МАКЕДОНИЯ 1941
Възкресението

(или как бе посрещната Българската армия в Македония през Втората световна война)

Сотир Нанев


        За Македония са писани много книги, някои от които са издания на Македонския научен институт. В последно време излязоха и книгите на Стоян Чилингиров, Добри Немиров, Андрей Тошев и Георги Константинов.

          Имах възможност да отида в тази българска земя веднага след немските войски и поради това имам и първите впечатления от историческите събития, които донесоха най-светлата радост на Македония.

         От съзнание за дълг към историята се осмелих да предам според силите си тези впечатления. Тази книга няма никакви други претенции.                                                                                               

С. Нанев, 1941 г.                             

  През границата

  Крива паланка

  Куманово

  Скопие

  Велес

  Село Извор

  Прилеп

  Крушево

  Битоля

  Ресен

  Охрид

  Село Смилево

  Лерин

  Воден

  Солун

[Back to Main Page]