История на Александър Велики Македонски

Квинт Курций Руф

 

ПРЕДГОВОР

 

 

„История на Александър Велики Македонски” не е историческо съчинение в научния смисъл на думата, а историческо повествование, в което вниманието на автора е насочено към необикновените подвизи на героя, към резките колебания в характера му, към чудесните пейзажи по местата, където той е пребивавал и воювал. В устата на героите, особено на Александър, са вложени много цветисти и задълбочени речи. Авторът обръща особено внимание на психиката на действуващите лица и особено на Александър. Той внимателно следи как наклонностите и очариванията на този човек се изменят или извращават под влияние на изключителните и неочаквани успехи. На места авторът дава собствен коментар.

 

Животът на Александър Велики Македонски е бил описан в десет книги, от които до нас не са достигнали първа, втора, краят на пета, началото на шеста и краят на десета. Поради големия интерес, който образът на Александър Велики е предизвиквал през вековете, много учени, филолози и историци са обърнали внимание насъчинението на Квинт Курций Руф и са се постарали да издирят всички запазени и разпръснати текстове от него.

 

Настоящият труд представлява превод на останалите и запазени до наше време книги от „История на Александър Велики Македонски”. Преводът е направен по съкратено издание, съставено от немския учен Едмунд Хедике през 1931 г. и издадено в Лайпциг.

 

За да има все пак историческа яснота и последовател-

 

5

 

 

ност, преводачът добавя в началото като приложение кратко съдържание на книги първа и втора, откъси от които се намират в оригинал в съставеното от немския филолое Карол Таухницки стереотипно издание, издадено през 1829 г. в Лайпциг.

 

[Next]

[Back to Index]