Вътрешна Македоно-Одринска Революционна Организация

Войводи и ръководители (1893-1934)

 

Биографично-библиографски справочник

 

 

Борис Й. Николов  ( Изд. „Звезди”, София 2001 )

 

 

Любезно предоставено от Тодор Тараков, Петрич

 

  

Като .doc файл  (4.8 Мб, зипнат) Галерия Като .pdf файл  (7.0 Мб)

Само списък с около 2150 имена :

__А_   -   __Б_   -   __В_   -   __Г_   -   __Д_   -   __Е_   -   __Ж_   -   __З_   -   __И_   -   __Й_   -   __К_   -   __Л_   -   __М_   -   __Н_   -   __О_   -   __П_   -   __Р_   -   __С_   -   __Т_   -   __У_   -   __Ф_   -   __Х_   -   __Ц_   -   __Ч_   -   __Ш_   -   __Щ_   -   __Ю_   -   __Я_

 

   Предговор (3 – 4)

 

стр. 5 :

А

Абазов, Славчо Атанасов (1884, с. Злетово, Кратовско – 7 II 1928, София)

Аврамов, Илия (неизв., с. Порой, Демирхисар-Серско – неизв.)

Аврамов, Никола /Н. А. Яковчев/ (1880, с. Слатино, Охридско – 1939, Русе)

Айвазов, Димитър (неизв. с. Чонгара, Бунархисарско – неизв.)

Акелов, Груйо (1883, с. Дебебалци, Битолско – 23 IV 1905, с. Биляник, Битолско)

Алабаков, Стефан (1876, Струга – неизв.)

Алайков, Велин (1882, с. Богослов, Кюстендилско – 17 XI 1922, Кюстендил)

Албански, Атанас Якимов (1880, с. Горно Еловци, Гостиварско – 30 X 1943, София)

 

стр. 6 :

Александров, Александър Иваничев (1876, с. Гьокче Бунар, Ивайловградско – 5 V 1965, с. Одринци, Кърджалийско)

Александров, Тодор /Т. А. Попорушев/ (4 III 1881, Щип – 31 VIII 1924, мест. „Три реки”, близо до с. Сугарево, Горноджумайско)

Алексиев, Димитър (неизв. Прилепско – неизв.)

Алексиев, Методи /М. А. Янушев/ (27 II 1887, Велес – IX 1924, с. Покровник, Горноджумайско)

Алексо Поройлията /А. Николов/ (1868, с. Долни Порой, Демирхисар-Серско – 15 VII 1903, мест. „Аджийца”, между с. Игуменец и Ситница, Петричко)

Алексов, Кръстьо /К. А. Лековски/ (1877, с. Ърбели, Дебърско – неизв.)

Алексов, Цветан (неизв., с. Сланско, Прилепско – 27 X 1927, София)

Алтъпармаков, Никола Костов (4 V 1867, Битоля – 27 X 1927, София)

 

стр. 7 :

Алулов, Яким (неизв., с. Вевчани, Стружко – XII 1903, с. Вишни, Стружко)

Ананиев, Илия (неизв., Кратово - неизв.)

Анастасов, Иван /Гърчето/ (1880, Мелник – 1904, неизв.)

Анастасов, Иван (неизв., с. Лобаница, Костурско – неизв.)

Анастасов, Мите /Демо/ (1882, с. Койково, Кратовско – 14 X 1915, Кюстендил)

Ангел (неизв., с. Въмбел, Костурско – неизв.)

Ангел Базернишки /А. Секулов Янкулов/ (15 V 1876, с. Баздерник, Демирхисар-Битолско – неизв.)

Ангел Спанчовалията /А. Харозанов/ (1870, с. Спанчево, Демирхисар-Серско – 31 VII 1902, мест. „Харамийската чешма”, между с. Петрово и Голешово, Демирхисарско)

Ангелов, Васил Томов, поручик (12 III 1882, с. Арда, Одринско – 23 VII 1951, Разград)

Ангелов, Дончо (1884, с. Талишманци, Кратовско – X 1921, с. Саса, Кочанско)

Ангелов, Йордан (29 III 1874, Прилеп – неизв.)

Ангелов, Кольо (неизв., Дойран – 2 VIII 1903, с. Крондирци, Кукушко)

Ангелов, Милан /Михаил А. Христов/ (3 X 1879, Прилеп – 30 III 1949, София)

Ангелов, Никола (неизв., с. Попължени, Леринско – неизв.)

 

стр. 8 :

Ангелов, Пано (1877, с. Башклисе, Димотишко – 20 III 1903, с. Сармашик, Малкотърновско)

Ангелов, Петър Димитров (29 VII 1878, Хасково – 9 VIII 1923, София)

Ангелов, Петър (1895, с. Граждино, Долна Преспа – 28 VI 1932, Хасково)

Ангелов, Стойче (неизв., с. Кетеново, Кратовско – неизв.)

Ангелов, Тимо /Ефтим/ (неизв., Берковица – 26 VII 1903, Пловдив)

Ангелов, Чиме /Симеон/ (неизв., с. Железница, Горноджумайско – 10 XI 1902, с. Бураново, Горноджумайско)

Ангеловски, Русе (неизв., с. Вощарани, Леринско – неизв.)

Андон Кьосето /А. Лазов Янев/ (25 XI 1854, с. Голозинци, Велешко – 10 IX 1953, Благоевград)

 

стр. 9 :

Андонов, Димитър, капитан (26 III 1871, Стара Загора – 17 III 1917, „Червената стена”, пл. Пелистер)

Андонов, Дичо (1882, с. Лобаница, Костурско – 31 V 1903, мест. „Локвата”, с. Смърдеш, Костурско)

Андонов, Тале /Т. А. Хаджиев/ (2 II 1890, с. Царедвор, Ресенско – неизв.)

Андонов, Ташо (1865, Радовиш – 17 XI 1915, неизв.)

Андонов, Христо (1887, с. Гърчище, Гевгелийско – 29 VIII 1928, с. Демидово, Петричко)

Андреев, Александър Иванов /Чапата/ (20 VII 1883, София – 1928, София)

Андреев, Ангел (23 IV 1867, с. Рудари, Преспанско – неизв.)

Андреев, Лакю (неизв., Крушово – неизв.)

Андреев, Никола (неизв., с. Мъклен, Серско – неизв.)

Андреев, Никола Симеонов (IV 1879, с. Мокрени, Костурско – 11 VIII 1911, с. Мокрени, Костурско)

Андреев, Петър (25 VIII 1879, Стара Загора – 16 X 1912, Одрин)

Анжиьов, Тего вж. Хаджиев, Тего

Ансаров, Атанас (неизв., с. Моноспитово, Струмишко – неизв.)

 

стр. 10 :

Анте Дунски /А. Василев/ (неизв., с. Дуйне, Прилепско – неизв.)

Антипов, Петко Вълков (неизв., с. Дервент, Дедеагачко – неизв.)

Антов, Стоил (1877, с. Секулица, Кратовско – 16 III 1934, София)

Антов /Антонов/ Стоян Иванов (1884, с. Мързен Ораовец, Тиквешко – 8 XI 1921, Кюстендил)

Антонов, Вълчо /Константин А. Иванов/ (16 VI 1879, Стара Загора – 25 X 1932, Стара Загора)

Антонов, Фироклис /Ф. А. Шумков/ (1880, Крива Паланка – 31 X 1942, София)

Анчев, Мише Костиев (неизв., Щип – неизв.)

Апостоларски, Милан (неизв., с. Постолар, Кукушко – IX 1944, с. Орман, Петричко)

Апостолов, Иван /Иван Даскала, Копаран чауш/ (1846, с. Куманич, Неврокопско – неизв.)

Апостолов, Михаил вж. Михаил Попето

Апостолов, Петър Атанасов (неизв., с. Полаки, Кочанско – неизв.)

Апостолов, Стефан (неизв. – неизв.)

Апостолов, Христо (ок. 1860, с. Брежани, Горноджумайско – 8 X 1912, с. Брежани, Горноджумайско)

Апостолов, Христо /Хр. Черния/ (неизв., с. Търсье, Леринско – неизв., САЩ)

Аргиров, Димитър /Мито/ Илиев/ (1882, с, Кърчово, Демирхисар-Серско – 25 XI 1935, с. Петрово, Демирхисарско)

Аргиров, Христо /Чауша/ (1884, с. Чичегъс, Ениджевардарско – 7 II 1922, София)

Арнаудов, Антон Константинов (6 I 1866, Одрин – 17 X 1948, София)

 

стр. 11 :

Арнаудов, Димитър Сотиров (1874, с. Либяхово, Неврокопско – 1937, СССР)

Арнаудов, Наум Апостолов (2 I 1876, Охрид – 1 VIII 1941, София)

Арнаудов, Пано /Хаджията/ (1877, с. Ораховец, Велешко – неизв.)

Арнаудов, Петко Петров (неизв., с. Дервент, Дедеагачко – неизв.)

Арнаудов, Христо (20 III 1876, Свиленград – 3 VII 1908, между с. Бадурен и Съчанли, Гюмюрджинско)

Арсов, Славейко /С. А. Кикиридков/ (17 VIII 1878, Щип – 9 VII 1904, с. Гигянци, Кратовско)

Арсов, Ташко (1882, Охрид – 1950, Охрид)

 

стр. 12 :

Асенов, Йордан Хаджипетров (28 XII 1869, Сливен – 29 III 1936, София)

Асенов, Кръстьо Хаджипетров (2 IV 1877, Сливен – 25/26 VIII 1903, с. Корнишор, Ениджевардарско)

Аскъров, Илия (неизв. – неизв.)

Асланов, Никола Христов (1875, Лозанград – 24 IX 1905, Паяс кале, Мала Азия)

Атанас Бабата /А. Димитров/ (1875, с. Синитово, Пазарджишко – 12 VI 1905, връх „Видин”, между селата Куклица и Пендък, Кратовско)

Атанас Градоборлията /А. Димитров/ (1860, с. Градобор, Солунско – 24 V 1903, с. Градобор, Солунско)

Атанас Джамот /А. Джамов/ (неизв., с. Прилепец, Прилепско – неизв.)

Атанас Нивички /А. Цонев/ (ок. 1872, с. Нивичани, Струмишко – неизв.)

Атанас Тешовалията /А. Стоянов Шабанов/ (1860, с. Тешово, Неврокопско – 12 V 1905, под връх „Али ботуш”, Пирин)

Атанас Умлянин (с. Умлено, Малешевско – неизв.)

Атанас /Анастас/ Чифлигара /А. Милев Дуневски/ (1873, с. Чифлик, Малешевско – 24 IX 1905, мест. „Тънката ридана”, с. Митрошинци, Малешевско)

 

стр. 13 :

Атанасов, Ангел (5 XI 1879, с. Крушово, Серско – 1952, Кърджали)

Атанасов, Иван /Инджето/ (ок. 1846, с. Вятърна, Демирхисар-Серско – 11 IV 1896, с. Цървище, Дупнишко)

Атанасов, Константин (неизв. – неизв.)

Атанасов, Крайо (неизв., с. Дервент, Дедеагачко – неизв.)

Атанасов, Мирчо (М. Тръстенички) (неизв., с. Тръстеник, Кумановско – 18 XII 1911, с. Сълб, Велешко)

Атанасов /Анастасов/, Наум, вж. Цветинов, Н. А.

Атанасов, Радомир (неизв., Воден – неизв.)

Атанасов, Ризо (неизв. – 3 IV 1906, махала „Поляна”, с. Влахи, Мелнишко)

Атанасов, Сотир, полковник (С. А. Янакиев) (30 III 1876, с. Клисура, Горноджумайско – 7 IX 1940, с. Дражинци, Белоградчишко)

Атанасов, Трайчо (1872, неизв. – неизв.)

Атанасов, Христо Тодоров (1877, с. Диканя, Радомирско – 11 III 1908, Битоля)

Атанасов, Христо (15 III 1869, с. Пасейки, Дебърско – неизв.)

Аце Коларчето /А. Трайчев/ (неизв., с. Баздерник, Битолско – 23 IX 1903, връх „Малък Пелистер”, Битолско)

Ацев, Георги /Г. А. Симоновски/ (V 1883, с. Орехоец, Прилепско – 25 VI 1906, мест. „Куртов камък”, пл. Даутница, Велешко)

Ацев, Мирче /М. А. Симоновски/ (1859, с. Орехоец, Прилепско – 17 IX 1901, с. Уланци, Щипско)

 

стр. 14 :

Ацев, Петър /П. А. Симоновски/ (7 VI 1877, с. Орехоец, Прилепско – 20 IV 1939, Пловдив)

Ачков, Иван Наумов (27 XII 1874, Струга – 21 XII 1939, София)

Аянов, Димитър Иванов, поручик (8 IX 1877, с. Дерекьой, Лозенградско – 12 V 1952, Бургас)

 

Б

Бабаленов, Христо (неизв., с. Куманичево, Костурско – неизв.)

Бабамов, Ефтим (неизв., Струмица – неизв.)

Бабе, Христо (неизв. – 26 I 1905, с. Крива, Ениджевардарско)

Бабов, Манаси Якимов (неизв., Кичево – 18 XI 1941, Кичево)

Бадрев, Илия Георгиев (IV 1882, с. Тресонче, Дебърско – 31 III 1929, София)

Баждаров, Георги Димков (8 II 1881, с. Горно Броди, Серско – 19 IX 1929, Варна)

 

стр. 15 :

Байков, Нестор Тенев, капитан (21 IX 1872, с. Търничени, Казанлъшко – 13 IV 1955, с. Търничени, Казанлъшко)

Байрактаров, Тодор (неизв., с. Лажец, Битолско – 15 VII 1902, с. Чарлий, Битолско)

Байчев, Панайот (неизв., Видин – неизв.)

Бакалов, Стойчо К. (неизв., с. Игуменец, Петричко – неизв.)

Бакалов, Стоян (1866, с. Апоскеп, Костурско – неизв., Скопие)

Бакрачев, Григор Кузманов (1878, с. Вишени, Костурско – 20 XII 1963, София)

 

стр. 16 :

Бакрачев, Тома Кузманов (9 X 1877, с. Вишени, Костурско – 4 XI 1951, София)

Бакърджиев, Димитър (1880, Белоградчик – 24 III 1919, Радовиш)

Балабанов, Лазар Дельов (неизв., с. Кованец, Гевгелийско – 6. VI 1905 или 1906, с. Кованев, Гевгелийско)

Балтов, Илия Димитров (24 VI 1876, Прилеп – 3 VI 1928, София)

Балтов, Илия Петров, подполковник (2 VIII 1877, Битоля – 8 I 1934, София)

Бальов, Иван (неизв., с. Винци, Кумановско – неизв.)

Баничанов, Джоджо Христов (неизв., с. Ракита, Кайлярско – 1917, Поградец)

Банянски, Лазар (неизв., Кавадарци – неизв.)

 

стр. 17 :

Бараков, Ангел (неизв., с. Белотинци, Неврокопско – неизв.)

Барбаревски, Ванчо Цанев (неизв., с. Барбарево, Кратовско – 1925, с. Свети Николе, Щипско)

Барбаревски, Цаня (неизв., с. Барбарево, Кратовско – неизв.)

Барджик, Стефан (неизв., с. Маловища, Битолско – 27 VIII 1903, с. Маловища, Битолско)

Баровски, Трайко (неизв., с. Баровица, Ениджевардарско – 1906, София)

Батанджиев, Христо Иванов (неизв., Гуменджа, Ениджевардарско – 18 VI 1913)

Батев, Христо Динев (неизв., Дойран – неизв., Воден)

Бахчеванов, Кольо (неизв. – II 1910, с. Коняри, Солунско)

Баялцалиев, Иван Георгиев (неизв., Гевгели – 3 I 1937, Гевгели)

Баялцалиев, Тома Георгиев (1870, Гевгели – 24 IX 1947, София)

Бегалкин, Дзоле (Лазар) (неизв., с. Лесковец, Леринско – неизв.)

Бегинин, Гоне (1867, Кукуш – неизв.)

Бекяров, Коста Траянов (неизв., с. Русиново, Малешевско – 1907, Малешевско)

Белев, Георги Иванов (14 IV 1868, Охрид – неизв.)

 

стр. 18 :

Бележков, Иван Михайлов (11 II 1866, с. Годлево, Разложко – 7 I 1944, с. Годлево, Разложко)

Белчев, Атанас Димитров (неизв., с. Русиново, Малешевско – 1906, с. Русиново, Малешевско)

Белчев, Иван (1867, с. Русиново, Малешевско – 24 I 1921, с. Русиново, Малешевско)

Белчев, Константин (1874, с. Цапари, Битолско – 19 IV 1945, София)

Беляков, Яким Спасов (неизв., с. Конопница, Паланечко – неизв.)

Беляковски, Аврам (неизв., с. Беляковци, Кумановско – неизв.)

Бендов, Наум Георгиев (1870, с. Гявато, Битолско – неизв.)

Бечо Даракчията, вж. Даракчиев, Петър Райчев

Биджо, Йосиф Пешев (неизв., с. Радибуш, Паланечко – неизв.)

Бижев, Илия Иванов (10 VII 1882, с. Крушово, Демирхисарско – 14 XI 1966, София)

Бижев, Никола Иванов (неизв., с. Крушово, Демирхисарско – II 1905, Демирхисарско)

Бизев, Цвятко Димитров (1886, Банско – 1977, Дряново)

Билянов, М. (неизв. – неизв.)

Биолчев, Илия Николов (1880, Прилеп – 8 IX 1937, София)

Биолчев, Никола /Ничо/ Илиев (неизв., Прилеп – IV 1907, Битоля)

Биров, Илия (неизв. – неизв.)

Бистришки, Коте (неизв., с. Бистрица, Горноджумайско – неизв.)

Бицанов, Лазар Димитров (неизв., с. Зелениче, Леринско – неизв.)

Бише, (неизв., с. Кривени, Ресенско – неизв.)

Благоев, Владимир (неизв., с. Скрижово, Зъхненско – неизв.)

 

стр. 19 :

Благоев, Константин (неизв., с. Ракита, Кайлярско – неизв.)

Благоев, Трайко А. (25 VIII 1876, с. Владимирово, Малешевско – неизв.)

Блаже (неизв., с. Косел, Охридско – неизв.)

Биринчево /Б. Кръстев/ (1873, с. Бирино, Крушовско – 21 V 1911, с. Журче, Демирхисарско)

Блаже Магарче (неизв., с. Голямо Илино, Демирхисарско – неизв.)

Блажев, Йордан (неизв., с. Голямо Илино, Битолско – неизв.)

Блажев, Корун (неизв., с. Светомитрени, Прилепско – 30 VII 1903, мест. „Мечкин камен”, Крушово)

Блажев, Стерьо (неизв., Крушово – неизв., Крушово)

Блажев, Стефан (5 IV 1881, с. Върбени, Охридско – неизв.)

Бобев, Петко Гогов (неизв., с. Доганхисар, Дедеагачко – 19 XII 1916, Пловдив)

Богатинов, Ангел (неизв., с. Плевня, Драмско – неизв.)

Богданов, Милош (неизв., с. Лактинье, Охридско – неизв., с. Лактинье, Охридско)

Богов, Димко (1870, Велес – 1920, Струмишко)

 

стр. 20 :

Богоев, Евтим Кръстев (неизв., с. Боуно, Ресенско – V 1908, мест. „Шумляк” над с. Боуно, Ресенско)

Бодуров, поп Димитър (1856, Бунар Хисар – 17 VII 1929, с. Михалци, Великотърновско)

Божиков, Димитър Димитров (15 IX 1866, с. Савек, Демирхисар-Серско – 19 I 1954, София)

Божинов, Григор Димитров (1870, Крушово – неизв.)

Божинов, Ефтим (Ефто) (неизв., с. Свинища, Кичевско – неизв.)

Божинов, Иван (неизв. – неизв.)

Божинов, Илия Стойчев (1877, с. Арменско, Леринско – неизв., Битоля)

Божков /Бошков/ Андов /Дончо/ (1878, Велес – неизв.)

Божков, Атанас (неизв., Кавадарци – 25 VI 1913, Кавадарци)

Божков, Никола (1867, с. Троянци, Прилепско – неизв.)

Божков, Пандо Анд. (неизв. – неизв.)

Божов, Стоян Попдимитров (7 IV 1864, с. Кърчово, Демирхисарско – 12 IX 1903, мест. „Голямата нива” край с. Кърчово, Демирхисарско)

Божова, Цвета Орлова (1873, с. Бобища, Костурско – неизв.)

Бозуков, Антов Славов, поручик (14 IX 1869, с. Кортен, Сливенско – неизв.)

 

стр. 21 :

Бойчев, Стойчо (23 X 1869, Лозенград – неизв.)

Бойчев, Христо /Ичко/ Димов (1882, Гуменджа – 17 I 1960, Благоевград)

Боримечков, Христо /Ристе/ (неизв., с. Цапари, Битолско – неизв.)

Боруджиев, Георги Иванов (1880, Бунар Хисар – неизв.)

Боруджиев, Костадин Г. (неизв., Бунар Хисар – неизв.)

Ботков, Димитър /Минко/ Стоянов (15 IV 1875, Разлог – 17 XII 1943, Бургас)

Ботушанов, Иван Петров (9 III 1874, с. Якоруда, Разложко – 2 IX 1919, с. Лъджене, Чепинско)

Бочуков, Владимир Атанасов (23 XII 1877, с. Райково, Смолянско – неизв.)

 

стр. 22 :

Бошков, Андов вж. Божков /Бошков/, Андон /Дончо/

Бояджиев, Владимир (30 IX 1869, Охрид – неизв.)

Бояджиев, Георги Стефанов (15 IV 1877, Лерин – неизв.)

Бояджиев, Григор (неизв., Царево село – неизв.)

Бояджиев, Д. (неизв. – неизв.)

Бояджиев, Димо (неизв. – неизв.)

Бояджиев, Константин /Коце/ Николов (21 V 1880, с. Баня, Разложко – 19 IV 1938, София)

Бояджиев, Мицо (неизв., Кукуш – неизв.)

Бояджиев, Наум (неизв., Дебър – 4 XI 1938, София)

Бояджиев, Никола Иванов (15 XI 1867, Велес – 5 X 1911, Велес)

Браилов, Гьорче (неизв., Прилеп – неизв.)

Бранков, Божил (неизв. – неизв.)

Браянов, Тодор (неизв., Битоля – 1900, с. Църно Буки, Битолско)

Брещенски, Доно /Антон/ (неизв., с. Брещени, Костурско – 22 II 1907, с. Жупанища, Костурско)

Бубев, Коте Китев (неизв., с. Гявато, Битолско – неизв.)

Бубрекаров, Цветан (неизв. – неизв.)

Будина, Вангел Василев (1870, с. Габреш, Костурско – 1908, с. Лънг, Преспанско)

Будинков, Ангел (неизв. – неизв.)

Будинов, Гьоре (неизв. – неизв.)

Буйнов, Александър /А. Иванов Ненов/ (26 IX 1879, Шумен – 27 IX 1924, с. Добрините, Разложко)

 

стр. 23 :

Бунгуров, Ангел (неизв., Кичево – неизв.)

Бурев, Григор (неизв., Щип – неизв.)

Бучински, Михаил (1880, Горна Джумая – 17 VI 1913, Кратовско)

Бучков, Никола (ок. 1861, Кукуш – 2 X 1899, Кукуш)

Българинов, Стоян (неизв., с. Гореме, Петричко – 6 VI 1903, с. Гореме, Петричко)

Бънлев (/Бъндев??) Найден Минчев (1865, с. Горничево, Леринско – неизв.)

Бъчваров, Стоян Атанасов (2 II 1879, Разград – 11 III 1903, с. Карбинци, Щипско)

 

В

Вангел (неизв., с. Бабино, Демирхисарско – неизв.)

Вангелов, Георги (неизв. – неизв.)

Ването Черновски вж. Христов, Иван

Вано Морарски вж. Ташев, Иван

Ванчо Белувчето вж, Котев, Иван

Вано Сърбака /Иван Мицков Сърбаков/ (неизв., с. Вранещица, Кичевско – 11 IV 1905, с. Цер, Битолско)

 

стр. 24 :

Ванчо Турянец (неизв., с. Турье, Охридско – неизв.)

Вапцаров, Йонко /Иван Николов Проданичин/ (1881, Банско – 17 I 1939, София)

Вардарски, Стефан (неизв., с. Градско, Велешко – 6 V 1907, с. Дреново, Велешко)

Варналиев, Георги П. (неизв., Велес – 30 V 1919, Струмица)

Варналиев, Иван Панчев (1863, Велес – неизв., София)

Варналиев, Йордан Петров (1883, Велес – 11 III 1903, с. Карбинци, Щипско)

Васе Горемчето (неизв., с. Гореме, Петричко – неизв.)

Васе Пехливана (1870, с. Будинарци, Малешевско – неизв.)

Васе Черкеза (неизв., с. Будинарци, Малешевско – неизв.)

Васе Шуперлията /Васил Георгиев Шуперлиев/ (неизв., с. Владимирово, Малешевско – IV 1900, с. Ветрен, Царевоселско)

Васил Аджарларски /В. Стоянов Стойков/ (24 XII 1880, с. Аджарларе, Скопско – 11 XI 1909, Скопие)

 

стр. 25 :

Васил Саатчията /В. Николов Войнов/ (1876, Битоля – неизв., София)

Василев, Алеко (1890, Баракли Джумая, Серско – 12 IX 1924, Горна Джумая)

Василев, Бончо Боцев, капитан (17 X 1872, Етрополе – 4 II 1937, Берковица)

Василев, Георги (15 II 1880, Свиленград – 13 V 1937, Свиленград(

Василев, Георги Попов /Г. Попвасилев/ (1875, Дупница – 20 XII 1907, София)

Василев, Дельо (неизв., с. Негорци, Гевгелийско – неизв.)

Васков, Йордан (неизв., Велес – неизв.)

Васков, д-р Панчо (неизв., Велес – неизв.)

Васков, Петър Николов (18 V 1875, Велес – 10 XI 1907, с. Лъджакьой, Дедеагачко)

Васов, Мице (неизв., с. Екши су, Леринско – 28 VIII 1903, с. Негован, Леринско)

Везанков, поп Георги (1871, с. Върбени, Леринско – 21 VI 1911, с. Върбени, Леринско)

 

стр. 26 :

Велко (неизв., с. Скочи Вир, Битолско – 15 V 1906, с. Клепач, Прилепско)

Велко (неизв., с. Цер, Демирхисарско – неизв.)

Велко Попадийски /В. Апостолов/ (неизв., с. Попадия, Велешко – 28 IV 1908, с. Скаченци, Велешко)

Велков, Иван Мишев (неизв., Кавадарци – 1907, Кавадарци)

Велков, Христо Лазаров (неизв., с. Моноспитово, Струмишко – неизв.)

Велянов, Величко /Чичото/ (1874, с. Црешево, Скопско – 18 IX 1943, Скопие)

Венедиков, Йордан Тимотеев, генерал (15 I 1871, с. Баня, Разложко – 7 XI 1957, София)

Весов, Любомир Илиев (30 VIII 1892, Велес – 5 XI 1922, с. Острилци, Крушовско)

Видинов, Илия (неизв., с. Неволяни, Леринско – 9 VII 1904, Кратовско)

Виличков, Тръпко (26 XII 1877, с. Винци, Кумановско – неизв.)

 

стр. 27 :

д-р Владов, Димитър Г. (3 IV 1873, Ресен – 15 I 1917, София)

Влахов, Димитър Янакиев (8 XI 1878, Кукуш – 7 VI 1953, Белград)

Влахов, Христо Янакиев (25 III 1871, Кукуш – 11 IV 1957, София)

Воденичаров, Крум (Битоля – неизв.)

Воденичаров, Стойко (неизв., Лозенград – неизв.)

Воденичаров, Яни Хараламбов (2 IV 1882, Лозенград – неизв.)

Войданов, Смиле (1 II 1872, с. Лактинье, Охридско – 3 III 1958, Понтияк, САЩ)

Вригазов, Георги Атанасов (1874, с. Якоруда, Разложко – 1920, Якоруда, Разложко)

 

стр. 28 :

Вулев, Александър Я. (неизв., с. Еникьой, Ксантийско – 1 XII 1906, Пещера)

Вълканов, Христо (9 III 1874, с. Песочница, Леринско – 21 X 1905, Битоля)

Вълчев, Божин С. (неизв., с. Дренок, Дебърско – неизв.)

Вълчев, Никола (неизв., с. Трънково, Старозагорско – V 1903, Прилепско)

Вълчев, Силян Спасов (16 V 1857, с. Цер, Битолско – неизв.)

Вълчев, Тодор (неизв., с. Кладара, Малкотърновско – неизв.)

Въндев, Георги /Г. В. Гьошев/ (1890, с. Лесково, Гевгелийско – 25 III 1942, Петрич)

Върбанов, Стоян (неизв. – неизв.)

Въргов, Лозан (неизв., Кичево – неизв.)

 

Г

Гавазов, Йордан Христов (1869, Прилеп – 24 V 1899, Прилеп)

Гаврилов, Спиро (неизв., с. Върбяни, Охридско – неизв.)

Гагалев, Иван (неизв., Прилеп – 21 VII 1901, Прилеп)

 

стр. 29 :

Гаидаджиев, Миле Велев (13 XI 1879, Битоля – неизв.)

Гайдарджиев, Спиро Георгиев (6 XII 1872, Скопие – 14 II 1968, София)

Гайков, Петър, подофицер (1872, с. Жеравна, Сливенско – 8 XI 1902, с. Бобища, Костурско)

Галев, Димитър (11 X 1872, Велес – неизв.)

Гандев, Георги (неизв. – неизв.)

Ганчев, Димитър (21 III 1875, Русе – 17 X 1912, Бунар Хисар)

Ганчев, Михаил Милев, капитан (3 XI 1872, Карлово – 29 V 1931, Разград)

Гарвалов, Пейо Радев (1876, Чирпан – 6 IV 1907, с. Баница, Серско)

Гарванов, Иван Георгиев (23 XII 1869, Ст. Загора – 28 XI 1907, София)

Гарванов, Неделчо (неизв., Чирпан – неизв.)

Гаруфалов, Стойчо Димитров, полковник (8 II 1868, Малко Търново – 24 I 1924, София)

 

стр. 30 :

Гебешев, Георги Иванов (неизв., с. Домуздере, Дедеагачко – 23 VIII 1923, неизв.)

Гегов, Илия (неизв., с. Щугово, Серско – неизв.)

Геле Търсянски /Г. Апостолов Плачков/ (неизв., с. Търсье, Леринско – 25 III 1903, с. Арменско, Леринско)

Геле (неизв., с. Неволяно, Леринско – неизв.)

Гело Галишки (неизв., с. Галище, Тиквешко – III 1904, мест. „Горица”, Тиквешко)

Гелин, Лаки, вж. Каранджов, Никола (Лаки) Гелин

Генадиев, Павел Иванов (10 VI 1873, Битоля – 10 VII 1959, София)

Генев, Атанас (20 V 1865, с. Острово, Воденско – неизв.)

Генчев, Косто (неизв. – неизв.)

Генчев, Христо (14 IX 1864, Шумен – неизв.)

Геондев, Минче (неизв., с. Крушоради, Леринско – неизв.)

Георги /Гогата/ Гевгелийски вж. Хаджимитрев, Георги

Георги Поруджуклията вж. Димов. Георги

Георги Латровалията вж. Куртев, Георги

Георги Ленищанец вж. Спирков, Георги Иванов

Георги Маламата вж. Христов, Георги

Георги Моаджирчето (1885, с. Диметрич, Серско – 19 III 1906 между мелнишките села Жигурево и Поленица)

Георги Мориховски вж. Спирков, Георги Иванов

Георги Пелтека вж. Янакиев, Георги

Георги Чаушът вж. Соколов, Георги Павлов

 

стр. 31 :

Георгиев, Александър /Санде Чолака/ (неизв., Щип – 23 II 1908, Щип)

Георгиев, Ангел (6 VII 1880, с. Драчево, Скопско – неизв.)

Георгиев, Андрей (неизв. – неизв.)

Георгиев, Атанас Янев (неизв., с. Тас-тепе, Лозенградско – неизв.)

Георгиев, Васил Ралев (неизв., с. Пиргопуло, Малкотърновско – неизв.)

Георгиев, Георги Вълков (неизв., с. Каяджик, Софлийско – 1 XII 1904, с. Башклисе, Димотишко)

Георгиев, Григор /Зверката/ (1857, с. Будинарци, Малешевско – неизв.)

Георгиев, Дачо (неизв., с. Арнауткьой, Разградско  неизв.)

Георгиев, Димитър (неизв., с. Ново село, Кочанско – неизв.)

Георгиев, Димитър Нашев (неизв., Свиленград – неизв.)

Георгиев, Йордан вж. Мешков, Йордан Георгиев

Георгиев, Кимон /Кимо/ (1867, с. Негован, Лъгадинско – 31 XII 1907, с. Равна, Серско)

Георгиев, Коста (21 XI 1877, с. Ени-махале, Бабаескийско – 29 VIII 1932, София)

Георгиев, Мануш (10 VIII 1881, с. Турново, Струмишко – 7 II 1908, с. Долна Рибница, Петричко)

Георгиев, Марин (неизв., Стара Загора – 23 IV 1903, с. Леско, Кочанско)

Георгиев, Милан (неизв. – неизв.)

Георгиев, Нестор (неизв. – неизв.)

Георгиев, Никола (1880, Радовиш – 20 VI 1932, Петрич)

 

стр. 32 :

Георгиев, Никола Янев (1875, с. Тас-тепе, Лозенградско – неизв.)

Георгиев, Пандил (неизв. – неизв.)

Георгиев, Петър (1880, Битоля – 11 IV 1905, с. Цер, Демирхисарско)

Георгиев, Петър (неизв., с. Ветрен, Малешевско – неизв.)

Георгиев, Петър /П. Попгеоргиев Константинов/ (1879, с. Годлево, Разложко – 16 IX 1903, Годлевската планина, Разложко)

Георгиев, Сандре (неизв., с. Опейница, Охридско – неизв.)

Георгиев, Спиро (неизв., с. Младо Нагоричано, Кумановско – неизв.)

Георгиев, Стоян (неизв., с. Долна Канара, Лозенградско – неизв.)

Георгиев, Стоян (неизв., с. Дабиля, Струмишко – 14 X 1914, с. Коняре, Петричко)

Георгиев, Трайко (27 IV 1880, с. Папрадище, Велешко – неизв.)

Георгиев, Търпо /Бузлю/ (неизв., с. Четирок, Костурско – неизв., Гюмюрджина)

Георгиев, Филип (неизв., Лерин – неизв.)

Георгиев, Христо Петров (10 III 1878, с. Петгъс, Ениджевардарско – неизв.)

 

стр. 33 :

Георгиев, Щилян Кръстев (8 IV 1874, Одрин – неизв.)

Георгиев, Янаки (неизв., с. Крушево, Демирхисарско-Серско – 12 IX 1903, мест. „Дървената скала” над с. Кърчово, Демирхисарско-Серско)

Георгиев, Яне (1868, с. Козица, Кичевско – неизв.)

Георго Чолака (неизв., с. Керациново, Малкотърновско – неизв.)

Георгов, Георги Андреев (1858, Велес – 1929, София)

Георгов, Илия Андреев (юни 1860, Велес – 12 VII 1945, София)

Герасим (неизв., с. Блатец, Кочанско – неизв.)

Герасимов, Никола Николов (16 VII 1868, Охрид – 2 XII 1927, София)

Гергевски, Спасо (неизв., с. Вишени, Костурско – неизв.)

Герджиков, Михаил Иванов (26 I 1877, Пловдив – 18 III 1947, София)

 

стр. 34 :

Герджикович, Георги Хр. (1880, Гевгеил – 1911, Солун)

Гермов, Кръстьо /Шакир/ (24 VI 1880, Прилеп – 15 XII 1962, Прилеп)

Геро (неизв., с. Кривени, Ресенско – 3 II 1905, с. Кривени, Ресенско)

Геро Муставински вж. Янев, Герасим

Геровски, Наум Фотев (1867, с. Герман, Преспанско – неизв.)

Гечев, Кр. (неизв. – неизв.)

Гечев, Генко (неизв. – неизв.)

Гечев, Насе (неизв., с. Цапари, Битолско – 14 V 1913, Битоля)

Гешенов, Георги Петров (1872, Панагюрище – 10 XI 1907, с. Лъджакьой, Дедеагачко)

Гинков, Наум (неизв., с. Песочница, Леринско – неизв.)

Гиновски, Иван Тръпков (1878, Галичник, Реканско – 13 VIII 1908, Галичник, Реканско)

Гичев, Георги (неизв., с. Осничани, Костурско – неизв.)

Гичев, Наце (неизв., Свети Николе – 1935, София)

Главинчев, Петър (неизв., Охрид – неизв.)

Глигоров, Миле (неизв. – неизв.)

Глъмбочки, Йоше (1880, с. Подмочани, Ресенско – VII 1926, с. Подмочани, Ресенско)

Гого Шутовалията (неизв. – неизв.)

 

стр. 35 :

Гогов, Ставре Матеев (1884, с. Вехчани, Стружко – 10 IV 1907, с. Вехчани, Стружко)

Гоголов, Димитър Петков (1866, с. Балткьой, Дедеагачко – XI 1921, гара Раковски, Хасковско)

Голев, Борис Иванов (1883, Банско – 25 II 1918, Кюстендил)

Голев, Георги Константинов (1869, Банско – 5 VIII 1921, Банско)

Голев, Костадин Лазаров (1877, Банско – 5 VI 1912, Банско)

Гологанов, Иван Иванов (неизв., с. Крушево, Демирхисарско-Серско – 10 X 1908, с. Крушево, Демирхисарско)

Гологанов, Илия (1865, с. Крушево, Демирхисарско-Серско – 2 IX 1910, с. Крушево, Демирхисар)

Голчов, Аце (неизв., с. Берово, Малешевско – неизв.)

Горанов, Тале (неизв., Прилеп – III 1902, Прилепско)

Горов, Петър /П. Г. Ников/ (15 VII 1872, с. Заберново, Малкотърновско – 4 II 1956, Бургас)

Господарев, Иван Николов (1878, с. Либяхово, Неврокопско – неизв.)

Гоце Тодорачки (неизв., с. Тодорак, Кукушко – 1900, Кукушко)

Гочев, Георги Коцев (1876, Щип – 7 III 1942, София)

 

стр. 36 :

Гочев, Трайко (неизв., с. Ораовец, Велешко – неизв.)

Гочев, Янаки /Я. Г. Вълчанов/ (12 X 1877, Харманли – 31 X 1957, Харманли)

Гошев, Димитър (неизв., с. Златари, Ресенско – неизв.)

Гошев, Панде (неизв., с. Дупени, Ресенско – 23 IX 1904, с. Слатино, Кичевско)

Гошев, Стефан (1859, с. Долно Котори, Леринско – 11 V 1932, София)

Граматиков, Павел Пейков (неизв., с. Киркалово, Ениджевардарско – XI 1902, с. Киркалово, Ениджевардарско)

Грашев, Георги Дамев (25 VII 1878, Прилеп – 25 I 1934, София)

Грежов, Апостол Димитров (1861, с. Дъмбени, Костурско – 15 II 1935, София)

Гроздан Башчауш вж. Рандев, Гроздан

Грозданов, поп Димитър Петров (неизв., с. Цапари, Битолско – 16 IV 1908. с. Гявато, Битолско)

Грозданов, Лифияд (неизв., Кавадарци – неизв.)

Грозданов, Нако (неизв., с. Връбник, Костурско – неизв.)

Грозданов, Ставро (1886, с. Връбник, Костурско – неизв.)

Гроздановски, Дине (неизв., с. Герман, Преспанско – неизв.)

Грудев, Иван Константинов вж. Костадинов, Яни

Грудов, Киряза (неизв., с. Чаглаик, Лозенградско – неизв.)

Груев, Дамян Йованов (19 I 1871, с. Смилево, Битолско – 23 XII 1906, вр. Петлец, край с. Русиново, Малешевско)

 

стр. 37 :

Груев, Димитър /Д. Г. Димитров/ (18 X 1878, Лозенград – 29 V 1976, София)

Груев, Костантин Василев (1869, Битоля – 21 III 1933, Пловдив)

Груйоски, Кочо Петрев (неизв., с. Смилево, Битолско – неизв.)

Груйчинов, Никола Ангелов /Никола Пазарджиклията/ (1873, Пазарджик – 1907. София)

Групчев, Иван Христов (25 I 1874, Охрид – 11 VI 1963, София)

Групчев, Климент Ив. (неизв., Охрид – неизв., Русе)

Групчев, Лука Георгиев (19 X 1874, Охрид – 30 VII 1947, София)

Грънчаров, поп Христо (1856, Щип – неизв.)

Гувев, Христо (неизв., с. Кошани, Тиквешко – неизв.)

 

стр. 38 :

Гугушев,, Петър /Туше/ (неизв., Кукуш – X 1912, Кукуш)

Гулабов, Апостол (неизв., с. Гявато, Битолско – неизв.)

Гули, Никола Пито (1901, Крушово – 15 IX 1923, Ниш)

Гули, Пито (1865, Крушово – 30 VII 1903, мест. „Мечкин камен” Крушово)

Гурджев, Велян Андреев (IV 1876, с. Смилево, Битолско – неизв.)

Гушлев, Лазар Атанасов (неизв., с. Косинец, Костурско – неизв., САЩ)

Гушлев, Христо /Гучо/ (1869, Косинец, Костурско – IX 1904, между селата Ошчима и Търново, Костурско)

Гущанов, Димитър Атанасов (1876, с. Крушево, Демирхисар-Серско – 21 IV 1903, с. Баница, Серско)

Гълъбов, Димитър /Мицо/ (неизв., Кукуш – 17 I 1908, Кукуш)

Гърков, Глигор (неизв., с. Ратово, Малешевско – неизв.)

Гърков, Митре (неизв. – неизв.)

Гърков, Никола (неизв., Кукуш – 18 III 1908, с. Моин, Гевгелийско)

 

стр. 39 :

Гърчев, Георги Иванов, подпоручик (1885, Кратово – 30 I 1912, с. Чичево, Велешко)

Гърчев, Димитър (неизв., с. Порой, Демирхисар-Серско – неизв.)

Гъсков, Ило (неизв., с. Баница, Леринско – неизв.)

Гьорев, Захари (8 IV 1871, Куманово – 8 III 1943, София)

Гьорев, Коце (неизв. – неизв.)

Гьотов, Трайко Минов (1870, с. Драгомирци, Кукушко – неизв.)

Гьошев, Въндо (1858, с. Лесково, Гевгелийско – 1914, Солун)

Гьошев, Леко (неизв., с. Теово, Воденско – неизв.)

Гьошев, Стефо вж. Настев, Стефо Гьошев

Гюмюшев, Никола Тодоров (25 III 1876, с. Долно Райково, Смолянско – неизв.)

Гюпчев, Христо Димитров /Ичко Попчето/ (1880, с. Баровица, Ениджевардарско – 20 IX 1920, с. Градец, Тиквешко)

Гюрков, Йордан Христов (13 X 1891, Щип – 8 II 1931, София)

Гюрков, Христо Коцев (2 III 1868, Щип – 28 III 1959, София)

 

стр. 40 :

Гюрлуков, Милан Христов (14 X 1884, с. Кривогащани, Прилепско – април 1945, Прилеп)

Гюров, Иван (неизв., с. Витолища, Прилепско – неизв.)

 

Д

Дабев, Марко (неизв., с. Манастирец, Кичевско – неизв.)

Давидов, Стефан Кръстев /Ст. Караджата/ (1878, с. Пантелей, Кочанско – 21 I 1934, с. Бараково, Горноджумайско)

Давидов, Тома Костов, поручик (20 IV 1868, Ловеч – 13 III 1903, с. Оздолени, Охридско)

Давков, Павел (1862, с. Сърбиново, Горноджумайско – 1920, с. Сърбиново, Горноджумайско)

 

стр. 41 :

Даев, Михаил Тодоров (1881, Балчик – 28 X 1907, с. Либяхово, Неврокопско)

Даков, поп Димитър Стоянов (14 IX 1869, с. Брестовица, Пловдивско – 10 III 1931, гр. Кремен, Сливенско)

Далкалъчев, Иван Димитров (1 I 1872, с. Владово, Воденско – 1 I 1931, София)

Далкалъчев, Христо Димитров (12 IX 1878, с. Владово, Воденско – 14 XII 1954, София)

Дамгаджиев, Михаил Райков (1855, с. Цикнихор, Малкотърновско – неизв.)

Дамянов /Дамчев/, Недялко (1869, Битоля – неизв.)

 

стр. 42 :

Дамянов, Христо (неизв., с. Съчанли, Гюмюрджинско – неизв.)

Данаил Гяурски (неизв. – неизв.)

Данаилов, Дафко /Д. Д. Коцев/ (1896, с. Горно Трогерци, Щипско – 6 XI 1982, Щип)

Данаилов, Никола /Н. Д. Костов/ (1877, с. Райково, Смолянско – V 1957, с. Райково, Смолянско)

Дангалаков, Атанас (неизв., с. Тушим, Гевгелийско – неизв.)

Данданов, Трайко Кузов (1872, с. Горенци, Костурско – 29 XI 1907, с. Горенци, Костурско)

Данев, Георги (1882, неизв. – 15/16 VIII 1903, с. Долно Трогерци, Щипско)

Дамче Чолака (неизв. – неизв.)

Даракчиев, Петър Райчев (1879, с. Чомаково, Смолянско – 30 XII 1907, с. Куклен, Пловдивско)

Даскалов, Асен Петров (19 II 1899, Радомир – 10 VIII 1925, гара Батановци, Пернишко)

Даскалов, Благой Иванов (23 III 1867, Разлог – 29 III 1956, Разлог)

 

стр. 43 :

Даскалов, Добри Захариев (1884, Кавадарци, Тиквешко – 16 VI 1912, Кавадарци, Тиквешко)

Даскалов, Илия Константинов (1866, с. Калиманци, Мелнишко – 21 IV 1922, с. Калиманци, Мелнишко)

Даскалов, Йосиф Попдимитров (1868, Кратово – 1909, Скопие)

Даскалов, Никола Иванов (8 IX 1880, Разлог – VIII, Кумановско)

Дачев, Атанас Николов (10 I 1883, Сливен – 29 VI 1973, Сливен)

Дачев, Евстрати /Страти/ (1875, Котел – 29 V 1903, с. Баница, Леринско)

Дачев, Стойчо (10 II 1872, с. Гьокчебунар, Ивайловградско – неизв.)

Делев /Дельов/, Лазар (1875, с. Оряховица, Гевгелийско – 1938, София)

Делибозов, Иван (неизв., с. Гьоктепе, Малкотърновско – неизв.)

 

стр. 44 :

Делииванов, Петър /Туше/ Иванов (13 X 1869, Кукуш – 14 I 1950, София)

Делйов, Кочо (1880, с. Кучковени, Леринско – 10 III 1910, с. Лесковец, Леринско)

Делов, Никола (неизв., Гевгелийско – неизв.)

Делчев, Георги /Гоце/ Николов (23 I 1872, Кукуш – 21 IV 1903, с. Баница, Серско)

Делчев, Христо Николов (1887, Кукуш – 15 VI 1927, София)

Дельов /Делов/, Иван (1880, Охрид – неизв.)

Демов, Георги (неизв., с. Поздивища, Костурско – неизв.)

Денков, Симеон Иванов (2 XII 1886, София – 15 II 1907, вр. Китка, Никодимската планина, Велешко)

 

стр. 45 :

Деспот (неизв., с. Брежани, Охридско – неизв.)

Дечев, Антон /А. Д. Харитев/ (5 IV 1876, Чепеларе – 30 III 1939, Чепеларе)

Дечев, Димитър, портупей-юнкер (1883, Сливен – 22 X 1903, край с. Сълб, Велешко)

Дечев, Никола (1880, Стара Загора – 12 IX 1903, с. Луково, Кратовско)

Джанов, Ангел Богев (неизв. – неизв.)

Джелебов, Дико Е. (1873, Малко Търново – 8 IV 1909, с. Ятрос, Бунархисарско)

Джеров, Лука (27 X 1870, Битоля – 20 IX 1948, София)

Джеров, Михаил (27 IX 1879, Битоля – 30 XI 1944, Хасково)

Джиков, Угрин (неизв., Дебър – неизв.)

 

стр. 46 :

Джинджифилов, Григор Георгиев (1877, Воден – неизв., Несебър)

Джолев, Христо (неизв., с. Моноспитово, Струмишко – неизв.)

Джонев, Иван Костов (2 VIII 1882, Крушово – 27 X 1967, Плевен)

Джорлев, Алеко Гичев (1878, с. Баница, Леринско – 1914, неизв.)

Джузданов, Димитър /Мито/ Делев (1887, с. Сехово, Гевгелийско – 30 IV 1929, София)

Джунов, Доне (неизв. – неизв.)

Дзеков, Константин /Дино/ Г. (неизв. – 7 XII 1919, София)

Диамандиев, Ангел (1876, Свиленград – 1 II 1941, София)

Диамандиев, Васил (30 I 1839, Охрид – 1 V 1912, София)

 

стр. 47 :

Дигалов, Илия (1890, с. Въмбел, Костурско  26 XI 1922, с. Глъмбочани, Преспанско)

Дишеров, Илия Манолев (4 IV 1876, с. Гавалянци, Кукушко – 29 VIII 1962, Благоевград)

Дильов, Спиро (1881, Скопие – неизв.)

Димашев, Димитър (неизв. – 22 IX 1928, между Дупница и Самоков)

Диме Берберчето вж. Стоянов, Диме

Димев, Мишо вж. Мише Кьосето

Димитраков, Александър (15 III 1879, Крива Паланка – 7 IV 1912, Кюстендил)

Димитриев, Спасо (неизв., с. Мургаш, Кумановско – 1913, Кумановско)

Димитриев, Стефан, капитан (14 VI 1872, Русе – неизв.)

Димитров, Антон /А. Д. Филахтечев/ (I 1867, с. Айватово, Солунско – 13 III 1933, София)

Димитров, Владимир (1870, Тулча – неизв.)

Димитров, Гено, подофицер (1877, с. Струпец, Врачанско – 12 III 1903, с. Карбинци, Щипско)

Димитров, Деян (9 III 1873, с. Лактинье, Охридско – IX 1912, с. Песочен, Охридско)

Димитров, Еню, капитан (15 IV 1860, Сливен – неизв.)

Димитров, Кольо (неизв., с. Котори, Леринско – неизв.)

 

стр. 48 :

Димитров, Коста Христов (неизв., с. Годиве, Охридско – 14 IX 1903, мест. „Пърнич” край с. Зашле, Крушовско)

Димитров, Ксатой (неизв., с. Граматиково, Малкотърновско – неизв.)

Димитров, Лазар (6 IV 1869, с. Дренок, Дебърско – 1945, Пловдив)

Димитров, Лазар (1874, с. Горно Родево, Воденско – 7 XII 1903, с. Владово, Воденско)

Димитров, Ной (1878, с. Зелениград, Кратовско – неизв.)

Димитров, Ставри /С. Д. Кръстев/ (3 VIII 1880, с. Долно Дивяци, Крушовско – неизв.)

Димитров, Стефан (1875, с. Зелениче, Леринско – 27 IV 1905, мест. „Орешки ливади”, Велешко)

Димитров, Ташко (неизв. – неизв.)

Димитров, Христо /Куртуля/ (неизв., с. Робово, Малешевско – 24 IX 1905, мест. „Тънката ридана”, Малешевско)

Димитър Кофторджията (неизв. – неизв.)

Димитър Чембера /Д. Наумов Димов/ (1868, с. Бабчор, Костурско – 3 XII 1931, с. Гложене, Оряховско)

Димко Драговчето /Д. Николов/ (27 X 1883, с. Драгош, Битолско – 1 XI 1908, с. Драгош, Битолско)

 

стр. 49 :

Димко Мигилчето /Д. Илиев Сарванов/ (1879, с. Могила, Битолско – 4 I 1908, с, Ношпал, Битолско)

Димков, Тодор (1870, с. Колицко, Кумановско – 15 VI 1927, с. Дренък, Кумановско)

Димо Дедето /Д. Тодоров/ (неизв., Прилеп – 13 VI 1895, мест. „Чифте хан”, Паланечко)

Димов, Андон (неизв., Велес – неизв.)

Димов, Георги /Г. Гюруджулията/ (неизв., с. Гюреджик, Неврокопско – неизв.)

Димов, Коце (неизв. – неизв.)

Димов, Никола (неизв., с. Клодороби, Леринско – неизв.)

Димов, Стамат (неизв., с. Чаглаик, Лозенградско – неизв.)

Димовски, Илия (неизв., с. Слоещица, Битолско – неизв.)

Димовски, Цветан (неизв., с. Мренога, Битолско – неизв.)

Димушев, Илия вж. Търпенов, Илия Димушев

Дишков, Спиро (неизв., с. Карамани, Битолско – неизв.)

Дине (неизв., с. Нивица, Преспанско – 30 VII 1903, с. Нивица, Преспанско)

Дине Арабаджията /Д. Арабаджиев/ (неизв., с. Ени махала, Серско – април 1908, с. Сякавче, Серско)

Дине Куманицки вж. Николов, Константин

Динев, Ангел (1 X 1891, с. Смоквица, Гевгелийско – 17 II 1952, Скопие)

Динев, Гурко /Г. Д. Садилов/ (неизв., Охрид – 20 VII 1903, с. Месеища, Охридско)

Динката вж. Дробенов, Дине Иванов

Динков, Георги (неизв., с. Калапот, Драмско – неизв.)

Дино (неизв., с. Драчевица, Тиквешко – VII 1913, Кавадарци)

Диновски, Дино (неизв., с. Петрово, Гевгелийско – 1902, с. Тушим, Гевгелийско)

Дичев, Димитър (неизв., с. Лобаница, Костурско – неизв.)

 

стр. 50 :

Дичев, Димитър Христакиев, подофицер (23 II 1882, с. Долно Райково, Смолянско – 2 XII 1934, с. Долно Райково, Смолянско)

Дичев, Йордже (III 1877, с. Ковачевци, Неврокопско – V 1902, край с. Плевня, Драмско)

Дишков, Никола (1873, с. Карамани, Битолско – неизв.)

Добрев, Спас /С. Д. Пасков/ (неизв., Свиленград – неизв.)

Добрев, Стефан (6 I 1878, Лозенград – неизв.)

Добрев, Стоян (5 I 1876, с. Мокрушево, Малкотърновско – неизв., Варна)

Дограмаджиев, Апостол (27 IX 1882, Нова Загора – 2 VI 1935, Нова Загора)

Дойчинов, Пандел (неизв. – 23 I 1904, Скопие)

Докторов, Васил Тодоров (неизв., с. Габрово, Ксантийско – 1915, неизв.)

Докторов, Илия Константинов (1874, Гевгели – неизв.)

Докурчев, Ангел (неизв., Велес – 1918, неизв.)

Докурчев, Андрей Димков (1878, Велес – 10/11 X 1907, с. Будинарци, Малешевско)

 

стр. 51 :

Долапчиев, Никола Атанасов (1869, Одрин – 26 VI 1948, Бургас)

Долгачов, Змейко (неизв., с. Кошино, Крушовско – неизв.)

Домазетов, Димитър Стефанов (1865, с. Ябланица, Дебърско – 30 V 1903, пл. Голак, Кочанско)

Доно Дъмбенски вж. Попщерев, Доно

Дончева, Тота /Т. Д. Антонова/ (18 V 1880, Карлово – 8 X 1959, Стара Загора)

Дорев, Аце В. (1871, с. Пътеле, Леринско – 19 IX 1941, Битоля)

Дорев, Минче /Д. М. Трайков/ (1877, с. Горничево, Леринско – 26 I 1933, София)

Дорев, Михаил (неизв. – неизв.)

Досев, Никола Манолов (1880, с. Загоричане, Костурско – неизв.)

Дочев, Никола Георгиев (1883, Стара Загора – 1917, неизв.)

 

стр. 52 :

Дочев, Тодор Георгиев (1882, Стара Загора – 1909, Прилеп)

Дочков, д-р Страшимир Иванов (20 II 1873, Цариград – 16 XI 1936, Пловдив)

Драган (неизв., Велес – неизв.)

Дрангов, Борис Стоянов, полковник (3 III 1872, Скопие – 26 V 1917, Македония)

Дрангов, Кирил Борисов (15 VII 1901, Лом – 8/9 VI 1946, София)

Дробенов, Дине /Динката/ Иванов (неизв., с. Търлис, Неврокопско – 5 II 1910, Сер)

 

стр. 53 :

Дудуков, Павел (неизв., с. Берово, Малешевско – I 1914, Пехчево)

Дуиков, Григор /Гичо Дуйката/ (неизв., с. Ватоша, Тиквешко – VII 1913, Неготино)

Дуков, Никола Илиев, капитан (неизв. – неизв.)

Думбалаков, Димитър Атанасов, майор (21 III 1872, с. Сухо, Солунско – 31 X 1915, гара Градско, Велешко)

Думбалаков, Михаил Атанасов (1882, с. Сухо, Солунско – 13 II 1959, София)

Думев, Велко Петров (15 III 1869, Воден – 2 XII 1945, София)

Дунчев, Гале (неизв. – неизв.)

Дупков, Георги /Джорджо/ Костадинов (неизв., Кукуш – неизв.)

 

стр. 54 :

Дуров, Тома Григоров (1899, с. Пътеле, Леринско – 20 X 1932, София)

Душко /Душан/ (неизв., Малешевско – неизв.)

Душков (неизв. – 3 XII 1906, с. Почел, Воденско)

Дуяков, Йордан Николов (неизв., Прилеп – 18 II 1927, Берковица)

Дървингов, Петър Георгиев, полковник (25 V 1875, Кукуш – 8 III 1958, София)

Дюлгеров, Никола Василев (ок. 1864, с. Белица, Разложко – 1929, София)

Дядо Анго /Ан. Костадинов/ (1831, с. Чоричене, Петричко – неизв.)

Дядо Андре вж. Расолковски, Андре Петров

Дядо Илия вж. Видинов, Илия

Дядо Ичо (ок. 1850, с. Вощарани, Леринско – неизв.)

Дядо Кацарея /Георги Кацарея/ (неизв. – неизв.)

Дядо Коле (ок. 1854, с. Егри, Битолско – 9 III 1904, с. Скочивир, Битолско)

Дядо Кочо Цонката /К. Христов Цонков/ (1866, с. Зелениче, Леринско – XII 1906, с. Търье, Леринско)

Дядо Мишо (неизв., с. Вишни, Стружко – неизв.)

 

стр. 55 :

Дядо Наце (неизв., с. Неманци, Щипско – неизв.)

Дядо Никола Кутруля /Н. Георгиев/ (неизв., с. Игралище, Петричко – неизв.)

Дядо Петко Тлъмински вж. Стефанов, Петко

Дядо Петър /Георги Иванов Узунов/ (1852, с. Хаджи Бейлик, Серско – 13 II 1932, София)

Дядо Ставри /Ст. Андонов Лясков/ (ок. 1843, с. Кономлади, Костурско – 3 IX 1903, вр. Сокле, Нидже пл.)

Дякон Евстатий /Георги Димитров Шкорнов/ (12 II 1873, с. Нестрам, Костурско – 20 III 1935, София)

Дякон Йосиф /Иван Николов Иванов/ (1 II 1870, Крушово – 4 I 1903, Крушово)

 

Е

Евтимов /Ефтимов/, Александър (1874, Битоля – неизв.)

Ефтим Полски вж. Ташов, Ефтим

Ефтим /Евтим/ Чифлишки /Е. Цеков/ (1879, с. Чифлик, Малешевско – 1925, неизв.)

Ефто вж. Божинов, Ефтим

 

Ж

Жебчев, Пере (неизв., с. Смилево, Битолско – неизв.)

Жеков, Желязко /Ж. Стоянов Каражеков/ (20 I 1863, с. Маглаикьово, Малкотърновско – неизв.)

 

стр. 56 :

Жеков, Никола Костов (1880, Стара Загора – неизв.)

Желев, Душо (Д. Ж. Стоянов) (9 I 1880, с. Еркеч, Бургаско – неизв.)

Желевски, Трайко Тодоров (1875, с. Желево, Костурско – VI 1923, Асеновградско)

Железаров, Петре Н. /П. Железарчето/ (1875, Битоля – 20 III 1905, с. Дрен)

Железнички, Тоне (неизв., с. Железница, Кратовско – неизв.)

Желински, Нумо Янакиев (1882, с. Желин, Костурско – VIII 1904, с. Загоричане, Костурско)

Желински, Тома Янакиев (неизв., с. Желин, Костурско – VI 1923, Асеновград)

Желязков, Павел (1881, Добрич – 4 III 1906, с. Рамна, Демирхисарско)

 

стр. 57 :

Желязков, Стоян (1870, Свиленград – неизв.)

Живков, Констандо (неизв., с. Тиквени, Костурско – 4 XII 1904, с. Либишово, Костурско)

Жилев, Иван Михалев (1861, с. Горно Броди, Серско – 12 X 1907, Сер)

Жостов, Димитър Антонов, генерал (20 VIII 1868, с. Гайтаниново, Неврокопско – 21 XII 1935, София)

Жуглов, Васил Хр. (5 XII 1880, с. Въмбел, Костурско – неизв.)

 

З

Загорски, Димитър Георгиев /Д. Г. Хаджибанов/ (2 I 1880, Стара Загора – 1 VII 1942, Стара Загора)

 

стр. 58 :

Загоричев, Иван Георгиев (неизв., с. Велика, Малкотърновско – неизв.)

Занешев, Димитър Иванов (21 I 1876, Воден – 24 I 1962, София)

Занков, Георги Христов (1886, Самоков – 12 VII 1949, София)

Запартов, Стайко Д. (X 1888, с. Съчанли, Гюмюрджинско – неизв.)

Запрев, Димитър (неизв., с. Старчища, Неврокопско – 27 V 1909, Неврокопско)

Запрянов, Димитър (1883, с. Караорман, Хасковско – 24 V 1909, Кюстендил)

 

стр. 59 :

Заров, Климент В. (неизв., Охрид – X 1915, неизв.)

Зафиров, Дельо (1856, Гевгели – 3 IV 1932, Кърджали)

Зафиров, Запро (неизв. – неизв.)

Зафиров, Коце (1869, Радовиш – 6 XI 1915, неизв.)

Зафиров, Панайот /Панзо/ (1896, Свети Николе, Щипско – 31 VIII 1924, мест. „Три реки”, пл. Пирин)

Захариев /Зарев/, Кръстю (1860, с. Оряхово, Серско – 27 VIII 1899, над с. Лопово, Мелнишко)

Захов, Дафе (неизв., Разлог – 20 IX 1906, Разлог)

Здрольов, Коста (неизв., с. Дъмбени, Костурско – неизв.)

Зелев, Тодор (1872, Кукуш – неизв.)

Зелников, Костадин Георгиев (неизв., с. Русиново, Малешевско – неизв., край с. Русиново, Малешевско)

Зидаров, Петко Димитров (1879, с. Цикнихор, Малкотърновско – 27 I 1960, Варна)

Златарев, Иван /Йонче/ Д. (неизв., Охрид – 1957, Корча)

Златарев, Наум Д. (1874, Охрид – 31 VIII 1903, неизв.)

Злате (неизв., с. Цер, Битолско – неизв.)

 

стр. 60 :

Златев, Коце Паунов (неизв., Кочани – неизв., Кочани)

Златков, Белчо (неизв. – неизв.)

Златков, Дончо /Андон/ Томов (VIII 1856, с. Палат, Петричко – 2 X 1918, Дупница)

Златков, поп Найден (5 III 1859, с. Сърбиново, Горноджумайско – 25 I 1934, с. Сърбиново, Горноджумайско)

Златков, Тодор (1876, с. Поешево, Битолско – 1919, София)

Знаменов, Димитър Киряков (1862, Петково, Смолянско – 1952, Асеновград)

Зографов, Димитър Андреев, полковник (15 VIII 1877, Велес – 27 II 1940, София)

 

стр. 61 :

Зографов, Крум Нацев (1884, Велес – 4 V 192, с. Кошево, Щипско)

Зографов, Никола Петров (1869, с. Ораовец, Велешко – 25 XI 1931, София)

Зойчев, Данаил (неизв., Прилеп – неизв.)

Зързовски, Михаил (неизв., с. Галичник, Реканско – неизв.)

 

И

Иван Банскалията /Ив. Банскалиев/ (неизв. – май 1906, с. Кнеже, Светиниколско)

Иван Гарски (неизв., с. Гаре, Реканско – неизв.)

Иван Даскала вж. Апостолов, Иван

Иван Добринищанино /Ив. Костадинов Пумпалов/ (неизв., с. Добринища, Разложко – неизв.)

Иван /Йон/ Кафеджията (неизв., с. Раково, Битолско – 5 IX 1903, над с. Щърково, Преспанско)

Иван Месара /Ив. Месаров/ (1858, с. Подереш, Радовишко – 30 VI 1913, с. Подереш, Радовишко)

Иван Охридски вж. Златарев, Иван

Иван Пашалията /Ив. Станков/ (18 X 1850, с. Берово, Малешевско – неизв.)

Иван Странджата (неизв., с. Ратово, Малешевско – януари 1908 г., Пехчево)

Иван Хаджията вж. Тодоров, Иван

Иван Шабана (неизв., с. Дабиля, Струмишко – неизв.)

Иванов, Атанас (1874, Прилеп – неизв.)

Иванов, Аце (1884, с. Цапари, Петричко – неизв.)

 

стр. 62 :

Иванов, Вангел (неизв., с. Тушин, Гевгелийско – неизв.)

Иванов, Васил (1884, с. Руля, Костурско – неизв.)

Иванов, Димитър /Таки/ (1866, с. Екши су, Леринско – 16 IX 1913, с. Велгощи, Охридско)

Иванов, Димо (неизв., с. Лахчани, Кичевско – неизв.)

Иванов, Илия /И. Ив. Шилегаров/ (1867, Прилеп – неизв., София)

Иванов, Йордан (1886, Куманово – 8 VIII 1911, с. Сергиево, Щипско)

Иванов, Коста (неизв., с. Ърбино, Охридско – неизв.)

Иванов, Костадин (1876, с. Календра, Серско – неизв., мест. „Легин” между с. Мелникич и с. Христос, Серско)

Иванов, Константин /Кочо/ (1872, Прилеп – неизв.)

Иванов, Лука, подпоручик /Л. Ив. Поплуков/ (24 VII 1867, Панагюрище – 13 VIII 1906, Баювите колиби, над с. Сборско, Воденско)

Иванов, Марко /Мати/ /М. Ив. Петров/ (20 VI 1877, с. Палеор, Кайлярско – 16 XII 1933, София)

 

стр. 63 :

Иванов, Михаил (1872, с. Кнеже, Щипско – неизв.)

Иванов, Никола (неизв. – неизв.)

Иванов, Павле (неизв. – неизв.)

Иванов, Панайот /Пане/ (неизв., Неготино – неизв., Кюстендил)

Иванов, Петър (неизв. – неизв.)

Иванов, дядо Пешо (1843, с. Пезово, Кумановско – 7 II 1905, с. Кутлиберг, Кумановско)

Иванов, Стойчо (неизв., с. Горничево, Леринско – неизв.)

Иванов, Стоян /Ст. Ив. Поплуков/ (1879, Панагюрище – неизв.)

Иванов, Тодор (неизв., с. Видраре, Софийско – 20 VII 1900, с. Робово, Малешевско)

Иванов, Тома (15 IV 1875, с. Пътеле, Леринско – неизв.)

Иванов, Трифун (1879, с. Янковец, Преспанско – неизв.)

Иванчо Карасулията /Ив. Христов Орджанов/ (VIII 1875, с. Карасуле, Солунско – 22 III 1905, мест. „Джарлов рид” до с. Лесково, Гевгелийско)

Иванчо Съдията /Ив. Ил. Судията/ (неизв., с. Требатовище, Малешевско – 20 XII 1901, Кюстендил)

Игнатиев, Яким /Я. И. Златков/ (14 VIII 1870, Кратово – 7 VI 1901, Солун)

Изворски, Борис (1897, с. Извор, Ениджевардарско – VIII 1928, над с. Добринище, Разложко)

 

стр. 64 :

Измирлиев, Пано Ставрев (1872, Неготино, Тиквешко – X 1928, Неготино, Тиквешко)

Икономов, Гьошо (неизв., Щип – неизв.)

Икономов, Димитър Иванов (17 I 1873, с. Ловча, Неврокопско – 5 VIII 1922, Неврокоп)

Икономов, поп Димитър /поп Д. Попгеоргиев/ (неизв., Крива Паланка – неизв.)

Икономов, Димитър /Мицо/ Тенчов (неизв., Кукуш – неизв.)

Икономов, Мирчо (неизв., Кукуш – неизв.)

Икономов, Стамат Попгеоргиев, капитан (1 XII 1867, Малко Търново – 5 IX 1912, София)

Илиев, Александър (15 X 1879, Враца – XII 1901, с. Добра Лъка, Петричко)

Илиев, Борис /Б. И. Поимихов/ (1882, Берковица – 28 VI 1930, Берковица)

 

стр. 65 :

Илиев, Велян /В. Ил. Чипуров/ (1878, с. Смилево, Битолско – 15 VIII 1903, Дупенската пл., Преспанско)

Илиев, Димко вж. Кочовски, Димко Илиев

Илиев, Иван /И. И. Танев/ (23 IX 1885, с. Ново село, Струмишко – 10 X 1923, Горна Джумая)

Илиев, Иван (1850, с. Дедино, Радовишко – 16 III 1915, с. Дедино, Радовишко)

Илиев, Костадин (2 IV 1872, Радовиш – неизв.)

Илиев, Наум (неизв., с. Издеглавье, Охридско – неизв.)

Илиев, Ст. (неизв. – неизв.)

Илиев, Янаки (1881, Дойран – 3 I 1941, Бяла)

Илиев, Янаки (неизв., Свиленград – 21 VII 1913, Свиленград)

Илиев, Янаки /Я. И. Кюркчиев/ (неизв., Кавадарци – 9 X 1905, с. Шивец, Тиквешко)

Илиов, Христо Неделков (1878, с. Радево, Демирхисарско – неизв.)

Илия Ковачевица вж. Тетимов, Илия

Илия Кърчовалията /И. Аргиров Джютов/ (1856, с. Кърчово, Демирхисарско – VII 1918, с. Кърчово, Демирхисарско)

 

стр. 66 :

Илия Лерински /И. Иванов Которкин/ (1884, с. Баница, Леринско – 18 VI 1934, София)

Илия Тетовчето (неизв., Тетово – неизв., с. Калиново, Велешко)

Илоски, Наум (неизв., с. Глобочица, Охридско – 4 VIII 1903, мест. „Горица” близо до с. Сливово, Охридско)

Ильо (неизв., с. Безиково, Кочанско – III 1908, с. Мещница, Пехчевско)

Ильо Дединчето /И. Георгиев/ (неизв., с. Дедино, Радовишко – 22 V 1903, пл. Асанлия, близо до с. Смилянци, Радовишко)

Имов, Георги /Гоце/ Атанасов (28 IV 1870, Кукуш – 28 IV 1961, Кърджали)

Ингилиюв, Иван Попарсениев (20 VII 1882, с. Пехчевски чифлик, Малешевско – 28/29 IX 1944, между селата Церово и Айдарово, Горноджумайско)

Инджев, Рали Стоянов (неизв.,с. Ку..., Лозенградско – неизв.)

Инджов, поп Ангел (9 III 1866, с. Славейно, Смолянско – 5 VII 1939, с. Славейно, Смолянско)

Ичко Гюпчето вж. Гюпчев, Христо Димитров

Ичко Памукчията (неизв. – неизв.)

 

Й

Йован /Йон/ Лисолаецът /Иван Рогле/ (неизв., с. Лисолай, Битолско – неизв.)

Йованович, Йово (1874, Цетина, Черна гора – 28 XI 1909, Битоля)

 

стр. 67 :

Йовев, Арсо /А. Локвички/ (1870, с. Локвица, Кичевско – 10 III 1923, мест. „Вицбегово”, край Скопие)

Йовев, Атанас (неизв., с. Муртино, Струмишко – неизв.)

Йовев /Йовчев/, Йордан (неизв., с. Годиве, Охридско – неизв.)

Йовицов, Кирил Стефанов (неизв., с. Баница, Гостиварско – неизв.)

Йовков, Арсени Танасков (25 III 1882, с. Селце, Дебърско – 14 IX 1924, с. Бараково, Кюстендилско)

Йовков, Нико Танасков (1879, с. Селце, Дебърско – 11 VIII 1903, с. Мраморец, Дебърско)

Йовчев, Йордан (неизв., Куманово – 7 II 1913, Куманово)

Йовчев, Петруш (1880, Охрид – 6 II 1932, Русе)

Йон Пашата /Й. Найдов Димов/ (1878, с. Тройкръсти, Прилепско – 20 XI 1907, Битоля)

Йонче (неизв., с. Латово, Кичевско – неизв.)

Йончев, Божил Бранков (8 XII 1881, с. Церецел, Софийско – неизв.)

Йончев, Панайот (1877, с. Брезница, Костурско – неизв., Битоля)

Йордан (неизв., с. Дупяни, Кичевско – неизв.)

Йордан Пиперката /Й. Силянов Ангелов/ (23 VI 1870, с. Козица, Кичевско – 10 VIII 1903, с. Сълб, Кичевско)

 

стр. 68 :

Йосифов, Илия /И. Й. Митрев/ (неизв., Охрид – 8 XII 1914, пл. Бабуна, Велешко)

Йосифов, Мите /Димитър Й. Хаджидимитров/ (1875, с. Влахи, Мелнишко – 25 III 1936, Горна Джумая)

Йосифов, Михаил (неизв., с. Латово, Кичевско – неизв.)

Йосифов, Наум /Н. Й. Митрев/ (1888, Охрид – неизв.)

Йосифов, Пане (неизв. – неизв.)

Йотов, Владимир (неизв., Пазарджик – неизв.)

Йотов, Дачо (неизв., с. Турско Тръстеник, Тетевенско – 25 XI 1911, с. Войница, Велешко)

Йотов, Трайко вж. Гьотов, Трайко Минов

 

К

К. Хацарджията вж. Хасърджиев, Костадин Христов

Кабраков, Григор (неизв. – неизв.)

Казанджиев, Атанас (неизв. – неизв.)

Казански, Вангел (неизв., с. Арджан, Гевгелийско – неизв.)

Казепов, Андрей (1878, с. Янковец, Ресенско – 11 IV 1904, с. Сенокос, Мелнишко)

Казепов, Георги /Г. Ангелов Стоянов/ (21 II 1880, с. Калиманци, Мелнишко – 23 IX 1923, с. Пиперица, Мелнишко)

 

стр. 69 :

Каиков, Иван Стоянов (10 II 1874, Бунар Хисар – 15 II 1965, София)

Каймакански, Йованче (неизв., с. Кокошине, Кумановско – неизв.)

Какалов, Васил Трандафилов (1878, с. Дъмбени, Костурско – 5 VII 1913, близо до гара Сурович, Леринско)

Калабуров, Кръстьо /Ставро/ Наков (20 X1877, с. Дъмбени, Костурско – 8 X 1939, Пловдив)

Калайджиев, поп Алексей Минджов (6 I 1865, с. Дервент, Дедеагачко – неизв.)

Калайджиев, Кръсте Стериов (неизв., Струга – X 1912, неизв.)

Калевски, Диме П. (неизв., с. Вранещица, Кичевско – неизв.)

Калеичев /Калейчев/, Благой (1868, с. Владово, Воденско – 16 IV 1923, София)

Калеичев, Вангел (13 VII 1866, с. Владово, Воденско – неизв.)

 

стр. 70 :

Календжиев, Васил С. (неизв., с. Пътеле, Леринско – неизв., гр. Дейтон, Охайо, САЩ)

Калинско, Дино (неизв., с. Калиново, Кукушко – неизв.)

Калканджиев, Константин Петков (неизв., Малко Търново – 8 VII 1913, вр. „Повиен”, Паланечко)

Калоянов, Георги (11 V 1877, Малко Търново – неизв.)

Калудов, Стоян (неизв., с. Маджура, Малкотърновско – неизв.)

Калфов, Атанас Ив. (6 I 1875, Лозенград – неизв.)

Калчев, Атанас (ок. 1893, Кавадарци – неизв.)

Калъчев, Дельо Петров (1877, с. Богданци, Гевгелийско – 1917, неизв.)

Каме Дворишки вж. Лазаров, Каме

Камилски, Стоян /Ст. Вълчев Махеров/ (1870, с. Камила, Малкотърновско – 8 VI 1938, Варна)

Камчев, Тодор /Т. К. Петров/ (1880, Неготино – 10 V 1961, София)

Каназирев, Владимир Николов, майор (14 X 1879, Разлог – XII 1962, Ню Йорк)

 

стр. 71 :

Каназирев, Владислав Николов (1876, Разлог – 25 XI 1950, София)

Каназирев, Иван Николов (1872, Разлог – 16 X 1920, София)

Кандиларов, Дионисий (23 I 1876, Кукуш – неизв.)

Каневчев, Атанас (неизв., Охрид – неизв.)

Кантарджиев, Чудомир Петров (23 IX 1883, Сливен – 17 IX 1924, Пловдив)

Кантуров, Стоян Иванов (14 IX 1884, Пехчево – 22 VI 1959, Благоевград)

Кара Ташо /Атанас Караташов/ (неизв., с. Острово, Воденско – 13 VIII 1906, Баювите колиби, над с. Сборско, Воденско)

 

стр. 72 :

Караасановски, Павле Гаврилов /П. Караасан/ (1869, с. Лазарополе, Реканско – неизв., Дебърско)

Карабелев, Найдо (неизв. – неизв.)

Карабиберов, Илия (неизв., Сливен – неизв.)

Карадаев, Стоимен П. (неизв., с. Железница, Горноджумайско – неизв.)

Караджов, Иван Христов (8 XII 1875, с. Лешко, Горноджумайско – 26 V 1934, Горна Джумая)

Караджов, Стефан (неизв., с. Игуменец, Петричко – неизв.)

Карайовов, Тома Иванов (17 IV 1869, Скопие – 2 XII 1950, София)

 

стр. 73 :

Караманджуков, Христо Иванов (14 XII 1876, с. Чокмаково, Смолянско – 23 II 1952, София)

Караманов, Атанас (неизв., с. Дабиля, Струмишко – 1 VIII 1911, с. Дабиля, Струмишко)

Караманов, Георги (неизв. – неизв.)

Караманов, Манол Григоров /Караман войвода/ (1856, София – неизв.)

Караманов, Христо (1883, с. Просечем, Драмско – 5 VIII 1922, Неврокоп)

Караманов, Яни (неизв., с. Балъкьой, Ференско – неизв., Фере)

Карамихайлов, Стоян Димитров (27 XII 1881, с. Горно Броди, Серско – неизв.)

Карамочев, Димитър (неизв., с. Алфатар, Силистренско – 4 IX 1903, мест. „Куклите”, пл. Пирин)

Карамфилов, Владимир Димитров (10 V 1877, Прилеп – 14 VII 1943, Пазарджик)

Каранджов, Никола /Лаки/ Гелин (неизв., с. Смърдеш, Костурско – неизв.)

 

стр. 74 :

Каранджулов, Никола /Ничо/ Димев (1876, Прилеп – 28 VII 1904, мест. „Дървени стени”, с. Селце, Прилепско)

Каранфилович, Панайот Манев, капитан (18 VIII 1882, Варна – 31 XII 1921, Петрич)

Карев, Никола Янакиев (10 XI 1877, Крушово – 14 IV 1905, с. Райчани, Кратовско)

Карев, Петър Янакиев (1879, Крушово – 1951, Скопие)

Карев, Ташко Христов (неизв., Крушово – неизв.)

Каролеов, Георги (неизв., Дупница – неизв.)

Карчов /Карчев, Кирчев/, Иван (неизв., Лозенград – неизв.)

Касапов, Дамян Наумов (14 II 1877, с. Смилево, Битолско – неизв.)

Касев, Васил (1880, с. Загоричани, Костурско – 3 V 1939, Детройт, САЩ)

Касев, Илия Марков (неизв., с. Чичово, Велешко – 9 VIII 1914, мест. „Малка Клепа” над с. Скаченин, Велешко)

Катерински, Димитър Николов (26 X 1879, Свиленград – 25 II 1972, София)

 

стр. 75 :

Катин, Васил (неизв., Струмица – неизв.)

Кафадаров, Петруш (неизв., с. Пирава, Дойранско – 8 I 1906, с. Пирава, Дойранско)

Кацарев, Христо (неизв., с. Берово, Малешевско – неизв.)

Кацарски, Тодор Иванов (1871, с. Градево, Горноджумайско – неизв.)

Качарков, Андов Великов (1884, с, Мусомища, Неврокопско – 4 X 1944, Неврокопско)

Келпеков, Иван (неизв., с. Старчища, Неврокопско – III 1945, Неврокопско)

Кенков, Георги /Гаки/ Димитров (17 III 1867, с. Косинец, Костурско – 1932, с. Билища, Албания)

Кеновски, Янко Велев (15 III 1864, с. Галичник, Реканско – 10 II 1932, София)

Кепов, Иван Петров (18 III 1870, с. Бобошево, Дупница – 8 I 1938, София)

Кехайов, Георги Димитров (неизв., Бунар Хисар – неизв.)

Кехайов, Гого Иванов (6 III 1875, с. Шугово, Демирхисарско – 1912, с. Шугово, Демирхисарско)

Кехайов, Константин Тодоров (неизв., с. Ятрос, Бунархисарско – неизв.)

Кецкаров, Антон Евтимов (12 XII 1865, Охрид – 1945, Охрид)

 

стр. 76 :

Килев, Недялко /Киряк/ Георгиев /Георги Килев/ (8 X 1882, с. Еникьой, Ксантийско – 1944, Кейптаун, ЮАР)

Килифарски, Върбан (25 V 1879, с. Хърсово, Разградско – I 1923, с. Самуил, Разградско)

Кипрев, Мирчо /Владимир Кипрев Максев/ (1880, Разлог – 14 IX 1903, между с. Калапот и Горенци, Зъхненско)

Кипров, Александър /А. Димитров/ (1 III 1881, Свиленград – 23 XII 1931, Свиленград)

Кирин, Петър (неизв., с. Саракиново, Воденско – неизв.)

Кирлиев /Кирилиев/, Мицо /Димитър/ (неизв., Кукуш – неизв.)

Кирлиев, Дино /Коснтантин/ (неизв., Кукуш – неизв.)

Киров, Гого (неизв., с. Мотилово, Кукушко – 22 III 1905, мест. „Джарлов рид” до с. Лесково, Гевгелийско

Киров-Майски, Никола /Н. К. Трайков/ (28 VI 1880, Крушово – 1962, София)

 

стр. 77 :

Киров, Христо Костандинов (10 X 1880, Разлог – 15 II 1972, Разлог)

Кирязов, Петко /П. К. Киров/ (1870, с. Камила, Малкотърновско – неизв.)

Киселинчев, Лазар (20 I 1874, с. Косинец, Костурско – 18 XII 1946, София)

Китанов, Александър /А. К. Николов/ (1881, с. Лешко, Горноджумайско – 23 XII 1906, с. Русиново, Малешевско)

Китанов, Димитър (1882, Разлог – неизв.)

Китанов, Иван Г. (неизв., с. Цапари, Битолско – неизв.)

Китанов, Петър /П. К. Николов/ (1875, с. Лешко, Горноджумайско – 24 V 1912, Горна Джумая)

Китанчев, Трайко Цветков (1 IX 1858, с. Подмочани, Ресенско – 1 VIII 1895, София)

 

стр. 78 :

Китинчев, Спиро Георгиев (1895, Скопие – 1946, Скопие)

Климов, Александър (неизв., С. Лъджене, Охридско – неизв.)

Кльонков, Лазар Ив. (неизв., Щип – неизв.)

Клюсев, Дине (неизв., Екши су, Леринско – 28 IX 1902, с. Крушоради, Леринско)

Клямбов, Славчо Василев (1879, Струмица – неизв.)

Клянджев, Тане Стойчев (1874, с. Горничево, Леринско – 28 VI 1907, между с. Чеган и с. Горничево, Леринско)

Кляшев, Пандо Наков (29 IX 1882, с. Смърдеш, Костурско – 31 VII 1907, с. Дреновени, Костурско)

Ковачев, Атанас Иванов (18 I 1872, с. Белица, Разложко – 21 XI 1954, София)

 

стр. 79 :

Ковачев, Владислав /Славчо/ Михайлов, полковник (5 I 1875, Щип – 13 IX 1924, София)

Ковачев, Димитър Недялков (20 I 1887, Лозенград – 19 II 1974, София)

Ковачев, Йосиф Антонов (14 I 1839, Щип – 31 X 1898, София)

Ковачев, Павел Тенев (30 VI 1872, Свиленград – 15 V 1959, Кърджали)

Ковачев, Трайко (неизв., с. Вранещица, Кичевско – неизв.)

Ковилов /Кавалов/, Коце Христов (1878, Прилеп – неизв.)

Кожухаров, Андрей Н. (неизв., Скопие – неизв.)

Кокарев, Никола (1876, с. Царедвор, Ресенско – 15 VIII 1903, Дупенската планина, Преспанско)

Коле Айтошенчето /Никола Кръстев Пецов/ (неизв., с. Айтос, Леринско – VII 1913, с. Айтос, Леринско)

Колев, Тодор (неизв., с. Цапари, Битолско – неизв.)

 

стр. 80 :

Колищърков, Алекси (неизв., Прилеп – неизв.)

Колцев, Георги (неизв. – неизв.)

Колчагов, Иван (неизв., Банско – неизв.)

Колчагов, Милош Тошков (1886, Банско – 11 I 1958, Велинград)

Колчев, Христо Василев (неизв., с. Чеган, Воденско – 28 VI 1907, между с. Чеган и Горничево, Леринско)

Кольо Бабчорчето вж. Марковски, Никола Трифонов

Кольо Добролийски /Никола Христов/ (1876, с. Добролища, Костурско – 30 X 1906, с. Добролища, Костурско)

Кольо Мъжкото (неизв., с. Богородица, Гевгелийско – неизв.)

Кольо Сарафчето /Никола Сарафов/ (неизв., с. Саса, Кочанско – неизв.)

Кондаков, Стефан Илиев (28 XII 1878, Битоля – 5 III 1937, Хасково)

Кондев, Георги Иванов (1872, Разлог – 20 XII 1960, Разлог)

Кондов, Йосиф Н. (28 III 1868, Прилеп – 20 II 1944, Хасково)

Кондов, Константин Николов (22 XI 1874, Прилеп – 21 V 1929, София)

 

стр. 81 :

Кондолов, Георги /Желязко Димитров Кондолов/ (1858, с. Велика, Малкотърновско – 6 VIII 1903, с. Паспалово, Малкотърновско)

Конев, поп Милан /п. М. К. Миланов/ (7 III 1881, Прилеп – 23 VI 1923, София)

Константинов, Алеко Иваницов (1 I 1863, Свущов – 11 V 1897, Пещера)

Константинов, Георги /Г. К. Тодоров/ (19 I 1875, с. Хотово, Мелнишко – IX 1969, София)

Константинов, Лазо (неизв., с. Баровица, Ениджевардарско – неизв.)

Константинов, Милан Спасов (X 1882, Кральово, Румъния – неизв.)

Константинов, Пантелей /Панчо/, подпоручик (10 VII 1881, Велес – 25 VI 1906, мест. „Куртов камък”, пл. Даутница, Велешко)

 

стр. 82 :

Константинов, Стефан /Ст. К. Тодоров/ (12 IX 1873, с. Хотово, Мелнишко – VI 1913, Сер)

Контев, Христо Иванов (21 V 1868, Севлиево – 10 II 1908, с. Леорека, Ресенско)

Копаран Чауш вж. Апостолов, Иван

Корабаров, Андрей (неизв., Велес – неизв., Скопие)

Коруев, Владимир Тодоров (1 V 1878, с. Габрово, Ксантийско – 15 XI 1952, Пловдив)

Корунчев, поп Васил (1877, с. Кукуречане, Битолско – неизв.)

Косовски, Кольо (неизв., с. Брезница, Костурско – неизв.)

Коста Мориовски (неизв. – неизв.)

Коста Попето вж. Попов, Коста Христов

Костадиев, Георги /Г. К. Шивачев/ (25 II 1879, Малко Търново – 23 II 1942, Варна)

Костадиев, Евтим (неизв., с. Берово, Малешевско – неизв.)

Костадинов, Антов /А. К. Шарков/ (1878, Струмица – 19 IV 1936, Петрич)

 

стр. 83 :

Костадинов, Киро (неизв., С. Мързево, Малкотърновско – неизв.)

Костадинов, Мите вж. Мите Блатцалията

Костадинов, Стефан вж. Шиндилов, Стефан Костадинов

Костадинов, Цветан Колев (III 1878, с. Стругово, Битолско – неизв.)

Костадинов, Яни /Иван Костадинов Грудев/ (25 V 1872, с. Долно Суванлий, Ортакьойско – неизв.)

Костов, Ангел (неизв. – неизв.)

Костов, Антон (1873, Дойран – 23 III 1939, Бургас)

Костов, Максим (1876, с. Рабетино, Кичевско – 10 VIII 1905, с. Рабетино, Кичевско)

Костов, Мите (неизв., с. Кукушине, Кумановско – 6 V 1912, мест. „Широката нива” под вр. Руен, пл. Осогово)

Костов, Петър /Пашата/ (1889, Прилеп – 6 VIII 1925, с. Горна Драчевица, Тиквешко)

Костов, Спиро (8 XII 1848, Велец – 19 VIII 1931, София)

Костов, Стойко Вълчев /Ст. Келвълчев/ (8 III 1884, с. Мерхамлий, Софлийско – неизв.)

Костов, Стою (1855, с. Скрижово, Зъхненско – 20 VIII 1896, с. Радолиово, Зъхненско)

Котев, Васил /Цильо Кономладски/ (1878, с. Кономлади, Костурско – 8 X 1903, пл. Вич)

Котев, Иван /Ванчо Белувчето/ (неизв., Крушово – 12 VII 1913, при Журечката река, Крушовско)

 

стр. 84 :

Котев, Новачко (неизв., с. Кономлади, Костурско – неизв.)

Котев, Ристе (1860, с. Църно Буки, Битолско – неизв., Битоля)

Котков, Иван Граматиков /Ив. Темелков Златанов/ (1858, с. Каваклия, Лозенградско – 4 VII 1901, с. Фикел, Свиленградско)

Которкин, Илия Иванов вж. Илия Лерински

Коце Адвоката /К. Авукатов/ (ок. 1850, Щип – X 1915, неизв.)

Коце Оморанчето (неизв., с. Оморани, Велешко – неизв.)

Коцев, Гьоше (неизв. – неизв.)

Коцев, Делчо Димитров (1876, Харманли – 1956, неизв.)

Коцев, Пандо /П. К. Витански/ (1896, с. Куклиш, Струмишко – 7 XI 1924, пл. Огражден)

Коцев, Филип /Филе/ (1853, с. Оряховица, Радовишко – 28 VI 1913, с. Оряховица, Радовишко)

Кочев, Аце (неизв. – 18 VIII 1922, Радовишко)

Кочев, Нацо Мазаров (неизв., с. Баница, Леринско – 5 III 1908, с. Попължани, Леринско)

Кочков, Трайче (неизв., с. Селци, Дебърско – неизв.)

Кочкона, Апостол (неизв., с. Пляса, Гребенско – неизв.)

Кочо Куршума /К. Мат. Крушовцов/ (неизв., с. Крушица, Кичевско – 9/10 VII 1904, Кратовско)

Кочо Лютата /К. Георгиев Лютов/ (1836, с. Левуново, Мелнишко – 10 VI 1918, Дупница)

 

стр. 85 :

Кочо Муструка /К. Муструков/ (неизв., с. Тръстеница, Зъхненско – 20 V 1901, Неврокопско)

Кочо Струдлижанчето (неизв. – неизв.)

Кочовски, Димко Илиев (неизв., с. Плетвар, Прилепско – 6 V 1907, над с. Кръстец, Прилепско)

Кочовски, Климент Д. (неизв., Ресен – 12 X 1905, с. Пуста Река, Крушовско)

Кочовски, Кочо Илиев (неизв., с. Подмочани, Ресенско – 27 VIII 1903, с. Подмочани, Ресенско)

Кошка, Александър Костов (1873, с. Гопеш, Битолско – 22 V 1907, между с. Сливница и с. Курбиново, Долна Преспа)

Кошов, Захари Илиев (15 VIII 1869, с. Белица, Разложко – 14 I 1945, с. Белица, Разложко)

Кощанов, Димитър (18 III 1879, Горна Джумая – 21 V 1915, р. Струма)

Коюмджиев, Иван Георгиев (25 V 1870, с. Либяхово, Неврокопско – 26 XI 1923, София)

Крагуев, Иван (неизв., с. Спространье, Битолско – неизв.)

 

стр. 86 :

Краев, Димитър П. (1888, Варна – 1914, неизв.)

Кралев, Александър Ив. (1882, Щип – 1905, с. Теке, Софлийско)

Крепиев, Димко Петров (1882, Велес – 15 I 1945, Велес)

Кромидаров, Димитър Тръпков (неизв., с. Смилево, Битолско – неизв.)

Кръскьов, Георги (неизв., с. Докузда??, Лозенградско – неизв.)

Кръстев, Атанас (неизв. – неизв.)

Кръстев, Григор (неизв., Прилеп – неизв.)

Кръстев, Милан (неизв., Щип  3 IV 1907, Щип)

Кръстев, Павел Колев (1871, с. Смилево, Битолско – 1941, Битоля)

Кръстев, Павел Трайков (1 VII 1872, с. Голямо Илино, Битолско – неизв.)

Кръстев, Тале /Т. К. Церговски/ (4 V 1882, с. Галичник, Реканско – 20 XI 1968, София)

Кръсто Кобапчията (неизв. – неизв.)

Кръсто Малико вж. Маликов, Кръсте

Кръстю Българията /Кр. Георгиев Катранкьов/ (1874, Враца – 1913, Демир Хисар)

 

стр. 87 :

Кръстю Новоселски /К. Георгиев/ (неизв., с. Ново село, Струмишко – XII 1905, с. Моноспитово, Струмишко)

Кудев, Димитър Киряков (19 VII 1880, с. Габрово, Ксантийско – 1967, Пловдив)

Кузинчев, Никола Филипов (1873, с. Дреновени, Костурско – 2 I 1925, София)

Кузманов, Димчо (неизв., с. Ореше, Велешко – неизв.)

Кузманов, Здраве /Чолака/ (неизв., с. Журче, Крушовско – неизв.)

Кузманов, Петър /П. К. Харитев/ (1878, с. Долно Дереке, Смолянско – 1917, неизв.)

Кузманов, Цветан (1872, с. Търноваи, Кратовско – неизв.)

Кузо Блатски вж. Попдинов, Кузо

Кулиман /Колиман, Кольоман/ /Никола Иванов/ (1887, с. Кронцелово, Воденско – 7 IX 1909, с. Саракиново, Воденско)

Кулишев, Георги /Г. К. Гугов/ (21 IX 1885, Дойран – 27 IX 1974, София)

Курлинов, Иван Трайчев (неизв., с. Арменско, Леринско – неизв.)

Куртев, Владимир Спиридонов (19 X 1888, Плевен – неизв.)

 

стр. 88 :

Куртев, Георги Янков /К. Латровалията/ (неизв., с. Латрово, Демирхисарско – неизв.)

Куртев, Курти Иванов (неизв., с. Еникьой, Дедеагачко – неизв.)

Куртев, Цено Ст. (1877, Златица – 2 IV 1905, с. Драмче, Кочанско)

Куртелов, Ангел Н. (27 X 1887, Охрид – 1 VI 1933, Видин)

Курчистоев, Стою Георгаков (неизв., с. Иниджия, Лозенградско – неизв.)

Куситасев, Миро /Владимир Тасев/ (неизв., Прилеп – 1904, Солун)

Куслев, Христо (18 III 1877, Кукуш – 19 IX 1943, гр. Подгорица, Черна гора)

Кушев, Бано (1863, Велес – 14 XI 1910, Велес)

Кушев, Илия Банов (24 III 1896, Велес – 29 XI 1922, между с. Ърлевци и с. Баница, Велешко)

Кушев, д-р Петър Михайлов (24 III 1870, Велес – 12 V 1939, София)

 

стр. 89 :

Кушулефтеров, Киряк /К. Лефтеров/ (неизв., с. Блаца, малкотърновско – неизв.)

Куюмджиев, Иван Др. (1880, Разград – 14 IV 1927, София)

Кънев, Тего (1881, Лерин – 7 III 1911, Лерин)

Кърджиев, Никола Славейков (16 IV 1875, Лозенград - неизв.)

Кърков, Димитър Симонов (X 1872, с. Гявато, Битолско – неизв.)

Кърчов, Тома Димитров (18 III 1878, Крушово – 1962, София)

Кършаков, Атанас Андреев (1883, с. Косинец, Костурско – 4 VII 1907, с. Стенско, Костурско)

Кършаков, Васил Динев (неизв., с. Косинец, Костурско – неизв., София)

 

стр. 90 :

Кюзеков, Георги (неизв., с. Сърбиново, Горноджумайско – неизв.)

Кюркчиев, Константин Митов (1884, с. Преколница, Кюстендилско – 16 X 1955, Кюстендил)

Кюрчанов /Кирчанов/, Трайко Ст. (1872, Дойран – VI 1913, вр. Султан тепе, пл. Осогово)

Кючуков, Стойко Георгиев (1855, с. Ковчас, Лозенградско – неизв.)

 

Л

Лавчанец, Наум Д. (1875, с. Лафци, Битолско – 1924, Битоля)

Лавчиев, Ангел Димитров (5 I 1868, с. Еникьой, Дедеагачко – неизв.)

Лаев, Тасе (неизв. – неизв.)

Лазар (неизв., с. Вирово, Битолско – неизв.)

Лазар (неизв., с. Белица, Кичевско – 12 X 1905, с. Пуста Река, Крушовско)

Лазар Дивлянец /Л. Велков Тодев/ (1880, с. Дивля, Скопско – 22 IX 1924, мест. „Островица” между с. Живине и Колицко, Кумановско)

Лазар Фертика /Л. Тодоров/ (1885, Щип – неизв.)

Лазарев, Огнян (неизв. – неизв.)

Лазаров, Андон /Доне/ (1866, Струмица – 24 V 1926, Струмишко)

Лазаров, Атанас (неизв., с. Турие, Костурско – неизв.)

Лазаров, Георги (неизв., с. Младо Нагоричане, Кумановско – неизв.)

 

стр. 91 :

Лазаров, Дончо /Д. Л. Сойтариев/ (30 I 1878, с. Ваташа, Тиквешко – 25 I 1950, Петрич)

Лазаров, Иван (неизв., с. Дерманци, Луковитско – неизв.)

Лазаров, Йордан Г. (30 XII 1883, Ихтиман – неизв.)

Лазаров, Камен /Каме Дворишки/ (неизв., с. Дворища, Велешко – 8 VIII 1914, с. Скаченци, Велешко)

Лазаров, Кръстю /К. Л. Иванов/ (1881, с. Коню, Кумановско – IX 1944, Куманово)

Лазаров /Лазов/, Марко /М. Л. Стоянов/ (1867, с. Косача, Радомирско – неизв.)

Лазаров, Михаил, подофицер (неизв., Лом – неизв.)

Лазаров, Панайот (10 VIII 1883, гр. Фере, Дедеагачко – неизв.)

Лазаров, Петруш вж. Поплазаров, Петруш

Лазаров, Тодор (1869, Щип – 29 IX 1912, София)

 

стр. 92 :

Лазо (неизв. – 27 VIII 1903, вр. Песяк, пл. Чальоица, Рабетин кол, Кичевско)

Лазо Ошлинецо (неизв. – неизв.)

Лазо Родевчето вж. Димитров, Лазар

Лазов, Лазо Димитров (19 III 1872, Лозенград – 17 IV 1929, София)

Лазов, Рале (неизв. – неизв.)

Лазов, Стефан (неизв., с. Кривени, Ресенско – неизв.)

Лазов, Стоян Димитров (15 XI 1874, Лозенград – неизв.)

Лазов, Яне (неизв., с. Шестеово, Костурско – 1903, между с. Сетома и Шестеово, Костурско)

Лакавишки, Траян /Т. Кръстев Стоилов/ (неизв., с. Люботен, Щипско – IX 1944, Кюстендил)

Лакенски, Михаил (неизв., Галичник, Реканско – неизв.)

Лаков, Стерио Костадинов (IV 1856, с. Галища, Костурско – неизв.)

Лакоец, Стоян (неизв., с. Злести, Охридско – 9 IX 1903, с. Злести, Охридско)

Лакудов, Христо Стоев /Лакудата/ (1869, с. Чокмаково, Смолянско – 16 IX 1934, с. Смилян, Смолянско)

 

стр. 93 :

Ламов, Петре Ристев (VI 1870, с. Полог, Битолско – неизв.)

Ланев, Григор (неизв. – неизв.)

Лапайков, Христо Илиев (1873, с. Велгощи, Охридско – неизв.)

Лачинов, Петър Иванов (1876, Разлог – 13 VI 1950, Разлог)

Левков, Илия (неизв., Велес – неизв.)

Леков, Стоян /Царот/ (1879, с. Горно Кратово, Кратовско – 19 IV 1925, между с. Куново и Мушково, Кратовско)

Лепишков, Алексо Нацев (неизв., с. Любетино, Леринско – 1905, с. Айтос, Леринско)

Лесев, Петър Василев (16 III 1891, Ямбол – неизв.)

Лефтеров, Киряк /Кушо/ вж. Кушулефтеров, Киряк

Лефтеров, Никола /Н. Л. Павлов/ (14 X 1874, с. Калиманци, Варненско – неизв.)

Лечо Церовски /Александър Гьошев Попнастев/ (неизв., с. Церово, Леринско – 23 IX 1903, Попадийската пл., Леринско)

Лешников, Димитър Н. (неизв., Енидже Вардар – 23 XI 1910, Енидже Вардар)

 

стр. 94 :

Лимончев, Иван Христов (1864, Охрид – 4 IV 1899, Костур)

Липитков, Васил Николов (1862, с. Любетино, Леринско  21 VI 1928, с. Горно Оризари, Битолско)

Липитков, Доне (1875, с. Любетино, Леринско – 14 V 1905, с. Спанци, Леринско)

Липошлиев, Иван Т. (25 VI 1866, с. Горни Порой, Серско – неизв.)

Лиомчев, Иван (неизв., Гуменджа – неизв.)

Лозанчев, Анастас Димев (8 IV 1870, Битоля – 8 XI 1945, София)

Лозанчев, Кирил Димев (1873, Битоля –1950, Битоля)

Лозев, Ристо (неизв., с. Ехла, Ресенско – неизв.)

Луков, Хараламби, поручик (11 X 1868, Сливен – неизв.)

Лулчев, Никола (10 VI 1873, Одрин – неизв.)

Лучански, Манаси Димитров (ок. 1870, Крива Паланка – 4 VI 1913, София)

 

стр. 95 :

Льондев, Кръстю (неизв., с. Неокази, Леринско – II 1927, Битоля)

Ляпов, Димитър Н. /Гурин/ (1870, с. Бобища, Костурско – 17 II 1941, София)

Ляпчев, Андрей Тасев (30 XI 1866, Ресен – 8 XI 1933, София)

 

М

Мавров, Каранфил (неизв., с. Тепавци, Битолско – неизв.)

Мавродиев, Димитър Костадинов (7 VII 1853, с. Гайтаниново, Неврокопско – 10 X 1935, София)

Мавчев, Павел (1875, с. Върбени, Леринско – 14 XII 1925, Кожани, Гърция)

Маджаров, Димитър Петков (15 XII 1882, с. Мерхамлъ, Ференско – 25 XI 1949, Кърджали)

Маджаров, Лазар Иванов (1872, с. Негован, Солунско – 10 XI 1907, с. Лъджакьой, Дедеагачко)

 

стр. 96 :

Мазнейков, Костадин (1882, Струмица – 11 V 1903, с. Инево, Радовишко)

Мазнеов, Ангел (1863, с. Градево, Горноджумайско – IV 1902, с. Градево, Горноджумайско)

Мазнов, Гоце /Г. Мазното/ (неизв., Кукуш – неизв.)

Майков, Никола Талев (III 1870, Битоля – неизв.)

Маказлиев, Илия (неизв., с. Мачуково, Гевгелийско – 3 II 1903, пл. Асанлия, Радовишко)

Макаресов, Дзафо Христов (неизв., с. Мачуково, Гевгелийско – 28 III 1906, с. Стояково, Гевгелийско)

Максев /максимов/, Благой Иванов (1881, Разлог – 6 X 1944, Разложко)

Макшут, Вангю Георгчев (неизв., Крушово – неизв.)

Маламата вж. Христов, Георги

Малашев, Стоян (неизв., с. Негорци, Гевгелийско – 2 VI 1912, пл. Кожух)

 

стр. 97 :

Малеев, Малей Костов (1880, Димотика – неизв.)

Малешевски, Никола С. (1850, с. Берово, Малешевско – II 1945, Дупница)

Маликов, Кръсте (неизв., с. Асаново село, Леринско – неизв.)

Малински, Геле /Ангел Попарсов Малински/ (неизв., с. Малино, Кумановско – неизв.. с. Петърлица, Кривопаланечко)

Малков, Петър Христов /П. Шестевски/ (неизв., с. Шестево, Костурско – 20 II 1908, с. Вишени, Костурско)

Манасиев, Аргир Наков (1873, с. Сехово, Гевгелийско – 7 IX 1932, Горна Джумая)

Манасиев, Григор (неизв., Кратово – 25 IX 1903, с. Луково, Кратовско)

 

стр. 98 :

Манасиев, Димитър (неизв. – неизв.)

Мангъров, Игнат Монев (1880, Кратово – IX 1944, Куманово)

Мандаджиев, Георги (неизв., с. Долна Сингартия, Неврокопско – неизв.)

Мандалов, Стефан Т. (XII 1875, с. Стояково, Гевгелийско – 10 IX 1903, мест. „Юрушки гробища”, Кочанско)

Мандалов, Стоян Стефанов (1897, с. Стояково, Гевгелийско – 29 IX 1933, с. Стояково, Гевгелийско)

Мандарчев, Велко Кръстев (1874, Скопие – неизв.)

Манджуков, Петър Георгиев (20 VII 1878, с. Мирковци, Скопско – 1 I 1966, Пловдив)

Манов, Александър, поручик (15 VIII 1875, Кочани – неизв.)

Манов, Панайот (1867, Щип – 3 XI 1931, София)

Манов, Христо /Хр. М. Хаджинанев/ (1878, Чирпан – 12 IV 1906, с. Горенци, Драмско)

Манолев, Иван М. (6 XII 1871, Кукуш – 9 I 1903, София)

Манолов, Христо Петров (1873, с. Клепушна, Зъхненско – неизв.)

Манушкин, Костадин Атанасов (26 X 1872, с. Бачево, Разложско – 15 X 1912, с. Бачево, Разложко)

 

стр. 99 :

Манчев, Гоно Христов (1883, с. Робово, Струмишко – 26 IX 1927, мест. „Коджа баир”, пл. Беласица)

Манчев, Найдо вж. Бъндев, Найдо Манчев

Маринов, Аргир (1858, Охрид – 31 III 1903, мест. „Рърмешница”, Охридско)

Маринов, Георги Янев (1875, с. Дервент, Дедеагачко – 2 VI 1903, с. Дервент, Дедеагачко)

Маринчев, Никола (1884, с. Песочница, Леринско – 15 XI 1932, Варна)

Марко Безовски вж. Павлев, Марко Ст.

Марко Лерински /Георги Иванов Георгиев/ (20 VII 1862, Котел – 14 VI 1902, с. Пътеле, Леринско)

Марков, Велко (1870, с. Селце, Крушовско – 12 VI 1902, с. Ракитница, Битолско)

Марков, Дамян Константинов (1858, с. Вишени, Костурско – 28 I 1941, София)

Марков, Димитър (неизв. – неизв.)

Марков, Марко вж. Христов, Марко

Марков, Михаил (неизв., Щип – неизв.)

Марков, Търпен Дамянов (1879, с. Вишени, Костурско – 21 IX 1903, Пловдив)

Марковски, Дельо Динев (1871, с. Косинец, Костурско – 31 XII 1939, София)

 

стр. 100 :

Марковски, Никола Трифонов /Кольо Бабчорчето/ (13 I 1883, с. Бабчор, Костурско – 26 X 1966, София)

Мартинов, Дамян (3 V 1875, Велес – неизв.)

Мартинов, Спас (23 VI 1872, Битоля – 30 XII 1937, София)

Мартулков, Петър Панев (12 V 1875, Велес – неизв.)

Марчев, Ило (неизв., с. Сикулево, Леринско – неизв.)

Матанлиев, Ангел /Атанас/ (неизв. – неизв.)

Матлиев, Димитър (1875, Охрид – 5 X 1903, мест. „Пещерка” над с. Брезово, Битолско)

Матов, Димитър Хр. (15 V 1864, Велес – 15 IX 1896, Дрезден)

 

стр. 101 :

Матов, Милан Апостолов (8 XI 1875, Струга – 21 V 1962, София)

Матов, Христо Апостолов (6 III 1869, Струга – 10 II 1922, София)

Матров, Тодор Георгиев, капитан (1 IX 1865, Лясковец – неизв.)

Мацанов, Андрей (16 X 1880, Велес – неизв.)

Мачкаров, Веле (неизв., с. Беранци, Битолско – неизв.)

 

стр. 102 :

Медаров, Димитър Иванов (1 X 1902, с. Дулица, Царевоселско XII 1946, Кочани)

Междуречки, Гоце Толев (1877, с. Междурек, Кукушко – 18 IV 1941, Горна Джумая)

Мерджанов, Светослав /Слави/ Чанев (16 VII 1876, Карнобат – 27 XI 1901, Одрин)

Месаров, Ставруш Иванов (неизв., с. Подереш, Радовишко – неизв.)

Мехомийски, Сава Иванов (неизв., Банско – IV 1908, Банско)

Мечев, Лефтер Русинов (22 XII 1877, Малко Търново – 8 VIII 1959, Бургас)

Мечкаров, Пандо (1869, с. Прекопана, Леринско – 13 XI 1904, с. Зелениче, Леринско)

Мечов /Мечев/ Трайко (неизв., с. Морарци, Кукушко – неизв.)

Мешков, Йордан Георгиев (3 I 1883, Малко Търново – неизв.)

 

стр. 103 :

Мешков, Никола Митрев (1845, с. Могила, Битолско – неизв.)

Мешков, Стефан К. /Ст. Маврото/ (1884, Охрид – 9 VII 1904, с. Гугянци, Кратовско)

Миков, Велко (неизв., Кула – 1 IV 1903, с. Леско, Кочанско)

Миладинов, Ефрем (неизв., с. Криводол, Щипско – X 1915, между Струмица и Радовиш)

Миладинов, Миладин (неизв. – неизв.)

Милан Змията (неизв. – 19 IV 1908, Велес)

Милев, Димитър Иванов, подпоручик (15 II 1882, Охрид  15 IV 1903, с. Габрово, Горноджумайско)

Милев, Никола Илиев (8 V 1881, с. Мокрени, Костурско – 13 II 1925, София)

Милев, Петър Иванов (1879, с. Косача, Пернишко – 8 VII 1908, с. Ковачевица, Неврокопско)

 

стр. 104 :

Миленков, Иван (неизв., с. Крушово, Демирхисарско – неизв.)

Миленков, Илия (1877, с. Брежани, Охридско – 21 VII 1903, мест. „Напеските”, Охридско)

Милетич, проф. Любомир Георгиев (1 I 1863, Щип – 1 VI 1937, София)

Милосов, Тасе (1872, с. Злетово, Кратовско – 25 III 1908, неизв.)

Милошев, Найден (неизв., Тетовско – неизв.)

Милошев, Стоян (неизв., с. Кленоец, Кичевско – неизв.)

Милчев, Давидко (неизв. – 7 IV 1905, с. Кашина, Демирхисарско)

Минев, Теодоси Киров /Т. Сарафов/ (1867, Кочани – 14 VIII 1902, Кочанско)

Минков, Георги Костов (14 IV 1864, Лозенград – 1 I 1943, Бургас)

Минов, Илия Стефанов (неизв., Прилеп – 7 XI 1912, прохода „Маказа”, Кърджалийско)

Минцев, Никола (22 X 1880, Дойран – 28 VII 1927, София)

Минче (неизв., с. Вощарани, Леринско – неизв.)

Минчев, Иван Петров (25 XII 1874, с. Ваташа, Тиквешко – 24 XI 1960, София)

 

стр. 105 :

Мирасчиев, Димитър Панев (1 VIII 1872, Щип – 28 IX 1934, София)

Мирчев, Димитър /Д. М. Тошев/ (23 X 1865, Прилеп – 13 VI 1938, Вършец)

Мирчев, Тале (X 1872, Прилеп – неизв.)

Мирчо Тръстенички вж. Атанасов, Мирчо

Мисайле (неизв., с. Смилево, Битолско – неизв.)

Мисков, Даме Павлов (1874, с. Смилево, Битолско – неизв.)

Мисов, поп Симеон (23 V 1870, Тетово – 29 XII 1940, Брацигово)

Мите Блатцалията /Димитър Костадинов/ (неизв., с. Блатец, Кочанско – неизв.)

Мите Опилски /Димитър Атанасов Михалков/ (12 IX 1887, с. Опила, Кратовско – 8 IX 1944, Кратовско)

Мите Церски /М. Веленинов/ (неизв., с. Цера, Пехчевско – 12 VII 1924, с. Калиманци, Пехчевско)

Митев, Гоце /Георги М. Георгиев/ (24 IV 1878, Дойран – неизв.)

 

стр. 106 :

Мито Дядо Илиев вж. Аргиров, Мидитър Илиев

Мито Патарозлията вж. Патарозлиев, Мито Наков

Митре Влаха /Димитър Николов Панджаров/ (1873, с. Билища, Костурско – 22 II 1907, с. Жупанища, Костурско)

Митрев, Блаже (неизв., с. Опейница, Охридско – неизв.)

Митрев, Митрю (1866, с. Вургари, Малкотърновско – неизв.)

Митрев, Никола /Елшанчето/ /Н. М. Доневски/ (1865, с. Елшани, Охридско – неизв.)

Митрев, Ставре вж. Димитров, Ставре

Митревски, Траян (1874, Битоля – неизв.)

Михаил Гегата вж. Самарджиев, Михаил

Михаил Попето /М. Апостолов Райнов/ (1871, с. Диканя, Радомирско – 21 III 1902, с. Чугунци, Кукушко)

Михаил Поройлията /М. Симов/ (неизв., с. Горни Порой, Демирхисарско – лятото на 1901, пл. Беласица)

Михаил Странджата /М. Радев/ (1865, Търговище – 18 IX 1922, София)

 

стр. 107 :

Михайлов, Иван /И. М. Гаврилов/ (26 VIII 1896, с. Ново село, Щипско – 5 IX 1990, Рим)

Михайлов, Панчо / П. М. Апостолов/ (1891, Щип – 14 VI 1925, София)

Михайлов, Сава /С. М. Йосифов/ (25 XII 1877, с. Мачуково, Гевгелийско – 1 III 1905, с. Смол, Гевгелийско)

Михайлов, Трайко (27 III 1887, София – неизв.)

Михайловски, Стоян Николов (7 I 1856, Елена – 3 VIII 1927, София)

 

стр. 108 :

Михалев /Михайлов/, Димитър (неизв., Сливен – неизв.)

Михалев, Стоян Стоянов (1874, с. Кулата, Лозенградско –неизв.)

Михов, Петър К. (27 V 1865, Велес – 25 IV 1902, Скопие)

Мице Чегански /Димитър Христов/ (1875, с. Чеган, Воденско – X 1970, София)

Мицев, Ташко /Т. М. Трайков/ (1876, с. Шльопинци, Гевгелийско – 28 VI 1901. с. Калиново, Кукушко)

Мицев, Тодор Д. (неизв., с. Люблен, Поповско – 1930, с. Люблен, Попвско)

Мицков, Арсо /А. М. Поповски/ (неизв., с. Подвис, Кичевско – 18 I 1905, с. Подвис, Кичевско)

Мицковски, Васил Настев (18 I 1886, Крушово – неизв.)

Мицо Врански /М. Стоянов/ (1866, с. Враня, Мелнишко – 24 IX 1908, Солун)

Мишайков, Кръсто А. (неизв., с. Хрупища, Костурско – неизв.)

Мише Кьосето /М. Димев Кьосев/ (15 VIII 1878, Битоля – неизв.)

 

стр. 109 :

Мишев, Костадин (неизв., с. Моноспитов, Струмишко – неизв.)

Мишев, Лазар /Л. М. Боцев/ (10 III 1881, Кавадарци – 7 VII 1951, София)

Мишев, Младен (неизв., Тетово – неизв.)

Мишев, Стоян (22 III 1882, Щип – 30 XII 1924, Щип)

Мишов, Йордан (неизв., Кочанско – неизв.)

Младенов, ??Пешко (неизв., с. Маково, Прилепско – неизв.)

Младеновски, Слави Христов (неизв., с. Владимирово, Малешевско – 1924, неизв.)

Младчев, Пано Петрев (1880, Щип – неизв.)

Молеров, Димитър Георгиев (24 V 1874, Банско – 4 X 1961, София)

Молеров, Константин /Кочо/ Георгиев (8 XI 1876, Банско – 24 X 1957, Банско)

Молеров, Симеон Вишанов (15 II 1875, Банско – 7 V 1923, между Банско и Разлог)

 

стр. 110 :

Мондова, София Стоилова (9 IV 1888, Неврокоп – 3 XII 1948, София)

Монев, Михаил /М. М. Колев/ (4 XI 1881, Кратово – 13 IV 1944, Горна Джумая)

Мончев, Борис Василев (15 VIII 1881, Прилеп – 4 X 1942, София)

Мончев, Георги Василев (1883, Прилеп – 6 IX 1913, Солун)

 

стр. 111 :

Морарцалиев, Мито (неизв. – неизв.)

Москов, Иван Ат. (1888, с. Дъмбени, Костурско – 31 III 1936, София)

Москов, Лазар (1880, с. Дъмбени, Костурско – 2 VIII 1902, с. Вишени, Костурско)

Мукев, Михаил Ставрев (неизв., с. Цапари, Битолско – неизв., Битоля)

Мукев, Ристе (неизв., с. Цапари, Битолско – неизв.)

Мунджов, Зарков (неизв. – неизв.)

Мурадчев, Насто (неизв., с. Вевчани, Стружко – 28 II 1905, с. Вевчани, Стружко)

Мурджев, Атанас Петров (23 I 1872, Прилеп – неизв.)

Мурто (неизв., с. Въмбел, Костурско – неизв.)

Мутафов, Васил Николов, поручик (20 VIII 1868, Шумен – 7 VII 1895, с. Дебочица, Горноджумайско)

Мухчинов, Георги Анков (1866, с. Мелникич, Серско – 6 VII 1899, с. Мелникич, Серско)

Мучитано, Георги К. (1882, Крушово – 2 VIII 1911, с. Крушари, Ениджевардарско)

Мушев, Даме (неизв. – неизв.)

 

стр. 112 :

Мълчанков, Стоян (1875, с. Скребатно, Неврокопско – 22 IV 1920, мест. „Букова ливада”, Разложко)

Мърдев, Хараламби /Ламбо/ Атанасов (1858, с. Булгаркьой, Кешанско – VII 1913, Кешан)

Мърмев, Петър (23 IV 1884, Прилеп – 23 VII 1945, Свищов)

 

Н

Найденов /Найдов/, Мирчо /М. Н. Георгиев/ (1878, с. Мажуйчища, Прилепско – или 1881, с. Мало Койнари, Прилепско – 28 IX 1917, Моравско)

Наков, Димитър (1884, Кочани – неизв.)

 

стр. 113 :

Наков, Станиш (неизв., с. Грамадна, Кукушко – неизв.)

Наков, Христо (неизв., с. Българска Блаца, Костурско – неизв.)

Маку, Стерьо (неизв., с. Магарево, Битолско  23 IX 1903, вр. Малък Пелистер, Битолско)

Нанкин, Георги Иванов (неизв., с. Конак, Малкотърновско – неизв.)

Напетов, Петко Георгиев (23 XI 1880, с. Галата, Варненско – 12 V 1933, София)

Насо (неизв., с. Апоскеп, Костурско – неизв.)

Насов, Димитър (неизв., с. Смолани, Прилепско – неизв.)

Настев, Георги (неизв. – неизв.)

Настев, Константин /Кочо/ /К. Н. Стоянов/, капитан (17 IV 1880, Солун – 16 XI 1916, завоя на р. Черна, Битолско)

Настев, Нацо /Н. Русинеца, Н. Росиленски/ (неизв., с. Русилово, Воденско – неизв.)

Настев, Стефан Гьошев (1 V 1875, с. Церово, Леринско – неизв.)

Настев, Стоян (1866, с. Опейница, Охридско – 1937, Охрид)

Настев, Христо (6 IV 1876, Щип – 20 VI 1962, Варна)

 

стр. 114 :

Наум (неизв., с. Наколец, Ресенско – неизв.)

Наум (неизв., с. Стрежево, Битолско – неизв.)

Наумов, Ванчо /Иван/ (неизв., с. Велмевци, Битолско – 7 VII 1903, мест. „Лисича река” край с. Дуйне, Прилепско)

Наум Буфчето /Н. Петров/ (1878, с. Буф, Леринско – 21 XI 1905, с. Драгош, Битолско)

Наумов, Гюрчин /Плякот/ (1851, с. Сланско, Прилепско – 23 IX 1904, с. Слатина, Поречко)

Наумов, Дамян вж. Касапов, Дамян Наумов

Наумов, Иван /Алябака/ (1878, с. Ораовец, Велешко – 24 VIII 1907, с. Белица, Кичевско)

Наумов, Кръстю /Кр. Н. Магеров/ (1855, с. Дреновци, Прилепско – 14 IV 1905, с. Райчени, Кратовско)

Наумов, Никола (ок. 1871, Щип – 8 X 1927, София)

Наумов, Павел (1883, с. Ораовец, Велешко – неизв.)

Наумов, Славе /Чавчето/ (неизв., Ресен – неизв.)

Наце Русинеца вж. Настев, Наце

Нацев, Стойче (неизв. – неизв.)

Начев, Запрян /З. Н. Лапаров/ (1876, с. Катунско Конаре, Асеновградско – неизв.)

Начев, Петър /П. Попначев Икономов/, поручик (6 VI 1869, Сливен – 29 VI 1895, с. Калиманци, Малешевско)

 

стр. 115 :

Неволски, Ильо вж. Видинов, Илия

Неданов, Нове Янкулов (1868, с. Обършено, Крушовско – 30 VII 1903, мест. „Мечкин камен” край Крушово)

Недев, Иван вж. Чакулев, Иван Недев

Неделчев, Стамат (неизв., с. Черешница. Демирхисарско – неизв.)

Недков, Димитър Спиров (16 X 1883, Щип – 19 IV 1977, София)

 

стр. 116 :

Недков, Йордан (1882, Кавадарци – 8 XI 1912, Кавадарци)

Недялков, Тодор (неизв., с. Резово, Малкотърновско – неизв.)

Недялков, Цвятко /Пайнчар/ (1873, с. Слатино, Охридско – неизв.)

Нейков, Ангел (1866, Свищов – неизв.)

Нейчев /Нешев/, Петър вж. Шишков, Петър Нейчев

Нелчинов, Иван Николов (26 IX 1869, Охрид – 27 I 1944, София)

Ненов, Максим (13 VIII 1870, с. Тресонче, Дебърско – 29 V 1903, мест. „Чафкинте”, пл. Голак, Пехчевско)

Несторов, Милан (1870, Струга – 17 IV 1928, Струга)

Нешков, Матей Христов (неизв., Крушово – неизв., Крушово)

Никлев, Ат. (неизв. – неизв.)

Никлев, Тома /Т. Н. Петров/ (1860, с. Светомитрени, Прилепско – 4 V 1909, край с. Могила, Битолско)

Ников, Атанас Георгиев (1858, с. Горно Броди, Серско – 17 X 1906, Сер)

Ников, Угрин (неизв., Галичник – неизв.)

Ников, Христо Т. (1877, с. Баялци, Гевгелийско – неизв.)

Никола (неизв. – 6 XI 1910, с. Владиловци, Велешко)

 

стр. 117 :

Никола Брусничанецо /Н. Иванов/ (неизв., с. Брусник, Битолско – неизв.)

Никола Влахът (неизв. – неизв.)

Никола Върбата (неизв., с. Брезово, Битолско – неизв.)

Никола С. Геройски (неизв., с. Брезово, Битолско – 27 VIII 1899, с. Брезово, Битолско)

Никола Елшанчето вж. Митрев, Никола

Никола Кусото /Н. Стойков/ (1878, Крушово – неизв.)

Никола Мокренски вж. Андреев, Никола

Никола Неговански /Н. Христов/ (1885, с. Негован, Леринско – 17 IX 1927, мест. „Хумата”, на р. Вардар)

Никола Пазарджиклията вж. Груйчинов, Никола

Никола Трояченец вж. Божков, Никола

Никола Чаргата (неизв., с. Бучино, Горноджумайско – неизв.)

Николаев, Данаил Цонев, генерал (18 XII 1852, Болград, Бесарабия – 29 VIII 1942, София)

Николаев, Иван (неизв., Пловдив – 20 X 1912, с. Ново село, Струмишко)

Николов, Ацко (неизв. – неизв.)

Николов, Васил вж. Васил Саатчията

Николов, Васил /В. Н. Тасев/ (4 I 1895, с. Кучичино, Кочанско – 19 IV 1933, Царевоселско)

Николов, д-р Георги (1868, Охрид – 1 III 1939, Цариград)

Николов, Георги /Г. Н. Поптеофилов/ (13 XI 1883, с. Белица, Разложко – 18 X 1916, с. Белица, Разложко)

 

стр. 118 :

Николов, Димо /Д. Н. Славов/ (14 X 1879, Стара Загора – 2 VII 1961, София)

Николов, Еротей /Е. Н. Ангелов/ (1884, Царево село, Малешевско – неизв.)

Николов, Иван (неизв., с. Карадере, Малкотърновско – неизв.)

Николов, Йордан вж. Дуяков, Йордан Николов

Николов, Йосиф Петров (неизв., Велес – 16 X 1912, с. Серген, Бунархисарско)

Николов, Константин (1869, Ресен – неизв.)

Николов, Константин /К. Н. Костов/ (17 XII 1875, с. Райково, Смолянско – 11 V 1931, Пловдив)

Николов, Коснтантин Георгиев /Дине Куманички/ (15 VII 1878, с. Куманичево, Костурско – 15 VII 1924, Свиленград)

Николов, Михаил /М. Н. Розов/ (25 VIII 1874, с. Бобища, Костурско – 1 VIII 1934, Варна)

 

стр. 119 :

Николов, Петко (неизв., с. Скочивир, Битолско – неизв.)

Николов, Петър (неизв., с. Лешани, Охридско – X 1913, Охридско)

Николов, Стефан, полковник (9 IX 1859, Прилеп – 13 IV 1915, София)

Николов, Стефан /Калфа/ (неизв., с. Зелениче, Леринско – неизв.)

Николов, Стефан (1855, с. Бесвина, Долна Преспа – 16 VIII 1902, с. Горничево, Леринско)

Николов, Стефан (неизв., с. Бобища, Костурско – неизв.)

Николов, Стоян Спиров (1882, Кичево – неизв.)

Николов, Тане (1873, Хасково – 17 I 1947, Асеновград)

Николов, поп Тома (п. Т. Н. Христов) (23 IV 1862, с. Вранещица, Кичевско – 19 VIII 1946, София)

 

стр. 120 :

Николов, Яким (неизв. – неизв.)

Никулиев, Никола (неизв., с. Алистратик, Зъхненско – IV 1904, с. Мелникич, Серско)

Нинев, Симеон Савев (15 I 1841, с. Доленци, Кичевско – неизв.)

Нисторов, Гоце (1870, с. Крепово, Кукушко – 1905, Русенско)

Ничев, Драган (неизв., Велес – неизв.)

Ничов, Типе Гелев (неизв., с. Баница, Леринско – неизв.)

Ноев, захари /З. Н. Пандулов/ (12 XI 1877, с. Баница, Гостиварско – неизв.)

Нунков, Константин Иванов (8 VI 1877, Чирпан – 7 II 1905, с. Кутлибег, Кумановско)

Нусев, Христо К. (15 III 1884, с. Пожарско, Воденско – неизв.)

 

О

Общински, Димитър Петров (1877, Пловдив – неизв.)

Овчаров, Петър Георгиев (неизв., Свиленград – 17 VII 1944, Щип)

Огненов, Лев Петров (неизв., Охрид – 1953, Охрид)

 

стр. 121 :

Огнянов, Герасим /Г. Петканчин/ (1885, Банско – X 1912, Кукуш)

Оклев, Христо (неизв., Прилеп – 8 VI 1903, Прилепско)

Олчев, Спиро Иванов (25 XII 1870, с. Дърмени, Ресенско – 23 IV 1954, София)

Орджанов, Атанас (неизв., с. Петрово, Ениджевардарско – неизв., с. Петрово, Ениджевардарско)

Орлов, Благой (неизв., с. Бобища, Костурско – неизв.)

Орманджиев, Стойчо Панайотов (неизв. – неизв.)

Оровчанов, Тодор Георгиев (6 I 1881, с. Ораовец, Велешко – 25 XII 1927, София)

Отец Паисий (1861, с. Робово, Малешевско или 1866, с. Митрошинци, Малешевско – 1938, Рилски манастир)

Отцев, поп Наум (1870, с. Косинец, Костурско – 29 V 1927, Варна)

Ошавков, Григор /Гиче/ Лазаров (неизв., Дебър – XI 1914, Дурацо, Албания)

 

стр. 122 :

 

П

Павле (неизв., с. Стублите, Кратовско – неизв.)

Павле Кониковски вж. Граматиков, Павел Пейков

Павлев, Стефан /Кантарджия/ (неизв. – неизв.)

Павлов, Коце (неизв. – неизв.)

Павлов, Марко Стефанов (неизв., с. Безево, Дебърско – неизв., с. Луково, Дебърско)

Павлов, Милош Кръстев (неизв., с. Безево, Дебърско – 6 III 1906, с. Нерези, Дебърско)

Павлов, Петър /П. Облаковчето/ (неизв., с. Облаково, Битолско – неизв.)

Павлов, Тодор К. (1878, Скопие – неизв.)

Павлов, Трайко /Тр. П. Койкаров/ (III 1876, с. Псача, Кривопаланечко – неизв.)

Паликрушев, Димитър /Митко/ Панов (неизв., с. Виница, Кочанско – 19 IV 1933, Царевоселско)

Палисламов, Георги Талев (1883, Прилеп – 1955, Благоевград)

Пальошев, Иван Кр. (неизв., Енидже Вардар – неизв.)

Панайотов, Александър, подпоручик (16 IV 1878, Търново – 21 IX 1903, с. Перово, Ресенско)

 

стр. 123 :

Пандев, Георги Димков (1869, с. Калапот, Драмско – 3 VIII 1929, София)

Пандо Стумишки /П. Николов/ (1898, Струмица – 28 VII 1928, мест. Юндола, Родопите)

Пандов, Никола /Коле/ (неизв., с. Кономлади, Костурско – неизв.)

Паница, Тодор Николов (1879, Оряхово – 8 V 1925, Виена)

Пано Жигянски /П. Манев Златев/ (неизв., с. Жегнянци, Кочанско – 10 XII 1962, Кочани)

Панов, Никола (1884, Велес – неизв.)

Панов, Цвятко (неизв., с. Брезница, Костурско – 19 XII 1904, с. Лънг, Преспанско)

Панов, Яне (неизв., с. Брезница, Костурско – неизв.)

Пантелей вж. Томовски, Пантелей

Панчев, Никола (неизв., Щип – неизв.)

Папанчев, Георги Идиев, подпоручик (1872, Сливен – 29 V 1903, с. Баница, Леринско)

Парадов, Гоне /Георги/ Наков (1866, с. Гавалянци, Кукушко – 1 XI 1938, Свищов)

Параловски, Никола (неизв., с. Секулево, Леринско – 1909, неизв.)

Парапанов, Никола Иванов, майор (10 XII 1874, с. Фотовище, Неврокопско – 25 XII 1937, София)

Пардов, Силян Тодоров (1857, с. Цер, Битолско – 29 V 1903, с. Баница, Леринско)

 

стр. 124 :

Пармаков, Александър (неизв., Охрид – неизв.)

Парталев, Серафим, подпоручик (1869, с. Берово, Малешевско – неизв.)

Партениев, Асен Иванов, подпоручик (1876, Лом – 8 IV 1905, с. Кашина, Демирхисарско)

Паскалев, Наки /Янаки/ (15 IV 1865, с. Хрупища, Костурско – 16 XII 1933, Ксанти)

Паскалев, Тодор (23 VII 1870, с. Старчища, Неврокопско – неизв.)

Пасков, Васил Илиев (3 I 1874, с. Осиково, Неврокопско – 9 IX 1934, с. Лъджене, Чепинско)

Пасков, Петър (неизв. – неизв.)

Пасхов, Никола Стефанов (1 I?? 1862, Охрид – 1 III 1932, Луковит)

 

стр. 125 :

Пасхов, Христо Ник. (15 I 1874, с. Пътеле, Леринско – V 1936, София)

Патарозлиев, Мито Наков /М. Патарозлията/ (неизв., с. Патарос, Дойранско – неизв.)

Патчев, Методи Я. (7 V 1875, Охрид – 25 III 1902, с. Кадино село, Прилепско)

Паунко (неизв., с. Брежани, Охридско – неизв.)

Паунчев, д-р Георги Николов (5 IV 1858, Охрид – 6 XI 1915, София)

Пачаваров, Гьошо (неизв. – неизв., с. Трогярци, Щипско)

Пачаджиев, Васил (1883, с. Баня, Разложко – 1942, Кавадарци)

Пашкулев, Стойко Неделчев (неизв., с. Гърмен, Неврокопско – 28 VIII 1912, с. Марчево, Неврокопско)

Пейков, Коце (1873, Велес – 6 I 1902, с. Бигла, Кочанско)

Пейков, Тодор (неизв., Велес – неизв.)

Пековски, Христо (неизв., с. Куратица, Охридско – неизв.)

 

стр. 126 :

Пендаровски, Иван Дуков (1863, Галичник – 1917, неизв.)

Пенев, Стефан вж. Петров, Стефан

Пенков, Димитър /Д. П. Иванов/ (1876, с. Обидим, Неврокопско – 16 VI 1925, с. Дъбница, Неврокопско)

Пенов, Никола (неизв. – неизв.)

Пенчев, Петко Петров (1 XI 1882, Варна – 10 V 1947, София)

Пепелюгов, Александър (неизв., с. Варош, Прилепско – неизв.)

Петишев, Крум Константинов (11 II 1886, Плевен – 23 V 1975, София)

Петканчин, Герасим вж. Огнянов, Герасим

Петко (неизв., с. Могила, Битолско – 1 VI 1908, с. Могила, Битолско)

Петков, Апостол /А. П. Терзиев/ (6 V 1869, с. Боймица, Гевгелийско – 2 VIII 1911, с. Крушари, Ениджевардарско)

 

стр. 127 :

Петков, Драган Ставрев (24 VII 1879, Ресен – неизв.)

Петков, Петко Стойков (X 1867, с. Старавина, Прилепско – неизв.)

Петков, Спас (неизв., с. Селци, Дебърско – неизв.)

Петков, Стефан /Сиркето/ (1876, Чирпан – 27 XII 1928, Чирпан)

Петков, Тодор (20 VIII 1872, с. Лъджакьой, Дедеагачко – 30 VII 1937, Свиленград)

Петков, Христо (неизв., с. Смоквица, Гевгелийско – неизв.)

Петре Железарчето вж. Железаров, Петър Н.

Петре /Коста/ Костурчето (неизв., с. Куманичево, Костурско – неизв.)

Петре Пашата вж. Костов, Петър

Петре Цапаревеца (неизв., с. Цапарево, Петричко – неизв.)

Петров, Атанас (неизв., с. Шестеово, Костурско – 26 V 1902, Долна Преспа)

Петров, Георги (неизв. – неизв.)

Петров, Георги /Г. П. Николов/ (1862, с. Белица, Разложко – 1914, София)

 

стр. 128 :

Петров, Гьорче /Г. П. Николов/ (2 IV 1865, с. Варош, Прилепско – 28 VI 1921, София)

Петров, Гюрчин /Г. П. Велянов/ (IV 1875, с. Слатино, Охридско – 1 XI 1909, с. Слатино, Охридско)

Петров, поп Димитър вж. Грозданов, поп Димитър Петров

Петров, Димитър (неизв. – неизв.)

Петров, Илия (неизв., с. Любянци, Скопско – неизв.)

Петров, Наум вж. Наум Буфчето

Петров, Наум (1869, с. Песочница, Леринско – неизв.)

Петров, Никола (неизв., Кукуш – неизв.)

Петров, Райко Лалов (4 VII 1876, Малко Търново – 20 IV 1933, Малко Търново)

Петров, Спиро (неизв., Прилеп – 4 IX 1903, вр. „Куклите” над с. Пирин, Мелнишко)

Петров, Спиро (неизв. – неизв.)

Петров, Стефан (1873, Скопие – 1 III 1926, София)

Петров, /Пенев/, Стефан (1873, Русе – неизв.)

 

стр. 129 :

Петров, Стоян /Ст. П. Топузов/ (1874, Малко Търново – 28 V 1914, София)

Петров, Стою (неизв., Свиленград – неизв.)

Петров, Тодор Златев (2 IV 1900, Хасково – неизв.)

Петров, Христо (5 XII 1880, с. Трап, Битолско – неизв.)

Петров, Цветан (25 III 1878, с. Голямо Илино, Битолско –неизв.)

Петров, Янаки (неизв. – неизв.)

Петрушев, Георги (неизв., с. Войници, Велешко – неизв.)

Петър Германчето вж. Христов, Петър

Петър Облаковчето вж. Павлов, Петър

Петър Пашата вж. Костов, Петър

Петър Положанев (неизв. – неизв.)

Петър Шестевски вж. Малков, Петър

Пецанов, Велко (неизв., Крушово – неизв., София)

Пецо (неизв. – 6 V 1906, с. Лисолай, Битолско)

Пецо Суходолчето (неизв., с. Суходол, Битолско – неизв.)

Печенков, Ефтим (неизв., с. Перово, Ресенско – неизв.)

Печурков, Насте Димков (неизв., с. Орланци, Кичевско – неизв.)

Пешков, Георги Спиров (1872, Прилеп – VI 1913, с. Лахна, Солунско)

Пешков, Никола Спиров (1881, Прилеп – 14 VIII 1903, с. Вепърчани, Прилепско)

Пещо Пашата вж. Радев, Пешо

Пиперков, Тома (неизв. – 24 VIII 1928, Бургас)

Пирчев, Славейко /Славчо/ Гигов (8 I 1886, Брезник – 21 I 1973, София)

 

стр. 130 :

Плавев, Лазар Костов (неизв., Велес – неизв.)

Погончев, Петър Вангелов (1875, с. Загоричане, Костурско – 9 VII 1908, с. Горничево, Леринско)

Пожарлиев, Иван Петров, полковник (14 IX 1868, Енидже Вардар – 16 VIII 1943, София)

Пожарлиев, Тома Петров (1 V 1878, Енидже Вардар – 5 XII 1938, София)

поп Георги Кьосето /поп Е. Попангелов/ (неизв., с. Слатино, Охридско – IX 1913, Охрид)

поп Герман (неизв., с. Черешница, Костурско – неизв., Костур)

 

стр. 131 :

поп Диме (неизв., с. Църно Буки, Битолско – неизв.)

поп Димитър /поп Д. Екатерински/ (неизв., с. Горна Рибница, Петричко – неизв.)

поп Иван /поп Ив. Велков/ (1854, с. Долене, Петричко – 16 VIII 1940, неизв.)

поп Илия (неизв., с. Сенокос, Горноджумайско – неизв.)

поп Кузман /поп К. Попдимитров/ (неизв., с. Бабино, Битолско – 26 VII 1906, с. Сопотница, Битолско)

поп Найден вж. Златков, поп Найден

поп Найдо /поп Н. Ставрев/ (неизв., с. Цапари, Битолско – 1 VII 1903, с. Цапари, Битолско)

поп Пензо (неизв., с. Павлешенци, Кимановско – неизв.)

поп Филип /поп Ф. Търповски/ (неизв., с. Дъмбени, Костурско – неизв.)

Попадамов, Тодор Николов (13 II 1883, Прилеп – 22 IX 1960, София)

Попадийски, Илия (VI 1861, с. Попадия, Леринско – неизв.)

Попанастасов, протойерей Ананий (13 III 1871, с. Кокошине, Кумановско – 31 X 1941, Куманово)

Попангелов, поп Васил (1861, с. Лешани, Охридско – 14 IX 1903, мест. „Сърпница”, с. Лешани, Охридско)

Попангелов, Димитър (неизв., с. Зарово, Солунско – неизв.)

Попандонов, Коце (неизв. – неизв.)

Попандреев, Христо (XII 1869, с. Хаджи Бейлик, Серско – неизв.)

Попандреев, Христо (неизв. – неизв.)

Попанастасов, Георги /Г. П. Гюрджилов/ (18 III 1881, с. Петково, Смолянско – 1953, с. Устово, Смолянско)

Попантов, Йованче /Й. П. Попангелов/ (4 I 1882, с. Ваташа, Тиквешко – 28 VI 1906, с. Ваташа, Тиквешко)

 

стр. 132 :

Попантов, Тодор /Т. П. Попангелов/ (28 II 1875, с. Ваташа, Тиквешко – 29 XII 1954, Пловдив)

Попантов, Христо /Хр. П. Попангелов/ (16 IV 1879, с. Ваташа, Тиквешко – 31 I 1964, София)

Попантов, Псалтир (неизв., Куманово – 6 X 1905, Лесковац, Сърбия)

Попапостолов, протойерей Константин (1868, Крива Паланка – 2 VII 1940, София)

Попарсов, Петър (13 VIII 1868, с. Богомила, Велешко – 1 I 1941, Костенец)

Попатанасов, Константин, капитан (1 IX 1893, с. Елешница, Разложко – 27 XII 1973, София)

 

стр. 133 :

Попахтаров, Андов (XI 1878, с. Могила, Битолско – неизв.)

Попаянов, Георги Попстойчев (2 IX 1881, с. Дерекьой, Лозенградско – 24 II 1951, Бургас)

Попвасилев, Ангел /А. П. Тупарев/ (1885, с. Лешани, Охридско – 30 IX 1924, София)

Попвасилев, Христо /Хр. П. Ризов/ (23 III 1874, с. Берово, Малешевско – неизв.)

Попвачев, Васил (1879, с. Екши су, Леринско – неизв.)

Попгеоргиев, Веселин (неизв., Крива Паланка – неизв.)

Попгеоргиев, Димитър (неизв. – VI 1904, Щипско)

Попгеоргиев, Стефан (Ст. Попов) (1850, Кочани  неизв.)

Попгерасимов, Стефан (неизв., с. Нивичани, Кочанско – неизв.)

Попданаилов, Кузман (неизв., Велес – неизв.)

Попдинов, Кузо /Кузо Блацки/ (1875, с. Българска Блаца, Костурско – 18 XI 1907, с. Черешница, Костурско)

Попев, Григор Стефанов (1869, Прилеп – 2 II 1938, София)

Попев, Михаил (неизв., Прилеп – неизв.)

 

стр. 134 :

Попевтимов, Иван /Ив. П. Константинов/ (26 XII 1882, Радовиш – неизв.)

Попзисов, Яни (неизв., с. Осичени, Костурско – неизв.)

Попиванов, Ангелуш (неизв., Гевгели – неизв.)

Попиванов, Йордан Николов (1884, с. Варош, Прилепско – 4 VI 1917, с. Варош, Прилепско)

Попиванов, Никола /Н. П. Попгеоргиев/ (29 IV 1880, с. Долно Драглище, Разложко – 13 XI 1918, с. Ракитово, Пазарджишко)

Попиванов, Христо (неизв., с. Крушово, Демирхисарско – неизв.)

Попилиев, Димитър (16 I 1878, Стумица – неизв.)

Попйорданов, Миле /Милан Попйорданов Органджиев/ (1877, Велес – IX 1901, Велес)

Попкиров, Ангел (1 VII 1881, с. Малък Дервент, Софлийско – неизв.)

Попконстантинов, Симеон /С. П. Иванов/ (25 II 1874, с. Годлево, Разложко – 23 VI 1962, Разлог)

Попконстантинов, Йордан (неизв., Прилеп – неизв., Прилеп)

 

стр. 135 :

Попкоцев, Христо (5 I 1869, с. Ново село, Щипско – 30 IV 1933, Варна)

Поплазаров, Атанас (10 III 1867, с. Чеган, Воденско – неизв.)

Поплазаров, Петруш (неизв., Радовиш – неизв.)

Попманушев, Пандо (неизв. – неизв.)

Попмилетиев, поп Амвроси (неизв., с. Галичник, Реканско – 1 V 1909, с. Галичник, Реканско)

Попмихайлов, Милан /М. П. Михайловски/ (1881, Кавадарци – 26 VII 1903, Пловдив)

Попниколов, Димитър /Д. П. Янев/ (7 XII 1880, с. Кара Хадър, Лозенградско – 30 III 1978, София)

Попов, Александър /А. Попмавродиев Гочев/ (1870, Свиленград – неизв.)

Попов, Атанас (1871, с. Борешница, Леринско – 14 XII 1925, Кожани, Гърция)

Попов, Атанас (неизв., с. Чеган, Воденско – неизв.)

Попов, Васил (ок. 1877, Стара Загора – 29 V 1903, с. Баница, Леринско)

 

стр. 136 :

Попов, Геле (неизв., с. Горничево, Леринско – неизв.)

Попов, Георги Димитров (неизв., с. Ресава, Тиквешко – неизв., с. Калиново, Велешко)

Попов, Георги /Г. Явриков/ (неизв., Стара Загора – 4 IV 1907, с. Никодим, Велешко)

Попов, Георги Ст. (1874, Кочани – 18 VIII 1906, София)

Попов, Григор вж. Поппавлов, Григор

Попов, Даме /Д. Попиванов/ (15 IV 1874, с. Долнени, Прилепско – 13 VI 1948, Прилеп)

Попов, Димитър Захариев (30 VI 1879, с. Голямо Ботево, Варненско – неизв., Варна)

Попов, Доне (неизв., с. Кономлади, Костурско – неизв.)

Попов, Зисо (неизв., с. Бабчор, Костурско – неизв.)

Попов, Иван (неизв., с. Бяла река, Първомайско – неизв.)

Попов, Иван /Ив. Попконстантинов/ (1871, с. Леско, Неврокопско – 15 IX 1921, пл. Витоша)

Попов, Коста Христов /К. Попето/ (21 IV 1862, с. Смоквица, Гевгелийско – неизв., София)

Попов, Костадин /К. Попстоянов/ (неизв., с. Игуменец, Петричко – неизв.)

 

стр. 137 :

Попов, поп Лев Г (1882, Струга – 5 VIII 1935, София)

Попов, Никола (неизв., с. Долно Котори, Леринско – неизв.)

Попов, Никола (неизв. – неизв.)

Попов, Сребрен (неизв., с. Прекопава, Леринско – неизв.)

Попов, Стефан вж. Попгеоргиев, Стефан

Попов, Стоян (неизв. – неизв.)

Попов, Стоян (неизв. – неизв.)

Попов, Христо Ив. (1862, с. Стояково, Гевгелийско – неизв.)

Попов, Яни /Я. Попниколов Янев/ (13 IX 1876, с. Карахадър, Лозенградско – 24 I 1954, Ивайловградско)

Поповски, Секула (неизв., с. Селци, Дебърско – неизв.)

Поповски, поп Търпо Иванов (21 V 1848, с. Косинец, Костурско – 25 V 1927, София)

Поппавлов, Григор /Гр. Попов/ (неизв., с. Смилево, Битолско – неизв.)

Поппандов, Димитър (неизв., с. Ватата, Тиквешко – неизв.)

Попандов, Христо (неизв. – неизв.)

Поппетров, Сребрен /С. П. Попдимитров/ (18 X 1869, с. Екши су, Леринско – 17 XI 1950, София)

 

стр. 138 :

Поппетров, поп Стоян (1874, с. Подвис, Кичевско – 27 IX 1913, манастира „Св. Богородица Пречиста”, Кичевско)

Попсандев, Страхил /С. Попалександров Поппетров/ (1901, с. Свети Николе, Щипско – 12 VII 1923, Гюришкия манастир, Скопско)

Попсимеонов, Евгени (1872, с. Вранещица, Кичевско – неизв., София)

Попсимеонов, Стоян (14 X 1880, Велес – 19 XII 1946, София)

Попстаматов, Димитър /Д. П. Станчев/ (VI 1878, с. Бугариево, Солунско – 26 VII 1904, с. Будинарци, Малешевско)

Попстаноев, Никола (неизв. – неизв.)

Попстефов, Кузо (25 IX 1875, с. Загоричане, Костурско – 12 II 1902, с. Шестеово, Костурско)

Попстоянов, Антон /А. П. Стойков/ (1873, с. Стояково, Гевгелийско – 6 IV 1903, вр. Готен, Малешевско)

Попстоянчев, Никола (неизв., Стара Загора – неизв.)

Поптеофилов, Лука /Л. П. Николов – Мелийчин/ (1865, с. Белица, Разложко – VI 1911, Созопол)

Поптодоров, Лазар (неизв., с. Мачуково, Гевгелийско – 12 XI 1903, Дупница)

Поптодоров, Русе (неизв., с. Велмей, Битолско – неизв., манастира „Всех Святих”, Охридско)

 

стр. 139 :

Поптомов, Димитър (неизв., с. Мачуково, Гевгелийско – неизв.)

Поптрайков, Лазар (10 VI 1877, с. Дъмбени, Костурско – 11/12 X 1903, с. Търново, Костурско)

Попхристов, Вангел (неизв., с. Брещени, Костурско – 22 II 1907, с. Жупанища, Костурско)

Попхристов, Георги /Г. П. Стойчев/ (1876, с. Кръстофор, Битолско – 20 II 1962, София)

Попхристов, Георги (неизв., с. Шкрапари, Костурско – неизв.)

Попщерев, Андон /Доно Дъмбенски/ (1881, с. Дъмбени, Костурско – 3 I 1932, Асеновград)

 

стр. 140 :

Попянев, Георги Иванов (1886, с. Ново село, Щипско – 6 III 1960, Асеновград)

Порязов, Ламбо (неизв., Костур – неизв.)

Постолев, Христо вж. Апостолов, Христо

Постолов, Трайчо (неизв., с. Соколарци, Кочанско – неизв.)

Потиров, Иван Николов (25 XII 1865, с. Пирок, Лозенградско – 2 XII 1966, София)

Поцков, Георги (7 IV 1883, с. Враня, Мелнишко – 1938, София)

Праматаров, Жеко Г. (12 V 1875, с. Калово, Малкотърновско – неизв., с. Равна гора, Бургаско)

Праматаров, Ташко (неизв., Битоля – 1914, Битолско)

Прешленков, Яне Ристов (неизв., с. Дъмбени, Костурско – 1903, неизв.)

Припорски, Кръстьо Митев (1900, с. Градче, Кочанско – 3 X 1931, с. Калотина, Царибродско)

Проданов, Божин Димитров (12 XII 1871, неизв. – неизв.)

Проданов, Димитър (неизв. – неизв.)

 

стр. 141 :

Проевски, д-р Борис Ташков (1 II 1879, с. Янковец, Ресенско – 30 I 1961, Благоевград)

Прокопов, Крум Спасов (23 IX 1870, Гайтаниново – 2 X 1950, София)

Пронев, Стоян (неизв., Лозенград – неизв.)

Протогеров, Александър Николов, генерал (22 II 1867, Охрид – 7 VII 1928, София)

Прошев, Пане Ат. (1866, Щип – неизв.)

Прошев, Пешо (неизв., Щип – неизв.)

Пуздерлиев, Благой /Блаже/ Данев (неизв., Щип – неизв.)

Пушкаров, Никола Петков (14 XII 1874, Пирдоп – 18 II 1943, София)

 

стр. 142 :

Пържолов, Мино Г. (15 II 1886, с. Баровица, Ениджевардарско – 30 I 1933, София)

Пърличев, Кирил Григоров (1 III 1874, Охрид – 10 II 1944, Охрид)

 

Р

Раборски, Гоно (неизв. – неизв.)

Радев, д-р Александър Петров (4 II 1864, Битоля – 23 V 1911, Виена)

Радев, Георги Николов /Бродалията/ (1857, с. Горно Броди, Серско – 15 II 1942, Асеновград)

Радев, Пешо Величков /Пешо Пашата/ (1875, с. Градоман, Софийско – 25 V 1907, с. Русяци, Кичевско)

Радинчев, Иван Георгиев (1887, с. Кадъкьой, Свиленградско – 1912, неизв.)

Радославов, Александър (20 VII 1878, Търново – 28 II 1951, София)

 

стр. 143 :

Раев, Андон Илиев (1869, Прилеп – 4 III 1928, София)

Разбойников, Анастас Спасов (27 XII 1882, Свиленград – 9 I 1967, София)

Развигоров, Александър Спиров (1874, Щип – 9 XI 1946, София)

Развигоров, Емануил /Мане/ Спиров (1886, Щип – 17 IX 1919, София)

Развигоров, Михаил Спиров (1873, Щип – 21 III 1907, Щип)

Развигоров, Страхил Михайлов (10 X 1897, Щип – 1948, Пазарджик)

 

стр. 144 :

Разлогов, Никола Лазаров (27 X 1885, Банско – 30 XII 1975, София)

Ракиджиев, Михаил (1878, Битоля – 1935, Битоля)

Ралев, Георги Христов (1875, с. Света, Крушовско – 20 V 1911, мест. „Водениците”, Крушовско)

Рандев, Гроздан /Гроздан Башчауш/ (1866, Карнобат – неизв.)

Рaсoлковски, Андре Петров (дядо Андре) (1861, с. Мало Църско, Кичевско – 8 V 1903, с. Могила, Битолско)

Рахов, Миле П. (18 XI 1869, Банско – 17 V 1940, София)

Рашайков, Йото (неизв., с. Вишени, Костурско – неизв.)

Ращанов, Илия (29 X 1878, Велес – 1945, София)

Реджов, Иван Георгиев /Иван Реджо/ (неизв., с. Владимирово, Малешевско – неизв.)

Ризов, Димитър Христов (1860, Битоля – 23 IV 1918, Берлин, Германия)

 

стр. 145 :

Ризов, Никола /Колю/ (1855, с. Влахи, Мелнишко – неизв.)

Ризов, Ризо (неизв., Велес – неизв.)

Ристев, Ристе Илиев (25 XI 1880, с. Мало Илино, Битолско – неизв.)

Ристев, Сотир (неизв., с. Брезово, Битолско – 10 IX 1903, мест. „Пещерка” над с. Брезово, Битолско)

Ристо Шиката (неизв., с. Каленик, Леринско – неизв.)

Рички, Тимо (неизв., с. Рич, Струмишко – неизв.)

Робков, Митре Пр. /М. Робката/ (неизв., с. Крива, Ениджевардарско – 20 I 1913, Бер)

Розов, Кузо (неизв., с. Бобища, Костурско – 14 VIII 1903, с. Черешница, Костурско)

Розов, Манол (1878, с. Бобища, Костурско – 3 IX 1903, вр. „Сокле”, Нидже пл.)

Ролев, Стефан (1865, с. Върбени, Леринско – неизв.)

Руменов, д-р Владимир Иванов /Наум Иванов Мушевски/ (1 V 1870, Крушово – 20 I 1939, София)

 

стр. 146 :

Русев, Трайко (18 VIII 1874, с. Росен, Леринско – неизв.)

Русински, Никола Петров (21 XI 1875, с. Русиново, Малешевско – 14 VI 1942, с. Русиново, Малешевско)

Руянов, Тренко (неизв., с. Крапа, Прилепско – неизв.)

 

С

Савев, Трифон Др. С. Янакиев/ (1900, Пантелей, Кочанско – IX 1944, Кюстендил)

Савинов, Гурко Христов (1882, Охрид – 9 II 1957, София)

Савинов, Костадин (неизв., Охрид – неизв.)

Савов, Иван (1870, с. Калугер, Белоградчишко – 13 III 1902, мест. „Мушата” между с. Гърляни и с. Бигла, Кочанско)

Савов, Сотир (неизв., с. Смърдеш, Костурско – неизв.)

 

стр. 147 :

Саев, Атанас Попниколов (6 VI 1883, с. Калагларе, Пазарджишко – 8 III 1963, София)

Саев, иконом Константин Христов (1861, с. Белица, Разложко – 12 IV 1936, София)

Саев, Тодор Христов, мичман (27 XII 1872, с. Белица, Разложко – 28 III 1903, с. Долене, Петричко)

Сайтов, Зафир (неизв., с Младо Нагоричино, Кумановско – неизв.)

Самарджиев, Иван (неизв., с. Крушово, Демирхисарско – неизв.)

Самарджиев, Костадин (15 V 1884, с. Дабиля, Струмишко – 1 VIII 1911, с. Дабиля, Струмишко)

Самарджиев, Михаил /Гегата/ (неизв., Костур – неизв.)

Самарджиев, Петър Димов (1878, с. Подлес, Велешко – 12 VII 1906, Тиквешко)

 

стр. 148 :

Сандански, Яне Иванов (18 V 1872, с. Влахи, Кресненско – 21 IV 1915, мест. „Блатата”, Мелнишко)

Санде Чолака вж. Георгиев, Александър

Сапунаров, Иван Константинов (неизв., с. Загоричани, Костурско – неизв., Варна)

Сапунджиев, д-р Васил Ап. (1880, с. Осничени, Костурско – 17 I 1939, Дупница)

Сарадинов /Саратинов/, Петър Д. (1865, Прилеп – 11 XI 1923, Прилеп)

Саракинов, Христо, капитан (21 III 1872, Воден – 29 X 1908, София)

Сарафов, Борис Петров (12 VII 1872, с. Либяхово, Неврокопско – 28 XI 1907, София)

 

стр. 149 :

Сарафов, Вълчо Костадинов (1877, с. Гайтаниново, Неврокопско – 10/11 I 1901, Чепеларе)

Сарафов, Никола вж. Кольо Сарафчето

Сарафов, Теодоси вж. Теодоси Киров Минев

Сарджов, Спиро (неизв. – неизв.)

Сатиев /Сатнов/, Никола (1880, с. Гавалянци, Кукушко – неизв., Горна Джумая)

Сеизов, Димитър (неизв., с. Обидим, Неврокопско – VII 1895, с. Добринища, разложко)

Сеименски, Гаврил /Гаве/ Стоилов (неизв., с. Смоймирово, Малешевско – неизв.)

Секула Ораовдолски вж. Христов, Секула

Секулички, Йордан (неизв., с. Секулица, Кратовско – 25 VII 1908, Кратовско)

Секулички, Марко Стоянов (16 XI 1848, с. Секулица, Кратовско – 1925, Кюстендил)

Секулов, Ангел вж. Ангел Базернишки

Серафим (неизв. – III 1908, с. Драгоманци, Кумановско)

Серменински, Тодор вж. Чочков, Тодор

Серов, Илия (неизв., с. Търсье, Леринско – неизв.)

Сетов, Аргир (неизв., с. Сребрено, Костурско – неизв.)

Сидеров, Михаил (неизв., Свиленград – 10 X 1903, с. Кюстюкьой, Свиленградско)

Сидов, Андрей (неизв., с. Бобища, Костурско – 14 VIII 1903, мест. „Кайнакът”, с. Черешница, Костурско)

Сидов, Пандо (1878, с. Жупанища, Костурско – 9 XII 1942, Кърджали)

 

стр. 150 :

Сийн, Симеон Костов (12 V 1863, с. Мокрени, Костурско – 20 II 1929, Варна)

Силянов, Божин /Б. С. Ангелов/ (неизв., с. Козица, Кичевско – неизв.)

Силянов, Димитър (неизв., Охрид – неизв.)

Силянов, Кипро (неизв. – неизв.)

Силянов, Христо Иванов (28 V 1880, Цариград – 26 IX 1939, София)

Симеон Клинчарски /С. Георгиев/ (1866, с. Пресека, Кочанско – 15 VII 1921, с. Жиленци, Кюстендилско)

Симеонов, Богой /Б. С. Лазаровски/ (1885, с. Малко Църско, Битолско – неизв.)

Симеонов, Георги (неизв., с. Радово, Воденско – неизв.)

Симеонов, Марко (1866, с. Галичник, Дебърско – 26 X 1933, София)

Симеонов, Спиро (XI 1881, Ресен – неизв.)

 

стр. 151 :

Симеонов, Христо (неизв., Пловдив – неизв.)

Симидов, Христо Георгиев (9 III 1884, гр. Узункьопрю, Източна Тракия – неизв.)

Симов, Христо (неизв., с. Цапари. Битолско – неизв.)

Симон (неизв. – VIII 1910, Кочанско)

Симоновски, Кипро Спиров (1873, с. Лазарополе, Дебърско – 12 II 1938, София)

Сираков, Христо Иванов (1872, с. Костел, Еленско – неизв.)

Скаев, Яне (1865, с. Вранещица, Кичевско – неизв.)

Скачков, Туше Иванов (1887, Кукуш – лятото 1922, мест. „Шейтан дере”, Кресненско)

Скендеров, Васил (неизв., с. Берово, Малешевско – 7 II 1908, мест. „Трънката”, с. Долна Рибница, Петричко)

Скендеров, Григор Хр. (1873, Охрид – неизв.)

Скендеров, Михаил Иванов (1888, с. Горно Броди, Серско – 17 IV 1930, Неврокоп)

Скрижовски, Георги /Г. Иванов Радев/ (28 III 1882, с. Скрижово, Драмско – 26 II 1925, Свиленград)

Славов, Вълчо Узунов, подпоручик (12 I 1869, с. Пет могили, Новозагорско – 28 X 1939, с. Пет могили, Новозагорско)

Славов, Руси /Р. С. Георгиев/ (1884, Нова Загора – 2 XII 1937, Пловдив)

Славовски, Михаил Стоянов (неизв., с. Зашле, Крушовско – неизв.)

 

стр. 152 :

Славовски, Стоян (неизв., с. Зашле, Крушовско – неизв.)

Сланков, Владимир Ив. (1886, с. Ново село, Щипско – 8 VIII 1914, с. Скаченци, Велешко)

Сматракалев, Иван Димитров (9 III 1878, с. Горно Броди, Серско – 4 VI 1946, Пловдив)

Смилев, Симеон Трайков (25 VIII 1880, с. Велмевци, Битолско – неизв.)

Смичков, Иван К. (1878, с. Варош, Прилепско – 17 X 1933, София)

Смоларски, Иван Тасев (1872, с. Смоларе, Петричко – неизв.)

Смугрев, Диме Кулев (неизв., с. Обършени, Битолско – 2 VI 1906, Битолско)

Согриев, Силян (1873, с. Брезово, Битолско – 1917, Битоля)

Соколов, Георги Павлов /Георги Чаушът/ (1879, с. Златари, Ресенско – неизв.)

Соколов, Григор /Гр. С. Лямев/ (17 I 1870, с. Небрегово, Прилепско – 29 VII 1910, Прилеп)

Солаков, Мицко Ташков (1890, с. Попължени, Леринско – 21 III 1928, между с. Герман и с. Коняри, Преспанско)

Сомов, Иван Георгиев /Йоан Сомо/ (неизв., с. Люмница, Гевгелийско – III 1906, с. Купа, Гевгелийско)

Сопотски, Тодор Стойчев (28 IX 1885, с. Сопот, Кумановско – IX 1944, Куманово)

 

стр. 153 :

Сотиров, Георги М. (неизв., с. Неволяни, Леринско – неизв.)

Спанчевски, Георги (1895, с. Спанчево, Кочанско – VII 1931, с. Горна Лисина, Босилеградско)

Спасов, Величко /В. С. Механджиев/ (1880, с. Младо Нагоричано, Кумановско – неизв.)

Спасов, Йордан (1875, с. Кнеже, Щипско – 25 VII 1908, Кратовско)

Спасов, Стоян (1884, с. Гиновци, Паланечко – неизв.)

Спасов, Тодор (неизв. – неизв.)

Спасов, Цветан /Цв. Сп. Трайков/ (1889, с. Орашец, Кумановско  5 VIII 1924, вр. „Борса” край с. Тополовник, Кратовско)

Спасов, Яким вж. Беляков, Яким Спасов

Спирков, Александър (неизв. – 6 VII 1903, Беловодичката пл., Прилепско)

Спирков, Георги Иванов /Г. С. Ленишанец/ (1870, с. Ленища, Прилепско – 15 VIII 1907, с. Топлица, Прилепско)

Спиро (неизв., с. Леорека, Ресенско – неизв.)

Спиров, Димитър Тодоров (1865, с. Урумбегли, Бунархисарско – 20 VI 1933, Варна)

Спиров, Ставре (1881, Битоля – 16 XII 1934, София)

Спиров, Христо (неизв., Лерин – неизв.)

Спространов, Димитър Ставрев (24 X 1882, Охрид – 10 I 1958, София)

 

стр. 154 :

Спространов, Евтим Ангелов (15 I 1867, Охрид – 5 VII 1931, София)

Ставре Боунчето вж. Тасев, Ставре

Ставрев, поп Найдо вж. поп Найдо

Стойков, Ст. (неизв. – неизв.)

Сталев, Стоян (18 I 1884, Малко Търново – неизв., София)

Стамболиев, Трайко М. (V 1868, Кукуш – неизв.)

Стамен Ораовски вж. Темелков, Стамен

Стаменов, Стоян (неизв. – неизв.)

Стаменов, Янко (неизв., с. Долна Рибница, Петричко – 7 II 1908, мест. „Трънката” над с. Долна Дибница, Петричко)

Стамчев, Мичо /Мицо Станчев, Минчо Станчев, Минчо Томов/ (ок. 1845, с. Косинец, Костурско – неизв.)

Станишев, Христо Арап-Наков (24 XII 1863, Кукуш – 13 XII 1952, София)

Станков, Тодор (28 I 1875, Прилеп – 22 IX 1938, София)

 

стр. 155 :

Станоев, Александър /А. Ст. Абаджиев/ (май 1881, Неготино, Тиквешко – 9 XI 1907, Виена)

Станоев, Михаил /Миле/ Илчев (1885, Крушово – 8 XII 1929, Св. Врач)

Станойков, Иван (неизв., с. Подържи кон, Кривопаланечко – IV 1906, с. Подържи кон, Кривопаланечко)

Станчев, Минчо вж. Стамчев, Мичо

Станчев, Мицо вж. Стамчев, Мичо

Станчев, Петър С. (1893, Берковица – 6 VIII 1925, с. Горна Драчевица, Тиквешко)

Станчев, Станоя Стоянов (неизв., Кочанско – неизв.)

Стари Въндо вж. Гьошев, Въндо

Стериов, Антов (6 I 1882, с. Папрадище, Велешко – 6 XII 1924, с. Чупрене, Видинско)

Стериов, Пандо (неизв., с. Търнов, Костурско – неизв.)

Стериовски, Стерио Ант. (1876, с. Смърдеш, Костурско – 16 V 1905, край с. Буковик, Преспанско)

 

стр. 156 :

Стефан (неизв. – IV 1907, с. Баница, Серско)

Стефан Караджата вж. Давидов, Стефан

Стефан Къпот (неизв., с. Присад, Прилепско – 1904, с. Присад, Прилепско)

Стефан Маврото вж. Мешков, Стефан К.

Стефан Ханджията (неизв. – неизв.)

Стефан Ходжата вж. Алабаков, Стефан

Стефанов, Алексо /А. С. Симоновски/ (1869, с. Радово, Битолско – 16 VII 1935, София)

Стефанов, Димитър вж. Домазетов, Димитър Стефанов

Стефанов, Димитър Георгиев (18 VIII 1871, с. Караагач, Болгарско, Бесарабия – 11 II 1940, Бургас)

Стефанов, Лазар (ок. 1881, с. Велгощи, Охридско – 31 VIII 1903, мест. „Марково долче”, Охридско)

Стефанов, Петко /дядо Петко Тлъмински/ (неизв., с. Тлъменци, Кривопаланечко – VII 1920, мест. „Баба Велини ханове”, Кривопаланечко)

Стефанов, Тодор (неизв.  – неизв.)

Стефанов, Траян Христов (V 1877, с. Мало Илино, Битолско – неизв.)

Стефо войвода вж. Николов, Стефан

Стоев, Георги /Г. С. Петров/ (неизв., Свиленград – неизв.)

Стоев, Петър /П. С. Петров/ (18 XI 1876, Свиленград – 15 VII 1900, Акия, Мала Азия)

 

стр. 157 :

Стоев, Таню /Т. С. Лакудов/ (1863, с. Чокмаково, Смолянско – неизв.)

Стоилков, Таско Стоичков (5 XI 1880, с. Кочериново, Дупнишко – неизв.)

Стоимен Баничански /С. Стоянов Мърваков/ (неизв., с. Баничан, Неврокопско – 26 V 1905, с. Гърмен, Неврокопско)

Стоицов, Васил (неизв., с. Русиново, Малешевско – неизв., с. Русиново, Малешевско)

Стойков, Димитър Великов, полковник (28 VI 1875, с. Гайтаниново, Неврокопско – неизв.)

Стойков, Манчо (неизв., Дойран – 1900, Дойранско)

Стойков, Методи (неизв., с. Вранещица, Кичевско – неизв.)

Стойков, Никола вж. Никола Кусото

Стойков, Стоян (18 V 1879, с. Сурлево, Дойранско – неизв.)

Стойков, Христо (1866, с. Жван, Битолско – 15 VI 1906, с. Жван, Битолско)

Стойо Орленчето (неизв., с. Орле, Битолско – неизв.)

Стойчев, Боби (неизв., Дряново – 2 IV 1906, с. Лугунци, Велешко)

 

стр. 158 :

Стойчев, Дзоле /Лазар/ Гергев (неизв., с. Баница, Леринско – 31 XII 1909, Лерин)

Стойчев, Иван Кирянов, капитан (21 III 1867, Разлог – 7 VI 1903, София)

Стойчев, Методи (1880, Крушово – 11 II 1946, София)

Стойчев, Харалампи /Х. С. Златанов/ /Шарен Ампо/ (1895, с. Дулица, Царевоселско – 16 X 1925, мест. „Търличката”, с. Дулица, Царевоселско)

Стоян Вардарски /С. Серафимов Андонов/ (19 V 1900, Пехчево – 7 VIII ??, София)

Стоян Донски /Ст. Ангелов/ (1869, с. Битоше, Битолско – 9 VII 1904, Кратовско)

 

стр. 159 :

Стоян Камилски /Св. Вълчев Махеров/ (1870, с. Камила, Малкотърновско – 8 VI 1933, Варна)

Стоян Караджата (неизв. – неизв.)

Стоян Караибиша /Ст. Тодоров Караибишев/ (18 IX 1852, с. Стоилово, Малкотърновско – 1945, с. Стоилов, Малкотърновско)

Стоян Мариовчето (неизв. – неизв.)

Стоянов, Алексо (неизв., с. Лактинье, Охридско – неизв.)

Стоянов, Андрей (неизв., с. Ореше, Велешко – 1906, с. Ореше, Велешко)

Стоянов, Богоя Стефанов (19 II 1877, с. Спространье, Битолско – неизв.)

Стоянов, Георги (неизв., Крушово – 30 VII 1903, мест. „Слива”, Крушово)

Стоянов, Диме /Диме Берберчето/ (1875, Велес – 1910, Рилския манастир)

Стоянов, Иван (1887, с. Цер, Битолско – 21 I 1930, София)

Стоянов, Йован (неизв. – неизв.)

Стоянов, Кирил (1878, с. Маврово, Гостиварско – 24 IX 1909, Скопие)

Стоянов, Коста /К. С. Сапунджиев/, поручик (3 I 1860, с. Кючук алан (дн. Малка поляна), Айтоско – неизв.)

Стоянов, Костадун вж. Попов, Костадин

Стоянов, Кръсте Калчов (1880, с. Дърмени, Ресенско – 3 II 1905, с. Кривени, Ресенско)

Стоянов, Леонид (неизв., с. Стояково, Гевгелийско – IX 1923, неизв.)

 

стр. 160 :

Стоянов, Методия Ив. (неизв., Куманово – неизв.)

Стоянов, Петко (неизв., с. Скочимир, Битолско – неизв.)

Стоянов, Софрони, поручик /С. С. Црленков/ (8 X 1871, с. Цер, Битолско – 15 IV 1903, с. Габрово, Горноджумайско)

Стоянов, Стоян (неизв., с. Крушево, Демирхисарско – неизв.)

Стоянов, Тодор (неизв., с. Новоселци, Софийско – 20 VII 1913, неизв.)

Стоянов, Тома П. (27 I 1887, с. Мелникич, Серско – неизв.)

Стоянов, Христо /Хр. С. Урумов/ (1873, с. Мързенци, Гевгелийско – 15 I 1923, Св. Врач)

Стоянов, Цвятко Георгиев /Цв. Яблански/ (1872, с. Ябланица, Дебърско – неизв., с. Нерези, Дебърско)

Стоянов, Юрдан, капитан /Ю. С. Трифонов/ (15 IX 1869, с. Долна Вереница, Монтанско – 18 III 1910, София)

Стоянов, Янко /Я. С. Петров/ (14 II 1879, Малко Търново – 5 III 1906, колибите Дуденово, Ново Паничарево, Бургаско)

 

стр. 161 :

Стоянчов, Любомир Димитров, полковник (14 X 1876, Велико Търново – 21 IV 1952, София)

Стрезов, Борис Наумов, полковник (17 IX 1879, Ресен – 7 VII 1947, София)

Стрезов, Максим Ставрев (неизв., с. Мраморец, Охридско – 13 I 1930, София)

Стрезов, Петър Наумов (1870, Ресен – неизв., Ресен)

Сугарев, Борис Илиев, подпоручик (12 III 1878, Прилеп – 15 IV 1903, с. Габрово, Горноджумайско)

Сугарев, Георги Костов (1879, Битоля – 23 III 1906, край с. Паралово, Мариовско)

 

стр. 162 :

Суми, Васе (неизв., с. Боймица – 1906, с. Ливадия, Гевгелийско)

Сърбинов, Йове (неизв., с. Куратица, Охридско – неизв.)

Съчанов, Христо (1879, Самоков – 11 III 1903, с. Карбинци, Щипско)

 

Т

Табаков, Димитър Николов (1860, с. Еникьой, Дедеагачко – неизв.)

Табаков, Костадин Денев (27 VIII 1866, Габрово – неизв.)

Табаков, Никола (1862, Дедеагач – 25 VII 1938, Пловдив)

Табуров, Димитър Георгиев (1872, с. Кушланли, Гюмюрджинско  10 VII 1932, Пловдив)

Такев, Илия (неизв., Свищов – неизв.)

Талев, Александър (неизв., Охрид – 4 VIII 1948, София)

Талев, Божин (1875, Битоля – 3 XII 1929, Будапеща)

Талев, Георги вж. Палисламов, Георги Талев

Талев, Кръсте (неизв., Ресен – неизв.)

Талев, Тале Велянов (1876, с. Ношпал, Битолско – неизв.)

Тамахкяров, Вълчо Т. (неизв., с. Паспалово, Малкотърновско – VI 1903, с. Паспалово, Малкотърновско)

Танбурков, Константин В. (неизв., Крива Паланка – неизв.)

 

стр. 163 :

Танев, Трайче (неизв., с. Смилево, Битолско – 9 VII 1904, мест. „Лингура”, с. Гугянци, Кратовско)

Танушев, Ангел Неданов (неизв., с. Бяла църква, Битолско – неизв.)

Танушев, Христо Трайчев, подполковник (8 X 1877, Крушово – 21 IV 1953, София)

Танчев, Милан (неизв., Струга – неизв.)

Танчев, поп Стамат (1857, с. Бугариево, Солунско – 5 X 1904, Солун)

Тарунджиев, Вангел Милошев (III 1884, с. Ижица, Кичевско – неизв.)

Тасе (неизв., с. Перово, Ресенско – неизв.)

Тасев, Ангел (неизв., с. Крушево, Демирхисарско – неизв.)

Тасев, Ангел /А. Т. Неделков/ (1875, с. Света, Битолско – 21 XII 1953, София)

Тасев, Георги (неизв., с. Мокрени, Кайлярско – 18 VIII 1903, мест. „Лясковица”, пл. Върбица, Костурско)

Тасев, Дуко /Д. Т. Червенков/ (1855, с. Юдово, Кичевско – 14 III 1942, София)

Тасев, Пане (неизв., с. Лазарополе, Дебърско – неизв.)

Тасев, Ристе (неизв., с. Вогяни, Битолско – неизв.)

 

стр. 164 :

Тасев, Ристо (неизв., с. Таш Морунища, Охридско – 4VIII 1903, мест. „Горица” край с. Сливово, Охридско)

Тасев, Ставре Христов /Ставре Боунчето/ (неизв., с. Боуно, Ресенско – неизв.)

Тасев, Цвятко (неизв., с. Таш Морунища, Охридско  6 III 1906, с. Нерези, Дебърско)

Таската Врански вж. Таската Серски

Таската Серски /Т. Врански/ /Атанас Спасов Даскалов/ (II 1876, с. Враня, Мелнишко – 7 VII 1923, София)

Татарчев, Михаил Николов (1864, Ресен – 5 VII 1917, Ресен)

Татарчев, д-р Христо Николов (16 XII 1869, Ресен – 5 I 1952, Торино, Италия)

Таушанов, Яни (1856, Свиленград – неизв.)

Ташев, Антон (неизв. – неизв.)

Ташев, Димитър /Д. Т. Стоянов/ (13 III 1874, с. Колибите, Бунархисарско – 29 IV 1955, Созопол)

 

стр. 165 :

Ташев, Иван /Вано Морарски/ (1876, с. Морарци, Кукушко – 9 VI 1924, неизв.)

Ташеминов, Диме Минчев (неизв., с. Забърдени, Леринско – 23 IX 1903, Попадийската пл., Леринско)

Тапков, Стерио /Щерио/ (неизв., с. Желин, Костурско – 1906, Пазарджик)

Ташов, Георги (неизв., с Нивичани, Кочанско – 1910, с. Нивичани, Кочанско)

Ташов, Ефтим Георгиев /Полски/ (1886, с. Нивичани, Кочанско – 20 VII 1931, с. Прибой, Вранско)

Телятинов, Иван Попхристов (17 XII 1871, Дойран  6 V 1930. Петрич)

Темелко Степанцалията /Т. Наумов/ (1870, с. Степанци, Прилепско – неизв.)

Темелков, Стамен /Ст. Ораовски/ (1864, с. Ораовица, Радовишко – неизв.)

Темелков, Тодор (неизв., с. Балдево, Неврокопско – неизв.)

Темков, Ефтим /Темко/ Манев (неизв., Кавадарци – неизв., София)

Тенев, Георги (18 I 1864, Свиленград – 1948, Ямбол)

Тенишев, Коста Стоянов (21 V 1878, Лозенград – 27 VI 1951, Бургас)

Тенишев, Христо Стоянов (неизв., Лозенград – неизв.)

 

стр. 166 :

Тенчев, Иван Г. (1875, Кукуш – 5 V 1909, Солун)

Тенчев, Мицо (1880, Дойран – 12 VI 1903, Кюстендил)

Тенчов, Тенчо (неизв., Дойран – неизв., САЩ)

Теофилов, Божин /Б. Косоврашки/ (неизв., с. Косоврасти, Реканско – 1 IX 1910, Дебър)

Терзийски, Димитър Илиев (неизв., с. Долно Фращани, Серско – неизв.)

Тиков, Борис Георгиев (3 VIII 1898, Кюстендил – 11 XII 1972, Стара Загора)

Тилков, Стоян (18 I 1870, с. Кърчово, Демирхисарско – неизв.)

Тинев, Петър (неизв., Сливен – 16 III 1903, с. Крепешино, Леринско)

Тодев, Благой Иванов (1868, Банско – 4 I 1937, София)

Тодев, Борис Иванов (1877, Банско – 24 IX 1905, мест. „Св. Георги” край Банско)

Тодев, Димитър /Мингьо/ Лазаров (16 VI 1873, Банско – 16 III 1952, София)

 

стр. 167 :

Тодев, Иван /Ив. Тодоров/ (неизв., с. Смол, Гевгелийско – 2 VI 1905, с. Едрениково, Стумишко)

Тодев, Лазар Велков вж. Лазар Дивлянец

Тодев, Радон Георгиев (1869, Банско – 22 IX 1903, мест. „Св. Богородица”, Годлевската планина, Разложко)

Тодор вж. Байрактаров, Тодор

Тодор Паласкаря (неизв., с. Белотинци, Неврокопско – неизв.)

Тодор Серменински вж. Чочков, Тодор Иванов

Тодоров, Георги (неизв., Тетово – неизв.)

Тодоров, Георги (неизв., с. Владимирово, Малешевско – 1915, мест. „Колун”, Струмишко)

Тодоров, Георги, подполковник (12 X 1875, Сливен – неизв.)

Тодоров, Дончо /Д. Т. Гайдарджийски/ (1877, Стара Загора – 30 IX 1913, София)

Тодоров, Иван вж. Тодев, Иван

Тодоров, Лазар вж. Лазар Фертика

Тодоров, Малин (неизв., с. Баделен, Петричко – неизв.)

Тодоров, Христо (неизв., с. Гьоктепе, Малкотърновско – неизв.)

Толе Паша /Стоян Трайков Куликов/ (1868, с. Крушейца, Прилепско – 3 II 1904, мест. „Кленов дол”, до с. Гудяково, Прилепско)

Толев, Андрея (неизв., с. Перово, Ресенско – неизв.)

Толев, Петър (неизв., Прилеп – неизв.)

Толев, Тале (неизв., с. Иваньевци, Битолско – неизв.)

Томалевски, Наум Христов (14 IV 1882, Крушово – 2 XII 1930, София)

 

стр. 168 :

Томов, Лазар /Л. Т. Крайнов/ (12 XI 1878, с. Годлево, Разложко – 3 III 1961, София)

Томов, Минчо вж. Стамчев, Мичо

Томов, Янаки /Я. Т. Кольоски/ (1860, с. Галичник, Реканско – 16 IX 1913, край Дебър)

Томовски, Мане (неизв., с. Галичник, Реканско – неизв.)

Томовски, Пантелей /Панделе/ Ангелов (1872, с. Октиси, Стружко – 1936, с. Таш Морунища, Охридско)

Топалов, Лазар Георгиев (1883, с. Белица, Разложко – 8 X 1912, мест. „Расовица” край Разлог)

Топалов, Трайко Христов (неизв., с. Герман, Преспанско – неизв.)

Топчев, Иван, поручик (1869, Велес – 25 IX 1903, с. Луково, Кратовско)

Торбичков, Стоян Янкулов (неизв., с. Подгорци, Стружко – неизв.)

Тортевски, Аврам (неизв., с. Галичник, Реканско – неизв.)

Тотев, Георги (неизв., Свиленград – 1912, с. Райково, Смолянско)

Тотев, Григор Иванов (10 V 1868, с. Сехово, Гевгелийско – 11 VII 1934, София)

 

стр. 169 :

Тоцев, Георги (неизв., с. Саракинов, Воденско – 1 I 1943, София)

Точев, Костадин Атанасов (X 1880, с. Белевехчево, Мелнишко – неизв.)

Тошев, Антон (1876, Прилеп – неизв.)

Тошев, Илия (VI 1875, Прилеп – 13 VI 1947, София)

Тошев, Панчо Антонов (1895, Щип – 22 VIII 1942, София)

Тошев, Петър /Пере/ Наумов (1865, Прилеп – 21 IV 1912, мест. „Дренова Клисура”, близо до с. Житолуп, Велешко)

Тошев, Спиро Филипов (25 XII 1887, Прилеп – 22 XI 1971, София)

Тошев, Стефан Г. (23 IV 1883, Кратово – 12 X 1930, малко Търново)

 

стр. 170 :

Тошев, Трайко (неизв., с. Ветреница, Кривопаланечко – неизв.)

Тошев, Христо (1873, Самоков – 4 III 1950, София)

Тошо (неизв. – III 1907, с. Кула, Серско)

Тошо войвода /Теофил Иванов/ (1865, Банско – 31 VII 1902, мест. „Харамийската чешма” между с. Петрово и с. Голешево, Демирхисарско)

Трайко (неизв. – 17 IV 1910, с. Купаново, Берско)

Трайко (неизв., с. Мотилово, Кукушко – неизв.)

Трайко (неизв., с. Живойна, Леринско – неизв.)

Трайко Зойката (неизв., с. Живо, Прилепско – 1937, с. Живо, Прилепско)

Трайко Крало /Тр. Кралев Митрев/ (неизв., с. Бърник, Прилепско – 27 III 1912, между с. Тросково и с. Дъбочица, Горноджумайско)

Трайко Мурарцалията (неизв., с. Морарци, Кукушко – неизв.)

Трайков, Гоче (неизв., с. Щърково, Преспанско – неизв.)

Трайков, Илия (неизв., с. Барбарево, Струмишко – неизв.)

Трайков, Кръстю /Кр. Ресенски/ (1865 или 1867, с. Крушье, Ресенско – 7 I 1942, Ресен)

 

стр. 171 :

Трайков, Петър /Пецо/ /П. Т. Гировски/ (2 VI 1896, с. Върбени, Леринско – 13 I 1964, София)

Трайче (неизв., с. Бурунец, Жупа – Дебърско – неизв.)

Трайчев, Ацко вж. Аце Коларчето

Трайчев, Георги (2 X 1869, с. Богданци, Гевгелийско – 28 I 1943, София)

Трайчев, Иван (1880, с. Крушье, Ресенско – 3 II 1905, с. Кривени, Ресенско)

Трайчев, Христо (15 XII 1885, с. Белчища, Охридско – неизв.)

Траянов, Гога (неизв., с. Илиево, Малешевско – неизв.)

Тренев, Георги, полковник (6 VII 1869, с. Палар, Петричко – 27 VI 1947, София)

Трендафилов, Димитър /Д. Т. Колев/ (1881, с. Горно Броди, Серско – 12 X 1907, Сер)

Тренков, Йордан Христов (8 IX 1880, Прилеп – 6 XII 1960, Русе)

 

стр. 172 :

Тренчев, Миладин (неизв., с. Крушица, Петричко – неизв.)

Тренчов, Георги (неизв., с. Добра Лъка, Петричко – неизв.)

Тримчев, Яким (неизв., Охрид – неизв.)

Трифонов, Георги (1873, Свиленград – неизв.)

Труфин Аджаларски (неизв., с. Аджаларе, Скопско – неизв.)

Трифунов, Нечо (неизв., с. Иваньевци, Битолско – неизв.)

Тръпчев, Трайко (неизв., с. Янчища, Берско – неизв.)

Тупарев, Яким В. (1 VIII 1883, Охрид – неизв.)

Турунджов, Александър /Алексо/ Кицев (V 1874, с. Екши су, Леринско – 19 VIII 1905, Битоля)

Тушински, Дельо (неизв., с. Тушим, Гевгелийско – неизв.)

Тушински, Димитър (неизв., с. Тушим, Гевгелийско – неизв.)

Тънгарджиев, Павел Петров (неизв., с. Граматиково, Малкотърновско – неизв.)

Търколев, Тодор (неизв., с. Райково, Смолянско – неизв.)

Търпев, поп Христо Иванов (1872, с. Велгощи, Охридско – 13 I 1903, с. Койнско, Охридско)

Търпевски, Цветан (неизв., с. Доленци, Демирхисар – Битолско – неизв.)

Търпенов, Илия Димушев (17 VII 1876, Лерин – 27 VII 1934, Бургас)

Търпо Бузлю вж. Георгиев, Търпо

 

стр. 173 :

Търповски, Кирияко (неизв., с. Дъмбени, Костурско – 7 IX 1903, с. Дъмбени, Костурско)

Търповски, Наум (неизв. – неизв.)

Търповски, поп Филип вж. поп Филип

Търтев, Христо Димитров (1872, с. Баровица, Ениджевардарско – неизв.)

Тюркеджиев, Вълчо Атанасов (1875, с. Еникьой, Дедеагачко – 1920, с. Белцов, Русенско)

Тюфекчиев, Наум А. (29 VI 1864, Ресен – 26 II 1916, София)

 

У

Ужев, Петър /Петре Уже/ (ок. 1850, с. Владимирово, Малешевско – 26 VII 1906, с. Владимирово, Малешевско)

Узунов, Ангел Димитров (8 X 1886, Охрид – 12 X 1975, София)

Узунов, Киро Димитров (7 II 1864, Малеък Самоков, Одринско – 15 IX 1938, Бургас)

Узунов, Нако Ташев (неизв., с. Гявато, Гевгелийско – неизв.)

Узунов, Христо Димитров (22 X 1878, Охрид – 11 IV 1905, с. Цер, Демирхисарско)

 

стр. 174 :

Умленски, Мите (неизв., с. Берово, Малешевско – III 1915, Малешевско)

Урумов, Пантелей М. (неизв., Велес – 29 VII 1909, София)

 

Ф

Фанче (неизв. – неизв.)

Ферманов, Атанас (1848, с. Буф, Леринско – неизв.)

Филе (неизв., с. Неред, Леринско – неизв.)

Филев, Лямбро (1874, с. Габреш, Костурско – неизв.)

Филев, Тома (неизв., с. Съчево, Струмишко – неизв.)

Филиматов, Костадин (неизв., с. Куманичево, Костурско – неизв.)

Филип (неизв., с. Белотинци, Неврокопско – неизв.)

Филип Бучешки /Ф. Павлев/ (1881, с. Бучище, Кратовско – неизв.)

Филипов, Александър (1881, София – неизв.)

Филипов, Борис (1882, Неготино – 7 XI 1905, Неготино)

 

стр. 175 :

Филипов, Стоян Николов (2 VIII 1877, с. Старчища, Неврокопско – 4 X 1944, Неврокоп)

Филиповски, Иван (неизв., с. Галичник, Реканско – неизв.)

Филипчев, Никола Ст. (1863, Охрид – 11 VIII 19190, Охрид)

Филчев, Атанас /Наса/ Д. (неизв., с. Месимер, Воденско – неизв.)

Фотев, Георги (25 I 1862, Свиленград – 29 III 1942, Свиленград)

Фотев, Георги (неизв., с. Меглен, Зъхненско – неизв.)

Фоти (неизв., с. Търсье, Леринско – неизв.)

Фурнаджиев, Атанас /Тасе/ Марков (18 VI 1882, Банско – 3 III 1940, Чепино)

 

Х

Хаджи Пано вж. Арнаудов, Пано

Хаджиандонов, Христо (неизв., Кочани – неизв.)

Хадживасилев, Асен (1877, Самоков – 30 IX 1923, с. Долно Спанчево, Петричко)

Хадживълканов, Иван К. (1873, Банско – 6 XII 1929, София)

Хаджигеоргиев, Александър (1882, Кратово – неизв.)

 

стр. 176 :

Хаджигеоргиев, Петър (неизв. – неизв.)

Хаджидельов, Христо (неизв., Кукуш – ок. 1901, Кукуш)

Хаджиев, Вълчо Георгиев (IV 1871, с. Календжидере, Гюмюрджинско – 11 V 1920, с. Шапчи, Гюмюрджинско)

Хаджиев, Никола /Коле/ (неизв., с. Райчица, Дебърско – VII 1906, Охридско)

Хаджиев, Спиро Иванов (I 1873, с. Вишени, Костурско – неизв.)

Хаджиев, Стойо Николов (IX 1880, с. Голешово, Мелнишко – 27 IX 1924, с. Покровник, Горноджумайско)

Хаджиев, Тего (неизв., с. Екши су, Леринско – неизв.)

Хаджиевски, Павел Стефов (неизв., с. Галичник, Реканско – неизв.)

Хаджикимов, хаджи Григор (1893, Щип – 1965, Щип)

Хаджикимов, Симеон (15 VIII 1877, Щип – ок. 1955, София)

Хаджиколев, Христо Атанасов (неизв., Свиленград – неизв.)

Хаджикочев, Даме (неизв., Прилеп – XII 1930, Прилеп)

Хаджиманов, Кочо (неизв., Струмица – неизв.)

Хаджимитрев, Георги /Г. Гевгелийски/ (неизв., Гевгели – неизв.)

Хаджимишев, Мите (12 X 1873, Щип – 25 I 1953, Кюстендил)

Хаджинаков, Димитър (неизв., Гевгели – неизв.)

Хаджиниколов, Васил (неизв. – неизв.)

Хаджиниколов, Владимир ( неизв. – неизв.)

 

стр. 177 :

Хаджиниколов, Иван (24 XII 1861, Кукуш – 9 VII 1934, София)

Хаджипанов, Александър /А. Х. Илиев/ (1875, Прилеп – 19 X 1900, Солун)

Хаджипетров, Васил (неизв., с. Гайтаниново, Неврокопско – неизв.)

Хаджипетров, Никола (неизв., с. Славейно, Смолянско – 25 IV 1906, край с. Палазли, Гюмюрджинско)

Хаджистоенчев, Тачо /Т. Х. Хаджитачов/ (29 IX 1887, Стара Загора – 23 XI 1952, София)

Хаджиташев, Никола (1882, Дойран – 25 IX 1924, София)

Хаджов, Антиноген Димитров (16 VII 1874, Струга – 21 VII 1912, Струга)

Халачев, Димитър Тодоров (26 X 1880, Малко Търново – неизв.)

 

стр. 178 :

Халянов, Кръстьо (неизв., с. Крушево, Демирхисарско – 1908, с. Крушево, Демирхисарско)

Хасърджиев, Костадин Христов (1861, с. Долно Суванлий, Ортакьойско /дн. Ивайловградско/ – неизв.)

Хасърджиев, Чанко Атанасов (неизв., с. Малък Дервент, Софлийско – 29 VIII 1907, с. Малък Дервент, Софлийско)

Хвойнев, Тодор Атанасов (8 II 1872, с. Левочево, Смолянско – 1 X 1957, с. Левочево, Смолянско)

Хитровски, Стоян Вълев (1873, Троян – неизв.)

Хошек, Карло Антон (неизв., Прага – 24 II 1907, с. Владиловци, Велешко)

Христо (неизв., с. Мороища, Стружко – 20 VII 1903, с. Требенища, Охридско)

Христо Градевецът (неизв., с. Градево, Горноджумайско – неизв.)

Христо Кутрулчето вж. Димитров, Христо

Христо Старшията (неизв., Стара Загора – неизв.)

Христо Търсянски вж. Апостолов, Христо

Христо Франгулата (неизв., Дойран – неизв., с. Валандово, Дойранско)

 

стр. 179 :

Христо Черния вж. Апостолов, Христо

Христов, Андрей Георгиев (6 XII 1866, Велес – неизв.)

Христов, Апостол /А. Хр. Фръчковски/ (1877, с. Галичник, Реканско – неизв.)

Христов, Ване /В. Черновски/ (неизв., с. Черновища, Костурско – 25 X 1904, с. Вишени, Костурско)

Христов, Георги (неизв., с. Вишени, Костурско – неизв.)

Христов, Георги /Малама/ (неизв., с. Горно Дерекьой, Смолянско – 20 VII 1895, с. Либяхово, Неврокопско)

Христов, Дойчин /Д. Х. Тодоров/ (неизв., с. Присовяни, Охридско – неизв.)

Христов, Дончо (1891, с. Драгобраща, Кочанско – 19 IV 1933, с. Драмча, Малешевско)

Христов, Кирил /К. Хр. Совичанов/ (1 IV 1878, Битоля – 25 IX 1961, София)

Христов, Коте /Костадин Хр. Саровски/ (1860, с. Руля, Костурско – 27 IX 1905, Битоля)

Христов, Марко /М. Хр. Марков/ (1879, с. Сопотница, Крушовско – 30 VII 1942, с. Сопотница, Крушовско)

Христов, Михаил (16 IX 1879, Битоля – неизв.)

Христов, Никола вж. Никола Неговански

Христов, Никола (неизв., с. Дълбоки, Старозагорско – неизв.)

 

стр. 180 :

Христов, Никола (неизв. – неизв.)

Христов, Павел (1874, с. Цапари, Битолско – 6 VI 1922, София)

Христов, Петър /П. Хр. Дамовски/ /П. Германчето/ (1867, с. Герман, Преспанско – 8 II 1908, с. Дропитища, Преспанско)

Христов, Пеце /Петър Хр. Стойнинчев/ (неизв., с. Неволяни, Леринско – неизв.)

Христов, Секула /С. Ораовдолски/ (1880, с. Ораовдол, Велешко – 18 I 1912, с. Бистрица, Велешко)

Христов, Стою (15 V 1873, Битоля – неизв.)

Христов, Тале (1878, Прилеп – 6 VII 1903, мест. „Студеница”, Беловодичката пл., Прилепско)

Христов, Тасе /Т. Хр. Тодоров/ (20 V 1868, с. Присовяни, Охридско – неизв.)

 

стр. 181 :

Христов, Тодор, подпоручик (1878, Велес – 21 IX 1903, пл. Виляч, Скопско)

Христов, Тодор (20 IX 1878, Крушово – неизв.)

Христов, Трайчо (1880, Енидже Вардар – 2 III 1907, София)

Христов, Цветан /Цв. Хр. Тодоров/ (1884, с. Присовяни, Охридско – 9 IX 1914, София)

Хърлев, Андрей Георгиев (неизв., с. Горно Броди, Серско – неизв., Асеновград)

Хърлев, Никола Георгиев (1873, с. Горно Броди, Серско – 21 III 1931, София)

 

Ц

Цветан (неизв., с. Свети Врачи, Кичевско – неизв.)

Цветан Орашечки вж. Спасов, Цветан

Цветинов, Наум Анастасов (14VI 1873, Охрид – неизв.)

Цветинов, Тодор (неизв., Велес – 15 VIII 1907, с. Топлица, Прилепско)

Цветков, Парашкев Тодоракев (20 V 1875, Плевен – 8 V 1903, с. Могила, Битолско)

 

стр. 182 :

Цветков, Силко /С. Цв. Христов/ (14 II 1875, с. Райчица, Дебърско – 24 V 1951, София)

Цветков, Спас Митрев (1876, с. Ехла, Ресенско – неизв.)

Цветков, Ташко (неизв., с. Сушица, Дебърско – 24 II 1905, с. Сливени, Битолско)

Цветков, Христо (1877, с. Кономлади, Костурско – IX 1934, с. Нови чифлик, Светиврачко)

Цвятко, Яблански вж. Стоянов, Цвятко Георгиев

 

стр. 183 :

Цеков, Ефтим вж. Ефтим Чифлички

Цильо Кономладски вж. Котев, Васил

Ципушев, Константин Димитров (17 IV 1877, Радовиш – 11 I 1968, София)

Цириов, Лазар (неизв., с. Вранища, Стружко – неизв.)

Цицков, Мице (неизв., с. Екши су, Леринско – 11 III 1908, с. Екши су, Леринско)

Цоков, Милан (неизв. – неизв.)

Цонев, Иван Стефанов, генерал (10 IX 1858, Дряново – 16 XII 1910, София)

Цоцев, Григор Н. (25 I 1871, с. Острово, Воденско – неизв.)

Цървенков, Илия Наумов (неизв., Прилеп – неизв.)

Църнгаров, Панде (неизв., с. Куклиш, Струмишко – неизв.)

 

Ч

Чавдаров, Бойко (1880, с. Домуздере, Дедеагачко – 20 I 1908, с. Окуф, Дедеагачко)

Чавдаров, Недялко (неизв., с. Еникьой, Дедеагачко – неизв.)

Чавдаров, Стефан Иванов (24 III 1883, Стара Загора – неизв.)

 

стр. 184 :

Чавдаров, Чавдар Димитров (2 V 1858, с. Чадърли, Гюмюрджинско – 4 XII 1935, Кърджали)

Чавеев, Никола (неизв. – неизв.)

Чакаларов, Васил (1879, с. Коритен, Солунско – неизв.)

Чаков, Михаил Г. (16 III 1873, Гуменджа – 17 IX 1938, София)

Чакулев, Иван /Ионче/ Недов (неизв., Охрид  25 VIII 1911, с. Герман, Преспанско)

Чакъров, Александър Георгиев (1869, Струга – 18 I 1910, Битоля)

Чакъров, Наум Ап. (1869, Струга – 21 V 1903, мест. „Пандзир” на брега на Охридското езеро)

 

стр. 185 :

Чакъров, Станислав Георгиев (1884, Струга – неизв.)

Чакъров, Стефан Сивков (6 X 1877, с. Соколовци, Смолянско – 23 V 1950, Варна)

Чакъров, Филип (23 VIII 1863, Банско – неизв.)

Чалъков, Ангел Керезов (1865, Свиленград – 11 III 1901, с. Хебибчево /дн. Любимец/, Хасково)

Чанов, Петър (неизв. – неизв.)

Чапкънов, Петър Г. (1882, с. Окуф, Дедеагачко – неизв.)

Чарлински, Михаил (неизв. – неизв.)

Чаулев, Петър Якимов (1882, Охрид – 23 XII 1924, Милано)

Чекаларов, Васил Христов (1874, с. Смърдеш, Костурско – 9 VII 1913, мест. „Лакото”, пл. Вич, Костурско)

 

стр. 186 :

Чеков, Михаил Наумов (25 VI 1873, с. Екши су, Леринско – 1957, Велинград)

Челев, Стоян (неизв. – неизв.)

Челеков, Киро Васов (неизв., с. Доганхисар, Дедеагачко – неизв.)

Чемков, Христо (1875, Щип – 24 V 1899, Прилеп)

Чепов, Георги Стоянов (6 VIII 1871, Малко Търново – неизв.)

Черваров, Тодор Илиев (28 I 1880, Скопие – неизв.)

Червенеленков, Христо ( неизв., Щип – неизв.)

 

стр. 187 :

Червениванов, д-р Никола (27 XI 1863, Кукуш ­– 13 I 1939, Вюрцбург, Германия)

Червениванов, Теню Георгиев (1870, Кукуш – 17 XII 1947, Кърджали)

Чернопеев, Христо /Черньо Пеев/ (16 VII 1868, с. Дерманци, Плевенско – 5 XI 1915, с. Пепелище, Щипско)

Чешмеджиев, Анастас Панайотов (1 II 1879, с. Устово, Смолянско – неизв.)

Чингаров, Велю (неизв. – неизв.)

Читаков, Яни Анастасов (неизв., Лозенград – неизв., Лозенград)

Чичов, Христо Атанасов (1871, с. Кронцелово, Воденско – неизв.)

Чкорев, Илия (неизв., Прилеп – неизв.)

 

стр. 188 :

Чолаков, Георги (неизв., Велес – неизв.)

Чолаков, Петър Панайотов (15 IV 1879, Ямбол – 13 IV 1935, Ямбол)

Чолаков, Стефан /Марин Добрев Чолаков/ (23 VI 1877, с. Градинарово, Провадийско – неизв.)

Чоланчевски, Васил Христов (неизв., с. Галичник, Реканско – неизв.)

Чонтев, Иван (1882, Велес – неизв.)

Чочев, Васил Иванов (1862, с. Берово, Малешевско – 1899, София)

Чочков, Стойчо (1887, Гевгели – неизв.)

Чочков, Тодор Иванов /Методий Иванов Карапетков; Тодор Серменински/ (1883, с. Серменин, Гевгелийско – 1907, с. Праняни, Воденско)

Чулков, Пандо (1878, с. Горенци, Костурско – 1913, Ксанти)

Чуранов, Георги Павлов (1860, с. Смилево, Битолско – неизв., с. Смилево, Битолско)

 

стр. 189 :

Чурков, Христо (неизв. – неизв.)

Чучков, Ефрем (21 XI 1868, Щип – 1 X 1923, София)

 

Ш

Шабанов, Иван (1851, Прилеп – 25 XII 1931, Прилеп)

Шакир, Шабан (неизв., с. Облешево, Кочанско – неизв.)

Шаламанов, Христо (29 VI 1874, Воден – неизв.)

Шалапанов, Цвятко (неизв., с. Асаново село, Леринско – неизв.)

Шалапутов, Търпо Гямов (неизв., с. Орман, Костурско – XII 1939, с. Орман, Костурско)

Шалдев, Христо (25 XII 1876, Гуменджа, Ениджевардарско – 2 II 1962, София)

 

стр. 190 :

Шанданов, Петър /Перо/ Димов (4 VII 1895, Охрид – 15 X 1971, София)

Шанов, Васил Пандов (12 X 1874, с. Смърдеш, Костурско – 7 IX 1953, София)

Шапкарев, Климент Кузманов (30 I 1875, Охрид – 12 IX 1949, Битоля)

Шапкаров, Георги (неизв., Охрид – неизв.)

Шапкаров, Иван (1868, с. Велгощи, Охридско – 31 VIII 1903, мест. „Гърмешница”, Охридско)

Шатев, Иван Попов (неизв., Кратово – неизв.)

Шатоев, Димитър (1876, Радовиш – 17 I 1922, с. Кунино, Врачанско)

 

стр. 191 :

Шахов, Коста С. (6 VII 1862, Охрид – 15 VIII 1917, София)

Шекеринов, Христо (неизв., Щип – неизв.)

Шестевски, Петър вж. Малков, Петър

Шибаков, Антон Велянов (1883, с. Велгощи, Охридско – неизв.)

Шиваров, Пеню (неизв., с. Западно Шивачево, Чирпанско – 1919, София)

Шиков, Найдо Динев (V 1880, с. Горничево, Леринско – неизв.)

Шимбалаков, Димитър С. (неизв., с. Горно Броди, Серско – неизв.)

Шиндилов, Стефан Костадинов (неизв., с. Зързе, Прилепско – 8 IV 1907, мест. „Пещерите” край с. Трояци, Прилепско)

Шиперков, Динко (неизв., с. Дъмбени, Костурско – неизв.)

Шипков, Антон Дечков, капитан (27 IV 1868, Казанлък – 1913, неизв.)

Шишков, Марко Христов /Пандил Шишков/ (20 XII 1875, с. Екши су, Леринско – 8 XI 1929, София)

Шишков, Наум (неизв., с. Златари, Ресенско – неизв.)

Шишков, Пандил вж. Шишков, Марко Христов

Шишков, Петър Нейчев (неизв., Битоля – неизв.)

 

стр. 192 :

Шишманов, Вълко Райчев (1875, с. Славейно, Смолянско – XI 1916, к. 1050, завоя на р. Черна, Битолско)

Шишманов, Пею Иванов (14 II 1876, с. Славейно, Смолянско – 11 XI 1942, Пловдив)

Шишманов, Тодор Ильов (22 X 1877, с. Пенека, Визенско – 12 X 1909, край с. Пенека, Визенско)

Шкартов, Мишо Иванов (14 II 1884, Кавадарци – 25 VI 1936, София)

Шкуртов, Киряк Христов (1872, с. Старичани, Костурско – 1965, Пловдив)

 

стр. 193 :

Шлеговски, Стоян (неизв. – неизв.)

Шопов, Ангел Петров (неизв., с. Панчарево, Малешевско – неизв.)

Шопов, Георги (неизв. – неизв.)

Шопов, д-р Спиридон Д. (1868, Щип – X 1918, Неврокоп)

Шпитов, Митре (неизв., с. Сборско, Гевгелийско – неизв.)

Шуманов, Михаил /Милан/ Д. (1875, Куманово – неизв.)

Шуменов, Александър (неизв., с. Дупени, Ресенско – неизв.)

Шундуровски, Ристе (неизв., с. Мало Илино, Битолско – неизв.)

 

Щ

Щанов, Димитър (неизв., с. Крушово, Демирхисарско – неизв.)

Щерьов, Янаки (1865, с. Търново, Битолско – неизв.)

 

Ю

Юнана, Щерьо /Щ. Камакеюв/ (1879, с. Ливадия, Гевгелийско – 5 XI 1907, с. Опиля, Кратовско)

Юрдан, (неизв., с. Локово, Охридско – неизв.)

Юрданов, Никола (1869, с. Петрив, Панагюрско – XII 1927, София)

Юруков, Гоше Ристев (IV 1875, с. Гявато, Битолско – неизв.)

Юруков, Евтим Стоянов (3 I 1873, с. Василево, Струмишко – неизв.)

Юруков, Петър Христов (19 XII 1882, Карлово – 18 I 1906, Прилеп)

 

стр. 194 :

Юруков, Стоян Василев (24 XII 1886, с. Лобаница, Костурско – 22 X 1916, Кубадин, Северна Добруджа)

Юрукоски, Симон (неизв., с. Тресонче, Реканско – неизв.)

 

Я

Ябланешки, Марко (неизв. – неизв.)

Ябланешки, Цвятко вж. Стоянов, Цвятко

Яворов, Пейо /П. Тотев Крачолов/ (1 I 1878, Чирпан – 29 X 1914, София)

Яким Беляка, вж. Беляков, Яким

Яковов, Тодор Стефанов (10 V 1881, Тетово – 12 V, София)

Янаки Магарещанец (неизв., с. Магарево, Битолско – 23 IX 1903, вр. Малък Пелистер, Битолско)

Янакиев, Георги /Георги Пелтека/ (1857, с. Падеж, Горноджумайско – неизв.)

Яне вж. Лазов, Яне

Янев, Герасим /Геро Муставински/ (1879, с. Муставино, Щипско – неизв.)

 

стр. 195 :

Янев, Гоно (15 IV 1874, с. Смоквица, Гевгелийско – 6 XII 1904, мест. „Мочари” между с. Серменин и с. Конско, Гевгелийско)

Янев, Иван /Иван Бърльо/ (1877, с. Горни Балван, Щипско – 28 VIII 1925, Кюстендил)

Янев, Спас (1874, с. Скорошо, Радовишко – неизв.)

Янев, Тодор (1887, Щип – неизв.)

Янев, Янаки /Наке/ (неизв., с. Лахчани, Кичевско – неизв.)

Янко (неизв., с. Хрупища, Костурско – неизв.)

Янков, Анастас /А. Я. Динков/, полковник (1 VIII 1860, с. Загоричане, Костурско – 15 IV 1906, с. Влахи, Мелнишко)

 

стр. 196 :

Янков, Димо /Д. А. Василев/ (14 II 1875, Малко Търново – 22 II 1965, София)

Янков, Кирил (неизв., с. Дебрец, Кайлярско – 7 IV 1930, София)

Янков, Леонид Трайков (1875, с. Мачуково, Гевгелийско – 1 IX 1905, с. Гявато, Гевгелийско)

Янков, Никола Ангелов (1878, с. Юглюк, Ортакьойско – неизв.)

Янков, Христо (неизв., Кукуш – неизв., Куйбишев, Русия)

Янкулов, Ангел (неизв., с. Крушево, Демирхисарско – неизв.)

Янкулов, Евтим (неизв., с. Брежани, Охридско – неизв.)

Янкулов, Нове вж. Неданов, Нове Янкулов

Янкуловски, Раде (1880, Галичник, Реканско – 1908, Москва, Русия)

 

стр. 197 :

Янчев, Илия (неизв., с. Мегалово, Малотърновско – 5 VIII 1903, с. Цикнихор, Малкотърновско)

Янчев, Костадин (неизв., с. Нова махала, Серско – неизв.)

Янчов, Мито (неизв. – неизв.)

Янъков /Янов/, Маникат (неизв. – неизв.)

Яранов, Атанас Мицов (18 I 1878, Кукуш – 1964, София)

 

   Вестници и списания  (стр. 198 – 199)

   Литература  (стр. 199 – 202)

   Съкращения  (стр. 203)

 

[[ Печати:  206, 207, 209 ]]

 

[Back to Main Page]