Дневник 1901-1903 г.

Васил Чекаларов

 

ВАСИЛ ЧЕКАЛАРОВ

ДНЕВНИК 1901 - 1903 г.

 

ИК „Синева” София, 2001

Съставителство Ива Бурилкова, Цочо Билярски

 

Библиотека „Българска памет”

Изданието е спечелило конкурс на Националния център за книгата

 

 

Тия ми ти пусти гърци селяни се изплашиха и почнаха да бегат, но Митре и Кляшев ги спреха всички, ги повикахме около нас и почнах да им говора, че те не са патриоти, а са предатели, заедно с владиците и со поповете, па също и онези гърци во свободна Гърция и всичкия им печат и пр. От това се виждаше, че на всички им ставаше мъчно, задето казвах, че са предатели, а некои даже протестираха!...

 

— Ами вие не слушате що работи и какво прави комитета. Не се ли погоди един свестен човек между вас да ни потърси и да се разберем? Но изглежда, че е изчезнал тоя юначен едновремешен гръцки народ, вие останахте калпазаните и угодниците на турците. Вие ни наричате убийци на гръцкия народ, но ние не сме такива, защото до сега не сме убили никой невинен, истински грък, а сме убивали гъркомани, които прелъстени от гръцкия владика, стават предатели и ни предават. Вие това го знаете от отдавна и нито еднаж не сте протестирали. Но както и да е, ето ние не сме убийци на Македония, а убиваме турци, както виждате. Но знаете, че свободата, ако дойде, тя ще бъде за всички ни, но за вас не ще бъде така сладка както за нас българите, защото свободата е сладка, когато се сдобие со кръв и не подарена.

 

    Васил Чекаларов

 


 

Хюсеин Хюсни Паша по мое изискване и показване не изгори смесените села, нито гръцките, но само чисто българските Посдивишча, Бъмбаки, Вишани, Дреновени, Българска Блаца и други някои двадесет и пет села вкупом...

 

В църквата една неделя служеха българите и една — гърците. Накрая останаха нашите 60 къщи само и те започнаха да редеят. Бяха най-лошите българи в моята епархия. Когато Вардас реши наказанието им, написа ми и аз му изпратих имената на нашите, за да не ги пипа. В навечерието на 25 март 1905 година се скри в отсрещната гора на селото с 300 мъже, между които беше капитан Каудис, капитан Макрис, капитан Болакас, един разбойник Гавдае със сина си и други. Рано-рано влизат в селото и започват изстрелите. Онези, които се противопоставиха, ги убиваха и запалваха къщите им. В този ден бяха убити 79 българи, за съжаление няколко наши, обаче славяногласни, но много ценни...

 

От Лехово отидохме в Сребрено, славяногласното село на капитан Вангелис, сетне в Невеска и оттам стана нашето спускане към българските села. „Къде ще отидем?” — ме питат. „В Желеничево.” „Но това е българско село?” — казва Вангелис. „Няма вече българи” — му отговорих. Двадесет и пет години не беше стъпил патриаршески архиерей в Желеничево.

 

    Германос Каравангелис

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР................................................................................................5

 

1901 ГОДИНА ...........................................................................................15

Юли............................................................................................................. 15

Август...........................................................................................................24

Септември...................................................................................................30

Октомври.....................................................................................................34

Ноември.......................................................................................................47

Декември......................................................................................................58

 

1902 ГОДИНА............................................................................................64

Януари.........................................................................................................64

Февруари.....................................................................................................70

Април..........................................................................................................70

Май..............................................................................................................72

Юни.............................................................................................................88

Юли.............................................................................................................98

Август........................................................................................................ 105

Септември................................................................................................ 123

Октомври...................................................................................................130

Ноември.................................................................................................... 153

Декември................................................................................................... 176

 

1903 ГОДИНА.........................................................................................193

Януари..................................................................................................... 193

Март......................................................................................................... 198

Април........................................................................................................210

Май............................................................................................................232

Юни...........................................................................................................235

Юли...........................................................................................................236

Август........................................................................................................265

 

Писма........................................................................................................286

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Германос Каравангелис - МАКЕДОНСКАТА БОРБА....................311

ПРЕДГОВОР...........................................................................................313

ВЪВЕДЕНИЕ..........................................................................................315

Първите години......................................................................................321

Епископ на Пера.....................................................................................323

Костур.......................................................................................................326

Бележки на преводача...........................................................................380

 


 

 

ВАСИЛ ЧЕКАЛАРОВ

ДНЕВНИК

 

Съставителство: Ива Бурилкова, Цочо Билярски

Редактор: Христо Георгиев

Коректор: Георги Стоичков

Предпечатна подготовка: „Квазар”

Формат: 16/60/90

24 печ. коли

тираж: 500 бр.

ИК „Синева” 02/ 75 49 47, 088/ 985 728

e-mail: irjina@hotmail.com

ISBN: 954-9983-11-0

цена: 8 лева

[Back]