Александър МилевИздателство на Българската академия на науките - София, 1966


Предговор

I. Пространно житие на Климент Охридски от Теофилакт

1.  Общи сведения
2.  Ръкописи
3.  Издания
4.  Преводи
5.  За автора на житието
6.  Доводи против авторството на Теофилакт
7.  Доводи в полза на авторството на Теофилакт
8.  Нови доводи в полза на Теофилактовото авторство
9.  Език и стил на Пространното житие
10. За превода

Гръцкият текст с паралелен български превод

11.  Увод
12.  Изнамиране на азбуката
13.  При папата. Смъртта на Кирил
14.  Методий в Панония
15.  Покръстването на Борис
16.  Религиозни спорове
17.  Смъртта на Методий
18.  Нови религиозни спорове
19.  Гонение на Методиевите ученици
20.  Заминаване за България
21.  При княз Борис
22.  Климент в Кутмичевица
23.  Смъртта на Борис. Климент става епископ
24.  Литературна дейност
25.  Присаждане на дървета
26.  Климентови чудеса
27.  Оставка пред Симеон
28.  Последни трудове
29.  Смъртта на Климент
30.  Чудеса при гроба на Климент
31.  Заключение

Бележки към българския превод
Съкращения

II. Кратко житие на Климент Охридски от Димитрий Хоматиан

Увод
Гръцкият текст с паралелен български превод
Бележки към превода на Краткото житие
Съкращения

Печатни грешки


[Back to Main Page]