionalnom pitanju i oružanom ustanku u Makedoniji

BRP priključuje partijsku organizaciju Makedonije  —  Intervencija CK KPJ Kominterni  —  BRP ne menja svoju politiku

 

3. Forme i vidovi saradnje između dva pokreta

Odnos NOP Jugoslavije prema bugarskoj okupatorskoj vojsci u Jugoslaviji  —  Crna trava - područje najplodnije saradnje između NOP Jugoslavije i antifašističkog pokreta otpora Bugarske  —  Formiranje bugarskih partizanskih jedinica na teritoriji Jugoslavije  (Prvi bugarski partizanski bataljon »Hristo Botev«  —  Formiranje bugarskih partizanskih brigada 1. sofijske, 2. sofijske i brigade »Georgi Dimitrov«)

 

III deo: UČEŠĆE JEDINICA OTEČESTVENOFRONTOVSKE BUGARSKE U BORBAMA NA TLU JUGOSLAVIJE NA KRAJU RATA

1. Formiranje Bugarske narodne armije (BNA)

Politička situacija u Bugarskoj uoči 9. septembra 1944—  Raspadanje i razoružanje bugarskih okupacionih snaga na teritoriji Jugoslavije  —  Formiranje Bugarske narodne armije

 

2. Nacionalni komitet narodnog oslobođenja Jugoslavije odobrava učešće jedinica BNA u borbama na tlu Jugoslavije

Situacija na jugoslovenskom ratištu (septembar — oktobar 1944)  (Niška operacija i borbe na Kosovu (oktobar—novembar) 1944))  —  Dejstva u istočnoj Makedoniji (početak oktobra — sredina novembra)  (Dejstva na pravcu Kriva Palanka — Kumanovo (krivorečki pravac)  —  Dejstva na bregalničkom i strumičkom pravcu)

 

3. Situacija na jugoslovenskom ratištu krajem 1944. i početkom 1945.

Dejstva na sremskom frontu (decembar 1944)  —  Dejstva na Dravi desnoj obali Mure  —  Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije

 

    Ispravke  (Поправките са въведени в текста, В.К.)

 

[Back to Main Page]