История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.

 

 Факсимилета

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

[Back to Index]