Братя Миладинови – преписка

ред. Никола Трайков

 

ИЛЮСТРАЦИИ

 

 

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до В. Григорович — 25 февруари 1846 г. . . . . . . . 14

 

Края на писмото на Дим. Миладинов до Ал. Екзарх — 20 август 1852 г. . . . . . . . 20

 

Никола А. Робев . . . . . . . 25

 

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до д-р Константин Робев — 5 март 1857 г. . . . . . . . 29

 

Тасо (Атанас) Робев с жена си . . . . . . . 41

 

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до П. Ив. Севастиянов от 1 юли 1858 г. . . . . . . . 63

 

Д-р Константин Робев . . . . . . . 77

 

Янаки Г. Стрезов . . . . . . . 92

 

Димитър А. Робев . . . . . . . 114

 

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до руския консул Хитрово писано в затвора — 29 април 1861 г. . . . . . . . 118—119

 

Константин Миладинов . . . . . . . 121

 

Факсимиле от изложението на К. Миладинов — 5 ноември 1856 г. . . . . . . . 124—125

 

Прошение на К. Миладинов до ректора на Московския университет — 15 октомври 1857 г. . . . . . . . 128

 

Факсимиле на първата страница на писмото на К. Миладинов до Г. С. Раковски — 31 януари 1861 г. . . . . . . . 138

 

Константин Миладинов, фотографиран в Москва през 1858 г. с Любен Каравелов и Петър Тодоров х. Пеев от Панагюрище . . . . . . . 141

 

Факсимиле от писмото на Кузман Шапкарев до Дим. А. Робев— 17 февруари 1861 г. . . . . . . . 152

 

Кузман А. Пасхалов — Шапкарев . . . . . . . 161

 

Факсимиле от писмото на Ив. Евров, Кузман Шапкарев и Георги С. Чакъров до Дим. А. Робев — 19 март 1861 г. . . . . . . . 175

 

Факсимиле от писмото на К. Държилович до Г. С. Раковски — 6 юни 1861 г. . . . . . . . 186

 

Факсимиле от писмото на епископ Партений до Хр. Тъпчилещов — 13 ноември 1861 г. . . . . . . . 194

 

Писмо на Хитрово до посланика Лобанов — 11 май 1861 г. . . . . . . . 204—205

 

Неизвестно лице до посланика Лобанов— 7 август 1861 г. . . . . . . . 209

 

Факсимиле от писмого на консула Калверт до държавния секретар Ръсел — 3 април 1861 г. . . . . . . . 214

 

Факсимиле от приписката на Писани — 5 август 1861 г. . . . . . . . 220

 

Факсимиле от писмото на Соретич до консула Баум — 30 май 1861 г. . . . . . . . 236

 

Факсимиле от писмото на Щросмайер до граф Рехберг Ротенльовен — 29 октомври 1861 г. . . . . . . . 242—244

 

Епископ Щросмайер . . . . . . . 256

 

Факсимиле от писмото на Прокеш Остен до граф Рехберг Ротенльовен — 29 януари 1862 г. . . . . . . . 262

 

[Previous]

[Back to Index]