.
Димо Хаджидимов. Живот и дело
.
Боян Кастелов  (Изд. на Отечествения Фронт, София, 1985)
 
Съдържание
Снимки..
Уводни думи
 1.  Роден край. Бащин дом
 2.  Детство и учение. Първи учителски години
 3.  „Робът трябва да разчита на себе си”
 4.  Педагогически възгледи. Обществена и публицистична дейност в началото на века
 5.  Начело на борбата с върховизма
 6.  В дните на Илинденското въстание и след него
 7.  Един от създателите на учителската социалдемократическа организация (УСДО)
 8.  В Солун по време на Хуриета. Балканските войни
 9.  Член на Временното представителство на Обединената бивша ВМРО
10.  Начело на Централната емигрантска комисия (ЦЕК)
11.  Кървавата 1923 година. Член на ЦК на БКП (т. с.)
12.  Съвестта на парламента
13.  В съзвездието на безсмъртните

Бележки


[Back to Main Page]