История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.

 

Азбучен указател (Именен, географски и предметен)

 

__А_    –    __Б_    –    __В_    –    __Г_    –    __Д_    –    __Е_    –    __Ж_    –    __З_    –    __И_    –    __Й_    –    __К_    –    __Л_    –    __М_    –    __Н_    –    __О_    –    __П_    –    __Р_    –    __С_    –    __Т_    –    __У_    –    __Ф_    –    __Х_    –    __Ц_    –    __Ч_    –    __Ю_    –    __Я_

 

А.

Аарон, български цар, 74, 75, 94

Абидос, гр., 39.

Аборити, народност, 31.

Авари, народност, 31, 40,44—47, 55; аварска носия, 47.

Авигнон, гр., 130.

Агатон, папа, 47.

Адриан, папа, 52, 67, 70.

Адриатическо море, 38.

Азатин, турски владелец, 126.

Азия, 47, 77.

Аквилин, византийски пълководец, 36.

„Аквитанска история”, летопис, 74.

Акефалите (вж. манихеите)

Акридия (вж. Охрид)

Акрополит (Георги), историк, 116, 125.

Аксиопол, гр., стр. 29.

Аксиос, р., 29, 90.

Алани, народност, 36, 90.

Албания, страна, 144.

Алба грека (вж. Белград),

Албигойци, секта, 117, 140.

Алвинцки францискански манастир „Св. Петър и Павел”, 24.

Александър, византийски император, 76.

Александрийски патриарх, 68.

„Александрийска хроника”, 44.

Александрийска църква, 35.

Алексий III Ангел, византийски император, 112.

Алексий Аспиет, градоначалник на Пловдив, 115.

Алексий Врана, византийски пълководец, 111.

Алексий Дука, византийски император, 113, 115.

Алексий Исак II Ангел, византийски император, 113.

Алексий I Комнин, византийски император, 109, 155.

Алексий II Комнин Млади, византийски император, 110.

Алексий Комнин, опекун на византийския император Алексий Млади, 110.

Алексий, син на Исаак (Ангел II), 113.

Али, везир, 144.

Али, паша, 145.

Алоизий, Белуински епископ, историк, 78.

Алусиян, съуправител на Деляна, 98, 154.

Амурат, турски султан, 132.

Анабаптисти, секта, 146.

„Аналес Лаурисхейнис”, летопис, 31.

Анастасий, византийски император, 35—40, 46, 147.

Анастасий Артемий, византийски император, 49.

Анастасий Библиотекар, историк, 63, 66—70, 73.

Анастасий св., 30.

Анастасий, син на Тома узурпатора, 60.

Ангел, кат. монах, 129.

Андрей II, унгарски крал, 114, 117.

Андрей от Перуджа, францисканец, 136.

Андроник Асен, български княз, 131—132.

Андроник Комнин, византийски император, 110—111, 155.

Андроник Палеолог, византийски император, 127, 129.

Андроник Палеолог, византийски пълководец,113.

Андроник II Стари, византийски император, 30, 129—130, 158.

Андроник III Млади, византийски император, 129—131, 158—159.

Андроник, син на византийския император Константин Дука, 99.

Аниций Тиберий, византийски император, 38—39.

Анна, вдовица на византийския император Андроник, 116.

Анна, съпруга на византийския император Андроник Палеолог Млади, 131—132.

Антиохийския патриарх, 68.

Антоний, францисканец, 137.

Антоний Троянски, проповедник, 142.

Анхиало, гр., 49; битките при Анхиало, 49, 51, 112, 147.

Аплакис, византийски пълководец, 58.

Апри, гр., 116.

Араби, народност, 51, 77.

Ара Чели, гр., 139.

Ардага, славянски княз, 39.

Ариани, народност, 30.

Арист, византийски пълководец, 36.

Аристиеон, гр., 30.

Аркадиопол, гр., 59, 115—116.

Арменци, народност, 32, 130, 142.

Арпад, унгарски предводител, 80—82; завладява български земи, 82—83.

„Архив в три части”, летопис 24, 25.

Асен I, български цар, 110—113; убийството му 113.

Атанасий Александрийски, историк, 108.

Атанасий св., 30.

Атила, вожд на хуните; 35—37, 81.

Атина, гр., 96.

Атира, гр., 59, 116.

Африка, 38.

Ахелой, гр. 75.

Ашот, градоначалник на Драч, 90.

 

185

 

 

Б.

Баварци, народност, 46.

Балдуин I, латински император, 114—116; убийството му, 116.

Балдуин II (Акрополит), латински император, 117.

Банат, област, 37, 82, 147, 149,

Бангас, гр., 41.

Бароний, историк, 61, 69, 74, 78, 80, 100—101.

Баязид Илдъръм, султан, 30, 137—138, 160.

Безименния хроникар, историк, 58—59.

Бела IV, унгарски крал, 80, 112.

Белгия, страна, 109.

Белград (Алба грека), 29, 82, 109, 137, 142.

Бернардин, францисканец, 135.

Бидена (вж. Видин).

Богдан, български първенец, 95, 97.

Бодрог, р., 80—81.

Бонифацин, латински пълководец, 116,

Бонифаций VIII, папа, 139, 141.

Бонос, префект на Цариград, 44.

Бонфиний, историк, 137.

Борил, български цар, 117, 156,.

Борис I (Богор), български княз, 61—63, 68, 70, 73—74, 149; покръстването му, 62.

Борис II, български цар, 85—88, 150; пленяването му от византийските войски, 86; лишаването му от царските отличия, 88.

Бористен (р. Днепър), 27.

Борна, вожд на гудусканите, 31.

Борсоа, крепост, 80,

Босна, провинция, 124, 135—137, 140, 143.

Босненски францискански викариат, 139, 141.

„Босненски викариат”, летопис, 137.

Босфора, 144.

Бояна, р., 30.

Британия, страна, 109.

Бруса, гр., 138.

Бугари (българи), 25.

Буда, гр., 142. .

България, 25—26, 28—29, 31, 40, 46—47, 52, 61, 64, 67, 73, 78, 87—90, 93,-95, 98—99,108—110, 113, 315, 124—138, 140, 142—144, 146—150, 156; Велика България, 27, 40; Българско царство, 25, 149, 156; Българската корона, 88; Българската францисканска провинция, 25, 26, 139.

 

 

В.

Вадинг, историк, 124, 129—130, 143.

Валентин, византийски пълководец, 45.

Вандалите, народност, 38, 41.

Варда Склир, византийски пълководец, 86—87, 89.

Варда Фока, византийски пълководец, 89.

Вардан (Филипик), византийски император, 49.

Варна, гр., 30, 45, 51, 112, 143; битката при Варна през 1444 г., 143.

Варнисос, р., 44.

Василий, градоначалник на Драч, 98.

Василий Македонец, византийски император, 67—68, 74—75.

Василий II Млади, византийски император, 32, 88—90, 93—97, 150—151; напълно разорява България, 93.

Василий, византийски пълководец, 86, 88.

Велизарий, византийски пълководец, 27, 39.

Верея, крепост, 90.

Вигилий, папа, 29, 32.

Вида, гр., 60.

Видин, гр. 29, 43, 90, 129—130, 132, 134, 137, 143, 159.

Виза, гр., 115—116.

Византий, служител на византийския император Никифор, 56.

Византион (вж. Цариград). Византия, 67, 74—76, 85.

Вилхелм Тирски, историк, 100.

Вима, крепост, 61.

Виминациум (вж. Видин).

Випфлер Андрей, францисканец, 24.

Виталиан, византийски пълководец, 37—38.

Владислав, полски и унгарски крал, 30, 143; походите му в България, 143.

Владислав Дракул, румънски княз, 143.

Владислав, францисканец, 137.

Власи, народност, 114, 137—138, 140.

Влахерни, врата и дворец в Цариград, 58, 83—84, 128, 145.

Влахия, 28, 31, 46, 82, 113—114, 124, 137—140, 142—143.

Вогас, цариградски патриций, 77.

Воден, крепост, 29, 90, 94.

Войсил, чичо на българския цар Михаил Тертер, 129.

Волга, р. 27, 47.

Волгари (българи), 27.

Волгария, 27.

Волтеран, историк, 28.

Вук Бранкович, деспот, 137.

Възхвала на българската войнственост, 37.

Въстания на българите: против хан Тервел, 50; на Делян против византийското иго, 98; под водителството на Петър и Асен, 100; на Ивайло, 127.

 

 

Г.

Гаврил Бутелиан (Радомир), български цар, 93—94, 150; убийството му от Йоан Владислав, 94.

Галата, град край Варна, 143.

Галата, предградие на Цариград, 27, 39, 145.

Галиполи, гр. 118.

Гемлех, замък в Унгария, 132.

Генцон, византийски пълководец, 40.

Глава, български пълководец, 97.

Глад, български княз в Заддунавска България, 82; прогонването му от унгарците, 82.

Гладни години з България, 62, 85.

Георги Акрополит, историк, 110.

Георги, византийски пълководец, 94.

Георги, предводител на аланите, 129.

Георги Вренитий, византийски пълководец, 129.

Георги (С)Францес, историк, 138.

Гепиди, народност, 36.

Германия, 109, 146.

Германци, народност, 36, 110.

Гепиди, народност, 36.

Гондоис, византийски пълководец, 43.

Готите, народност, 30.

Градовете на България, 29.

Григора (Никифор) историк, 27, 32, 46, 51, 110, 118, 127, 130.

Григорий II, папа, 32, 50.

Григорий III, папа, 32.

Григорий VII, папа, 101, 109.

Григорий X, папа, 126.

Григорий XI, папа, 136, 139.

Григорий Тагурински, францисканец, 137.

 

186

 

 

Григорий Таронит, византийски пълководец, 89—90.

Григорий (Георги) Тертер, български цар, 128—129, 158.

Гримоалд Полемартийски, епископ, 67, 69.

Грутгер, историк, 29.

Грузинци, народност, 130.

Гудуска, гр., 31.

Гудускани, народност, 31.

Гърция, страна, 39, 74, 85, 38—90, 98.

Гърци, народност, 25, 26, 63, 69—70, 73, 75—78, 81, 84, 109, 113—115, 129, 134—135, 142, 144.

 

 

Д.

Дагоберт I, френски крал, 46.

Дакия стара и нова, 30; средиземноморска и прибрежна, 32.

Даласин Дамян, предводител на българите и илирийците, 109.

Далматинци, народност, 117.

Далматическо приморие, 124.

Далмация, 41.

Даматрис, пристанище, 49.

Дардания, област, 32, 69.

Дафномил, охридски градоначалник, 96.

Девелт, гр., 57, 63.

Делян, български цар, 97—98, 154; въстанието, предвождано от Делян, 97.

Десериций Йосиф Инокентий, историк, 27, 46.

„Деянията на папа Инокентии III”, сборник исторически документи, 115.

Джовани Джустиниани (по прякор Лонго), защитник на Цариград — 144—145.

Димитрий, кардинал, 160.

Димитрий Солунски, великомъченик, 98, 117.

Димотика, гр., 115—116, 130—131.

Диоген, византийски пълководец, 94—95, 97.

Диоклециан, римски император, 29.

Дионисопол, гр., 29.

Днепър, р., 27.

Днестър, р., 27.

Добромир Хриз, български пълководец, 112.

Доминик Тривентинеки, епископ, 67, 69, 73.

Доминиканци, католически орден, 139,

Донат, епископ, 64, 67.

Доростол, крепост, 75, 87.

Дракониш, български първенец, 95.

Драч, крепост, 90, 94—96, 98, 153.

Дризипера, гр., 43.

Дубровник, гр., 124.

Дунав (Истър), 27—31, 39—41, 46, 75, 81—82, 109—110, 137.

 

 

Е.

Евгений IV, папа, 139—143.

Евгений Сомма, папски нунций и инквизитор в Албания, България и Сърбия, 144.

Евдокия, византийска императрица, 99—100.

Евдокия, съпруга на византийския император Ираклий, 45.

Евлогия, сестра на византийския император Михаил VIII Палеолог, 126.

Европа, 25, 28.

Евксински понт (вж. Черно море).

Евтихианска ерес, 38.

Евтропий, историк, 29.

Евфемий, предстоятел на Византийската църква, 35.

Езичници, 35, 129; бунтът на езичниците в България, 62.

Елак, син на Атила, 36.

Елена, сръбска кралица, 128, 158.

Енодий, пълководец на крал Теодорик, 57.

Енос, гр., 126.

Епир, област, 69.

Еретици, 36, 140.

Ерусалим, гр., 43, 109.

Ерусалимски патриарх, 68.

Етниткус, историк, 29.

 

 

Ж.

Железна (Ферара), гр., 31.

Железна, гранична област, 63.

Жестокостта на византийския император Василий, 93.

 

 

З.

Заверган, български хан, 39.

Заговор против българския княз Михаил, 62.

Загория, област, 49, 63, 94.

Загьова, р., 82.

Западната римска империя, 60, 145, 149.

Землин, крепост, 81.

Зенон, византийски пълководец, 35,

Захитити, народност, 35.

Златен рог, 144.

Златен Херсонес, гр., 118.

Златна врата в Цариград, 49, 58.

Зогел (вж. Загьова).

Зопара, историк, 46, 57, 60, 76, 84, 98.

Зоя, майка на византийския император Константин Багренородни, 77.

Зоя, съпруга на византийския император Роман Аргир, 97, 99, 153.

Зурта, р., 35.

 

 

И.

Иван Александър, български цар, 131—132, 159.

Иван Асен II, български цар, 124, 156.

Иван (Йоан) Асен III, български цар, 127—128, 158.

Иван Владимир, управител на крепостта Сервия, 94.

Ивайло (Лахан), 126—127, 155.

Иванко, убиец на цар Асен, 112—113, 155.

Иван Страшимир, български цар, 132—133.

Иван Шишман, български цар, 132, 159.

Ивац, български войвода, 94—96.

Игнатий, патриарх, 66, 68, 70, 73—74.

Източна империя, 149.

Илирик, гр., 38.

Илирия, област, 32.

Илирийци, народност, 109.

Илия, византийски пълководец, 49.

Инокентий III, папа, 114—115.

Инокентий IV, папа, 124—156.

Инокентий V, папа, 139.

Инхофер, историк, 38, 40, 55.

Ипатий, византийски пълководец, 37.

Ираклий, византийски император, 45.

Ирина, съпруга на българския цар Иван Асен II, 118, 124, 156.

Ирина, съпруга на българския цар Иван Асен III, 125—126.

Ирина, съпруга на византийски император Константин Копроним, 52, 55.

Исаак II Ангел, византийски император, 110—113.

Исаак Комнин, византийски император, 99, 154—155.

 

187

 

 

Исаак Комнин, зет на император Алексий III Ангел, 112.

Исаври, народност, 35.

Искър, р., 30.

„История на лонгобардите”, летопис, 50.

Истропос (Хистрополис), гр., 29.

Истър, (вж. Дунав).

Италианци, народност, 110.

Италия, 375 109, 147.

 

 

Й.

Йоан, брат на византийския император Роман Аргир, 97.

Йоан, чичото на византийския император Исаак II (Ангел), 110.

Йоан VIII, папа, 75, 77.

Йоан X, папа, 78, 80.

Йоан XII, папа, 139—140.

Йоан Асен (Ватаци), български княз, 117—118.

Йоан III Ватаци, византийски император, 117—118, 124—125.

Йоан Владислав, български цар, 94—95, 153.

Йоан Златоуст, 30.

Йоан Кантакузин, византийски пълководец, опекун на император Йоан Палеолог V, 111, 131, 137.

Йоан Кантакузин, историк, 129—131.

Йоан Комнин, византийски император, 109—110.

Йоан Мистик, цариградски първенец, 83.

Йоан Палеолог V, византийски император, 131—132, 137.

Йоан Презвитер, византийски пълководец, 82.

Йоан Рейнски, францисканец, 136.

Йоан Цимисхий, византийски император, 85—86, 88, 150.

Йоаникий, отшелник, 61.

Йовий, историк, 27.

Йозеф Инокентий, историк, 80.

Йонийски залив, 38.

Йорданес, историк, 27, 39, 47

 

 

К.

Каварна, гр., 143.

Калабрия, област, 32.

Калвинисти, 146.

Калиакра, крепост, 143.

Калидава (Копидава), гр., 29.

Калокир, византийски пълководец, 85.

Калоян (Йоан I), български цар, 112—117, 155—156.

Кападокийци, народност, 105.

Кар, епископ, 78.

Каран бей, 142.

Карансебеш, гр., 141.

Кардам, български хан, 52—53, 148.

Карина, византийски пълководец, 29.

Каркуа, български първенец, 97.

Карл Велики, германски император, 55.

Карл II, унгарски крал, 160.

Карл VI, френски крал, 138.

Касандрия, гр., 38.

Касиодор, историк, 37.

Катаколон, византийски пълководец, 76.

Католическа пропаганда в България, 135—137.

Квади, народност, 36.

Квидлинбург, гр., 88.

Кеан, трансилвански княз, 93.

Кевешди, гр., 139, 141.

Кедрин, историк, 27, 44, 46—47, 59, 76, 78, 83, 86, 89, 93.

Керан бей, турски пълководец, 139.

Кери Франциск, историк, 40, 50, 63, 78.

Кир, епископ, 79.

Кир, Цариградски патриарх, 49.

Клайнер Блазиус, историк, 24.

Климент V, папа, 129.

Клисура, гр., 31.

Клузиус, историк, 29.

Ключ, проход, 93.

Ковин, гр., 141.

Коломан I, български цар, 121, 156.

Коломан II, български цар, 125, 157.

Комбефициус, историк, 32.

Коменцион, византийски пълководец, 39, 41.

Комитопули, български царски род, 88, 150.

Конрад, германски император, 110.

Констанс, византийски император, 45—46.

Константин Аспиет, византийски пълководец, 111,

Константин VII Багренородни, византийски император, 27, 75—7, 82, 85, 110.

Константин Бодин, син на сръбския крал Михаил 109.

Константин Дука, византийски император, 99.

Константин, син на император К. Дука, 99.

Константин VIII (брат на император Василий II), византийски император, 97, 153.

Константин (син на император Йоан), византийски император, 88.

Константин Копроним, византийски импераратор, 50—52.

Константин (син на император Лъв Мъдри), византийски император, 76, 147.

Константин Мономах, византийски император, 99, 154.

Константин Палеолог, византийски император, 143, 145.

Константин Погонат, византийски император, 45, 47, 52, 148.

Константин Тих (Асен), български цар, 125— 127, 157.

Контостефан, византийски пълководец, 89,

Контраги, българи, 27.

Контигури, българи, 27,

Коня, гр., 100.

Копиловац, гр., 29, 30.

Корвин (вж. Ян Хуниади).

Коронясването на цар Калоян, 115.

Космидийски бряг, местност, 137.

Косово поле, местност, 83.

Костур, гр., 137.

Кракра, български войвода, 95.

Крит, остров, 38.

Кромер, историк, 27.

Крум, български хан, 55—60, 148—149.

Кръстоносни походи, 109, 113.

Кръстоносци, 109.

Ксилотит, цариградски първенец, 50.

Ксифиас, византийски пълководец, 93—94, 96.

Кубрат, български хан, 46, 147.

Кумани, народност, 129, 131, 135.

Кумания, страна, 124.

Куропалат, историк, 61, 635 74—75, 77—78, 80, 83—84, 87.

Кюстендже, гр., 29.

 

188

 

 

Л.

Лазар Букович, сръбски деспот, 137.

Лазиус, историк, 29.

Ламберт Скафабургски, историк, 88.

Лампсак, гр., 118.

Лаоник (Халкокалдилас), историк, 137—138.

Лариса, гр., 89.

Ласкариус Теодор, византийски император, 30.

Латерански събор, 142.

Латини, народност, 113—116, 118,

Лахан (вж. Ивайло).

Лахенски събор, 61.

Леопард Анаконитански, епископ, 69, 73.

Леонтин, византийски император, 48—49.

„Летопис на франкската история”, 46, 61.

Лонгин, византийски пълководец, 35—36.

Лудвиг I, унгарски крал, 132—136, 159,

Лутерани, 146.

Луций, историк, 27.

Лъв VI, византийски император, 81—82.

Лъв Арменец, византийски император, 58—60,

Лъв Граматик, историк, 67, 77.

Лъв III Исавър, византийски император, 32, 50.

Лъв IV Хазарски, византийски император, 52.

Лъв Мъдри, византийски император, 75—76, 80,

Лъв презвитер, кардинал, 114.

Лъв презвитер, папски пратеник в Цариград, 64, 67.

Лъв, пълководец на император Михаил Куропалат, 58.

Лъв Фока, византийски пълководец, 77—78.

Людовик, германски император, 70, 110.

 

 

М.

Маавия, арабски вожд, 45.

Маврикий, византийски император, 39, 43.

Маджари, народност, 27, 36—39, 67, 75—76, 80—85, 99, 109.

Македония, област, 32, 38, 67, 83, 89, 117, 130.

Македонци, 67.

Макрополи, гр., 143.

Мала Азия, 35, 47, 51, 57, 60, 99, 109, 116, 132, 134, 143.

Маник, български пълководец, 88.

Манихеи, секта, 85, 134.

Мануил, брат на византийския император Теодор Комнин, 117.

Мануил, епископ Охридски, 59.

Мануил Камица, византийски пълководец, 113.

Мануил Комнин, византийски император, 110, 113,

Мануил Ласкарис, византийски пълководец, 109, 125.

Мануил Палеолог, византийски император, 137.

Маргус, местност, 29.

Марин, архиепископ Антиварски, 128

Марин, дякон, 64, 67, 73—74

Марица, р., 117, 124, 132.

Мария, византийска императрица, 101.

Мария, унгарска кралица, 160.

Мария, вдовица на цар Йоан Владислав, 96, 133.

Мария, дъщеря на византийския император Андроник, 131.

Мария, съпруга на българския шр Константин Тих, 127, 155—158.

Мария, съпруга на българския цар Петър, 85.

Маркеле, крепост, 56.

Маркомани, народност, 36.

Мартагон (вж. Омуртаг).

Мартина, византийска императрица, 45.

Маруш (Муреш), р., 81.

Марцелини, историк, 29, 36—37.

Марциана, сестра на римския император Траян, 29.

Марцианопол, гр., 29.

Матей, син на византийския император Йоан Кантакузин, 131.

Мелисен, византийски пълководец, 89.

Мелитина, гр., 50.

Мелник, гр., 94, 124.

Меотида, гр., 114.

Месемврия, гр., 29—30, 51, 57—58, 131.

Месина, гр., 116.

Методий, монах-художник, 62.

Мехмед I, турски султан, 161.

Мехмед II, турски султан, 144—145, 161.

Мизия (Горна и Долна), 28—32, 35—37, 49.

Минорити, католически орден, 24, 26, 139.

Мирчо, румънски княз, 138.

Мисиопол, гр., 95.

Михаил (Богор, Борис I).

Михаил, син на цар Симеон, 85, 150.

Михаил Ангел, Епирски деспот, 116.

Михаил Асен, български цар, 124—125, 157.

Михаил II Балбо, византийски император 60—61, 149.

Михаил II, византийски император, 61, 67.

Михаил Дука, византийски император, 100—101, 155.

Михаил Калафат, византийски император, 99, 154.

Михаил Куропалат, византийски имперятор, 57—58.

Михаил VIII Палеолог, византийски император, 126—128, 158.

Михаил Пафлагонски, византийски император, 97, 153.

Михаил Скратиотик, византийски император, 99, 154.

Михаил Стипиат, византийски сенатор, 83.

Михаил Страшимир (Страцимир), български цар, 129—131, 159.

Михаил (Георги II) Тертер, български цар, 129, 158—159.

Мицо, български болярин, 125.

Молдавия, област, 28, 142—143.

Молнар, историк, 80.

Монотелити, секта, 47.

Монс Ауреус, местност, 29.

Монтекасианския монах, историк, 27.

Монтефиасконе, гр., 136.

Морава, р., 28, 112, 142.

Моротина, р., 28.

Московия, страна, 30.

Мосцелини, народност, 130.

Мурад I, турски султан, 137, 142.

Мурад II, турски султан, 161.

Муса Куручелеби, турски султан, 160.

Мусой, славянски вожд, 39.

Мхауна, р., 31.

Мъглен, крепост, 94.

 

 

Н.

Навлизането на българите в България, 35.

Надгробния надпис на крал Владислав Bapненчик, 143.

Народите, населващи България преди българите, 31.

 

189

 

 

Нашествието на българите в Европа, 35.

Неса (р. Морава)

Нестол, р., 30.

Несториани, народност, 130.

Никита, св., 30, 32.

Никита, Цариградски патриарх, 75.

Никита, син на византийския император Михаил Куропалат, 58.

Никита (хониат), историк, 110, 116.

Никифор, византийски император, 55—57; Никифоровата глава, 57.

Никифор Вотаниан, византийски император, 109, 155.

Никифор Григора (вж. Григора).

Никифор Уран, византийски император, 90.

Никифор Фока, византийски император, 85.

Николай I, папа, 63—65, 73.

Николай IV, папа, 128, 158.

Николай V (Мартин), папа, 139, 143.

Николай, францисканец, 137.

Николай (Мистик), Цариградски патриарх, 78, 80, 83.

Николина, градоначалник на крепостта Сервия, 90.

Никопол, гр., 30, 41, 137—133, 143.

Никопол край Истър, гр., 30.

Никополска област, 93.

Никострат, византийски пълководец, 36.

Ниш, гр., 30, 112.

Ногай, татарски хан, 127.

 

 

О.

Обсадата на Цариград от цар Симеон, 83.

Овидий, поет, 30.

Одрин, гр., 55, 58—60, 77, 83, 90, 115—116, 129, 131, обсадата му от цар Симеон, 77, 83;

завземането му от цар Самуил, 90.

Океан, български цар, 117, 156.

Олаф Верелиус, историк, 30.

Олимпиада, местност, 30.

Олово, гр., 133, 135.

Олпар (Алпар), гр., 81—82.

Омуртаг (Мартагон), 60—61, 149.

Оногундури българи, 27.

Онгъл, местност, 45.

Орвието, гр., 128—129.

Орест, византийски пълководец, 94.

Орестиас, гр., 115—116.

Орхан, турски султан, 132.

Оршиана (Оршова), гр., 139, 141.

Осмият вселенски събор, 47, 49.

Остготи, народност, 36.

Отговорите на папа Николай на допитването на българите, 64—66.

Отмъщението на българите за жестокостта на византийския император Василий, 93.

Отон Старши, германски император, 88.

Отрокоций, историк, 46.

Охрид, гр., 29, 32, 95, 109; столица на Българското царство, 29; охридска българска църква 100; Охридска архиепископия, 29, 32.

 

 

П.

Павел Дякон, историк, 50.

Павел Популонийски, епископ, 64, 67, 69, 73.

Павликянска ерес, 135.

Пагиус, историк, 32.

Падането на България под византийско иго, 43; под турско робство, 132.

Палестина, страна, 109.

Панония, област, 32, 45—46, 132.

Панчево, гр., 82.

Папа Инокентий III увещава цар Калоян към единение с Римската църква, 114.

Патарени, секта, 134—135.

Пафлагония, област, 94.

Пахимер, историк, 127.

Пелагония (Битолско), област, 117.

Пелопонес, полуостров в Тракия, 89; опустошаването му от цар Самуил, 89.

Пера, гр. 145.

Перегрин, босненски епископ, 133.

Перник, крепост, 90, 96, завземането му от византийския император Василий, 95.

Персите, народност, 33.

Персия, страна, 43, 45.

Петър, български пратеник на Осмия вселенски събор, 68—70, 73—74.

Петър, византийски пълководец, 40.

Петър I, български цар, 85, 150.

Петър II, български цар, 110—112, 155.

Печенеги, народност, 27, 77, 85, 87, 95, 97, 99; нахлуват в България, 99.

Пазиус, историк, 137.

Плиний, историк, 29.

Плиска, гр, 90.

Пловдив, гр., 109, 111—113, 115, 129, 159.

Подоля, област, 139.

Покръстването на българите, 63.

Потидея (Касандрия), гр., 38.

Пребел (вж. гр. Охрид).

Преслав, гр., 29, 86—87, 90; превземането му от русите, 86.

Преспа, гр., 89.

Привилитана, област, 82.

Приск, византийски пълководец, 39—41.

Продължителят на Римската история, историк, 83, 85.

Продължителят (на Теофан), историк, 77, 83.

Прокопий, историк, 38—39.

Прокопия, византийска императрица, 58.

Просек, крепост, 112.

Птолемей, историк, 29.

Пулкари, българи, 27.

 

 

Р.

Рашка (Сърбия), 124, 135—136.

Реан, предводител на българите, 36, 40—41, 80, 147; родът Реан, 50.

Ресан, гр., 141.

Рим, гр., 32, 67, 70, 114, 135, 141, 144.

Римска патриаршия, 32.

Римска църква, 66—69, 73—74, 114, 127—128, 145, 149, 156, 158.

Римски менологии, хроника, 57.

Роберт, латински император, 117.

Роберт, нормандски вожд, 109.

Родопите, област, 124.

Родос, гр., 59, 116, 138.

Роже, кесар, 129.

Розвеидус, историк, 32.

Роман Аргир, византийски император, 97, 153.

Роман Диоген, византийски император, 99—100, 154.

 

190

 

 

Роман Лакапин, византийски император, 76—78, 82, 84—85, 150.

Роман Млади, византийски император, 85.

Роман, син на българския цар Борис I, 88, 150.

Роман, францисканец, 124.

Романциана (или Ремесиана), гр., 30, 32.

Ромеи, народност, 37—40, 61, 89.

Руги, народност, 36.

Руните или рутенските букви, 30.

Рунография, исторически летопис, 30.

Руси, народност. 85—88.

Русия, страна, 139.

Русион, гр., 116.

Рутени, народност, 130.

Руфин, префект, 49.

 

 

С.

Сабин, български хан, 51, 148.

Сава, р., 80—81.

Сактиний, византийски пьлководец, 83,

Салан, български вожд в прелелите на днешна Унгария, 81—82.

Самуил, български цар, 74—75, 88—90, 93, 150.

Сарацини, народност, 45, 49—50, 77, 129, 142.

Сердика, гр., 30.

Саронит, византийски пълководец, 109.

Сассебеш, гр., 141.

Свеви, народност, 36.

Свети Бернард, 110.

Свети Мамант. манастир и дворец в Цариград, 59, 67.

Света София, храм, 30, 68.

Светослав, руски княз, 87; завзема Преслав, 87, 150.

Светослав Тертер, български цар, 129.

Свидис, историк, 47.

Северин, гр., 39.

Сегедин, гр., 41,

Сегедински мир, 143.

Седмоградско (вж. Трансилвания).

Секундин, византийски пълководец, 37.

Септа (Преспа).

Сервия, крепост, 90, 115.

Сергей II, папа, 61.

Сергей, патриарх, 43.

Сердика, гр., 30, 51, 89; превземането ѝ от хан Крум, 55.

Сестос, гр., 39.

Сигидунци (Сегедин).

Сигизмунд, унгарски крал, 30, 137—140, 160.

Сикамбрийската война, 142.

Сикули, народност, 37.

Сикулийска област, 142.

Силвестър, поддякон, 73.

Силиврия, гр., 59.

Силистра, гр., 30.

Симеон, български цар, 75—80, 82—85, 149—150; побеждава император Лъв, 75—76; обсажда Цариград, 76, 83; превзема Одрин, 75.

Симеон Логотет, историк, 60, 76—77.

Симимбрия, гр., 116.

Сирийци, народност, 142.

Сирия, страна, 50.

Сирмиум, гр., 29, 35, 37, 139, 143, 147.

Сицилия, остров, 32.

Скити, народност, 110—111, 115—116.

Скитски земи, 27.

Скития, област, 31, 37—38, 142.

Склерстат Емануил, историк, 30.

Скопие, гр., 90, 137.

Славония, област, 142—143, 149.

Славяни, народност, 37, 40, 44—45.

Смедерево, гр., 137.

Соления камьк, местност, 142.

Солун, гр., 50, 89, 94—95, 98, 130—131.

Солунска област, 116; Солунска църква, 29, 30.

София, гр., 30, 89, 99, 142.

Сперхей, р., 90.

Сплитският архидякон, историк, 117.

Срим (Сирмиум).

Ставрикий, син на византийския император Никифор, 55—56.

Стара планина, 46.

Стефан Дечански и Душан, сръбски крале, 127, 130—131, 143.

Стефан, унгарски крал, 109.

Страшимир (Страцимир), вж. Михаил Страшимир.

Струмица, крепост, 112—113, 124.

Суботин Франциск, францисканец, 24.

Суцидава, гр., 29.

Сърби, народност, 131, 143, 149.

Сърбия (Рашка), 28, 130, 132, 137, 140, 142—144, 149.

Схизматици, 134—135, 140.

Сяр, гр., 124.

Сюлейман емир, турски султан, 160.

Сюлейман, син на турския султан Орхан, 132.

 

 

Т.

Таборити, секта, 146.

Табула Теодосиана, 29.

Татари, народност, 126—123; татарски нашествия в България, 156—158.

Татария, област, 129.

Тауринум (вж. Белград),

Телериг, български хан, 51—52, 148.

Телец, български хан, 50—51, 147—148.

Теодора, византийска императрица, 99.

Теодора, византийска императрица (майка на император Михаил III), 61—63, 149.

Теодора, съпруга на византийския император Юстиниан Ринотмет, 48.

Теодор Ватаци, византийски император, 125.

Теодор Врана, византийски първенец, 116.

Теодор Комнин, византийски император, 117—118.

Теодор Куфара, пратеник на хан Богор при византийския император.

Теодор, 62.

Теодор (II) Ласкарис, византийски император, 125.

Теодор Ласкарис, син на византийския император Йоан III Ватаци, 117—118.

Теодор, граничар, 67.

Теодорик, готски крал, 37, 147,

Теодорикан, византийски пълководец, 20.

Теодосий, византийски император, 50.

Теодосий, византийски пълководец, 76.

Теодосий Киновиарх, историк, 32.

Теодосиопол, гр., 50.

Теофан, историк, 27, 38, 44, 46—47, 51, 55—58, 60.

Теофил, византийски император, 61, 67.

Теофилакт, първи български епископ, 74, 77.

Теофилакт, византийски пълноводец, 93, 150.

 

191

 

 

Теофилакт, Охридски архиепископ, 100; писмата на Теофилакт Охридски, 100—108; другите му творби, 108.

Теофилакт, син на византийския император Михаил Куропалат, 58.

Тервел, български хан, 48—50, 147, приема под свое покровителство император Юстиниан, 49, получава титлата кесар, 49.

Термопис, гр., 39.

Тесалия., област, 89, 113, 115—116.

Тиберий (Аксимар), византийски император, 48—49.

Тибериопол (вж. Варна).

Тива, местност 98.

Тивори, гр. 139.

Тимак, гр., 31.

Тимок, р., 31.

Тимочани, народност, 31.

Тирак, влашки княз, 99.

Тиса, р., 29, 37, 80—82, 147.

Тихомир, съуправител на Делян, 98.

Титул (гр. Тител), 81—82.

Тобол, гр., 141.

Тома от Фотиньо, францисканец, 137.

Тома узурпатор, 60.

Томи, гр., 30, 41.

Тракия, 28, 34—41, 45—47, 50—51, 55—60, 75—77, 82, 85—89, 110, 112, 115—118, 126, 131, 138—143; опустошаването ѝ от българите през 678 г., 45, от цар Симеон, 75; от българи и руси, 86, от цар Самуил, 88.

Трансилвания (Седмиградско), област, 93, 124, 141, 146.

Траян, римски император, 29.

Траянов мост, 31.

Триадица (вж. София).

Трибали, народност, 27.

Трикорниум, р., 29.

Тункус, византийски пълководец, 36.

Турцилинги, народност, 36.

Турци, народност, 99—100, 110—113, 129, 131— 133, 137, 142—144.

Турция, 143.

Търново, гр., 30, 115, 127; седалище на архиепископия, 30, 114.

 

 

У.

Угоца, гр., 80.

Узи, народност, 99.

Улпия Траяна, гр., 29.

Улфина (или Вуила), епископ, 30.

Унг (Хунг), крепост, 80—81.

Унгария, страна, 35—36, 46, 81—82, 138, 146, 149, 159.

Унгарци (вж. маджари).

Урбан V, папа, 132, 136, 140—141.

Урбан VI, папа, 139—141.

Урош, сръбски крал, 128.

Урсения, бунтовник, 101.

 

 

Ф.

Фабиан от Бакия, инквизитор в България и Молдавия, 142—143.

Ферара (вж Железна).

Филипик (Вардан), византийски император, 48—50.

Фитейската библиотека, летопис, 74.

Флорентинския събор, 142.

Фока, византийски император, 48.

Формоза Портуенски, епископ, 64, 66—69, 73—74.

Фотий, Цариградски патриарх, 68.

Франки, народност, 46, 70.

Франкското кралство, 61.

Францискани, 31, 133, 135—139, 145.

Франция, страна, 109.

Французи, народност, 110, 138.

Франческо Кардинале, пълководец, 143.

Фредагарий, историк, 46.

 

 

Х.

Хаган, вожд на хуно-аварите, 39, 40—45.

Хазари, народност, 48.

Халкедонски събор, 35—36.

Харабих, гр., 141.

Харам, гр., 141

Харстал, местност, 31.

Хацах, гр., 141.

Хебър (вж. Марица).

Хелеспонт, проливи, 39, 118, 143.

Хемус, планина, 28, 30.

Хенрих, латински император, 116—117.

Хераклийски събор, 38.

Хери, гр., 141.

Херодот, историк, 29.

Херсон, гр., 48.

Херсонес, тракийски полуостров, 39.

Херули, народност, 36.

Хинкмар, епископ, 64.

„Хистория Мисчелана”, летопис, 31.

Хозрси, персийски крал, 43—44.

Хормоизда, папа, 38.

Храма св. Богородица в Цариград, 84.

Христофор, син на император Роман Лакапин, 85.

Хрониката на Анонимния секретар на унгарския крал Бела IV, 81—83.

Хронология на князете и царете на българите от тяхното навлизане в Европа до падането на Българското царство, 147—161.

Хуни, народност, 27, 31—32, 37—40, 44—47, 55, 142.

 

 

Ц.

Цариград, 25, 36, 38—39, 44—45, 57—59, 63, 69, 76, 78, 82—83, 94, 96, 113, 115, 144; Цариградска империя, 38; Цариградска църква, 32, 69—70; Цариградски осми вселенски събор, 47, 49.

Цибрус, р., 28.

Цок, български хан, 60, 149.

 

 

Ч.

Черни Марий, историк, 29.

Черно море, 27, 28, 30, 46, 143.

Чехи, народност, 138.

Чипровец (Кипровац), 30, 135—136.

Чипровски храм на св. Богородица, 135.

Чорлу, гр., 99, 115—118.

Чудотворната чипровска икона на св. Богородица, 30, 135—136.

Чума в България, 62.

 

192

 

 

(Шебеш Карансебеш), гр., 139, 141.

Шишман (вж. Иван Шишман)

 

 

Ю.

Юлиан, проповедник, 143.

Юлиензис Валдрем, херцог, 61.

Юлий I, папа, 30.

Юстиниана (вж. Охрид).

Юстиниан, византийски император, 29, 31, 38— 39, 84.

„Юстинианова нувела”, 32, 35.

Юстиниан Млади, византийски император, 38.

Юстиниан II Ринотмет, византийски император, 47—49.

 

 

Я.

Яков, францисканец, 124.

Якобити, народност, 130, 142.

Янтра, р. 30.

Ян Хуниади (Корвин), унгарски пълководец, 142—144.

 

[Previous]

[Back to Index]