Димо Хаджидимов. Живот и дело
Боян Кастелов
 
 
Съдържание
 

Уводни думи  5
Роден край. Бащин дом  7
Детство и учение. Първи учителски години  26
„Робът трябва да разчита на себе си”  56
Педагогически възгледи. Обществена и публицистична дейност в началото на века  72
Начело на борбата с върховизма  93
В дните на Илинденското въстание и след него  110
Един от създателите на учителската социалдемократическа организация (УСДО)  136
В Солун по време на Хуриета. Балканските войни  164
Член на Временното представителство на Обединената бивша ВМРО  192
Начело на Централната емигрантска комисия (ЦЕК)  223
Кървавата 1923 година. Член на ЦК на БКП (т. с.)  239
Съвестта на парламента  262
В съзвездието на безсмъртните  295
Бележки  316


[Next]
[Back to Index]