История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.

 

Край

 

 

Дотук следователно се простира първата част на нашето сбито хронологично-историческо изложение. Ние го продължихме до гибелта на гръцката империя, та благосклонният читател да може с един единствен поглед да обгърне не само падането на

 

161

 

 

царство България, но и на целия Изток. Във всеки случай това, което досега сме изложили тук, не е измислица на нашия мозък, а е преписано от онова, което историците са оставили на идните поколения. Тъй като никъде другаде няма така голямо разногласие между писателите, както сред историците при предаване на имената на градове, реки, планини, собствени имена на царе и князе, затова често се случва един и същ град, река, планина, цар или княз да се явява ту с едно, ту с друго име. Ето защо, ако и в този малък труд благосклонният читател намери да е така, то нека припише това не на грешка, а на различията у несъгласните помежду си историци. А ако намери, че сме писали нещо не съвсем точно или вещо, то нека знае, че не сме описали събитията с изящество на словото, а с прости, разбираеми за всекиго слова. Всичко за по-голяма божия слава!

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]