За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма

Кузман Шапкарев

 

Галерия

 

 

Кузман Шапкарев

 

 


 

 

Кузман Шапкарев като учител

Кузман Шапкарев като учител

 

Мария Стрезова, майка на Кузман Шапкарев

Мария Стрезова, майка на Кузман Шапкарев

 

Охрид, родният град на Кузман Шапкарев

Охрид, родният град на Кузман Шапкарев

 

Град Струга с р. Дрин

Град Струга с р. Дрин

 

Заглавна страница на историко-мемоарния труд на К. Шапкарев

Заглавна страница на историко-мемоарния труд на К. Шапкарев

 

Град Битоля

Град Битоля

 

Улица в стария Прилеп

Улица в стария Прилеп

 

Димитър А. Робев

Димитър А. Робев

 

Д-р Константин Робев

Д-р Константин Робев

 

Град Велес

Град Велес

 

Митрополит Партений Зографски

Митрополит Партений Зографски

 

Кузман Шапкарев на младини

Кузман Шапкарев на младини

 

Страница от историко-мемоарния труд на К. Шапкарев

Страница от историко-мемоарния труд на К. Шапкарев

 

Архимандрит Методий Кусев

Архимандрит Методий Кусев

 

Българската гимназия в Солун

Българската гимназия в Солун

 

Последна снимка на Кузман Шапкарев (1907 г.)

Последна снимка на Кузман Шапкарев (1907 г.)

 

 

Заглавна страница от ръкописа на второто издание на книгата за братя Миладинови

Заглавна страница от ръкописа на второто издание на книгата за братя Миладинови

 

 

Константин Миладинов като студент в Москва заедно с Любен Каравелов и Петър Тодоров

Константин Миладинов като студент в Москва заедно с Любен Каравелов и Петър Тодоров

 

 

Заглавна страница от сборника на братя Миладинови

Заглавна страница от сборника на братя Миладинови

 

 

Заглавна страница от първото издание на книгата на Кузман Шапкарев за братя Миладинови

Заглавна страница от първото издание на книгата на Кузман Шапкарев за братя Миладинови

 

 

Нако С. Станишев

Нако С. Станишев

 

 

Андроник Д. Йосифчев

Андроник Д. Йосифчев

 

 

Янаки Г. Стрезов

Янаки Г. Стрезов

 

 

Заключителна страница от последната автобиография на Кузман Шапкарев

Заключителна страница от последната автобиография на Кузман Шапкарев

 

 

Заглавна страница от сборника на К. Шапкарев

Заглавна страница от сборника на К. Шапкарев

 

 

Страница от писмото на К. Шапкарев от 11 февруари 1862 г.

Страница от писмото на К. Шапкарев от 11 февруари 1862 г.

 

 

Архимандрит Козма Пречистански

Архимандрит Козма Пречистански

 

 

Екзарх Йосиф I

Екзарх Йосиф I

 

 

Ив. Д. Шишманов

Ив. Д. Шишманов

 

 

Чернова от писмо на К. Шапкарев до П. К. Яворов

Чернова от писмо на К. Шапкарев до П. К. Яворов

 

 

Гоце Делчев, Климент К. Шапкарев и Ефрем Чучков

Гоце Делчев, Климент К. Шапкарев и Ефрем Чучков

 

 

Гробът на Кузман Шапкарев в София

Гробът на Кузман Шапкарев в София 

 

[Back]