Кузман Шапкарев на младини

 

 

МАТЕРИАЛИ

ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРЩИНАТА В МАКЕДОНИЯ

 

Неиздадени записки и писма

 

 

Кузман Шапкарев  (Български писател, София 1984)

 

Съставителство и редакция Илия Тодоров, Николай Жечев

Предговор Петър Динеков

 

Кузман Шапкарев

Съдържание

Галерия

Корица..

 

     Редакционни бележки   (Илия Тодоров, Николай Жечев)          Кузман А. Шапкарев - Личност и дело  (Петър Динеков)

 

Заглавна страница на историко-мемоарния труд на К. Шапкарев

 

 

I. МАТЕРИАЛИ

ЗА ИСТОРИЯТА НА ВЪЗРАЖДАНИЕТО БЪЛГАРЩИНАТА

В МАКЕДОНИЯ ОТ 1854 ДО 1884 год.

 

Страница от историко-мемоарния труд на К. Шапкарев

 

     Предговор    Встъпление или описание на частний ми живот

 

I. 11-ГОДИШНО УЧИТЕЛСТВУВАНИЕ МОЕ НА ГРЪЦКИЙ ЯЗИК ОТ 1854 ДО 1865 ГОД.

    1. Първо, двегодишно учителствувание мое в Охрид от 1854 до 1856 год.

    2. Първо, тригодишно учителствувание мое в Струга от 1856 до 1859 год.

    3. Второ, двегодишно учителствувание мое в Охрид от 1859 до 1861 год.

    4. Първо, четиригодишно мое учителствувание в гр. Прилеп от 1861 до 1865 год.

 

II. 18 ГОДИНИ УЧИТЕЛСТВУВАНИЕ МОЕ НА БЪЛГАРСКИЙ ЯЗИК ОТ 1865 ДО 1884 ГОДИНА

      1. Първо, седмогодишне учителствувание мое в Кукуш от 1865 до 1872 год.

      2. Второ, двегодишно учителствувание мое в Прилеп от 1872 до 1874 год.

      3. Едногодишне учителствувание мое в Битоля, 1874 год.

      4. Три-четиригодишне пребивание мое в Охрид от сред 1874 до началото на 1878 година

      5. Вдиганието на българския митрополит г. Натанаиля от Охридската му епархия и последующите преследвания на българите от страна на гръцкото духовенство и турците

      6. Пътуванието ми по Тракия, България и Сърбия; възвръщението ми в Охрид и пребиванието ми там, 1878–1880 год.

      7. Първо учителствувание мое в Солун, приготвувание и откривание български в тоя град гимназии и пансиони, мъжки и девически — 1880–1881/1882 год.

      8. Второ, едногодишно учителствувание мое в Кукуш, 1881–1882 год.

      9. Второ, едногодишно мое учителствувание в Солун, 1882/1883 до 1883/1884 уч. год.

    10. Отиванието и пребиванието ми в Цариград, 1884 год.

    11. Отиванието и пребиванието ми в Пловдив, Самоков и въобще в Българско

    12. Двегодишното ми опасно боледувание и чудесното ми оздравявание, 1892–1894 год.

    13. Литературната ми деятелност и приготвуванието на сборника ми

    14. Изданието на сборника ми от народни умотворения, 1884–1894 год.

 


Заглавна страница от първото издание на книгата на Кузман Шапкарев за братя Миладинови

 

 

II. МАТЕРИАЛИ ЗА ЖИВОТООПИСАНИЕТО НА ПРИСНОПАМЕТНИТЕ БРАТЯ ХР. МИЛАДИНОВИ, ДИМИТРИЯ И КОНСТАНТИНА

 

 ИЗДАНИЕ ВТОРО, ПОПРАВЕНО И ПОПЪЛНЕНО (ПО СЛУЧАЙ 50-ГОДИШНИНАТА ОТ ТРАГИЧЕСКАТА ИМ СМЪРТ В ЦАРИГРАДСКИТЕ ТЕМНИЦИ).

 

С ПРИБАВЛЕНИЕ НЕЩО ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Н. С. СТАНИШЕВ И НА ДВАМА ОЩЕ НАРОДНИ ВЕТЕРАНИ, МИЛАДИНОВИ УЧЕНИЦИ И НЕГОВИ ПОДРАЖАТЕЛИ, ПОК. ПОК. АНДРОНИК Д. ЙОСИФЧЕВ И ЯН. СТРЕЗОВ

 

Заглавна страница от ръкописа на второто издание на книгата за братя Миладинови

    Предговор на първото издание (1884)   –   Предговор на второто издание

    Встъпление

Период I:

   - Рождението, възпитанието и учителствуванието им на гръцкий язик (1810–1853 г.)

Период II:

   - Учителствуванието, дейността им по българското възраждание и трагическата им смърт в цариградските темници (1854–1862 г.)

   - Обиколката на Д. Миладинов из Македония и озлобяванието на Фенер против него

   - Уловението, затварянието на Д. Миладинов и опропастяванието на двамата братя

   - Една кратка бележчица

   - Втора забележка (Вместо епилог)

 

Нако С. Станишев

 

 

Прибавление

 

Андроник Д. Йосифчев Янаки Г. Стрезов

 

   I. Нещо за живота на Нако Ст. Станишев

  II. Из живота на двама ветерани, Д. Миладинови ученици и последователи негови

   - Андроник Д. Йосифчев

   - Янаки Г. Стрезов

   - Характеристика и преподавателна система на двамата гореописани ветерани

III. [Няколко бележчици и за скромната си личност]

   ( Рождението и възпитанието ми      Учителствувание      Издаванието на сборника ми от народни умотворения      Заключение )

 


 

Страница от писмото на К. Шапкарев (11 февруари 1862 г.) [до Митра Миладинова]

 

 

III. ИЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА

НА

КУЗМАН ШАПКАРЕВ

 

Чернова от писмо на К. Шапкарев до П. К. Яворов

 

До [Митра Миладинова] — 11 февр. 1862

До Екзарх Йосиф — 17 окт. 1883
До архим. Козма Пречистански — 31 окт. 1883
До С. С. Бобчев — 1 дек. 1883
До дружество «Българска седянка» — 28 ноем. 1884
До Дирекцията на народното просвещение в Източна Румелия — 6 май 1885
До видни слависти и общественици — 19–22 авг. 1885
До Васил Д. Стоянов — 15 ян. 1887
До Хр. Г. Данов — 7 окт. 1888
До редакцията на «Известия Санктпетербургского славянското благотворительного общества» — 28 дек. 1888
До Ив. Д. Шишманов — 25 септ. 1889
До Ив. Д. Шишманов — 1 ноем. 1889
До Андроник Д. Йосифчев — 18 юни 1895
До Лука Касъров — 3 ян. 1904
До П. К. Яворов — [края на 1904]
До Ив. Д. Шишманов — 15 март 1905

 

Показалец на личните имена      Показалец на местните имена      Показалец на заглавията на периодичните издания

Речник на чужди и диалектни думи

 

[Back to Main Page]