МАКЕДОНСКАТА БОРБА (СПОМЕНИ)

Германос Каравангелис

 

Предговор

 

 

Бързото изчерпване на спомените на незабравимия Костурски владика Германос Каравангелис, които Институтът за проучване на Балканския полуостров имаше възможността да предостави на гръцкия народ, както и на македонския, благодарение на отстъпките на дъщерите, на всеизвестната писателка на тайните на блатото Пинелопи Делта, показа колко е живо желанието на народа да се запознае с героичния облик на македонската борба, която не само спаси Македония от кръвопролитията на българските комитаджии, но я освободи от Турция. Измежду тези образи особено място заема героичният владика Германос, който с богодадения национален устрем и с непобедимо мъжество и дейност успя да вдъхнови войнствена смелост и сила на изтезаваните от българските престъпници на територия, населена с гръцко население и да създаде от миролюбивите и състрадателни селяни героични борци преди свободната гръцка държава да вземе участие в борбата.

 

Колко живо прозвуча признателността към делото на героичния духовник в душите на гръцкия народ показва създалото се движение не само за пренасянето на мощите от Виена в града, където действаше той, но и оказването на почести към мъжете, които бяха негови събойци, поставяйки бюстове на местата, където действаха. Страниците от спомените вдъхновиха национален героически дух в душите на гръцкия народ за героическите борби на техните бащи, създавайки национално съзнание. Именно за това Институтът за Балкански проучвания реши да пристъпи към второ издание на спомените, за да станат те колкото е възможно достояние на повече хора.

 

Съставителството на изданието бе поверено на директора на Института господин Василиос Лаурдас, както на предишното, така и на сегашното. И в първото издание господин Лаурдас пра-

 

313

 

 

вилно приложи и други материали, отнасящи се към дейността на автора на спомените. Това бе дългото изложение до Вселенския патриарх относно зверските български престъпления, негови послания до различни борби, консули, владици, както и една статия, отпечатана във вестника „Нов ден” на Триест. Тези извори не само дообясняват разказа на спомените, но и внасят по-голяма жизненост за характера и деянията на този мъж.

 

В настоящето издание са приобщени и други извори, разбира се, този опит не изчерпва съществуващите различни архиви за борбите, които Институтът с течение на времето възнамерява да групира и издаде. Приложенията са десет и шест изложения до Йоаким III, изпратени през годините 1905-1907, както и шест писма до капитан Вардас (Цонтос), от които първите четири са изпратени през 1905 г. С тези приложения вярваме, че образът на героичния духовник се доочертава, като един неуморим борец, а същевременно тези данни ни позволяват по-добро проучване и разбиране на Македонските борби. [1]

 

 

Април 1959 г.

Стилпос П. Кириакидис

[Next]

[Back to Index]


 

БЕЛЕЖКИ НА ПРЕВОДАЧА:

 

1. Приложенията не са включени в настоящето издание.