Йордан Хаджиконстантинов-Джинот

"Българин съм"

 

Йордан Хаджиконстантинов-Джинот

 Българин съм

 

Предговор, съставителство и редакция проф. д-р Иван Радев

Издателство „Абагар” Велико Търново

 

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата

 

© проф. д-р Иван Радев, съставител

© Григор Спиридонов, художник

© Издателство „АБАГАР"

ISBN 954-427-109-0

 

 


СЪДЪРЖАНИЕ

 

Възрожденецът от Велес — проф. д-р Ив. Радев . . . . . . . . . . . 5

 

I

Гонение и страдание за честно имя болгарское . . . . . . . . . . . 31

Бог . . . . . . . . . . . 34

Сновидения или истинословие . . . . . . . . . . . 35

Венец первий . . . . . . . . . . . 37

О церковном или славянском язику . . . . . . . . . . . 39

Ъ, ѫ, ѭ, литери болгарски . . . . . . . . . . . 40

Болгарска писменост . . . . . . . . . . . 54

Ответ г. С. Радулову . . . . . . . . . . . 57

Что е юрук? (Ответ втории г. Саву И. Радулову) . . . . . . . . . . . 65

 

II

Скопе . . . . . . . . . . . 77

Скопски доказателства . . . . . . . . . . . 81

Скопско училище неумрено . . . . . . . . . . . 83

Църна гора Скопска . . . . . . . . . . . 84

Южна страна Скопска . . . . . . . . . . . 89

Велес . . . . . . . . . . . 94

Велес — статистическо описание . . . . . . . . . . . 97

Прилеп . . . . . . . . . . . 103

Кратово . . . . . . . . . . . 106

Манастир (Битоля) . . . . . . . . . . . 109

Тиквеш (Любляно-Пеония) . . . . . . . . . . . 113

Охрид или Преспа . . . . . . . . . . . 117

Архиепископия Охридска или Болгарская и обител Трескавечкая или Прилепская . . . . . . . . . . . 121

Описание на Кр'сточва, Охрид, Битола и Прилеп . . . . . . . . . . . 123

Статистическо описание на Дебрска река в Стара Болгария . . . . . . . . . . . 128

Споменик за села, називаемий Мориево, Прилепско . . . . . . . . . . . 130

 

III

Обичаи славянски . . . . . . . . . . . 137

 

189

 

 

Обичаи в Долной Мисии или Западной Болгарии . . . . . . . . . . . 140

Именник (Къща и покъщнина, т. е. къщни вещи) . . . . . . . . . . . 147

Айдин, 15 май 1861 г. . . . . . . . . . . . 151

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ

За характера на изданието . . . . . . . . . . . 157

За особеностите на авторовия език и предаването му тук — доц. Пенка Радева . . . . . . . . . . . 162

Бележки към текстовете . . . . . . . . . . . 173

Речник . . . . . . . . . . . 184

 


Йордан Хаджиконстантинов-Джинот

БЪЛГАРИН СЪМ

 

Съставител проф. д-р Иван Радев

Художник Григор Спиридонов

Техн. редактор Елена Тонкова

Коректор Пепа Събева

Формат 84/108/32.

Печатни коли 12.

Тираж 1000.

Цена 11 лв.

ISBN 954-427-109-0

 

Издателство „Абагар” - Велико Търново

ДФ „АБАГАР” - печатница Велико Търново

 

[Back]