.

Братя Миладинови – преписка

.

Издирил, коментирал и редактирал Никола Трайков

 (Българска академия на науките, Институт за история. Издателство на БАН, София 1964)

 

Подготвил за печат Веселин Н. Трайков

Отговорни редактори акад. Ив. Снегаров и проф. Т. Влахов

  

Съдържание

Галерия

Заглавна страница..

 

    Предговор  (Веселин Трайков)

 

I. ПИСМА ОТ ДИМИТЪР И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВИ

 

     От Димитър Миладинов:

  1. до Виктор Ив. Григорович — 25 февруари 1846 г.

  2. до Александър Екзарх — 20 август 1852 г.

  3. до бр. Робеви и синове — 14 юни 1855 г.

  4. до Никола А. Робев — 22 октомври 1855 г.

  5. до д-р Константин Робев — 5 март 1857 г.

  6. до х. Викентий — 1 юни 1857 г.

  7. до бр. Робеви и синове — 3 юли 1857 г.

  8. до д-р Константин Робев — 14 юли 1857 г.

  9. до бр. Робеви и синове — 11 август 1857 г.

10. до Наум и Никола Робеви — 20 август 1857 г.

 

11. до бр. Робеви и синове — 25 август 1857 г.

12. до българските първенци в Кукуш — 24 октомври 1857 г.

13. до бр. Робеви и синове — 6 февруари 1858 г.

14. до Петър Ив. Севастиянов — 26 април 1858 г.

15. до д-р Константин Робев — 5 юни 1858 г.

16. до Петър Ив. Севастиянов — 14 юни 1858 г.

17. до Петър Ив. Севастиянов — 21 юни 1858 г.

   Приложение: Копие от прошението до руския император

18. до д-р Константин Робев — 23 юни 1858 г.

19. до д-р Константин Робев — 28 юни 1858 г.

20. до Петър Ив. Севастиянов — 1 юли 1858 г.

 

21. до Петър Ив. Севастиянов — 22 юли 1858 г.

22. до Петър Ив. Севастиянов — 2 август 1858 г.

23. до Павел Ив. Севастиянов — 6 август 1858 г.

24. до Петър Ив. Севастиянов — 7 август 1858 г.

25. до Петър Ив. Севастиянов — 19 декември 1858 г.

26. до архимандрит Антим — 22 януари 1859 г.

27. до д-р Константин Робев — 22 март 1859 г.

   Приложение: Окръжно писмо от редакцията на руско списание [Москва, 1858 г.]

28. до д-р Константин Робев — 22 март 1859 (второ) г.

   Приложение: Обявление на Др. Цанков за издаване на в. България

29. до архимандрит Антим — 27 май 1859 г.

30. до д-р Константин Робев — 8 юли 1859 г.

 

31. до д-р Константин Робев — 9 юли 1859 г.

   Приложение: Анастас К. Сересли до д-р Константин Робев—Битоля

32. до Янаки Г. Стрез-в — 20 август 1859 г.

33. до йеромонах Климент — първата половина на ноември 1859 г.

34. до д-р Константин Робев — 21 ноември 1859 г.

35. до бр. Робеви и синове — 22 ноември 1859 г.

36. до йеромонах Климент — 28 ноември 1854 г.

37. до д-р Константин Робев — 4 декември 1859 г.

38. до бр. Робеви и синове — 11 декември 1859 г.

39. до йеромонах Климент — 22 декември 1859 г.

40. до Иван Денкоглу — 25 декември 1859 г.

 

41. до бр. Робеви — 6 юли 1860 г.

42. до бр. Робеви и синове — 17 август 1860 г.

43. до бр. Робеви и синове — 31 август 1860 г.

44. до бр. Робеви и синове — 10 февруари 1861 г.

45. до бр. Робеви и синове — 14 март 1861 г.

46. до Димитър А. Робев —8 април 1861 г.

47. до бр. Робеви и синове — 12 април 1861 г.

48. до бр. Робеви и синове — 28 април 1861 г.

49. до руския консул Хитрово — 29 април 1861 г.

 

     От Константин Миладинов:

50. до неизвестно лице — 5 ноември 1856 г.

51. до Българското настоятелство в Одеса — 13 ноември 1856 г.

52. до Българското настоятелство в Одеса — 18 ноември 1856 г.

53. до ректора на Московския университет — 15 октомври 1857 г.

54. до архимандрит Хрисант — 8 октoмври 1858 г.

55. до Георги С. Раковски — 8 януари 1859 г.

56. до Петър Ив. Севастиянов — 30 януари 1859 г.

57. до Димитър Павлович— началото на октомври 1860 г.

58. до Георги С. Раковски — 31 януари 1861 г.

59. до епископ Щросмайер — пролетта на 1861 г.

60. до Георги С. Раковски — 18 юни 1861 г.

61. до Георги С. Раковски — 30 юни 1861 г.

 

II. ДРУГИ ПИСМА

 

     От Надзирателството на бълг. народна черква — Цариград

62. до Дим. Миладинов — 6 февруари 1860 г.

63.  — ” —        — ” —    2 април 1860 г.

64.  — ” —        — ” —    4 юни 1860 г.

65.  — ” —        — ” —  24 септември 1860 г.

 

     От други до разни лица около арестуването на бр. Миладинови

66. К. А. Шапкарев до Димитър А. Робев — 17 февруари 1861 г.

67. Андроник поп Наум до бр. Робеви и синове — 18 февруари 1861 г.

68. Андроник поп Наум до Димитър А. Робев и Стефан Папа — 20 февруари 1861 г.

69. К. А. Шапкарев до Димитър А. Робев — 20 февруари 1861 г.

70. К. А. Шапкарев до бр. Робеви и синове — 21 февруари 1861 г.

71. К. А. Шапкарев до бр. Робеви и синове — 21 февруари 1861 г.

72. К. А. Шапкарев до бр. Робеви и синове — 22 февруари 1861 г.

73. Андроник поп Наум до Димитър А. Робев — 23 февруари 1861 г.

74. Митра Миладинова до бр. Робеви и синове — 2 март 1861 г.

75. Митра Миладинова до бр. Робеви и синове — 6 март, 1861 г.

76. Иван Евров, К. А. Шапкарев и Георги С. Чакъров до Димитър А. Робев — 19 март 1861 г.

 

77. Стефан Папа до бр. Робеви и синове — 20 април 1861 г.

78. Стефан Папа до бр. Робеви и синове — 24 април 1861 г.

79. К. А. Шапкарев до Димитър А. Робев — 27 май 1861 г.

80. Кириак Държилович до Георги С. Раковски — 6 юни 1861 г.

81. К. А. Шапкарев до Димитър А. Робев — 10 юни 1861 г.

82. К. А. Шапкарев до Георги С. Раковски — 19 юли 1861 г.

83. Стоил Балкански до Георги С. Раковски — 9 август 1861 г.

84. К. А. Шапкарев до Димитър А. Робев — 11 август 1861 г.

85. епископ Партений Полянински до Христо П. Тъпчилещов — 21 август 1861 г.

86. епископ Партений Полянински до Христо П. Тъпчилещов—13 ноември 1861 г.

87. К. А. Шапкарев до Димитър А. Робев — 30 ноември 1861 г.

 

III. ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

 

     Руска преписка

88. Хитрово до директора на Азиатския департамент — 9 април 1861 г.

89. Хитрово до посланика Лобанов — 11 май 1861 г.

90. Хитрово до Директора на Азиатския департамент — 25 май 1861 г.

91. Хитрово до посланика Лобанов — 20 юли 1861 г.

92. Неизвестно лице до посланика Лобанов — 7 август 1861 г.

93. Хитрово до посланика Лобанов — 31 август 1861 г.

 

     Английска преписка

94. Калверт до държавния секретар Ръсел — 3 април 1861 г.

   Приложение: Калверт до посланика Булвер в Цариград

95. Калверт до посланика Булвер — 24 юли 1861 г.

   Първо приложение: Оригиналът на прошението на Митра Миладинова

   Второ приложение: Официален френски превод на прошението на Митра Миладинова

96. Посланикът Булвер до Калверт — 8 август 1861 г.

 

     Австрийска преписка

97. Соретич до консула Баум — 4 април 1861 г.

98. Барон Баум до консула Соретич — 28 април 1861 г.

99. Соретич до консула Баум — 30 май 1861 г.

100. Соретич до консула Баум — 6 юни 1861 г.

101. Саксл до консула Баум — 1 август 1861 г.

102 Епископ Щросмайер до граф Рехберг Ротенльовен — 29 октомври 1861 г.

103. Граф Рехберг Ротенльовен до посланика Прокеш и епископ Щросмайер — 7 ноември 1861 г.

104. Прокеш до граф Рехберг Ротенльовен — 4 декември 1861 г.

105. Майзенбург до епископ Щросмайер — 22 декември 1861 г.

106. Епископ Щросмайер до граф Рехберг Ротенльовен — 28 декември 1861 г.

107. Граф Рехберг до посланика Прокеш — 9 януари 1861 г.

108. Прокеш до граф Рехберг Ротенльовен — 29 януари 1861 г.

 

Показалци.  Именен    Предметно-географски

Илюстрации

 

[Back to Main Page]


   Любезно предоставено от Баш Бугараш