История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.

 

Съдържание

 

 

Блазиус Клайнер и неговата История на България от 1761 г. (Иван Дуйчев) . . . . . . . . . . . 5

 

Първа част на Архива на провинция България

Предговор . . . . . . . . . . . 25

 

Глава I. За името, произхода, нравите и религията на древните българи

За името на българите . . . . . . . . . . . 26

Произход на българите . . . . . . . . . . . 27

Нрави и вяра на българите . . . . . . . . . . . 27

 

Глава II. За земите, завзети от българите в Европа

Описание на Мизия . . . . . . . . . . . 28

Разположение на България . . . . . . . . . . . 28

Каква е големината на България . . . . . . . . . . . 28

Особености на България . . . . . . . . . . . 28

 

Глава III. За по-достойните за споменаване градове на България

Описание на град Охрид . . . . . . . . . . . 29

Бил е седалище на архиепископи . . . . . . . . . . . 29

Виминациум . . . . . . . . . . . 29

Дунав сменя името си . . . . . . . . . . . 29

Дионисопол . . . . . . . . . . . 29

Истропол . . . . . . . . . . . 29

Марцианопол . . . . . . . . . . . 29

Месемврия . . . . . . . . . . . 29

Била е епископско седалище . . . . . . . . . . . 30

Никопол . . . . . . . . . . . 30

Силистра . . . . . . . . . . . 30

Романциана . . . . . . . . . . . 30

София . . . . . . . . . . . 30

Град Сардика . . . . . . . . . . . 30

Търново . . . . . . . . . . . 30

Томи: заточение на Овидий . . . . . . . . . . . 30

Тибериопол или Варна . . . . . . . . . . . 30

Град Чипровец . . . . . . . . . . . 30

Копиловац . . . . . . . . . . . 31

Траянов мост . . . . . . . . . . . 31

 

Глава IV. За народите, населявали България преди българите и за тяхната религия

В България е имало вече католици преди тяхното идване . . . . . . . . . . . 32

Св. Никита построил 4 църкви . . . . . . . . . . . 32

Отива в Рим . . . . . . . . . . . 32

Разрушава се Охридският храм . . . . . . . . . . . 32

Българите биват прогонени от Охрид и от Македония . . . . . . . . . . . 32

 

194

 

 

Глава V. За многобройните нахлувания на българите в Европа, преди да се установят на определени и постоянни поселения

Неточно се твърди, че българите навлезли в България през 498 г. . . . . . . . . . . . 35

Анастасий става император . . . . . . . . . . . 35

Подписва решенията на Халкедонския събор . . . . . . . . . . . 35

Исаврите се бунтуват в [Мала] Азия . . . . . . . . . . . 35

Анастасий ги разбива . . . . . . . . . . . 36

Затъва в престъпления . . . . . . . . . . . 36

Българите нахлуват в Тракия . . . . . . . . . . . 36

Императорът откупил мира със злато . . . . . . . . . . . 36

Арист води несполучлива война с българите . . . . . . . . . . . 36

Отново опустошават Тракия . . . . . . . . . . . 36

Умира Атила . . . . . . . . . . . 36

Изтребвайки се взаимно, синовете му се бунтуват . . . . . . . . . . . 36

Реан, предводител на българите, завзема Унгария . . . . . . . . . . . 37

Българите биват победени в Сирмиум . . . . . . . . . . . 37

Възхвала на българската войнственост . . . . . . . . . . . 37

По това време българите получават от Анастасий България . . . . . . . . . . . 37

Под предводителството на Виталиан българите въстават против Анастасий . . . . . . . . . . . 37

Вождът Виталиан заедно с българите обсажда Цариград. Анастасий проси мир от Виталиан. Предложени от Виталиан условия за сключване на мир . . . . . . . . . . . 38

Анастасий става клетвопрестъпник . . . . . . . . . . . 38

Българите отново въстават против Анастасий под предводителството на Виталиан в 515 г. . . . . . . . . . . . 38

Анастасий бива наследен от Юстиниан . . . . . . . . . . . 38

Какво са вършили българите от 515 до 583 г. . . . . . . . . . . . 38

Зает императорът в различни войни, хуните и българите заедно вършат, каквото пожелаят . . . . . . . . . . . 38

Второ нашествие на българите и хуните в ромейските предели . . . . . . . . . . . 39

Оплаквания против българите на древния писател Йорданес . . . . . . . . . . . 39

Друг поход на българите и хуните против Юстиниан . . . . . . . . . . . 39

Писателите приписват на унгарците и на славяните много деяния, извършени от българите . . . . . . . . . . . 39

Българите с хагана нанасят много щети на ромеите . . . . . . . . . . . 39

Император Маврикий обуздава славяните в 593 г. . . . . . . . . . . . 39

Приск пленява княза на славяните и избива много . . . . . . . . . . . 40

Опитват отново да нанесат поражение на ромеите, но неуспешно . . . . . . . . . . . 40

Изневиделица ромеите се натъкват на българите . . . . . . . . . . . 40

Хаганът изисква от ромеите удовлетворение за нарушените договори вследствие на нападението и поражението над българите . . . . . . . . . . . 40

Причината, поради която се премълчава от писателите, какво са правили българите от 515 до 582 г. . . . . . . . . . . . 40

Българите с хагана, предводителя на хуните или аварите, вилнеят против ромеите. Хаганът и българите ограбват много неща от ромеите, но ги изгубва . . . . . . . . . . . 43

В 599 г. хаганът отново започва война и обсажда град Томто . . . . . . . . . . . 43

Сключва се мир между императора и хагана . . . . . . . . . . . 43

Нечувано престъпление на Маврикий поради скъперничество . . . . . . . . . . . 43

Хаганът отново започва война . . . . . . . . . . . 43

В 602 г. хаганът опустошава Тракия . . . . . . . . . . . 43

Маврикий бива свален, наследява го Фока; царува седем години. Ираклий става император . . . . . . . . . . . 43

Лукавството на хагана . . . . . . . . . . . 44

Ираклий храбро се бие с Хозрой, персийски цар . . . . . . . . . . . 44

Хозрой повиква против Хераклий българите, славяните и аварите или хуните . . . . . . . . . . . 44

Обсаждат столицата Цариград . . . . . . . . . . . 44

Обсаждащите биват молени за мир . . . . . . . . . . . 44

Не приема молбите на умоляващите . . . . . . . . . . . 44

Хитростта на хагана пропада . . . . . . . . . . . 44

Богородица, видяна да защищава града . . . . . . . . . . . 44

Хаганът се връща в Панония . . . . . . . . . . . 45

Ираклий умира в 641 г. . . . . . . . . . . . 45

Наследяват го братята Константин и Ираклион с майка си Мартина. Константин бива отровен от майка си и брат си . . . . . . . . . . . 45

Те обаче и двамата, осакатени, биват затворени в монастир . . . . . . . . . . . 45

Констанс бива убит . . . . . . . . . . . 45

Наследява го син му Константин . . . . . . . . . . . 45

Българите опустошават тракийските предели . . . . . . . . . . . 45

Спечелват безкръвна победа . . . . . . . . . . . 45

Българите подгонват войската на императора, който купува от тях мира срещу годишен данък и им предоставя за заселване България . . . . . . . . . . . 46

 

195

 

 

Опровергаване на заблуждението на мнозина . . . . . . . . . . . 46

Разкъсва се съюзът между българите и хуно-аварите в 642 г. . . . . . . . . . . . 46

Девет хиляди българи с жените и децата си биват избити коварно от баварците . . . . . . . . . . . 46

Изглажда се спорът между историците . . . . . . . . . . . 46

Какво приятелство е съществувало между хуни и българи . . . . . . . . . . . 47

Константин сключва мир с българите, та да може да се свика вселенски събор . . . . . . . . . . . 47

На Цариградския събор бива осъдена ереста на монотелитите . . . . . . . . . . . 47

Умира император Константин Погонат. Наследява го Юстиниан . . . . . . . . . . . 47

Предизвиква българите . . . . . . . . . . . 47

Бива победен от българите . . . . . . . . . . . 47

Изпратен на заточение. Наследява го Леонтий . . . . . . . . . . . 48

Управлява Апсимар, наречен Тиберий . . . . . . . . . . . 48

Юстиниан избягва от заточение . . . . . . . . . . . 48

Гласи му се гибел . . . . . . . . . . . 48

Търси спасение в бягство . . . . . . . . . . . 48

Избягва при българския владетел . . . . . . . . . . . 48

Пристига гри българския владетел Тервел . . . . . . . . . . . 48

Юстиниан влиза с хитрост в града . . . . . . . . . . . 48

Дава на владетеля на българите Тервел кесарска титла . . . . . . . . . . . 49

Юстиниан неблагодарен спрямо българите . . . . . . . . . . . 49

Българите спечелват славна победа над Юстиниан . . . . . . . . . . . 49

Три хиляди българи, повикани на помощ от Юстиниан . . . . . . . . . . . 49

Юстиниан бива убит . . . . . . . . . . . 49

Българите опустошават Тракия . . . . . . . . . . . 49

Филипик бива свален от престола и бива избран Анастасий Артемий . . . . . . . . . . . 50

Сарацините нападат българите, но претърпяват страшно поражение . . . . . . . . . . . 50

Анастасий моли владетеля на българите Терзел за помощ, за да си възвърне царството . . . . . . . . . . . 50

Император Лъв побеждава българите с дарове и обещания . . . . . . . . . . . 50

Българите нахлуват в Тракия . . . . . . . . . . . 50

Императорът проследява българите . . . . . . . . . . . 50

Българите въстават срещу владетеля си . . . . . . . . . . . 50

Копроним предприема поход срещу българите . . . . . . . . . . . 50

Победил българите . . . . . . . . . . . 51

Избива пленниците . . . . . . . . . . . 51

Избран бил от императора за хан Сабин, но бива прогонен . . . . . . . . . . . 51

Избран бил на мястото му Телериг . . . . . . . . . . . 51

Копроним отново тръгва на поход против българите . . . . . . . . . . . 51

Отново действува против българите . . . . . . . . . . . 51

Сключва се мир. Телериг тайно изпраща 12 000 войника за освобождаване на пленниците, които императорът избива до един . . . . . . . . . . . 51

Императорът отново тръгва на поход против българите . . . . . . . . . . . 52

Хитро измамване на императора от страна на Телериг . . . . . . . . . . . 52

Телериг избива своите съветници-предатели . . . . . . . . . . . 52

Императорът иска да си отмъсти . . . . . . . . . . . 52

Императорът умира по пътя . . . . . . . . . . . 52

Лъв става император, но не царува дълго . . . . . . . . . . . 52

Владетелят на българите Телериг напуска царството и става католик-християнин . . . . . . . . . . . 52

Умира Лъв на четвъртата година от управлението, възцарява се майката Ирина с Константин . . . . . . . . . . . 52

Кардам наследява Телериг . . . . . . . . . . . 52

Войските на императора биват победени от българите . . . . . . . . . . . 52

Император Костантин предприема поход срещу българите, но отстъпва от страх . . . . . . . . . . . 55

Константин отново предприема поход против българите . . . . . . . . . . . 55

Константин претърпява поражение и бива обърнат в бягство от българите . . . . . . . . . . . 55

Българите биват подстрекавани от хуните против Карл Велики . . . . . . . . . . . 55

Умира българският владетел Кардам, наследява го Крум . . . . . . . . . . . 55

Никифор излиза против тях . . . . . . . . . . . 55

Крум дава повод за нова война . . . . . . . . . . . 55

Никифор си отмъщава за нанесената му обида от българите . . . . . . . . . . . 56

Крум напразно иска мир от Никифор . . . . . . . . . . . 56

Един от служителите избягва от Никифор при Крум . . . . . . . . . . . 56

Побеждава българите . . . . . . . . . . . 56

Неговата жестокост . . . . . . . . . . . 56

Крум моли за мир, но не получава . . . . . . . . . . . 56

От отчаяние Крум се окуражава . . . . . . . . . . . 56

Никифор бива обзет от страх . . . . . . . . . . . 56

Крум го напада 57

 

196

 

 

Побеждава го и го погубва . . . . . . . . . . . 57

Главата на Никифор, показвана за присмех . . . . . . . . . . . 57

Крум избива жестоко пленените християни, които не искали да се отрекат от бога . . . . . . . . . . . 57

Михаил Куропалат наследява Никифор . . . . . . . . . . . 57

Българите вилнеят срещу Михаил . . . . . . . . . . . 57

Българите завземат град Месемврия . . . . . . . . . . . 57

Крум опустошава Тракия . . . . . . . . . . . 57

Императорът не направя нищо . . . . . . . . . . . 58

Двете войски влизат в стълкновение: християните се бият безуспешно . . . . . . . . . . . 58

Михаил се отказва от престола, наследява го Лъв, неблагодарен към Михаил . . . . . . . . . . . 58

Българите обсаждат Цариград и Одрин . . . . . . . . . . . 58

Император Лъв устройва засада на Крум . . . . . . . . . . . 59

Измамата на Лъв Арменец . . . . . . . . . . . 59

Крум се изплъзва от засадата . . . . . . . . . . . 59

Крум се разгневява и причинява огромни щети . . . . . . . . . . . 59

Опустошава надлъж и нашир Тракия . . . . . . . . . . . 59

Завзема Одрин, жестоко убива епископа на Одрин . . . . . . . . . . . 59

Опустошава Тракия . . . . . . . . . . . 59

Превзема Аркадиопол . . . . . . . . . . . 59

Отново напада гърците . . . . . . . . . . . 59

Лъв става враг на светите икони и наскоро бива убит от своя приемник Михаил Балбо . . . . . . . . . . . 60

Спор между авторите за смъртта на Крум . . . . . . . . . . . 60

Цок наследява Крум през 816 г. . . . . . . . . . . . 60

Мнозина биват предадени на мъченичество от него . . . . . . . . . . . 60

Не управлява дълго . . . . . . . . . . . 60

Наследява го Мартагон . . . . . . . . . . . 60

Бунтува се узурпаторът Тома . . . . . . . . . . . 60

Мартагон оказва помощ на императора . . . . . . . . . . . 60

Чудо с пленените християни, станало в България . . . . . . . . . . . 60

Българите нахлуват в франкското кралство . . . . . . . . . . . 61

Умира император Михаил Балбо. Наследява го Теофил . . . . . . . . . . . 61

На мястото на Мартагон идва Богор . . . . . . . . . . . 61

Теофил бива наследен от малолетния си син Михаил III . . . . . . . . . . . 61

Описва се първото покръстване на българите . . . . . . . . . . . 61

Взаимна размяна на пратеничество между Теодор и българския княз . . . . . . . . . . . 62

Голям глад измъчва България и става причина за покръстването . . . . . . . . . . . 62

Богор се покръства и бива наричан Михаил . . . . . . . . . . . 62

Случва се и друго, което направя княза още по-ревностен във вярата . . . . . . . . . . . 62

Изображение на Божия съд . . . . . . . . . . . 62

Неверните заговорничат против Михаил, но той ги побеждава . . . . . . . . . . . 62

Бунтовниците също безпокоят християните . . . . . . . . . . . 63

Михаил моли да му се даде от Теодор земя и я получава . . . . . . . . . . . 63

По онова време целият български народ още не бил покръстен . . . . . . . . . . . 63

Император Михаил става богохулник, а българският цар Михаил напредва във вярата . . . . . . . . . . . 63

Князът на българите Михаил изпраща до римския папа пратеничество . . . . . . . . . . . 63

Достоверен разказ на Анастасий Библиотекар за пратеничеството на българите до папа Николай и обратно . . . . . . . . . . . 63

Иска съвет от папата . . . . . . . . . . . 64

Папата благодари Богу . . . . . . . . . . . 64

Също и папа Николай I изпраща свои пратеници до Михаил . . . . . . . . . . . 64

На тях също нарежда да отидат в Цариград . . . . . . . . . . . 64

Причината, поради която българският княз изпратил пратеничество . . . . . . . . . . . 64

Писмо на папа Николай до българския княз . . . . . . . . . . . 64

Гърците и арменците учат лъжливо новопокръстените българи . . . . . . . . . . . 65

Гръцки лъжесвещеник покръстил мнозина. Открита измамата, бива наказан жестоко от княза . . . . . . . . . . . 65

Гърците лъжат, че при тях още изначало се получава мирото . . . . . . . . . . . 65

Учат прочее още някои други суеверия . . . . . . . . . . . 65

Искат да им се ръкоположи патриарх . . . . . . . . . . . 65

Българите по онова време, изглежда, още не са имали епископ . . . . . . . . . . . 65

106 са били съмненията на българите . . . . . . . . . . . 66

Папа Николай предписва на българите начина за подготовка на война . . . . . . . . . . . 66

Предписания на добри дела преди излизане на война . . . . . . . . . . . 66

Идват легатите заедно с българите в страната . . . . . . . . . . . 66

Легатите поучават и кръщават народа . . . . . . . . . . . 66

Похвала на княз Михаил . . . . . . . . . . . 66

Иска епископ Формоза за архиепископ . . . . . . . . . . . 66

 

197

 

 

Изпраща второ посолството папата . . . . . . . . . . . 67

Император Михаил не приел папските легати . . . . . . . . . . . 67

Императов Михаил бива убит . . . . . . . . . . . 67

Наследява го Василий . . . . . . . . . . . 67

Македонците побеждават на два пъти българите и си възвръщат предишната свобода . . . . . . . . . . . 67

В Цариград заседава Осмият вселенски събор . . . . . . . . . . . 68

Българският княз Михаил изпраща на събора свои пратеници . . . . . . . . . . . 68

Реч на българския посланик Петър . . . . . . . . . . . 68

Отговор на папските легати . . . . . . . . . . . 68

Отговарят българските посланици . . . . . . . . . . . 68

Отговор на папските легати . . . . . . . . . . . 68

Отговарят българските посланици . . . . . . . . . . . 68

Отговарят папските легати . . . . . . . . . . . 69

Викариите на източните престоли са за гърците . . . . . . . . . . . 69

Отговарят българите . . . . . . . . . . . 69

Отговарят източните викарии . . . . . . . . . . . 69

Папските легати . . . . . . . . . . . 69

Папските легати отхвърлиха това решение . . . . . . . . . . . 70

Патриарх Игнатий се извинява . . . . . . . . . . . 70

Лукавството на гърците, които не допуснали добър преводчик . . . . . . . . . . . 70

Князът на българите Михаил в знак на почит си отрязва косите и ги изпраща на папата . . . . . . . . . . . 73

Завистливите гърци се мъчат да отклонят княз Михаил от римския престол . . . . . . . . . . . 73

Използуват измама . . . . . . . . . . . 73

Папските пратеници се завръщат от България . . . . . . . . . . . 73

Михаил им поверил своя пратеник, който носел писмо и дарове . . . . . . . . . . . 73

Българите драговолно приели за архиепископ един от двамата посочени . . . . . . . . . . . 73

Патриарх Игнатий изпраща на българите епископ Теофилакт . . . . . . . . . . . 74

Това не е Теофилакт, чиито съчинения са запазени . . . . . . . . . . . 74

Основателно съмнение, кога с умрял българският княз Михаил . . . . . . . . . . . 74

Разказ на Бароний за българите при царуването на Василий . . . . . . . . . . . 74

Доказва се, че това е басня . . . . . . . . . . . 74

Папата изпраща легати в Цариград и при българите . . . . . . . . . . . 75

Императора Василий наследява Лъв, а българския княз Михаил — от Симеон . . . . . . . . . . . 75

Симеон побеждава император Лъв . . . . . . . . . . . 75

Императорът повиква на помощ маджарите против българите . . . . . . . . . . . 75

Маджарите опустошават България . . . . . . . . . . . 75

Българският княз Симеон бива разбит от маджарите . . . . . . . . . . . 75

Симеон си отмъщава на маджарите . . . . . . . . . . . 75

Българите не искат да зависят от гърците даже и в духовно отношение . . . . . . . . . . . 76

Войската на Лъв бива разбита от Симеон . . . . . . . . . . . 76

Император Лъв Мъдри умира. Наследява го брат му Александър . . . . . . . . . . . 76

Българският княз Симеон поздравява император Александър чрез пратеници . . . . . . . . . . . 76

Умира император Александър. Наследява го малолетният син на Лъв . . . . . . . . . . . 76

Симеон нахлува повторно в Тракия и започва обсада на Цариград . . . . . . . . . . . 76

Обсъдил обаче по-добре нещата, предлага мир . . . . . . . . . . . 77

Синовете на Симеон посещават младия император Константин . . . . . . . . . . . 77

Симеон нахлува с войската си в Тракия . . . . . . . . . . . 77

Превзема Одрин . . . . . . . . . . . 77

Зоя си го възвръща отново със злато . . . . . . . . . . . 77

Предприемат голям поход против Симеон . . . . . . . . . . . 77

Гърците се опитват да унищожат напълно Симеон . . . . . . . . . . . 77

Симеон побеждава гърците . . . . . . . . . . . 77

Летописците не се съгласуват по въпроса, защо гърците нямали успех в това сражение . . . . . . . . . . . 77

Роман Лакапин едва не бил ослепен. Забележка относно разногласията между летописците за този бой . . . . . . . . . . . 78

Разяснение на това съмнение . . . . . . . . . . . 78

Гърците молят папата да склони Симеон за мир . . . . . . . . . . . 78

Симеон пренебрегва папските пратеници . . . . . . . . . . . 78

Цариградският патриарх Николай моли за мир със следното писмо . . . . . . . . . . . 78

Разказва се за военните действия на българите против маджарския владетел Арпад . . . . . . . . . . . 80

Главното седалище на Салан . . . . . . . . . . . 80

Отговор, даден от Арпад на пратениците на Салан . . . . . . . . . . . 81

Иска земя от Салан . . . . . . . . . . . 81

Арпад изпраща пратеничество до Салан с дарове . . . . . . . . . . . 81

Салан отстъпва исканата земя на Арпад и изпраща с почести пратениците . . . . . . . . . . . 81

Арпад повторно изпраща посолство до Салан и иска от него нови земи . . . . . . . . . . . 81

 

198

 

 

От страх той ги отстъпва . . . . . . . . . . . 81

Салан иска да си възвърне със сила отнетите земи . . . . . . . . . . . 81

Арпад отговаря . . . . . . . . . . . 82

Извежда войска против Салан . . . . . . . . . . . 82

Салан излиза срещу Арпад, но бива разбит . . . . . . . . . . . 82

Салан бива за втори път разбит с българите и гърците и проси мир . . . . . . . . . . . 82

Арпад подчинява княз Глад . . . . . . . . . . . 82

Историята на анонимния нотариус на крал Бела не е истина . . . . . . . . . . . 82

Константин взема за свой кесар Роман [Лакапин] . . . . . . . . . . . 82

Обръщат в бягство гърците . . . . . . . . . . . 82

Симеон стига с войската си до Цариград . . . . . . . . . . . 83

Част от българите отишли за плячка, другите по това време погинали . . . . . . . . . . . 83

Симеон обсадил Одрин, погубил управителя и завладял града, но не след много време го напуснал . . . . . . . . . . . 83

Симеон повторно броди из Тракия и Македония . . . . . . . . . . . 83

Пристига с огромна войска при Цариград . . . . . . . . . . . 83

Изисква да му изпратят патриарха и некощина сенатори . . . . . . . . . . . 83

Симеон опожарява храма на блажената дева Мария . . . . . . . . . . . 84

Императорът се помолил на Богородица . . . . . . . . . . . 84

Обръщение на императора към Симеон . . . . . . . . . . . 84

Засрамен, Симеон обещал мир . . . . . . . . . . . 84

Виждат се два орела над главите на императора и Симеон . . . . . . . . . . . 84

Симеон започнал война с хърватите . . . . . . . . . . . 84

Много пъти воювал с тях неуспешно. Напълно бива разбит и едва се спасил с бягство, връщайки се у дома, умира . . . . . . . . . . . 84

Като починал Симеон, наследил го син му Петър. Настанал глад в България, понесени били много злини от маджарите и хърватите . . . . . . . . . . . 85

Петър става зет на император Роман . . . . . . . . . . . 85

Братът на българския цар Петър, Михаил въстава . . . . . . . . . . . 85

Император Роман умира. Наследява го Роман Млади: той бива свален и наследен от Никифор . . . . . . . . . . . 85

Умира и българският цар Петър. Наследява го Борис . . . . . . . . . . . 85

Никифор бива убит от Йоан, който го наследява . . . . . . . . . . . 85

Русите побеждават българите . . . . . . . . . . . 85

Българите се съюзяват с русите. Нахлуват в Тракия и всичко опустошават . . . . . . . . . . . 85

Изпратен бива срещу тях Барда Склир . . . . . . . . . . . 85

Военачалникът Склир с малобройни войници победил грамадно множество . . . . . . . . . . . 86

Императорът повежда войска срещу русите и българите . . . . . . . . . . . 86

Русите биват разбити при Преслав . . . . . . . . . . . 86

Императорът обсажда град Преслав . . . . . . . . . . . 86

Превзема този град . . . . . . . . . . . 86

Пленява също и цар Борис . . . . . . . . . . . 86

Опожарява двореца и избива осем хиляди руси . . . . . . . . . . . 86

Потегля към Доростол . . . . . . . . . . . 87

Императорът обсажда Доростол . . . . . . . . . . . 87

Нападан бива много пъти от Светослав . . . . . . . . . . . 87

Побеждава най-подир с божия помощ . . . . . . . . . . . 87

Русите сключват мир с императора . . . . . . . . . . . 87

Императорът приел да сключи мир, но при условие русите да се оттеглят от България . . . . . . . . . . . 87

Русите биват избити от печенегите . . . . . . . . . . . 87

Император Йоан се връща в Цариград . . . . . . . . . . . 87

Приготвя му се триумф . . . . . . . . . . . 88

Императорът отхвърля като нещо ненужно триумфалното шествие . . . . . . . . . . . 88

В триумфалната колесница поставя богородичната икона . . . . . . . . . . . 88

Лишава българския цар Борис от царските отличия . . . . . . . . . . . 88

Дарява богу българската корона и назначил Борис за магистър при двора . . . . . . . . . . . 88

Българи и руси изпращат пратеничество до император Отон . . . . . . . . . . . 88

Умира император Йоан, наследяват го братята Василий Младши и Константин . . . . . . . . . . . 88

Василий решава да воюва с българите . . . . . . . . . . . 88

Българите са поставили за царе четирима братя от благороден род и отхвърлили гръцкото иго . . . . . . . . . . . 88

Най-малкият брат Самуил, избивайки братята си, станал единствен цар . . . . . . . . . . . 88

Императорът извел против него войска . . . . . . . . . . . 89

Обсадил град Сердика, но бидейки измамен от един свой пълководец, отстъпил . . . . . . . . . . . 89

При отстъплението Самуил нападнал в тил неподготвените гърци, разбил ги и подгонил . . . . . . . . . . . 89

Самуил опустошил Тракия и Македония . . . . . . . . . . . 89

Превзел град Лариса и пленил градоначалника . . . . . . . . . . . 89

Опустошил Пелопонес . . . . . . . . . . . 89

Взел мощите на епископ св. Ахил и ги пренесъл в гр. Септа (Преспа) . . . . . . . . . . . 89

Натоварен с плячка, Самуил се завърнал у дома си . . . . . . . . . . . 89

 

199

 

 

Повторно с войските си тръгнал към Македония . . . . . . . . . . . 89

Григорий Таронит бил изпратен против Самуил, Самуил пленил сина му и убил бащата . . . . . . . . . . . 90

Самуил със своите бива тежко разбит от [Никифор] Уран . . . . . . . . . . . 90

Император Василий лично тръгнал на поход против Самуил и превзел много градове . . . . . . . . . . . 90

Василий продължил войната и превзел Верея и крепостта Сервия . . . . . . . . . . . 90

И Воден, сега Видин(?) . . . . . . . . . . . 90

Самуил не смее да излезе срещу Василий . . . . . . . . . . . 90

Самуил претърпява поражение поради изненада на Василий и бива обърнат в бягство . . . . . . . . . . . 90

Василий превзел яката крепост Перник . . . . . . . . . . . 90

Император Василий постоянно водил борба с българите . . . . . . . . . . . 90

В лято Христово 1001-во българите се компенсират в Трансилвания за нанесените от гърците щети . . . . . . . . . . . 93

Император Василий напълно разгромява българите . . . . . . . . . . . 93

Самуил бива обърнат в бягство . . . . . . . . . . . 93

Голямата жестокост на Василий спрямо българите . . . . . . . . . . . 93

Шр Самуил получава удар от нещастието; съвзел се, изпил много вода, разболял се и умрял . . . . . . . . . . . 93

Българите си отмъщават за нанесените им злини от императора . . . . . . . . . . . 93

Император Василий тръгва за Солун, за да презимува там . . . . . . . . . . . 94

Василий подновява войната против българите. Превзел гр. Воден и построил там две укрепления . . . . . . . . . . . 94

Превзел също гр. Мъглен и пленил подвластния на българите властел . . . . . . . . . . . 94

Българският цар Гаврил иска мир, но безуспешно . . . . . . . . . . . 94

Гаврил бива убит от братовчеда си Йоан Владислав . . . . . . . . . . . 94

Императорът сключил мир, но доловил, че Йоан [Владислав] имал други замисли . . . . . . . . . . . 94

Императорът превзема град Охрид . . . . . . . . . . . 94

Императорът продължил войната в България . . . . . . . . . . . 95

Императорът прогонил българите и им отнел всичкото съоражение . . . . . . . . . . . 95

Йоан бива убит при обсадата на Драч . . . . . . . . . . . 95

Със смъртта на Йоан [Владислав] и цялата България паднала . . . . . . . . . . . 95

Българи ге се подчиняват доброволно на Василий . . . . . . . . . . . 95

Българският войвода Кракра чрез сина си и брата си предал силно укрепената крепост Перник . . . . . . . . . . . 95

Императорът завладява Орин [Охрид] и в царската съкровищница намерил сто товара злато . . . . . . . . . . . 95

Вдовицата на българския цар Йоан [Владислав] помолила за императорска милост . . . . . . . . . . . 96

Българският цар Йоан [Владислав] имал шестима синове и шест дъщери, които всички прибягнали при императора . . . . . . . . . . . 96

Гръцкият градоначалник на Охрид Дафномила коварно ослепил отличния български войвода Ивац . . . . . . . . . . . 96

Ксифиас станал управител на България. Императорът извършил своето [победно] шествие, придружаван от българските първенци . . . . . . . . . . . 96

Умира император Василий и го наследява Константин . . . . . . . . . . . 97

Печенегите нахлули в България . . . . . . . . . . . 97

Мнозина български първенци биват ослепени от Константин . . . . . . . . . . . 97

Умира Константин, наследява го Роман Аргир . . . . . . . . . . . 97

Зоя отравя мъжа си Роман . . . . . . . . . . . 97

Вече тежко болен, тя разпоредила да бъде убит в банята . . . . . . . . . . . 97

Българите биват предизвикани към бунт поради големите данъци . . . . . . . . . . . 97

Един неблагороден човек убедил българите да го признаят за цар. Българите въстанали под вода чеството на новия цар . . . . . . . . . . . 97

Изпратени били войски за потушаване на въстанието . . . . . . . . . . . 98

Воините не се покоряват на предводителя си, а се присъединяват към българите с Тихомир. Тихомир бива направен помощник на Делян в управлението, обаче бил убит от него . . . . . . . . . . . 98

Българите превзели Драч и Никополската област . . . . . . . . . . . 98

Алусиан, българин от царски род, избягал от императора при българите, които го поставили за помощник на Делян в управлението . . . . . . . . . . . 98

Алусиан обсадил Солун, но бил разбит и прогонен от гражданите с помощта на св. Димитрий . . . . . . . . . . . 98

Ако и болен, императорът тръгнал на поход против българите . . . . . . . . . . . 98

Алусиан се отцепва и убива Делян. Избягва при императора. Императорът идва ненадейно и завзема цяла България . . . . . . . . . . . 98

Императорът приема монашество. Наследява го Михаил Калафат . . . . . . . . . . . 98

Михаил бива свален след 4 месеца. Наследява го Константин Мономах . . . . . . . . . . . 99

Влашкият княз Тирах опустошава България, но бива разбит от императора . . . . . . . . . . . 99

Император Константин умира. Наследява го Теодора. Тя умира след година и я наследява Михаил Стратиотик, който бива свален и се възцарява Исаак Комнин . . . . . . . . . . . 99

Маджарите страшно опустошават България . . . . . . . . . . . 99

Императорът се отказва от престола и посочва за наследник Константин Дука . . . . . . . . . . . 99

Турците опустошават целия Изток . . . . . . . . . . . 99

Константин с молитва разбива враговете . . . . . . . . . . . 99

 

200

 

 

Константин умира, наследява го Евдокия със синовете си . . . . . . . . . . . 99

Евдокия се омъжва за Роман Диоген и накарва да го прогласят за император . . . . . . . . . . . 99

Роман Диоген взема българи и се бие срещу турците . . . . . . . . . . . 99

Войната с турците трае три години . . . . . . . . . . . 100

Накрая императорът бива разбит от турците и пленен, а като се завърнал, бива детрониран от своите; Евдокия бива принудена да стане монахиня . . . . . . . . . . . 100

Императорът се задължава да служи за подножие на нозете на турчина . . . . . . . . . . . 100

Михаил Дука става император на мястото на Роман [Диоген] . . . . . . . . . . . 100

Роман Диоген, виждайки върху си божественото отмъщение, влиза в монастир . . . . . . . . . . . 100

Евдокия била принудена да стори същото . . . . . . . . . . . 100

По онова време живял в България архиепископ Теофилакт, тълкувател на четири евангелия . . . . . . . . . . . 100

От писмото Теофилактово узнаваме, че някога Борис е бил благочестив княз и бил построил седем църкви . . . . . . . . . . . 100

Той не оставал драговолно в България . . . . . . . . . . . 101

Описва суровите нрави на българите . . . . . . . . . . . 101

Теофилакт бил не само учен, но и ревностен епископ . . . . . . . . . . . 101

Хърватите нахлуват в България и предават всичко на огън и меч . . . . . . . . . . . 101

За тези опустошения Теофилакт се оплаква в своето послание . . . . . . . . . . . 101

Утешава с писмо Григорий Каматир . . . . . . . . . . . 102

Какво страдали епископите в България от императорските служители . . . . . . . . . . . 106

Българите измъчват своите епископи . . . . . . . . . . . 106

Патриархът утешава Теофилакт . . . . . . . . . . . 107

Теофилактови съчинения . . . . . . . . . . . 108

Императорът, идвайки с войската си, принуждава хърватите да се върнат в земите си . . . . . . . . . . . 108

Българите въстават, но скоро биват усмирени . . . . . . . . . . . 109

Императорът става монах, наследява го Никифор, но и той бива затворен в манастир . . . . . . . . . . . 109

Алексий [I Комнин] става император . . . . . . . . . . . 109

Григорий VII подтиква християнските владетели против турците . . . . . . . . . . . 109

Наследникът му Урбан II успешно провежда делото . . . . . . . . . . . 109

[Папата] изпраща 600 000 християни. Кръстоносците заминали за Изтока, мнозина от тях били избити от българите . . . . . . . . . . . 109

Умира император Алексий, наследява го Йоан . . . . . . . . . . . 109

Маджарите опустошават България . . . . . . . . . . . 109

Умира император Йоан. Наследява го Мануил Комнин . . . . . . . . . . . 110

Предприема се втори кръстоносен поход против турците, но той пропада поради подлостта на гърците . . . . . . . . . . . 110

Скитите нахлуват в България . . . . . . . . . . . 110

Умира император Мануил Комнин. Наследява го малолетният му син Алексий . . . . . . . . . . . 110

Алексий бива удушен от опекуна си Андроник, който станал император . . . . . . . . . . . 110

Наследява го Исаак Ангел . . . . . . . . . . . 110

Българите биват обременени с данъци . . . . . . . . . . . 110

Двама български вождове биват изгонени от двореца . . . . . . . . . . . 110

Под началството на двамата си предводители българите се вдигат на оръжие . . . . . . . . . . . 110

Прогонени от императора . . . . . . . . . . . 110

Българите отново започват война . . . . . . . . . . . 110

Биват принудени от пълководеца Йоан да отстъпят . . . . . . . . . . . 110

Отзован бил първият военачалник и изпратен друг, слепият Кантакузин . . . . . . . . . . . 111

Българите го обръщат в бягство . . . . . . . . . . . 111

Асен и Петър се обличат царски. Започват възстановяването на българското царство след около 124 години гръцко иго . . . . . . . . . . . 111

Император Исаак лично няколко пъти побеждава българите . . . . . . . . . . . 111

Българите не обръщат внимание, а разрушават всичко около Цариград . . . . . . . . . . . 111

Императорът изпраща (Константин) Аспиет против българите, когото обаче скоро отзовава . . . . . . . . . . . 111

Императоръг лично тръгва на поход срещу българите, но положението се изменило и той се връща . . . . . . . . . . . 111

Българите преследват императора при връщането и от засади избиват голяма част от войската . . . . . . . . . . . 112

Българите нападат много градове . . . . . . . . . . . 112

Императорът иска от маджарите помощ против българите . . . . . . . . . . . 112

Исаак бива уловен от брат си Алексий [III Ангел] и ослепен . . . . . . . . . . . 112

Българският нар Асен бил убит от българина Иванко . . . . . . . . . . . 112

Иванко избягва при император Алексий. Българският цар Петър малко след брата си бива убит от друг българин . . . . . . . . . . . 112

Българите претърпяват голямо поражение . . . . . . . . . . . 112

След това, върнали се от бягство, излизат победители . . . . . . . . . . . 112

Третият брат Йоан става цар . . . . . . . . . . . 112

Йоан превзема много градове в Тракия . . . . . . . . . . . 112

 

201

 

 

Иванко, убиецът на цар Асен, се бунтува против императора . . . . . . . . . . . 113

Пълководецът Мануил [Камица] бива пленен от Иванко . . . . . . . . . . . 113

С измама и обещания императорът привлича Иванко и го хвърля в тъмница . . . . . . . . . . . 113

Мануил Камица преминава на българска страна и заедно с българите превзема много градове в Тесалия . . . . . . . . . . . 113

Императорът обаче си възвръща всичко и сключва мир с Йоан . . . . . . . . . . . 113

Предприет бил кръстоносен поход срещу турците. Алексий постъпва коварно с латините . . . . . . . . . . . 113

Алексий бива хвърлен в тъмница от свой ласкател . . . . . . . . . . . 113

Латините превземат Цариград . . . . . . . . . . . 113

Българският цар Йоан завладява цяла България и Влахия . . . . . . . . . . . 113

Йоан се обръща към папата . . . . . . . . . . . 114

Папата изпраща при него легат, който го коронясва за цар . . . . . . . . . . . 114

Папският легат изисква от Йоан да положи клетва за подчинение на римската църква . . . . . . . . . . . 114

Унгарският крал Андрей задържа папските легати . . . . . . . . . . . 114

Крал Андрей пуска легатите да отидат свободно в България . . . . . . . . . . . 114

Българският цар Йоан бива коронясай. Знаците на българския цар Йоан са кръст с два ключа . . . . . . . . . . . 114

Създават се закони за коронясването на българските царе . . . . . . . . . . . 114

Епископите и свещениците в България биват миропомазани . . . . . . . . . . . 114

Цар Йоан изпраща пратеници до император Балдуин Латински, но пратениците не били приети благосклонно . . . . . . . . . . . 115

Разгневен, Йоан действува против латините . . . . . . . . . . . 115

Откъсва от латините много градове в Тракия . . . . . . . . . . . 115

Йоан превзема много градове с оръжие . . . . . . . . . . . 115

Император Балдуин предприема поход против българите . . . . . . . . . . . 115

Той бил обезпокояван от българите с чести нападения . . . . . . . . . . . 115

Войската на императора бива разбита от българите . . . . . . . . . . . 115

Йоан пленява император Балдуин и се отнася към него недостойно . . . . . . . . . . . 115

Йоан превзема много градове в Тракия . . . . . . . . . . . 115

Алексий Аспиета се отцепва от българите и става самовластен господар . . . . . . . . . . . 116

Йоан зверски убива Аспиета, като го обесва надолу с главата . . . . . . . . . . . 116

Йоан чрез скитите разоряза Тракия . . . . . . . . . . . 116

Само някои градове останали незасегнати . . . . . . . . . . . 116

Българският дар Йоан убива жестоко император Балдуин . . . . . . . . . . . 116

Балдуин го наследява брат му Хенрих . . . . . . . . . . . 116

Хенрих побеждава българите и ги усмирява . . . . . . . . . . . 116

Йоан побеждава латинския вожд Бонифаций . . . . . . . . . . . 116

Цар Йоан обсажда Солун . . . . . . . . . . . 116

Но нападналите обсадени с помощта на св. [Димитрий] напълно го разбиват . . . . . . . . . . . 116

Поминалия се Йоан наследява Борил . . . . . . . . . . . 117

Той бил убит от Асеновия син Йоан; наследява го Океан . . . . . . . . . . . 117

Крал Андрей посещава Океан . . . . . . . . . . . 117

Обещава му дъщеря си за жена . . . . . . . . . . . 117

Умира Хенрих, наследява го Роберт . . . . . . . . . . . 117

В България се разпространява албигойската ерес . . . . . . . . . . . 117

Синът на Асен Йоан след седем години война убива Океан и става цар . . . . . . . . . . . 117

Йоан дава дъщеря си на гръцкия император Теодор . . . . . . . . . . . 117

Император Теодор нападнал българите, но бил разбит и и пленен от тях . . . . . . . . . . . 117

Йоан се отнася човешки с Теодор . . . . . . . . . . . 117

Йоан превзема много градове в Македония . . . . . . . . . . . 117

Умира латинският император Роберт. Наследява го Балдуин II . . . . . . . . . . . 117

Император Йоан свързва приятелство с българите. Йоан даза дъщеря си за жена на сина му Теодор . . . . . . . . . . . 118

И двамата нападат латините . . . . . . . . . . . 118

Срамен договор между гръцкия император и българския цар Йоан . . . . . . . . . . . 118

Императорът и Йоан, цар български, воюват срещу латините . . . . . . . . . . . 118

Поставени на тясно, латините привличат на своя страна царя на българите Иван [Асен II] . . . . . . . . . . . 118

Иван [Асен II] скъсва приятелството и хитро измамва гърците . . . . . . . . . . . 118

Иван [Асен II] се бие на страната на латините, но получава злокобна вест и се връща, смятайки това за (божие) наказание . . . . . . . . . . . 118

Иван, цар на българите, се залюбва в Ирина, дъщеря на пленения от него Теодор [Комнин] . . . . . . . . . . . 118

Умира в същата година Иван, оставяйки непразна Ирина. Наследява го син му Коломан . . . . . . . . . . . 121

Папата чрез писмо по братята францискани увещава Коломан към единение . . . . . . . . . . . 121

Доказва, че във войнствуващата църква има само един глава . . . . . . . . . . . 121

Папата и маджарската кралица работят за единение с българите . . . . . . . . . . . 124

Частно послание до маджарската кралица . . . . . . . . . . . 124

Гръцкият император напада България . . . . . . . . . . . 124

 

202

 

 

Михаил бива облечен със знаците на царското достойнство . . . . . . . . . . . 125

Императорът няколко пъти побеждава българите . . . . . . . . . . . 125

Скитите, български съюзници, разгромяват императоровия пълководец Мануил . . . . . . . . . . . 125

Българският цар Михаил моли за мир и го получава . . . . . . . . . . . 125

Убит бива царят на българите Михаил . . . . . . . . . . . 125

Константин Тих [Асен] става цар на България . . . . . . . . . . . 125

Избухват редица бунтове в България . . . . . . . . . . . 125

Бунтовникът Мицо принуден да бяга . . . . . . . . . . . 125

Българският цар Константин изгонва съпругата си и взема друга . . . . . . . . . . . 126

Турчин подтикнал българите към война против императора . . . . . . . . . . . 126

Българи и татари нахлуват в Тракия . . . . . . . . . . . 126

Императорът се принуждава да се спасява с бягство . . . . . . . . . . . 126

Папа Григорий X действува усърдно за единение с императора . . . . . . . . . . . 126

Противопоставя се императрица Евлогия, която чрез дъщеря си Мария откъсва от унията българския цар . . . . . . . . . . . 126

Татарите нахлуват в България. Лахан [Ивайло] свинарят заедно със себеподобни се противопоставя на татарите . . . . . . . . . . . 126

Същият събира голямо множество от престъпници . . . . . . . . . . . 126

Същият се вдига на бут против царя и го убива в бой . . . . . . . . . . . 127

Против Лахан бива изпратен от императора Иван Асен . . . . . . . . . . . 127

Императорът дава на Иван за съпруга дъщеря сп Ирина . . . . . . . . . . . 127

Царица Мария, вдовицата на покойния Константин, се омъжва за Лахан . . . . . . . . . . . 127

Лахан бива победен и избягва при татарския хан . . . . . . . . . . . 127

Царица Мария бива презряна от всички . . . . . . . . . . . 127

Умира император Михаил Палеолог, наследява го син му Андроник . . . . . . . . . . . 128

Григорий [Георгий] Тертер се бунтува в България и принуждава [Иван] Асен да избяга . . . . . . . . . . . 128

Тертер изпьжда жена си и взема друга . . . . . . . . . . . 128

Николай IV увещава Григорий Тертер към единение . . . . . . . . . . . 128

Същият папа пише и на българския архиепископ . . . . . . . . . . . 128

Пише по същото дело и на сръбската кралица Елена . . . . . . . . . . . 128

В България брат Ангел францисканин получава мъченически венец . . . . . . . . . . . 129

Българите воюват с императора . . . . . . . . . . . 129

Много турци заемат в България военни служби . . . . . . . . . . . 129

Умира Григорий Тертер, наследява го Михаил Тертер . . . . . . . . . . . 129

Българите опустошават Тракия . . . . . . . . . . . 129

Императорът им си отмъщава . . . . . . . . . . . 129

Императорът превзема Пловдив . . . . . . . . . . . 129

Михаил загива в бой . . . . . . . . . . . 129

Наследяват го Страцимир и Войсил . . . . . . . . . . . 129

Почти цяла България загива поради раздори . . . . . . . . . . . 129

Войсил бива убит . . . . . . . . . . . 129

Братя минорити биват изпратени в различни мисии . . . . . . . . . . . 129

Българският цар Михаил посещава болния император . . . . . . . . . . . 130

Това било прието зле от императора [Андроник Стари] . . . . . . . . . . . 130

Андроник Млади се вдига против дядо си Кантакузин и го сваля от престола . . . . . . . . . . . 130

Българският цар Михаил дава на императора повод да наруши мира . . . . . . . . . . . 130

Михаил се принуждава да иска мир . . . . . . . . . . . 130

Голяма война между българите и сръбския крал . . . . . . . . . . . 130

Българският цар Михаил пада в бой . . . . . . . . . . . 131

Братовчедът му Александър го наследява . . . . . . . . . . . 131

[Иван] Александър нахлува в Тракия . . . . . . . . . . . 131

[Иван] Александър взема за жена на сина си дъщерята императора . . . . . . . . . . . 131

Умира император Андроник Млади . . . . . . . . . . . 131

Предотвратява се голяма война между българите и императора . . . . . . . . . . . 131

[Иван] Кантакузин бива заподозрян . . . . . . . . . . . 131

Българите получават от императрица Анна девег града, за да обуздаят Кантакузин . . . . . . . . . . . 131

Против него се разбунтувал и Йоан Палеолог . . . . . . . . . . . 132

Тези кроежи биват разкрити . . . . . . . . . . . 132

[Иван] Кактакузин повиква турците против българите и сърбите и ги разбива . . . . . . . . . . . 132

Умира [Иван] Александър, двамата му сина спорят помежду си за царството и го изтощават напълно . . . . . . . . . . . 132

Турците побеждават [Иван] Шишман и опустошават България . . . . . . . . . . . 132

Унгарският крал Лудвиг побеждава българския цар [Иван] Страшимир и подчинява България. Той пленява и отвежда в Унгария българския цар [Иван Страшимир] . . . . . . . . . . . 132

След като Иван Страшимир положил клетва за вярност, [Лудвиг] милостиво го освободил . . . . . . . . . . . 133

Маджарският крал Лудвиг заляга за обръщението на България: изпраща там 8 францискани, които

 

203

 

 

за 50 дни обръщат 200 хиляди души. Имената на обръщаните биват изпратени на генералния предстоятел . . . . . . . . . . . 133

Писмо на генералния предстоятел до областния предстоятел на провинцията на св. Франциск . . . . . . . . . . . 133

Голяма е духовната жътва, а малко работниците в България . . . . . . . . . . . 134

Крал Лудвиг моли да бъдат изпратени до две хиляди братя . . . . . . . . . . . 134

Това послание се обявява пред братята на празника на Порциункула . . . . . . . . . . . 134

Българите стават схизматици заедно с гърците . . . . . . . . . . . 134

След това манихеи . . . . . . . . . . . 134

Заблужденията на манихеите . . . . . . . . . . . 134

Българите попадат в ереста на патарените . . . . . . . . . . . 135

В България още съществува и павликянската ерес . . . . . . . . . . . 135

Идват 8-те францискани: носят със себе си иконата на блажената дева Мария, установяват седалището си в Чипровец . . . . . . . . . . . 135

Чудотворната икона на два пъти отлита в съседната планина и бива намерена по светлината, която издава . . . . . . . . . . . 135

Дават обет да построят храм . . . . . . . . . . . 135

Урбан V изпраща братя минорити при българите и други народи . . . . . . . . . . . 135

Папата пише послание до крал Лудвиг Унгарски . . . . . . . . . . . 136

Пренася се тържествено иконата на Богородица в новия храм . . . . . . . . . . . 137

Дава много благодеяния на набожния народ . . . . . . . . . . . 137

Във Видин претърпяват славно мъченичество петима францискани . . . . . . . . . . . 137

Турците опустошават България, след като победили Лазар Вукович и Вук Бранкович . . . . . . . . . . . 137

Умира Йоан [V Палеолог], император на Изтока (Византия) . . . . . . . . . . . 137

Унгарският крал Сигизмунд идва с войската си да брани България . . . . . . . . . . . 137

Побеждава славно турците, иска помощ против тях от френския крал Карл . . . . . . . . . . . 138

 Отговор на Баязид до Сигизмунд . . . . . . . . . . . 138

Сигизмунд идва в Никопол с войската си . . . . . . . . . . . 138

Поради несъгласие между християните, те губят победата . . . . . . . . . . . 138

Сигизмунд се принуждава да бяга и България остава под турско иго . . . . . . . . . . . 138

Баязид не направил почти нищо във Влашко . . . . . . . . . . . 138

Създаден бива Съюз между братята минорити на странствуващите ради Христа . . . . . . . . . . . 139

Идват в България . . . . . . . . . . . 139

Състоянието на българската кустодия . . . . . . . . . . . 139

„Обществото на странствуващите” придобива много привилегии . . . . . . . . . . . 139

Турците обсаждат Белград . . . . . . . . . . . 142

От Евгений IV биват изпратени други братя в България и Влашко . . . . . . . . . . . 142

Отец Фабиан, францисканин, става инквизитор в Сикулия . . . . . . . . . . . 142

Начало на папското послание . . . . . . . . . . . 142

Унгарският крал Владислав с войската си в България. Корвин разбива 30 хиляди турци . . . . . . . . . . . 142

Принуждава се да отстъпи по липса на продоволствие . . . . . . . . . . . 142

Предприема отново подготовка за война . . . . . . . . . . . 142

Сключва мир с турците . . . . . . . . . . . 142

Владислав обаче се разкайва, че е сключил мир . . . . . . . . . . . 143

Нарушава мира . . . . . . . . . . . 143

Превзема много градове в България и пада в сражение . . . . . . . . . . . 143

Ян. Хуниади превзема Влашко . . . . . . . . . . . 143

Корвин побеждава турците . . . . . . . . . . . 143

Брат Фабиан става инквизитор в Молдова и България против еретическата поквара . . . . . . . . . . . 143

Николай V изпраща в България брат Евгений Сомма . . . . . . . . . . . 144

Турците започват да обсаждат Цариград . . . . . . . . . . . 144

Загражда града с окоп . . . . . . . . . . . 144

Генуезците идват на помощ на обсадените . . . . . . . . . . . 144

На 29 май градът бива превзет . . . . . . . . . . . 144

Император Константин бива убит . . . . . . . . . . . 145

40 хиляди души биват избити, а над 60 хиляди заробени . . . . . . . . . . . 145

Градът три дни бива подложен на разграбване . . . . . . . . . . . 145

Галата се предава доброволно на турците . . . . . . . . . . . 145

Турчинът поставя на гърците патриарх . . . . . . . . . . . 145

Причината, поради която обсадата и падането на Цариград се поставят тук . . . . . . . . . . . 146

Заслугите на братята минорити от българската кустодия . . . . . . . . . . . 146

 

Хронологичен ред на князете и царете на българите от тяхното навлизане в Европа до падането на българското царство

Реан . . . . . . . . . . . 147

Кубрат . . . . . . . . . . . 147

 

204

 

 

Требел [Тервел] . . . . . . . . . . . 147

Телесен [Телец] . . . . . . . . . . . 147

Сабин . . . . . . . . . . . 148

Телериг . . . . . . . . . . . 148

Кардам . . . . . . . . . . . 148

Крум . . . . . . . . . . . 148

Цок . . . . . . . . . . . 149

Мартагон [Омуртаг] . . . . . . . . . . . 149

Богор или Борис [Борис] . . . . . . . . . . . 149

Симеон . . . . . . . . . . . 149

Петър I . . . . . . . . . . . 150

Борис . . . . . . . . . . . 150

Самуил . . . . . . . . . . . 150

Гавриил Бутелиан [Радомир] . . . . . . . . . . . 150

Йоан Владислав . . . . . . . . . . . 153

Василий [II] Млади . . . . . . . . . . . 153

Константин [VIII] . . . . . . . . . . . 153

Роман Аргир . . . . . . . . . . . 153

Михаил Пафлагонин . . . . . . . . . . . 153

[Петър] Делян . . . . . . . . . . . 154

Михаил Калафат . . . . . . . . . . . 154

Константин Мономах . . . . . . . . . . . 154

Михаил Стратиотикос . . . . . . . . . . . 154

Исаак Комнин . . . . . . . . . . . 154

Роман Диоген . . . . . . . . . . . 154

Михаил Дука . . . . . . . . . . . 155

Никифор Вотаниат . . . . . . . . . . . 155

Алексий Комнин . . . . . . . . . . . 155

Андроник . . . . . . . . . . . 155

Исаак Ангел . . . . . . . . . . . 155

Асен с брат си Петър . . . . . . . . . . . 155

Петър II . . . . . . . . . . . 155

Йоан I . . . . . . . . . . . 155

Борил . . . . . . . . . . . 155

Океан . . . . . . . . . . . 156

Йоан Асен II . . . . . . . . . . . 156

Коломан I . . . . . . . . . . . 156

Михаил Асен . . . . . . . . . . . 157

Коломан II . . . . . . . . . . . 157

Константин Тих . . . . . . . . . . . 157

Лахан [Ивайло] . . . . . . . . . . . 157

Йоан Асен III . . . . . . . . . . . 158

[Георги] Григорий Терет или Тертер . . . . . . . . . . . 158

Светослав Тертер или Терет . . . . . . . . . . . 158

Михаил [Георги II] Тертер или Терет . . . . . . . . . . . 158

Михаил III Страшимир или Стратимир [Шишман] . . . . . . . . . . . 159

[Йоан] Александър . . . . . . . . . . . 159

Шишман и Страшимир . . . . . . . . . . . 159

Лудвиг Унгарски . . . . . . . . . . . 159

Мария Унгарска . . . . . . . . . . . 160

Карл II Унгарски . . . . . . . . . . . 160

Сигизмунд Унгарски и Бохемски . . . . . . . . . . . 160

Баязид I Илдъръм, султан турски . . . . . . . . . . . 160

Сюлейман Емир, султан турски . . . . . . . . . . . 160

Муса или Мойсей Куручелеби . . . . . . . . . . . 160

Мехмед I, брат на Сюлейман и на Муса . . . . . . . . . . . 161

Мурад II, син на Мехмед . . . . . . . . . . . 161

Мехмед II, син Мурадов . . . . . . . . . . . 161

 

Край . . . . . . . . . . . 161

 

Бележки (Иван Дуйчев) . . . . . . . . . . . 163

Азбучен указател (именен, географски и предметен). (Карол Телбизов) . . . . . . . . . . . 185

 

 


 

 

Художник Н. Павлов

Худ. редактор Д. Цонков

Техн. редактор М. Банкова

Коректор Л. Борисова

Изд. индекс 6241

Дадена за набор на 27. IX. 1977 г.

Подписана за печат на 15. I. 1978 г.

Формат 700x1000/16

Тираж 2500

Печ. коли 12,88

Изд. коли 16,69

Цена 2,50 лв.

Код 19  1702074211 / 5-77

Печатница на Издателството на БАН

София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”

Поръчка 467

 

[Next]

[Back to Index]