Разорението на Тракийскитѣ българи прѣзъ 1913 година

Л. Милетичъ

 

Описъ на приложенитѣ образи

 

 

1. Карафилъ Стояновъ и Христо Тодоровъ отъ с. Булгаркьой, и двамата се спасили отъ общото избиване на мѫжетѣ на 7 юли 1913 год. (къмъ стр. 31 и 42).

 

№ 2. Пострадали отъ с. Булгаркьой (къмъ стр. 41)

 

№ 3. Мария Иванова отъ Булгаркьой, изгубила три сина и дъщеря (къмъ 41).

 

№ 4. Маринъ Вълковъ отъ с. Чаталъ (Мала Азия), бѣжанецъ (къмъ стр. 173).

 

№ 5. Малоазийски българи от с. Чаталъ (Мала Азия) (Лапсенска кааза) (къмъ стр. 89)

 

№ 6. Гр. Малко Търново (къмъ стр. 78)

 

№ 7. Гр. Малко Търново, въ дъното се виждат казармитѣ (къмъ стр. 78)

 

№ 8. Бившиятъ кметъ Райко Поповъ (първъ отъ лѣво) и други Малкотърновчани (къмъ стр. 87 и нт.)

 

№ 9. Малко Търново, Класното българско училище (къмъ стр. 83).

 

№ 10. Улица въ Малко Търново (къмъ стр. 78).

 

№ 11. Въ Малкотърновска кѫща (къмъ стр. 78 нт.)

 

№ 12. Село Стоилово (Малкотърновско, къмъ стр. 84).

 

№ 13. Село Стоилово (Малкотърновско, къмъ стр. 84).

 

№ 14. Село Гьоктепе (Малкотърновско, къмъ стр. 84).

 

15. Старо Василико (къмъ стр. 85).

 

№ 16. Ново Василико (къмъ стр. 85).

 

№ 17. Български бѣжанци въ Василико (къмъ стр. 85).

 

№ 18. Български бѣжанци въ Василико (къмъ стр. 85).

 

19. Рѣка Арда при Деведере (къмъ стр. 89).

 

№ 20. Ортакьой (къмъ стр. 90).

 

№ 21. Улица въ Ортакьой (къмъ стр. 90 нт.).

 

№ 22. Село Мандрица (Ортакьойско, къмъ стр. 97. нт., и 102).

 

№ 23. Гьокчебунарци, бѣжанци въ село Мандрица (към стр. 102-106).

 

№ 24. Изгорѣлитѣ трупове въ училището на с. Покриванъ (Ортакьойско, къмъ стр. 116).

 

№ 25. Убитиятъ български свещеникъ въ черквата на село Хохла (Ортакьойско, къмъ стр. 116).

 

26. Жители отъ село Горно Суванли (Ортакьойско); Дѣдо Христо е първиятъ отъ дѣсно (къмъ стр. 131).

 

№ 27. Гр. Софлу (къмъ стр. 132 нт.).

 

№ 29. Улица полковникъ Таневъ въ Софлу (къмъ стр. 132 нат.)

 

№ 30. Войвода Русе Славовъ (къмъ стр. 149 нат.).

 

№ 31. Войвода Димитъръ Маджаровъ прѣдъ останкитѣ на двама другари, загинали въ сражението при Фере (къмъ стр. 153 и 232).

 

№ 32. Хр. Димитровъ отъ село Башклисе (Софлийско, къмъ стр. 157).

 

№ 33. Ученикътъ Димитъръ Христовъ отъ Каяджикъ, Софлийско, убитъ заедно съ баща си (къмъ стр. 170).

 

№ 34. Грозьо Вълковъ отъ с. Каяджикъ, спасилъ се отъ клането при Салтикьой (къмъ стр. 163).

 

№ 35. Свещеникъ Бѣльо Пейковъ отъ Каяджикъ (къмъ 62 и 52).

 

36. Село Каяджикъ (Софлийско) прѣдъ униятската българска черква (къмъ стр. 162).

 

№ 37. Българи отъ село Малъкъ Дервентъ (Софлийско, къмъ стр. 173).

 

№ 38. Село Малъкъ Дервентъ, прѣдъ черквата съ високата камбанария (кьмъ стр. 173).

 

№ 39. Чорбаджи Никола Дяковъ съ сѣмейството му въ с. Малъкъ Дервентъ (къмъ стр. 173).

 

№ 40. Славилъ Ставревъ отъ Малъкъ Дервентъ, отървалъ се отъ клането при Каяджикъ (кьмъ стр. 170 и 173).

 

№ 41. Изъ опожарения градъ Фере (къмъ стр. 182).

 

№ 42. Изъ опожарения градъ Фере (къмъ стр. 182 нат.).

 

№ 43. Дедеагачъ (къмъ стр. 190 нат.).

 

№ 44. Дедеагачъ (къмъ стр. 190 нат.).

 

№ 45. Дедеагачъ (къмъ стр. 190 нат.).

 

№ 46. Гюмурджина (къмъ стр. 193).

 

№ 47. Улица въ гр. Гюмурджина (къмъ стр. 191).

 

№ 48. Пострадали отъ село Окуфъ (Ференско), настанени въ гр. Фере (къмъ стр. 182 нат).

 

№ 49. Недѣлко Михалевъ отъ село Юсуюкъ (Гюмурджинско, къмъ стр. 196, 216, 218).

 

№ 50. Бѣжанки отъ селата Юсуюкъ, Калайджидере и др. (Гюмурджинско), настанени въ Гюмурджина (къмъ стр. 196, 198 и 218).

 

№ 51. Бѣжанки отъ с. Чобанкьой (Гюмурджинско) въ с. Макри (при Дедеагачъ къмъ стр. 193, 192).

 

№ 52. Кирилъ Митревъ отъ с. Окуфъ (къмъ стр. 236).

 

№ 53. Братята Митре (отъ дѣсно) и Грудъ Стаматови Аркумареви отъ с. Дуганхисаръ (Дедеагачско, къмъ стр. 245 и 246).

 

№ 54. Осемгодишната Злата Петкова отъ с. Окуфъ (Ференско), ранена при р. Арда (къмъ стр. 252).

 

№ 55. Малки дѣца, ранени при р. Арда (къмъ стр. 253).

 

№ 56. Трупъ на дѣтенце при „Сарджовата колиба” въ Армаганската долина (къмъ стр. 259).

 

№ 57. Останки на двѣ момичета при „Сарджовата колиба” въ Армаганската долина (къмъ стр. 259 и 263).

 

№ 58. Останки на захвърлени пеленачета въ Армаганската долина (къмъ стр. 260).

 

№ 59. Убититѣ въ Армаганската долина Петко Митревъ и дъщеря му Злата отъ с. Съчанли (къмъ стр. 260).

 

№ 60. Трупътъ на Георги Седмаковъ отъ с. Съчанли, убитъ въ Армаганската долина (къмъ стр. 260).

 

№ 61. Прѣдъ трупа на Вълко Сарджевъ отъ Съчанли, убитъ въ Армаганската долина (авторътъ и Д. Маджаровъ се виждатъ отъ страни, къмъ стр. 261).

 

№ 62. Сѣмейството на Стамо Армутлиевъ въ с. Дуганхисаръ и войводата Д. Маджаровъ (3-ти отъ дѣсно, къмъ стр. 261).

 

№ 63. Христо Дамяновъ отъ с. Съчанли, очевидецъ на Армаганската сѣчь (къмъ стр. 257).

 

№ 64. Комна Момчилова (отъ с. Аткьой), отвлѣчена отъ Армаганската долина, съ намереното ѝ момиченце (къмъ стр. 264).

 

№ 65. Стамо Стойчевъ и дѣдо му Никола Павловъ (отъ с. Манастиръ) съ челядьта имъ (камъ стр. 270).

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]