Братя Миладинови – преписка

ред. Никола Трайков

 

Братя Миладинови – преписка

Издирил, коментирал и редактирал Никола Трайков

 

Издателство на БАН, София 1964

 

Българска академия на науките

Институт за история

 

Подготвил за печат Веселин Н. Трайков

 

Отговорни редактори акад. Ив. Снегаров и проф. Т. Влахов

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор . . . . . . . . . . . 5

 

ЧАСТ ПЪРВА: ПИСМА ОТ ДИМИТЪР И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВИ

 

От Димитър Миладинов:

1. до Виктор Ив. Григорович — 25 февруари 1846 г. . . . . . . . . . . . 13

2. до Александър Екзарх — 20 август 1852 г. . . . . . . . . . . . 17

3. до бр. Робеви и синове — 14 юни 1855 г. . . . . . . . . . . . 23

4. до Никола А. Робев — 22 октомври 1855 г. . . . . . . . . . . . 25

5. до д-р Константин Робев — 5 март 1857 г. . . . . . . . . . . . 27

6. до х. Викентий — 1 юни 1857 г. . . . . . . . . . . . 30

7. до бр. Робеви и синове — 3 юли 1857 г. . . . . . . . . . . . 31

8. до д-р Константин Робев — 14 юли 1857 г. . . . . . . . . . . . 32

9. до бр. Робеви и синове — 11 август 1857 г. . . . . . . . . . . . 34

10. до Наум и Никола Робеви — 20 август 1857 г. . . . . . . . . . . . 35

11. до бр. Робеви и синове — 25 август 1857 г. . . . . . . . . . . . 36

12. до българските първенци в Кукуш — 24 октомври 1857 г. . . . . . . . . . . . 37

13. до бр. Робеви и синове — 6 февруари 1858 г. . . . . . . . . . . . 40

14. до Петър Ив. Севастиянов — 26 април 1858 г. . . . . . . . . . . . 42

15. до д-р Константин Робев — 5 юни 1858 г. . . . . . . . . . . . 45

16. до Петър Ив. Севастиянов — 14 юни 1858 г. . . . . . . . . . . . 47

17. до Петър Ив. Севастиянов — 21 юни 1858 г. . . . . . . . . . . . 51

18. до д-р Константин Робев — 23 юни 1858 г. . . . . . . . . . . . 59

19. до д-р Константин Робев — 28 юни 1858 г. . . . . . . . . . . . 61

20. до Петър Ив. Севастиянов — 1 юли 1858 г. . . . . . . . . . . . 62

21. до Петър Ив. Севастиянов — 22 юли 1858 г. . . . . . . . . . . . 65

22. до Петър Ив. Севастиянов — 2 август 1858 г. . . . . . . . . . . . 66

23. до Павел Ив. Севастиянов — 6 август 1858 г. . . . . . . . . . . . 70

24. до Петър Ив. Севастиянов — 7 август 1858 г. . . . . . . . . . . . 72

25. до Петър Ив. Севастиянов — 19 декември 1858 г. . . . . . . . . . . . 72

26. до архимандрит Антим — 22 януари 1859 г. . . . . . . . . . . . 74

27. до д-р Константин Робев — 22 март 1859 г. . . . . . . . . . . . 77

28. до д-р Константин Робев — 22 март 1859 (второ) г. . . . . . . . . . . . 82

29. до архимандрит Антим — 27 май 1859 г. . . . . . . . . . . . 86

30. до д-р Константин Робев — 8 юли 1859 г. . . . . . . . . . . . 89

31. до д-р Константин Робев — 9 юли 1859 г. . . . . . . . . . . . 89

32. до Янаки Г. Стрез-в — 20 август 1859 г. . . . . . . . . . . . 91

33. до йеромонах Климент — първата половина на ноември 1859 г. . . . . . . . . . . . 94

34. до д-р Константин Робев — 21 ноември 1859 г. . . . . . . . . . . . 96

35. до бр. Робеви и синове — 22 ноември 1859 г. . . . . . . . . . . . 98

36. до йеромонах Климент — 28 ноември 1854 г. . . . . . . . . . . . 99

37. до д-р Константин Робев — 4 декември 1859 г. . . . . . . . . . . . 100

38. до бр. Робеви и синове — 11 декември 1859 г. . . . . . . . . . . . 102

39 до йеромонах Климент — 22 декември 1859 г. . . . . . . . . . . . 103

40. до Иван Денкоглу — 25 декември 1859 г. . . . . . . . . . . . 104

41. до бр. Робеви — 6 юли 1860 г. . . . . . . . . . . . 106

 

273

 

 

42. до бр. Робеви и синове — 17 август 1860 г. . . . . . . . . . . . 107

43. до бр. Робеви и синове — 31 август 1860 г. . . . . . . . . . . . 109

44. до бр. Робеви и синове — 10 февруари 1861 г. . . . . . . . . . . . 111

45. до бр. Робеви и синове — 14 март 1861 г. . . . . . . . . . . . 112

46. до Димитър А. Робев —8 април 1861 г. . . . . . . . . . . . 113

47. до бр. Робеви и синове — 12 април 1861 г. . . . . . . . . . . . 115

48. до бр. Робеви и синове — 28 април 1861 г. . . . . . . . . . . . 116

49. до руския консул Хитрово — 29 април 1861 г. . . . . . . . . . . . 117

 

От Константин Миладинов:

50. до неизвестно лице — 5 ноември 1856 г. . . . . . . . . . . . 121

51. до Българското настоятелство в Одеса — 13 ноември 1856 г. . . . . . . . . . . . 126

52. до Българското настоятелство в Одеса — 18 ноември 1856 г. . . . . . . . . . . . 126

53. до ректора на Московския университет — 15 октомври 1857 г. . . . . . . . . . . . 127

54. до архимандрит Хрисант — 8 октoмври 1858 г. . . . . . . . . . . . 129

55. до Георги С. Раковски — 8 януари 1859 г. . . . . . . . . . . . 132

56. до Петър Ив. Севастиянов — 30 януари 1859 г. . . . . . . . . . . . 134

57. до Димитър Павлович— началото наоктомври 1860 г. . . . . . . . . . . . 136

58. до Георги С. Раковски — 31 януари 1861 г. . . . . . . . . . . . 136

59. до епископ Щросмайер — пролетта на 1861 г. . . . . . . . . . . . 139

60. до Георги С. Раковски — 18 юни 1861 г. . . . . . . . . . . . 141

61. до Георги С. Раковски — 30 юни 1861 г. . . . . . . . . . . . 142

 

ЧАСТ ВТОРА: ДРУГИ ПИСМА

 

От Надзирателството на бълг. народна черква — Цариград

62. до Дим. Миладинов — 6 февруари 1860 г. . . . . . . . . . . . 145

63.  — ” —        — ” —    2 април 1860 г. . . . . . . . . . . . 146

64.  — ” —        — ” —    4 юни 1860 г. . . . . . . . . . . . 148

65.  — ” —        — ” —  24 септември 1860 г. . . . . . . . . . . . 149

 

От други до разни лица около арестуването на бр. Миладинови

66. К. А. Шапкарев до Димитър А. Робев — 17 февруари 1861 г. . . . . . . . . . . . 151

67. Андроник поп Наум до бр. Робеви и синове — 18 февруари 1861 г. . . . . . . . . . . . 154

68. Андроник поп Наум до Димитър А. Робев и Стефан Папа — 20 февруари 1861 г. . . . . . . . . . . . 156

69. К. А. Шапкарев до Димитър А. Робев — 20 февруари 1861 г. . . . . . . . . . . . 160

70. К. А. Шапкарев до бр. Робеви и. синове — 21 февруари 1861 г. . . . . . . . . . . . 163

71. К. А. Шапкарев до бр. Робеви и синове — 21 февруари 1861 г. . . . . . . . . . . . 166

72. К. А. Шапкарев до бр. Робеви и синове — 22 февруари 1861 г. . . . . . . . . . . . 167

73. Андроник поп Наум до Димитър А. Робев — 23 февруари 1861 г. . . . . . . . . . . . 168

74. Митра Миладинова до бр. Робеви и синове — 2 март 1861 г. . . . . . . . . . . . 171

75. Митра Миладинова до бр. Робеви и синове — 6 март, 1861 г. . . . . . . . . . . . 173

76. Иван Евров, К. А. Шапкарев и Георги С. Чакъров до Димитър А. Робев — 19 март 1861 г. . . . . . . . . . . . 176

77. Стефан Папа до бр. Робеви и синове — 20 април 1861 г. . . . . . . . . . . . 178

78. Стефан Папа до бр. Робеви и синове — 24 април 1861 г. . . . . . . . . . . . 180

79. К. А. Шапкарев до Димитър А. Робев — 27 май 1861 г. . . . . . . . . . . . 182

80. Кириак Държилович до Георги С. Раковски — 6 юни 1861 г. . . . . . . . . . . . 185

81. К. А. Шапкарев до Димитър А. Робев — 10 юни 1861 г. . . . . . . . . . . . 187

82. К. А. Шапкарев до Георги С. Раковски — 19 юли 1861 г. . . . . . . . . . . . 189

83. Стоил Балкански до Георги С. Раковски — 9 август 1861 г. . . . . . . . . . . . 190

84. К. А. Шапкарев до Димитър А. Робев — 11 август 1861 г. . . . . . . . . . . . 191

85. епископ Партений Полянински до Христо П. Тъпчилещов — 21 август 1861 г. . . . . . . . . . . . 193

86. епископ Партений Полянински до Христо П. Тъпчилещов—13 ноември 1861 г. . . . . . . . . . . . 195

87. К. А. Шапкарев до Димитър А. Робев — 30 ноември 1861 г. . . . . . . . . . . . 195

 

274

 

 

ЧАСТ ТРЕТА : ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

 

Руска преписка

88. Хитрово до директора на Азиатския департамент — 9 април 1861 г. . . . . . . . . . . . 201

89. Хитрово до посланика Лобанов — 11 май 1861 г. . . . . . . . . . . . 202

90. Хитрово до Директора на Азиатския департамент — 25 май 1861 г. . . . . . . . . . . . 206

91. Хитрово до посланика Лобанов — 20 юли 1861 г. . . . . . . . . . . . 207

92. Неизвестно лице до посланика Лобанов — 7 август 1861 г. . . . . . . . . . . . 208

93. Хитрово до посланика Лобанов — 31 август 1861 г. . . . . . . . . . . . 210

 

Английска преписка

94. Калверт до държавния секретар Ръсел — 3 април 1861 г. . . . . . . . . . . . 213

95. Калверт до посланика Булвер — 24 юли 1861 г. . . . . . . . . . . . 218

96. Посланикът Булвер до Калверт — 8 август 1861 г. . . . . . . . . . . . 227

 

Австрийска преписка

97. Соретич до консула Баум — 4 април 1861 г. . . . . . . . . . . . 229

98. Барон Баум до консула Соретич — 28 април 1861 г. . . . . . . . . . . . 232

99. Соретич до консула Баум — 30 май 1861 г. . . . . . . . . . . . 234

100. Соретич до консула Баум — 6 юни 1861 г. . . . . . . . . . . . 238

101. Саксл до консула Баум — 1 август 1861 г. . . . . . . . . . . . 239

102 Епископ Щросмайер до граф Рехберг Ротенльовен — 29 октомври 1861 г. . . . . . . . . . . . 240

103. Граф Рехберг Ротенльовен до посланика Прокеш и епископ Щросмайер — 7 ноември 1861 г. . . . . . . . . . . . 245

104. Прокеш до граф Рехберг Ротенльовен — 4 декември 1861 г. . . . . . . . . . . . 248

105. Майзенбург до епископ Щросмайер — 22 декември 1861 г. . . . . . . . . . . . 252

106. Епископ Щросмайер до граф Рехберг Ротенльовен — 28 декември 1861 г. . . . . . . . . . . . 255

107. Граф Рехберг до посланика Прокеш — 9 януари 1861 г. . . . . . . . . . . . 259

108. Прокеш до граф Рехберг Ротенльовен — 29 януари 1861 г. . . . . . . . . . . . 261

 

Показалци

   Именен . . . . . . . . . . . 264

   Предметно-географски . . . . . . . . . . . 269

Илюстрации . . . . . . . . . . . 273

[Back]