.

Квинт Курций Руф

История на Александър Велики Македонски

Превела от латински Николина Бакърджиева  (Военно издателство, София 1985)

 

Съдържание

Корица..

   Предговор

 

Книга 1.  Филип

 

Книга 2.  Александър Велики  —  Героична Тива  —  Начало на похода на Изток. Завладяване на Малоазиатското крайбрежие

 

Книга 3.  В Мала Азия. Подготовка за предстоящите битки  —  В проходите на Киликия  —  Битката при Иса  —  Семейството на Дарий

 

Книга 4.  Завладяването на Сирия и Финикия  —  Обсадата на град Тир  —  Превземането на Газа  —  В Египет  —  Лунното затъмнение  —  Битката при Арбела

 

Книга 5.  Бягството на Дарий  —  Превземането на град Суза  —  Към Персида  —  Гибелта на град Персепол  —  Вероломството на Бес и Набарзан  —  Смъртта на Дарий

 

Книга 6.  Смърта на цар Агид  —  Недоволство сред македонците  —  Среща с амазонките  —  Процесът срещу Филота

 

Книга 7.  Процесът продължава  —  По следите на Бес  —  Война със скитите  —  Шестте Александрии

 

Книга 8.  Убийството на Клит  —  Походът на Изток продължава  —  Сватбата на Александър  —  Към Индия  —  Завладяване на царствата на Омфис и Абизар  —  Пор

 

Книга 9.  В недрата на Индия  —  Още един град Александрия  —  Флотът потегля към река Инд

 

Книга 10.  Впечатления от океанското крайбрежие  —  Преустройство на империята  —  Смъртта на Александър  —  Архидей — цар на Македония

 

 

    Обяснителни бележки  (Бележките са вкарани в текста, В.К.)

 

 Послепис. Велик пълководец  (Борис Чолпанов)

 

[Back to Main Page]