.

Йордан Хаджиконстантинов-Джинот

"Българин съм"

. 

Предговор, съставителство и редакция проф. д-р Иван Радев  („Абагар”, Велико Търново, 1993)

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата

  

Съдържание

Възрожденецът от Велес — проф. д-р Иван Радев

Корица..

I.

   Гонение и страдание за честно имя болгарское  (12 април, 1863 год. Гюзел хисар)

   Бог  („Цариградски вестник”, 21 юли 1851)

   Сновидения или истинословие  (ЦВ, 8 септ. 1851)

   Венец первий  (ЦВ, 1 декември 1851)

   О церковном или славянском язику  (ЦВ, 12 и 19 януари 1852)

   Ъ, ѫ, ѭ, литери болгарски  (ЦВ, 19 април-10 май 1852)

   Болгарска писменост  (ЦВ, 19 юли 1852)

   Ответ г. С. Радулову  (ЦВ, 14, 21 март 1853)

   Что е юрук? (Ответ вторий г. Саву И. Радулову)  (ЦВ, май 1853)

 

II.

   Скопе  (ЦВ, 20 ноември 1854)

   Скопски доказателства  (ЦВ, 3 септември 1855)

   Скопско училище неумрено  (ЦВ, 15 август 1853)

   Църна гора Скопска  (ЦВ, 15 февр. 1855)

   Южна страна Скопска  (ЦВ, 21 май 1855)

   Велес  (ЦВ, 18 дек. 1854)

   Велес — статистическо описание  (ЦВ, 7 март 1859)

   Прилеп  (ЦВ, 25 декември 1854)

   Кратово  (ЦВ, 9 януари 1854)

   Манастир (Битоля)  (ЦВ, 29 януари 1854)

   Тиквеш (Любляно-Пеония)  (ЦВ, 26 февр. 1855)

   Охрид или Преспа  (ЦВ, 26 март 1855)

   Архиепископия Охридска или Болгарская и обител Трескавечкая или Прилепская  (ЦВ, 28 февруари 1859)

   Описание на Кр'сточва, Охрид, Битола и Прилеп  (ЦВ, 14, 21 март 1859)

   Статистическо описание на Дебрска река в Стара Болгария  (ЦВ, 1 януари 1859)

   Споменик за села, називаемий Мориево, Прилепско  (ЦВ, 20 ноември 1859)

 

III.

   Обичаи славянски  (ЦВ, 20 септември 1852)

   Обичаи в Долной Мисии или Западной Болгарии  (ЦВ, бр. 93-94-95-96 от 1852)

   Именник (Къща и покъщнина, т. е. къщни вещи)  (ЦВ, 30 май 1859)

   Айдин, 15 май 1861 г.  (ЦВ, 10 юни 1861)

 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ

   За характера на изданието  (проф. д-р Иван Радев)

   За особеностите на авторовия език и предаването му тук  (доц. Пенка Радева)

   Бележки към текстовете  (проф. д-р Иван Радев)

   Речник  (доц. Пенка Радева)

 

[Back to Main Page]