МАКЕДОНСКАТА БОРБА (СПОМЕНИ)

Германос Каравангелис

 

БЕЛЕЖКИ НА ПРЕВОДАЧА  (Илия Корбец)

 

 

1. Приложенията не са включени в настоящето издание.

 

2. Бистрица

 

3. „Истина”

 

4. „Нова дума”

 

5. „Поща”

 

6. „Нов ден”

 

7. Корча

 

8. Битоля

 

9. Негош

 

10. Гръцки четници

 

11. Вид шапка, подобна на фес Министър-председател на Гърция през този период

 

13. До 1912 г. се запазваше в Богацико цялостна къщата на рода Драгуми, където се е родил родоначалника на рода Маркос Драгумис, секретар на архиадмирала на Отоманската империя и кандидат за Влашкия престол. Той е баща на Никола Драгуми, дядо на Стефанис и прадядо на Йона и Филип Драгуми, както и на госпожа Наталия Павло Мела. Тази къща е обстрелвана от турците малко преди освобождението на Македония от гръцката армия. Днес са запазени развалините.

 

14. Има се предвид Цариград и Малоазийските градове

 

15. Остров

 

16. Легендарни революционери от 1821 г., за чиято народност спорят гърци и албанци

 

17. Патрон на образованието или приятел на науката

 

18. Стефанович

 

19. Църковна

 

20. Послание

 

21. Квартал в Цариград

 

22. Преподаватели с духовно образование

 

23. Да се чете Галата

 

24. Река Бистрица

 

25. Костенарията

 

26. Митре Влаха

 

27. Янков

 

28. От досегашните посочени имена на някои първоначални хайдути и по-късно комити, както и някои деятели на ВМОРО, изпратени като организатори в Костурско, може да се види, че

 

380

 

 

гръцкият владика Каравангелис не е напълно осведомен за техния произход и пълните им имена. В стремежа си да представи гръцки елемент в населението той се опитва да придаде елинистични нотки в имената. Това явление се наблюдава в цялото съдържание на спомените

 

29. Има предвид българското

 

30. Битоля

 

31. Има предвид гръцки военни единици

 

32. Каравангелис прикрива истината. Коте Христов Петров е обикновен харамия, неграмотен, не знаещ нито една гръцка дума, който поради скъперничество и страст за властване беше влязъл в противоречие с войводите В. Чекаларов, П. Кляшев и Лазар Трайков. Именно това положение съумя да използва Каравангелис. Това признание направи и самият син на Коте, нотариусът Христо пред преводача, при едно свое идване в София

 

33. Има предвид Атина

 

34. Има се предвид Атина

 

35. Момент от литургията

 

36. Тези думи принадлежат на Константин V Копроним

 

37. Има се предвид правителството

 

38. Каравангелис явно греши, това не е войводата, чието първо име е Васил, а неговия брат, убит през май 1903 г. в голямата битка на Локвата и Виняри

 

39. Има се предвид Тайния военен център в Атина, имащ за цел присвояването на Македония, подпомаган от държавни и частни лица

 

40. Местност в Атина

 

41. Гръцка жандармерия

 

42. Гръцки жандармерист

 

43. Гръцка и албанска поговорка, която означава, че той го пренася през реката на живота, в света на смъртта

 

44. Има предвид да привлече български комити на своя страна

 

45. Жители на о-в Крит и Пелопонес

 

46. Това е село, а не планина

 

47. Има се предвид пристигането на Павлос Мелас в Македония

 

48. Има се предвид правителството на Делиганис

 

49. Има се предвид правителството

 

50. Има се предвид подвойводата на Митре Влаха

 

381

 

 

51. Има предвид Илинденското въстание

 

52. Тоест Атина

 

53. Греши, той е от с. Дъмбени

 

54. Той е завършил Солунската българска гимназия

 

55. Тук смесва понятието централисти с върховисти, както и ръководителите на съответните крила

 

56. Той е на изток

 

57. Никакви селяни не са взели участие в подпалването, по този начин той иска да оправдае следващото престъпление, което е извършено, за да се тероризират селяните и се откажат от подкрепа на комитетите

 

58. Денят за прогласяването на гръцкото въстание от 1821 г.

 

59. 60 души от тях бяха убити в църквата, където имаше сватба и с убитите бяха заклани булката, зетя, попа и други

 

60. В Загоричане не е имало никога нито един грък

 

61. Посочените имена са платени агенти на Каравангелис, които, след като са предупредени многократно, поради продължението на предателството им, са осъдени и екзекутирани

 

62. Цариград

 

[Previous]

[Back to Index]