.
ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ НАЗАД
Исторически записки по първото македонско въстание през 1876 г.
.
Коте Попстоянов  (Съставител Бойко Киряков, Издателство на Отечествения Фронт, София, 1988)
Поредица "Дневници и спомени за българската история"
 
Съдържание
За Априлското въстание в югозападна България и за „Историческите записки" на Коте Попстоянов по „първото македонско въстание" през 1876 г. — Д. Дойнов

1.  Предисловни събития на въстанието
     Произшествието в къщата на Атанас Станков като повод за обширни процеси. Пратеникът на софийския паша. Личността на поп Стоян Разловски. Млада идея в стари мозъци.

2.  Приготовление
     Средства за въоръжението. Кои и с каква цел прекупват десетъка на с. Разловца. Апостол отец Генади. Солун като културен център на съмишлениците. Приготовителите се връщат обратно в с. Разловца

3.  1876 година
     План за въстанието. Можеше ли да се отлага повече то. Село Разловца във въстание. Въстанието се разпростира до с. Митрошинци. Какво става през това време в с. Разловца. Четата от с. Лаки. Що става с въстаниците от Берово. Правителствени мерки. Повторно разорение на с. Разловца. Как бе потушено въстанието. Неблагоприятствуващи обстоятелства на въстанието.

4.  Хайдути
     Четата се движи между мелнишко, поройско и петричко. Тя е поставена в много трудно положение. Губене на момчетата, какво става с п. Стоян Разловски. Зимата и четата. Руско-турската воина. Нарастването на четата. Тя брани селата от бежащите турски войски. Какво правят турците в отстъплението си.

5.  Дядо Ильо войвода
     Дядо Ильо в с. Цръквинец. Българско самоуправление в Царево село. Дядо Ильо в Джумая. Неговите военни действия спрямо турските села: Крупник, Брезница и други. Личността на дядо Ильо. Санстефанския мир и повикването на д. Ильо в цариград. Край на въстанието. Реставрация на турското управление. Преселение на пеянечките българи. Заключение.
   Бележки

[Back to Main Page]