.
НЕДЕЛЯ ПЕТКОВА
Спомени
.
Съставителство, коментар и бележки  Бойко Киряков (Издателство на Отечествения Фронт, София, 1987)
Под редакцията на Дойно Дойнов. Поредица "Дневници и спомени за българската история"
 
Предговор

1 [*]. Сопот — Овдовяването на Неделя Петкова Караиванова — Учителствуването й в София (1858-1861)

2. Самоков — Прилеп — Препятствия от власите-гъркомани — Първо отпразнуване на деня на св. Кирил и Методий в Прилеп (1865) — Манастирът „Трескавец”. Изгорен сандък със славянски книги от гръцкия владика

3. Петнадесетгодишна, дъщеря й Станислава става първа българска учителка в Битоля — Богатия цинцар на полугодишния изпит — Охрид. Гъркомански интриги — Празникът св. Кирил и Методий — Обискът на Костаки ефенди. Притеснения от владиката Мелетий — Ферманът за независима Българска екзархия. Гъркомански притеснения — Наклеветване и заточаване на Гр. Пърличев

4. Битоля — Велес — Шиене на знаме със „Свобода или смърт”, възложено от В. Левски — Неделя Петкова е изпратена в Битоля и Солун за съдене. Станислава отива учителка във Воден (1870 г.) — Спорът с гъркоманите-македонисти Нуше Киров и Петре Стоянчев — Воденският родолюбец Георги Гогов и госпожа му Пенелопа — Постоянно интерниране на българските учители във Воден по гъркомански  интриги — Първо отпразнуване на св. Кирил и Методий.  — Литургия в черквата „Св. Врач”, спречкване с гъркоманите, арести. — Неделя Петкова се застъпва пред госпожата на валията в Солун за освобождаване на арестуваните българи

5. Разоряване на Георги Гогов — Отравяне на Станислава от гъркоманите Бинчеви — Анатема на гръцкия патриарх върху отцепниците от "мегали иклишия". Движение за българска черква — Смъртта на Гогов. Гръцкия владика във Воден изгаря българската, руска част от библиотеката му. Пенелопа Гогова в мизерия — Неделя Петкова пътува до Русия за да събира помощи за българска черква във Воден — Станислава става учителка в Солун. Воденци все не й плащат за трите й години учителствуване. Работа и нощно време за да се издържат — Непрестанни гъркомански подлости

6. Напразни молби на Станислава до Македонската дружина в Цариград за помощ — Неделя Петкова посещава селата в Солунско за да събира помощи и ученички за солунското девическо училище — В Стояково, Драгомирци, Гуменджа, Либаво, Баялци, Пелорик — Гръцката подигравка с дядо Атанас от Пелорик — Енидже Вардар. Потулени български икони в с. Ведрица. Село Почеп — Някогашна българска печатница на Неофит Дебрянец в Солун и изгарянето й от гърците през 1848 г. — Кукуш, с. Хърсово, Дойран. В с. Дамиян при дядо Митре. Гръцки интриги в с. Киречкьой — Славейков в Солун — Гърците искат затваряне на училището и спират "агитацията" на Н. Петкова по селата — Гъркомански подлости във Воден

7. Солун. Руския консул Якобовски — Дългове. Неделя Петкова се разболява. Станислава слугува — Неделя отива в Цариград да проси, без успех, помощ от Екзархията. Грубиянско отношение към нея — Станислава учителствува в Крива Паланка (1876). Руско-турската война и бягството й от турците и после и от сърбите — В новоосвободения Кюстендил при брат й. Генерал Головин и Иларион Макариоплоски — Воденци изплащат на Неделя Петкова една трета от дълга си

8. Неделя и Станислава  свободна България — Станислава учителствува в Дубница. Телеграфистка. Задомяване и деца. — Сърбско-българската война — В Силистра с мъжа си
 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Спомените на Н. Петкова и дъщеря й Станислава  (Бойко Киряков)


[Back to Main Page]*. Разбивката и наименованията на главите са условни (В. К.)