Братя Миладинови – преписка

ред. Никола Трайков

 

Галерия

 

 

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до В. Григорович — 25 февруари 1846 г.

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до В. Григорович — 25 февруари 1846 г.

 

 

Края на писмото на Дим. Миладинов до Ал. Екзарх — 20 август 1852 г.

Края на писмото на Дим. Миладинов до Ал. Екзарх — 20 август 1852 г.

 

 

Никола А. Робев

Никола А. Робев

 

 

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до д-р Константин Робев — 5 март 1857 г.

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до д-р Константин Робев — 5 март 1857 г.

 

 

Тасо (Атанас) Робев с жена си

Тасо (Атанас) Робев с жена си

 

 

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до П. Ив. Севастиянов от 1 юли 1858 г.

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до П. Ив. Севастиянов от 1 юли 1858 г.

 

 

Д-р Константин Робев

Д-р Константин Робев

 

 

Янаки Г. Стрезов

Янаки Г. Стрезов

 

 

Димитър А. Робев

Димитър А. Робев

 

 

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до руския консул Хитрово писано в затвора — 29 април 1861 г.

 

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до руския консул Хитрово писано в затвора — 29 април 1861 г.

Факсимиле от писмото на Дим. Миладинов до руския консул Хитрово писано в затвора — 29 април 1861 г.

 

 

Константин Миладинов

Константин Миладинов

 

 

Факсимиле от изложението на К. Миладинов — 5 ноември 1856 г.

 

Факсимиле от изложението на К. Миладинов — 5 ноември 1856 г.

Факсимиле от изложението на К. Миладинов — 5 ноември 1856 г.

 

 

Прошение на К. Миладинов до ректора на Московския университет — 15 октомври 1857 г.

Прошение на К. Миладинов до ректора на Московския университет — 15 октомври 1857 г.

 

 

 

Факсимиле от първата страница на писмото на Конст. Миладинов до Г. С. Раковски — 31 януари 1861 г.

Факсимиле от първата страница на писмото на Конст. Миладинов до Г. С. Раковски — 31 януари 1861 г. (стр. 138)

 

 

Константин Миладинов, фотографиран в Москва през 1858 г. с Любен Каравелов и Петър Тодоров х. Пеев от Панагюрище

Константин Миладинов, фотографиран в Москва през 1858 г. с Любен Каравелов (в средата) и Петър Тодоров х. Пеев от Панагюрище (първият вляво)

 

 

Факсимиле от писмото на Кузман Шапкарев до Дим. А. Робев— 17 февруари 1861 г.

Факсимиле от писмото на Кузман Шапкарев до Дим. А. Робев— 17 февруари 1861 г.

 

 

Кузман А. Пасхалов — Шапкарев

Кузман А. Пасхалов — Шапкарев

 

 

Факсимиле от писмото на Ив. Евров, Кузман Шапкарев и Георги С. Чакъров до Дим. А. Робев — 19 март 1861 г.

Факсимиле от писмото на Ив. Евров, Кузман Шапкарев и Георги С. Чакъров до Дим. А. Робев — 19 март 1861 г.

 

 

Факсимиле от писмото на К. Държилович до Г. С. Раковски — 6 юни 1861 г.

Факсимиле от писмото на К. Държилович до Г. С. Раковски — 6 юни 1861 г.

 

 

Факсимиле от писмото на епископ Партений до Хр. Тъпчилещов — 13 ноември 1861 г.

Факсимиле от писмото на епископ Партений до Хр. Тъпчилещов — 13 ноември 1861 г. (стр. 194)

 

 

Писмо на Хитрово до посланика Лобанов — 11 май 1861 г.

 

Писмо на Хитрово до посланика Лобанов — 11 май 1861 г.

Писмо на Хитрово до посланика Лобанов — 11 май 1861 г.

 

 

Неизвестно лице до посланика Лобанов— 7 август 1861 г.

Неизвестно лице до посланика Лобанов— 7 август 1861 г.

 

 

Факсимиле от писмого на консула Калверт до държавния секретар Ръсел — 3 април 1861 г.

Факсимиле от писмого на консула Калверт до държавния секретар Ръсел — 3 април 1861 г.

 

 

Факсимиле от приписката на Писани — 5 август 1861 г.

Факсимиле от приписката на Писани — 5 август 1861 г.

 

 

Факсимиле от писмото на Соретич до консула Баум — 30 май 1861 г.

Факсимиле от писмото на Соретич до консула Баум — 30 май 1861 г.

 

 

Факсимиле от писмото на Щросмайер до граф Рехберг Ротенльовен — 29 октомври 1861 г.

 

Факсимиле от писмото на Щросмайер до граф Рехберг Ротенльовен — 29 октомври 1861 г.

 

Факсимиле от писмото на Щросмайер до граф Рехберг Ротенльовен — 29 октомври 1861 г.

Факсимиле от писмото на Щросмайер до граф Рехберг Ротенльовен — 29 октомври 1861 г.

 

 

Епископ Щросмайер

Епископ Щросмайер

 

 

Факсимиле от писмото на Прокеш Остен до граф Рехберг Ротенльовен — 29 януари 1862 г.

Факсимиле от писмото на Прокеш Остен до граф Рехберг Ротенльовен — 29 януари 1862 г.

 

[Back]