Революционни борби въ Азоть (Велешко) и Порѣчието

Ст. Аврамовъ

 

Галерия от снимки

 

 

Войводата Николай Дечев

Войводата Николай Дечевъ.

 

 

Войводата Иван Наумов Алябака

Войводата Иванъ Наумовъ Алябака.

 

 

Войводата Панчо Константинов с четата си. 1905.

Войводата Панчо Константиновъ съ четата си. 1905.

 

 

Свещеник Иван Аврамов Чупаров.

Свещеникъ Иванъ Аврамовъ Чупаровъ.

 

 

Войводата Дякон Евстатий

Войводата Дяконъ Евстатий.

 

 

Войводата Георги Сугарев

Войводата Георги Сугаревъ.

 

 

Войводата Павел Наумов, отъ с. Ораовец, Велешко

Войводата Павелъ Наумовъ, отъ с. Ораовецъ, Велешко.

 

 

Войводата Панчо Константиновъ съ четата си. 1906

Войводата Панчо Константиновъ съ четата си. 1906.

 

 

Войводите Мирчо Найденов, Тане Николов и Гьоре Спириков Ленищанеца

Войводите Мирчо Найденовъ, Т. Николовъ и Гьоре Спириковъ Ленищанеца.

 

 

Войводата Гьоре Спирковъ Ленищанеца

Войводата Гьоре Спирковъ Ленищанеца.

 

 

Войводата Михаил Чаков съ четата си

Войводата Михаилъ Чаковъ съ четата си.

 

 

Костурската чета, избита на Ножот

Костурската чета, избита на Ножотъ.

 

 

На Ножот всичко е тихо . . .

На Ножотъ всичко е тихо . . .

 

 

Петър Михов, директор на Велешкото училище, убит в скопския затвор презъ 1901 г.

Петъръ Миховъ, директоръ на Велешкото училище, убитъ въ скопския затворъ презъ 1901 г.

 

 

Бано Кушев, виден деец от гр. Велес. (убит през 1910 г.)

Бано Кушевъ, виденъ деецъ отъ гр. Велесъ. (убитъ презъ 1910 г.)

 

 

Войводата Секула Христов Ораовдолски

Войводата Секула Христовъ Ораовдолски.

 

 

Войводата Владо Сланков

Войводата Владо Сланковъ.

 

 

Георги Аврамов, Ицо Бондиков, Георги Табаков и Борис Йорданов. Дворнишки и Ильо Касев.

Горната редица от лѣво на дѣсно: Георги Аврамовъ, Ицо Бондиковъ, Георги Табаковъ и Борисъ Йордановъ. Долната редица: Дворнишки и Ильо Касевъ.

 

[Back]