Разорението на тракийскитѣ българи презъ 1913 година

Л. Милетичъ

 

 

Приложение

 

IV. Етнографична карта на Одринския виляетъ

 

 

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]