История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.

 

Корица, заглавна страница

 

 

Корица

 

 

Корица (увеличена)

 

 

Заглавна страница

 

 

[Back]