Бугарско-македонски речник
 

 

Марин Геров Младенов, Душко Црвенкоски, Борис Благоески
 

 

Просветно дело, Нолит. Скопие, Београд
1968 г.

 

 

Сканове в .pdf формат (45 Мб), любезно предоставени от Александър Попов 

 

    Скратеници / Съкращения  XI    Използувана литература / Користена литература  XIII

Българска азбука / Бугарска азбука  XV

 

А  3

Б  17

В  46

Г  76

Д  93

Е  121

Ж  130

З  136

И  172

Й  203

К  203

Л  248

М  263

Н  292

О  347

П  396

Р  504

С  539

Т  594

У  612

Ф  626

Х  633

Ц  642

Ч  647

Ш  655

Щ  660

Ъ  662

Ь  662

Ю  663

Я  664

 

Поважни скратеници во бугарскиот јазик  667..

 

[Back to Main Page]